Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet – för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU – TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden – strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras – men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien – Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET – HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur – från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.


Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Siluett

Stocken, nyåret 2005

Nyåsbrev

Kära vänner!

Just när vi satte oss tillrätta för att summera det gångna året slog katastrofen till i form av jordbävning, följd av en flodvåg, aldrig skådad. Vi fick lära oss ett nytt ord: Tsunami. För alltid förknippat med skräck och sorg.

Systersonen och hans fru blev kvar i Phuket, Thailand, deras barn blev räddade.

Våra indiska vänner i Chennai skriver att vågen gick förbi dem, de överlevde. Däremot slogs många liv i spillror, där vår vän Ranganathans Tede Trust arbetar med fiskarbefolkningen. För ett litet ögonblick blev "alla människor bröder", rik som fattig, i den totala, jämställda utsattheten för naturmakterna.

Många av de svenska överlevande beskriver den omsorg och hjälpsamhet de fick motta av thailändarna, själva hårt drabbade. Och givmildheten hos svenskarna i gemen har aldrig varit större, miljoner har på kort tid samlats in till stöd för alla drabbade. En personlig sorg har blivit en kollektiv sorg.

Men "…medkänslan är en instabil känsla - den behöver översättas i handling, annars förtvinar den…" skriver den nyss bortgångna författarinnan Susan Sontag. Måtte den kollektiva sorgen nu övergå i en kollektiv insikt, en större ödmjukhet, en vilja till att bidra till en jämlikare fördelning av världens resurser.

Vi får inte gå tillbaka till den i stillhet pågående katastrofen där 29 000 barn dör av svält eller enkla sjukdomar, alldeles i onödan, varje dag! 200 000 i veckan.

"Tragedin är en varning till oss alla", skriver Gudrun Schyman, Christina Spännar och Jan Öberg från TFF (Transnationella Stiftelsen för Fred och Utveckling), och fortsätter: "Mänsklig och ekologisk säkerhet måste nu ersätta militär säkerhet. Vi behöver nya prioriteringar och en global omsorgsetik. Det är vad globalisering borde handla om nu. Vi måste lära att respektera att allt hänger ihop med allt annat - och sluta fred med såväl Moder Jord som med varandra".

En nåd att stilla bedja om?

Nej, inte stilla.

Våra idéer om en fredlig värld torgför vi så ofta vi kan och lär väl inte sluta med det även om vi är väl fyllda pensionärer.

Kulturlada

kulturlada

SKV fyllde 90 år. Det firade vi med ett flertal seminarier. Göteborgsavdelningen tog uppdraget att anordna ett fredsseminarium. Vi genomförde detta på vår ö, i Helgas Bergakungens lada i Tönsäng, nära Stocken. De praktiska förberedelserna var som vanligt omfattande. Men tillsammans med Fredsrörelsen på Orust och ett antal kvinnor från SKV i Göteborg fixade vi det hela. Vädret var visserligen inte med oss, det stormade, regnet öste ner och det var kallt… i mitten på september. Vi satt invirade i filtar i ladan. Men vi sjöng och fick höra på jättebra föredrag och festade ordentligt på kvällen. Alla intygade att det varit en oförglömlig tillställning. Och Bohusläningen skrev:"…Ledorden är engagemang, fred, förlåtelse, återupprättelse och att aldrig ge upp. När fyra, fem internationellt kända föreläsare för fred besöker Orust, så gör detta kommunen till en mycket internationell plats…Det gör makarna Friholt inte bara till ambassadörer för fred, utan också till en kulturinstitution på Orust".

Vi genomförde ett spännande Rörelseforskningssymposium på vår brygga veckan efter att vi stängt caféet. I ljuvligaste augustivärme. Anledning var 20-årsjubiléet av ett bokprojekt där vi också deltagit. Tre böcker gavs då, år 1984, ut med titlarna: Krisen - Rörelserna - Alternativen. Nu skulle författarna träffas och summera. Vad har det blivit av våra idéer? Har utvecklingen gått i den riktning vi trodde? Och hur ska vi gå vidare?

