Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet – för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU – TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden – strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras – men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien – Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET – HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur – från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.


Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST ÅR 2017

mars 2018

Fredsrörelsen i världen har aldrig haft så stark motvind som idag. Rustningarna har aldrig tidigare nått sådana nivåer. Nato har aldrig varit så aggressivt i närområdet och tätt intill ryska gränsen. Samtidigt är propagandan starkare än någonsin. Sverige har aldrig tidigare varit direkt deltagare i olagliga krig, som Afghanistankriget och Libyenkriget, båda under Natobefäl. Sverige levererar vapen till kriget i Jemen i direkt strid med våra egna lagar och bidrar med militär expertis i pågående krig i Irak. Samtidigt används enorma ytor av svensk mark för militärövningar med Natostater under förevändningen att Ryssland skulle vara hotfullt i Östersjöområdet. Av alliansfrihet och neutralitet märks inte längre ett spår.
Vi sliter dagligen med frågorna men ser få tecken på framgång. Och miljarder som kunnat användas bättre bygger dagligen vidare på hotspiralen. Vi ser bara en möjlighet: fortsätta motståndet och verka för fred med fredliga medel.

STYRELSEN höll sex protokollförda möten och ett antal informella överläggningar för planering av föreläsningar, förberedelser för utdelning av folkets fredspris i december. Fem styrelsemedlemmar ingår dessutom i arbetsgruppen Flyktingstödjarna, som höll fjorton möten under året (Se särskild rubrik).

ÅRSMÖTET hölls den 19 april i Kulturhuset Kajutan i Henån. En samlad information på papper skickades som vanligt ut per post till medlemmarna.

VERKSAMHETSPLANEN fullföljdes med bl a föreläsningar på temat "Freden angår alla" (VT) och "Motstånd för överlevnad" (HT), där även en teaterföreställning ingick, seminarier vid utdelning av Folkets fredspris, samarbete med föreningarna i Fredsam, stöd till Indien- och Serbienprojekten.

ÖPPNA BREV skickades till regering, riksdag och ett antal lokal- och rikstidningar.
18:e januari fick miljö- och försvarsministrarna veta att krigsövningen Aurora 17 med sex Natostater inte bara förorenar vatten och mark utan felaktigt förutsätter ett militärt hot från det militärt underlägsna Ryssland. Vi rekommenderade åtgärder för avspänning, samarbete och förtroende.

Den 23:e januari skrev vi till Luleå tingsrätt om fyra åtalade fredsaktivister, som en kort stund lagt sig på flygfältets startbana under militärmanövern Arctic Challenge Exercise med flera Natostater. Avsikten var att förhindra förstöring av Norrlands natur. Regeringen har inte rätt att förstöra folkets egendom. Dessutom påminde vi om Natos dödande av civila de senaste 17 åren, ett brott även mot FN-stadgan. Detta ledde till en brevväxling och telefonsamtal med domaren i målet. Han påpekade risken för civila sjuktransporter om start- och landningsbanor blockerades. Vårt svar blev att all civil flygtrafik ändå är avlyst under militärmanövern. Domen fällde dock aktivisterna.

Den 19:e april påtalade årsmötet Carl Bildts påstående att terrorism utövas av förvirrade och sjuka individer. Vi påtalade bristen på verklighetsförankring hos politiker som väl känner till att Sverige aktivt bidragit till förstörelsen av Afghanistan, Irak och Libyen. Detta ger upphov till vedergällning. Vi krävde öppen debatt om detta.

