Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet – för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU – TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden – strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras – men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien – Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET – HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur – från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.


Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Folkets fredspris 2016

Jan Öberg - Hellre pro-fred än anti-krig

Jag vill hellre tala om pro-fred än anti-krig. Jag vill tala om hur det skulle kunna se ut.

Säkerhet är nu knuten till nationalstater. Jag återkommer till det.

Den s k realpolitiken är knuten till fiendebilder, men det vore bättre med vänbilder. I debatten idag ska det svenska försvaret försvara inte bara Sverige utan också andra stater (i debatten för ett NATO-medlemskap). Man talar om militära insatser mot alla problem. Det svenska försvaret kan i stället bygga upp freden i världen. Vad är en militärstat? Stanna upp och tänk! Varför är lösningen på alla problem militära? Ryssland, Iran, Kina… Det är feltänkande. Det här tillhör den västliga kulturen: offensiv attityd, missionärsperspektiv, sälja vapen till vem som helst…

Se vilket helvete vi skapat i Mellanöstern! Det är en följd av det traditionella säkerhetspolitiska tänkandet. Det är ett tänkande med ryggmärgen, automatiskt. En kvinnlig försvarsminister ändrar inte på det. Se på Theresa May, premiärministern i Storbritannien. På en direkt fråga i parlamentet om hon skulle kunna tänka sig att vid hot från Ryssland använda kärnvapen även om 100 000 rysskar skulle komma att dödas svarade hon Ja utan en sekunds betänkelsetid!

Det finns ett samband: MIMAK, det militär-industriella-media-akademiska komplexet.

Margot Wallström har sällat sig till russofoberna och den svenska regeringen reser med företrädare för vapenexportören SAAB till Saudiarabien. Det är dålig diplomati.

Hur ska freden se ut och hur ska vi därefter säkra den?

Idag upprustas för krig. Situationen är ett nytt Kallt Krig som en följd av det här tänkandet. Angrip det! Skapa en annan, en mänsklig säkerhet, en global säkerhet, underifrån och uppifrån. Jag tror på en strukturförändring från nationer till regioner. Rösta för den som representerar oss i utlandet! Behåll ett defensivt självförsvar, så länge människor tycker de behöver ett militärt försvar överhuvudtaget. Det ska inte vara ett offensivt försvar med raketer placerade nära Ryssland, eller interkontinentala raketer, utstationerade flygvapen, samtidigt som man säger man har goda intentioner! Nej,– om det ska vara några vapen – ska det vara vapen med kort räckvidd, bara helikoptrar och minera gränserna. Då blir det ingen rustningsspiral. Nedrustningsförhandlingar är en väg.

I en övergångsfas kan man ha militär förmåga, därför att många vill ha det, känner sig inte trygga utan. Militärt defensivt försvar plus civilt motstånd plus ekonomisk krigsberedskap ifall allt annat prövats utan framgång.

Hoten kommer inte från Ryssland. Cyberspace, ekonomisk nedgång, flyktingar är säkerhetsutmaningar. Ryssland har bara 8% av NATO-ländernas militära utgifter.

Russofobin i Sverige hänger samman med journalistkårens brist på analyser. De ger snabba kommentarer och alla ger samma budskap.

Låt oss i stället föra en aktiv utrikespolitik: Early warning i stället för att reparera när helvetet brutit ut.

Syrienkonflikten: Tala om vad som ligger bakom (analysen). Dela inte in i onda och goda. NATO och väst har av media fått de godas roll. Vi får veta att vi ska vara rädda för terrorister. Svara: ”Jag är inte rädd”. USA:s imperium kommer att bestå i högst 10 år till. Hillary Clinton skulle ha slagit sönder världen fortare än så.

Vi ska leva i en värld utan imperium. Jag ser det som att regioner blir viktigare. BRICS-länderna med tillägg av Iran, om inte den administrationen kommer att gå Syriens väg. Avtal slöts 2015 mellan USA och Iran om upphävande av sanktionerna mot Iran. Få se hur det går. Sverige kommer sannolikt att följa efter NATO och USA.

Vi kommer att får en värld som är ”horisontaliserad” från Kina till Mellanöstern, utan USA. En kooperativ värld med vänbilder. Världen blir bättre.

USA är ett skepp som kommer att sjunka, liksom alla imperier har gått under.

Säkerhetspolitik ska bedrivas långsiktigt, inte 4 år i taget. Utveckling kan ske på en mängd sätt. Den hänger inte ihop med politiken idag. Man kan inte köra 300 km/timme när man tittar i backspegeln.

----------------------------------

Efter diskussion ombads Valter Mutt (utrikespolitisk talesperson för Miljö-partiet) säga några ord. Valter ska den 6 december få Svenska Freds-och Skiljedomföreningens (Göteborg) nyinrättade fredspris.

Erni: Synd att behöva säga det, men Valter du är väldigt modig som följde din övertygelse i riksdagsomröstningen.

Valter: Jag är inte en speciellt modig person men det jag gjorde var det rätta för MP (Valter röstade alltså Nej till värdlandsavtalet den 25 maj 2016). Jag är så tacksam för det stöd vi fyra som röstade emot har fått.

Sju kommuner har vänorter i Ryssland. Det bor 140 miljoner personer i Ryssland, inte bara EN person. Vi måste ha kontakt med dem.

Det sägs att människan är utrustad med två öron men bara en mun. Vi behöver alltså lyssna mer på olika perspektiv.

Vi har hört så många kloka ord här idag. Vi måste hålla ut. Slaveriet förbjöds till slut. Kvinnors röster måste höras. David emot Goliat. David vann! Tack för alla kloka ord!

referent Karin Utas CarlssonUpp

Aktuellt 2019

Aktuellt arrangemang:

Jan Hjärpe DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI ? Ägs folkmakt av alla eller bara av några?
Kulturhuset Kajutan, Henån Torsdagen den 4 april kl 19. Fri entréMedborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com