Johan Galtung var en av författarna och redaktörerna och kom farandes till Stocken. Tillsammans var vi ett 20-tal personer. Det blev insiktsfulla redogörelser och samtal och berättelser om vad författarna håller på med nu, samt att: ja, vi skulle fortsätta och försöka skriva gemensamt igen. Bryggfesten på kvällen blev oförglömlig.

Fair Trade

Olas föreläsningar i gymnasieklasser om rättvis handel fortsatte och väckte samma gensvar som föregående höst. Även om Sverige hittills släpat efter rörelserna i andra länder kan vi glädja oss åt att de ungas intresse för solidarisk konsumtion av varor "made in dignity" är i stigande. Samtidigt möts vi 10-15 gamlingar med stigande genomsnittsålder månad efter månad i Fredsrörelsen på Orust. Och vi håller ut, eftersom vi tror att någon form av varaktig organisering måste fortsätta, om så bara för att övervintra tills de yngre upptäcker behovet av kontinuitet i protester, folkbildning och alternativbyggande. Vi kan också glädja oss åt att medlemstalet växer i kapp med åldersmedeltalet. Det är detta eviga "att nå ut" tvärs genom underhållningsvåldet som ibland faktiskt lyckas.

Frauenpolitischer Ratschlag

Erni "nådde ut" i Düsseldorf till 1500 kvinnor på Kvinnopolitiskt rådslag, dit hon återigen bjudits för att tala om kvinnorna i Sverige. Anförandet ingår i en bok där de nitton utländska gästerna berättar om läget i sina länder. Även i Umeå, på Kvinnohuset och hos Folkuniversitetet, kom många unga för att få höra om Fistulasjukhuset i Etiopien och om Världskvinnomarschen. Vi deltog båda i Göteborgs Sociala Forum med sistnämnda ämne och Rättvis handel.

Sevapriya Solidarity Trust

I mars och april besökte Ola vännerna i Sevapriya i Chennais slum och bland ursprungsfolken i Jagriti Vihara i Jharkhand. Vi känner dem alla sen mer än 30 år, och mycket går fortfarande efter ritningarna. Men ödet sätter också oväntade krokben: Den kanske fattigaste aktivisten i Sevapriya vann plötsligt trettio miljoner rupier på ett lotteri. Han och frun tappade orienteringen och började agera självsvåldigt. Dolda hävdelsebegär blommade, och verksamheterna kollapsade med sammanhållningen i gruppen. De nyrika köpte över ännu en styrelsemedlem, vilket marginaliserade våra gamla vänner Balu och Rani. Sevapriya kantrade mot välgörenhetskaraktär. Ola försökte lösa detta genom att dela upp arbetet i separata ansvarsområden. Men de nyrika vägrade anförtro sina forna kamrater någon del av verksamheten. Sammanbrottet blev ett faktum, och Fredsrörelsen på Orust liksom övriga stödjare upphörde med sitt bistånd. Fyra av våra sansade vänner har nu bildat en ny organisation: The Solidarity Trust. Vi håller dem privat under armarna tills de kan visa upp en verksamhet vi kan samla pengar till.

Trots misslyckandet efter 30 goda år med Sevapriya finner vi att vi bemödat oss i god tro och att behoven fortfarande är oändliga. Vi instämmer i Martin Luther Kings ord: "Organisationer är som koraller. De gamla dör, och nya byggs ovanpå." Är ni med och bygger?

Jagriti Vihara i Jharkhand sprider nu sitt arbete till 20 byar. Med vännen Balu från Chennai deltog Ola i planeringsarbetet för en ny ansökan om stöd från Sida till arbetet som utförs av vännerna Jaya, Suman, Sushil, Rajesh och andra folktalare, filosofer och organisatörer där. I december fick vi ja från Sida för två år till av mobilisering och träning av bybor till samarbete för en självständig framtid.

Senare under året visade det sig att Balu måste opereras för cancer med metastaser. En tragisk lön för 33 år av socialt arbete på fattigdomsvillkor. Vi är en liten grupp som betalar hans fortsatta behandlingar. Balu har av läkarna utmätts en framtid av två år eller lite mer.