I maj skrev vi till ÖB och försvarsministern med anledning av deras DN-artikel om risken för desinformation inför Auroramanövern med sex Natoländer. De påstod att Ryssland är hotfullt. Vi påtalade Natos expansion till Rysslands gräns, USA/Natos mer än femhundra baser i världen och Natos närmande till Ukraina på falska påståenden om rysk aggression, sedan den nya regimen i Kiev berövat den ryska minoriteten politiska och språkliga rättigheter. Den konflikten motiverar inte talet om ryskt hot mot Östersjöregionen. ÖB och försvarsministern gav själva fler exempel på en desinformation de själva varnat för!
Efter ett svar från Regeringskansliet där hela den väl kända raden av riksdagsbeslut till förmån för Nato mot det påhittade ryska hotet. Vårt svar den 6 juni påtalade regeringskansliets anmärkningsvärda påståenden, bl a att försvar avser endast militärt försvar, utan avseende vid den hopplösa sårbarheten, det vanliga talet om Ryssland, som i själva verket hotas av Nato. Sveriges anslutning till Natos militära doktrin innebär att Sverige godtar användning av kärnvapen. Vår slutsats blev att försvarsdepartementet inte längre tjänar folkets säkerhet och överlevnad utan utomnationella militära intressen i strid med FN-stadgans påbjudna "fred med fredliga medel".

Den 30:e november skrev vi till norska nobelkommittén och gratulerade till valet av årets fredspristagare ICAN. Samtidigt påminde vi om tidigare priser till Kissinger, Begin och till Obamasom, som inledde drönarkriget, alla med miljontals liv på sina samveten. Och vi påminde om att fredspriset givits till goda människor som Malala och Wangari Matai, som är värda pris men inte just fredspriset, som är avsett för nedrustningsarbete. Vi påpekade vanskligheten i att låta en lekmannakommitté utse pristagare och jämförde med om övriga pristagare i medicin, fysik, kemi och litteratur skulle utses på samma sätt. (Nobelkommittén stod då mitt i valet av nya medlemmar)

Slutligen skrev vi till regering, riksdag och kommunstyrelser och -fullmäktige om kärnvapnens förödande existens och Sveriges mångåriga kamp för deras avskaffande. Natos doktrin medger bruk av kärnvapen och har 2016 antagits av Sveriges riksdag då värdlandsavtalet godkändes. Därför kan regeringen idag inte underteckna den FN-konvention som förbjuder kärnvapen och som Sverige självt tillskyndat. Nato och USA avråder... Vi manar Sveriges kommuner att ansluta sig till "Borgmästare för fred" (som är ett avståndstagande mot kärnvapen) och att för kommuninvånarnas sinnesfrid deklarera kommunen som kärnvapenfri zon. 70 deltagare i fredsprisseminariet 2 dec antog uttalandet.

De flesta av dessa brev och debatter har visats i lokala tidningar och några nationella vänstertidningar. Önskemålet att lägga allt på Facebook har ännu inte hörsammats av någon medlem. Kanske i år? Till fredsdebatten i pressen har Erni & Ola Friholt flitigt bidragit i eget namn med minst tio artiklar, som ibland lett till lokala debatter.

HEMSIDAN rullar vidare med referat av alla våra föreläsningar, teater- och musikprogram. Karin Utas Carlsson sköter föredömligt de flesta referat, och Ola Friholt bidrar ibland. Våra programblad och andra utskick finns där också, liksom debattartiklar från andra källor. Jens Rundberg utvecklar hemsidan med elegans och lättillgänglighet, assisterad av Erni med bilder. Kan det vara så att hemsidan är vårt bästa verktyg?

FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER, TEATER, MUSIK M M
Med Ernis trägna information på nätet, med pressreleaser, affischer och programannonser, både till privatpersoner och media, nåddes en jämn tillströmning av mötesdeltagare, inte under 40 och ofta över 60 personer. Allt refereras på hemsidan, med bilder. Varje gång möbleras möteslokalen och den knackiga ljudanläggningen hanteras av Håkan Håkansson. Våra smakrika kaffepauser förbereds noga, mest av Pia Palmer, Annika Göthberg och Erni Friholt.
Som tidigare stöddes verksamheten av studieförbundet SENSUS och av Orust kommun. Här följer en lista på genomförda program. Liksom tidigare anser vi att folkbildning ska vara fri.

Vårens tema: FREDEN ANGÅR ALLA

Tors 2 feb Professor Stellan Vinthagen:
ICKEVÅLDETS TVÅ HÄNDER
- att göra motstånd mot våld och skapa en ny värld

Tors 16 feb Professor emeritus Gunnar Westberg:
KÄRNVAPENPOLITIKEN FÖRVÄRRAS
MEN KÄRNVAPNEN KAN AVSKAFFAS

Ons 8 mars Internationella Kvinnodagen
Författaren Inger Dejke presenterar sin nya bok,
sångpedagogen Britt Ling läser ur boken, och
röstpedagogen Moa Brynnel sjunger på temat
KVINNOR PÅ JORDEN - STRÄVAN OCH HOPP

Tors 16 mars Journalisten Marika Griesel:
FRÅN SABOTÖR TILL FREDSPRISTAGARE
Om Mandelas väg från våld till ickevåld (kom till stor del att handla
om det nyligen besökta jättelika flyktinglägret i Kenya)

Ons 5 april Författaren och aktivisten Birger Schlaug:
KLIMATKRIS, KONFLIKTHOT, UPPRUSTNING

Ons 19 april ALEPPO, SYRIEN: EN BREDARE SANNING
Fredsforskare Jan Öberg var enda nordisk rapportör på plats när Aleppo
befriades.
Detta program i anslutning till vårt öppna Årsmöte, som pågår kl 18 - c:a 19.

Höstens tema "MOTSTÅND FÖR ÖVERLEVNAD"

To 5 okt DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17
Nej till Nato! Ja till Sverige som kärnvapenfri zon!
Föreläsning med Sören Sommelius, kulturskribent och författare

To 19 okt MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD
Om människoöden i fem länder.
Presentation med Jan Halldin, utrikes- och miljöreporter, och
Stefan Löfman med musik som fördjupar.

Fre 27 okt LYSISTRATE
En teaterpjäs om kvinnors fredskamp genom tiderna. Med teatergruppen
Gigafon. En serie tablåer varvade med komiska musikinslag. Författare och
regissör Stina Oscarson.

Ons 8 nov FEMINISTISK FOLKBILDNING
Ett svar på nationalistisk desinformation.
Föreläsning med socionomen och politikern
Gudrun Schyman

To 23 nov DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN!
För motståndet, för överlevnaden.
Föredrag av dramatikern, regissören och kulturdebattören
Stina Oscarson med musik av Helga Hussels och poesiläsning.

Lör 2 dec Utdelning av
FOLKETS FREDSPRIS I ENLIGHET MED NOBELS TESTAMENTE
till fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG i Svanviks skola, nära
Stocken. Dagen inleddes av kommunfullmäktiges ordförande Bengt Torstensson,
varefter Johan Galtung föreläste : ETT LIV MED FREDSFRÅGORNA.
Därefter sång av Eva Lagerheim, lunch och föreläsning av vår förste pristagare
Jan Öberg: PÅ FREDSVÄGEN MED JOHAN GALTUNG. Slutföreläsning av
Johan Galtung: FREDENS FORMLER, följt av fika och sång av Eva
Lagerheim ackompanjerad av Mats Nörklit.
En slutdeklaration, öppet brev, antogs av deltagarna. Därefter fackeltåg, glögg
och musik hos Helga Hussels. Kvällen startades med mingel, musik och
prisutdelning med hyllningstal och avslutades med bankett.


KOMMENTAR TILL FREDSPRISET: Arrangemanget är det mest arbetskrävande av alla enskilda arrangemang. Återigen fick vi avgörande kökshjälp av familjen Mladenovic och serveringshjälp av fyra medlemmar. Prisstenen graverades som vanligt av stenhuggare Martin Weber, och diplomet gjordes konstfullt av Svenny Kopp. Johan Galtungs föredrag och tacktal liksom Jan Öbergs föredrag och Ola Friholts hyllningsdikt finns på hemsidan.
Två norska gäster, ordföranden i Norges fredslag, Alexander Harang och John Y Jones från Networkers South North förde Johan Galtung från Oslos flygplats Gardemoen med bil till Stocken och tillbaka nästa dag till Oslo för återfärd till Washington.
Många flitiga händer ordnade kaffe, lunch, fika, möblering, marschaller, middag och nästa morgon städning och återställande av lokalen.