Här på hemmafronten har vi långsamt insett att vårt solidariska sommarcafés livslängd nog inte blir längre än vår vän Balus. Med nödvändig omorganisering och minskat nattarbete hoppas vi kunna nå tjugo säsonger och sluta när vi fyller 70 år. Fast kanske finner vi ändå någon form att fortsätta i… Caféet har ju gjort livet mera levande med alla positiva kontakter, idéspridning och kulturverksamheter.

Björn

Undrar ni hur det har gått med våra björnar i Hälsingland? Jodå, vi var där i stugan och närmare de stora nallarna än någonsin. De var framme och plundrade ett jordgetingbo alldeles bakom torpet och efterlämnade sina ilningsskapande klo- och fotavtryck…

När för första gången på hundra år en björnjägare blev dödad av sitt tilltänkta byte och krav restes på utrotning av björnar, fattade ju äntligen en grupp män i Piteå vad patriarkatet är och frågade om de också varje vecka borde skjuta de män som misshandlar en kvinna till döds. Det blev startskottet för nya aktiva mansgrupper.

Hur tar vi oss an dessa vanliga skrämda män som bara har våld som svar på sina sociala tillkortakommanden? Världskvinnomarschen har detta som ett huvudtema.

På det internationella planet fortsätter samma mentala handikapp att utöva sitt våld och samtidigt försöka vinna politiska poäng på en låtsad människokärlek. USA-regimen lovar nu 350 miljoner dollar till de olycksdrabbade i Sydöstasien, med tonvikt på det islamdominerade oljerika Aceh, och detta oavsett deras religion… På Irakkriget satsar man samtidigt 200 miljarder. "Krigets första offer är sanningen" satte Philip Knightley som titel på sin bok om propagandan. USAs blockader och ständiga bombningar av Irak från 1991 till idag har redan krävt minst en miljon civila irakiers liv. Patriarkatet fortsätter med att censurera sådana fakta för att hålla medborgarna lugna och fogliga.

Den gammaltestamentliga auktoritära våldsideologin tillåter Israel att fortsätta sitt murbygge på den mark de ostört ockuperar sedan juni 1967. Om detta förväntas palestinierna förhandla och kompromissa! Måtte hälsan stå oss bi i dessa frågor!

World March of Women

marchelogo

Det kan inte finnas något tvivel om att vår militariserade värld är ett resultat av patriarkatet/manssamhället. Samtidigt finns det en mängd kvinnor och män som inser vidden och skulle hälsa varje försvagning av patriarkatet med glädje. Det gäller att genomskåda och förändra invanda strukturer både politiskt och privat. Visst, det är lätt att säga tulipan. Men vilka utom vi som lever nu har ansvar för fortsättningen.

Vår gemensamma fredliga kraft

I efterspelet till flodvågskatastrofen drivs stenåldersfolken i Andamanernas djungel in i det moderna samhället. Är detta bara det oundvikliga öde som en osynlig storebror mätt ut? Denne patriarkatets galjonsfigur vars skiftande gestalt bär namn av internationella monopolföretag som glufsar i sig folkens frihet och rätt överallt.

Kan någon försoning vinnas med denna modernitetens ordning, vilken i sig, fast ofrivilligt, regisserat katastrofens omfattning, både denna och de framtida? Hur kan vi följa vårt hjärtas försonliga stämningar och samtidigt handla beslutsamt mot storskalighetens maktapparater?

Motstridiga känslor finns alltid inom en sund aktivist. Gandhi löste dilemmat genom sin stränghet och sanningskärlek i sak och sin respekt för den enskilda människan oavsett hennes roll.

Duger vi då bara som Gandhikopior i kampen? Nej, inte kopior! Vi måste nog nå en egen övertygelse för detta. Steget ovanför finner vi: "Herre förlåt dem, ty de veta icke vad de göra!" Där lurar en fara, för visst gäller det ändå att "take the toys from the boys"… med vår gemensamma fredliga kraft, samma kraft som väcks i hjärtat av den skuldlösa naturkatastrofen.Vi önskar er alla ett lyckosamt år 2005era tillgivnaErni & Ola

Aktuellt 2019

Aktuellt arrangemang:

Jan Hjärpe DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI ? Ägs folkmakt av alla eller bara av några?
Kulturhuset Kajutan, Henån Torsdagen den 4 april kl 19. Fri entréMedborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com