FLYKTINGSTÖDJARNA har varit mycket flitiga, som nämnts inledningsvis, med fjorton planeringsmöten och etablerad kontakt med kommunens flyktingsamordnare och utvecklingsgrupp, utöver många och varaktiga kontakter med flyktingar, först i förläggningen på Sjögården i Ellös, senare med dem som hänvisats plats i Orust kommun. Vi firade gemensamt svenska högtider och även högtider från muslimska länder. Som nämnts har fem styrelsemedlemmar varit aktiva, främst Britt-Marie Landin-Normand, som tillsammans med medlemmarna Birgitta och Bo Edvinsson var de drivande krafterna i gruppen. Årets första månader fram till nedläggningen av Sjögården arbetade vi med FN-s deklaration om mänskliga rättigheter, då och senare med språkcafé, där bristen på svensktalande deltagare var ett problem. Den som kan ta sig tid en eftermiddag per vecka kan höra av sig till någon av de nämnda aktiva.

FREDSCAFÉ PÅ TAVLEBORD fortsatte fem gånger under våren och fyra gånger under hösten. Mest aktiva var ankaret Håkan Håkansson tillsammans med Pia Palmer, Annika Göthberg och Erni & Ola Friholt. Förutom den viktiga inkomsten är publiciteten för fredsrörelsen betydelsefull bl a med samtal, flygblad, affischer, böcker och bakverk av hög kvalité. Till det sistnämnda har även Britt-Marie Landin Normand, Sven Oscarson och Karin Andersson bidragit.

SAMARBETEN OM ANDRA AKTIONER.
Vi deltog i aktionerna mot Aurora-17-manövern som delvis genomfördes i Göteborg. Den första genomfördes vid Linnéplatsen, där sång musik och tal inramades av våra banderoller, bl a "Fredmed fredliga medel! Nato ut ur Sverige!" Därifrån gick marschen via Linnégatan till Esperantoplatsen, där helgfirarna vid uteserveringen undfägnades med fint appelltal av Harriett Johansson.

I veckan 11-17 september uppsattes ett fredstält under fem dagar i Brunnsparken med tal, samtal, namninsamling och flygbladsutdelning mot Aurora 17-manövern. Vi bidrog med tre banderoller, "Fred med fredliga medel! Nato ut ur Sverige!", "Rid i natt! Militäralliansen Nato hotar freden!" och den 80-talsnostalgiska "Friendship not warship!" mot de kärnvapenbestyckade flottbesöken, som nu upprepas. Vi ansvarade för tältverksamheten på fredagen genom Håkan, Pia, Erni och Ola.
Banderollerna bars med i lördagens demontrationståg från Gustav Adolfs torg till Götaplatsen, där ett fint program med musik och tal genomfördes av bland andra Gudrun Schyman, Mikael Wiehe och Nynningen under parollen "Nato ut ur Sverige! Inga kärnvapen på svensk mark! Riv upp värdlandsavtalet!" På flygbladen återgavs en målning av Ola Friholt föreställande det till Natos krigsövningar uthyrda Sverige: "Tillträde förbjudet!" Demonstrationen hade cirka 3000 deltagare. Söndagen ägnades åt ett fredsseminarium.

Teaterpjäsen den 27 oktober rubricerade vi som LYSISTRATE, men den hette egentligen "Vi skulle ha spelat Lysistrate" och finansierades i hela landet av ett stort kulturanslag, varför konstnaden för oss begränsades till lokala utgifter.

Under hösten kontaktades vi av Anne-Marie Klang, som var i färd med att återuppliva fredsarbetet på Tjörn. Håkan Håkansson, Erni Friholt och Ola Friholt deltog där i ett möte på FN-dagen, 24 oktober, då en liten första grupp diskuterade nästa steg: att bilda en styrelse och formulera stadgar. Samtidigt planerades program för våren 2018.

ZITZEREPUBLIKEN 25 ÅR. Alltsedan 1995 har vi haft konsulat för Zitzerrepubliken i Vojvodina (Norra Serbien), vilken bildades våren 1992 under brinnande krig mellan Serbien och Kroatien. Av våra en gång 200 svenska medborgare i Zitzerrepubliken finns nu bara ett fåtal kvar. Av republikens aktiviteter finns idag endast en sporadisk rådgivning till vapenvägrare. Deras önskan är att vi som konsulat fortsätter att sprida kännedom om att det är rätt att vägra krigstjänst och sköta oppositionen med humor. En helg i maj firade Zitzerrepubliken 25-årsjubileum och inbjöd oss att delta. Ingen kunde vid det tillfället resa till Serbien, men Erni & Ola skrev en hälsning med erinran om gångna bravader även i Sverige. (Brevet bifogas här som bilaga) Även detta år hade vi sänt ett bidrag på några tusen till utveckling av sjukstugan, där de tre sköterskorna arbetar (eller arbetade), de som startade vägrarrörelsen1992.

FATTIGPENSIONÄRERNA i Belgrad, från början drygt ett dussin, är numera bara tre. Inte för att Belgrads pensionärer blivit rikare, utan för att vår vän som hjälpt dem i alla år, Lina Vuskovic, känner att hon gjort sitt. Vi kommer alla till en sådan gräns. Vem tar över?

JAGRITI VIHARA arbetar vidare med ursprungsfolken i byarna i Jharkhand i Indien. Mycket rullar vidare av egen kraft, sedan 75 kvinnogrupper startats för självförsörjning sedan 2002.
Flickskolan i centret tynar, då det är svårt att få kvalificerade lärare att arbeta i bymiljön. Kliniken där har liknande problem. Våra bidrag har emellertid en mission att fylla: förse byarna med solenergi. Trots att distriktet har landets största kolgruvor finns ingen statlig energi av någon betydelse i byarna runtom. (Jämför Norrlands situation.) Indien styrs av en hindufundamentalistisk rörelse, och våra ursprungsfolk är endast svagt blandade med hinduer.
Våra bidrag slussas via den svenska stödföreningen "Jagriti Viharas Vänner".

MEDLEMSTALET är som vanligt svårt att korrekt ange. Vi kan säga att vi gör utskick per post till 120 hushåll, där många har flera medlemmar, vuxna eller barn. Vi ljuger inte om vi säger minst 260 medlemmar totalt, alltså även i år en ökning. Avgiften är nu höjd till 150 kr per vuxen och 20 för barn och skolungdom. Medlemsavgifterna är vår säkraste och största inkomst, men gåvor till allt i denna årsberättelse mottas mycket gärna. Gåvor till Indien och Serbien måste särskilt markeras när ni skickar till FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST, bg 5916-1786. Glöm inte ange ert eget namn! Några har glömt...

STYRELSEN bestod under 2017 av följande aktiva:
Ordförande: Ola Friholt Suppleanter:
Vice ordförande: Britt-Marie Landin Normand Pia Palmer
Sekreterare: Erni Friholt Lars Torstensson
Kassör: Annika Göthberg
Ledamot: Håkan Håkansson Studieorganisatör: Britt-Marie Landin Normand

REVISORER var Håkan Svensson och Lotta Karlberg, med suppleanten Lars Buhr.

VALBEREDNING var Sven Oscarson, sammankallande, Per Karlberg och Lisa Yore.

TILL SIST: Ett bevis för att vi ändå ses som ett kraftfullt fredsalternativ kom i början av innevarande år, 2018, då några liberaler i Orust kommunfullmäktige spred förtal om rörelsens föregivna anknytning till antisemitism. Alla medel är tydligen tillåtna för upprustningens tillskyndare. Detta gör att vi inför årsmötet den 11 april kan sträcka på oss och med nya krafter och gott självförtroende ger oss i kast med utmaningarna 2018. Ett stort tack till alla er som gjort de insatser som beskrivs i denna rapport.

Stocken den 26 mars 2018


Ola Friholt, Ordförande
Tel 0304-51215Upp

Aktuellt 2019

Aktuellt arrangemang:

Jan Hjärpe DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI ? Ägs folkmakt av alla eller bara av några?
Kulturhuset Kajutan, Henån Torsdagen den 4 april kl 19. Fri entréMedborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com