Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet – för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU – TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden – strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras – men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien – Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET – HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur – från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

FÖRFATTNING

26 juli 1992, mitt i kriget

DEN ANDLIGA REPUBLIKEN ZITZER

Vid sitt möte den 26 juli fattar de medborgare som varje kväll samlas på Zitzerklubben följande beslut: De utropar den Andliga Republiken Zitzer. Samtidigt beslutar de om den Andliga Republiken Zitzers författning.

Del I Allmänna bestämmelser

§ 1 Den andliga republiken Zitzer (i det följande kallad republiken) är en sammanslutning som baseras på principerna hos de personer som erkänner den, och som står utanför författning och rättsordning i Serbien och de övriga staterna i Europa.

§ 2 Som medborgare i republiken (i fortsättningen kallad medborgare) kan anslutas varje människa oberoende av sin territoriella, nationella, rasmässiga, religiösa, politiska eller annan härkomst, resp. tillhörighet, om hon eller han erkänner denna författning i en skriftlig deklaration och deltar i förverkligandet av republikens mål såväl som i valet av företrädare respektive organ för republiken.

§ 3 Republiken har inget eget territorium, ingen egen hushållning och inga gränser. Därav följer att den erkänner författningarna i de länder varifrån dess medborgare härstammar. Undantagna är emellertid följande paragrafer:
 1. de vilka på något sätt diskriminerar sina medborgare
 2. de som tvingar sina medborgare till handlingar som inte är förenliga med deras fria vilja och samvete
 3. de som innehåller möjligheter till någon som helst form av repressalier.
§ 4 I stället för de i § 3 angivna och därmed ogiltiga paragraferna, avsnitten och kapitlen äger i republiken följande författningsmässiga regler giltighet: Medborgaren har varje förekommande individuella, medborgliga och gemensamma grundrättigheter, som inte skadar någon annan människas rättigheter.

Del II Republikens organ

§ 5 Republikens organ är:
 • republikens presidium (härefter kallat presidiet).
 • republikens kommission för mänskliga rättigheter (härefter kallad kommissionen för mänskliga rättigheter).
 • republikens folkomröstning (härefter kallad folkomröstningen).
Säte för republikens organ är lokalerna i Zitzerklubben i Tresnjevac/Oromhegyes, vars adress är 244 26 Tresnjevac/Oromhegyes, Vojvodina, Horvath János u. 10.

Republikens organ sammanträder en gång per månad i enlighet med en av dem själva fastställd ordning.

§ 6 Republikens organ väljs genom medborgarnas folkomröstning. Valen för grundandet av republiken skall hållas inom två veckor från godkännandet av författningen. Presidiet har 7 (sju) medlemmar. Dessa måste väljas i folkomröstning mellan minst 14 (fjorton) kandidater. Kommissionen för mänskliga rättigheter har 5 (fem) medlemmar. Dessa måste väljas genom folkomröstning mellan minst 10 (tio) kandidater.

§ 7 Presidiet väljs för 3 (tre) år. Dess medlemmar är vid varje tillfälle valbara på nytt. Medlemmarna i presidiet avlöser varandra varje månad i presidiets funktioner. Presidiets uppgifter är:
 • att representera republiken
 • att utlysa ordinarie och extraordinarie val och folkomröstningar
 • att utarbeta och besluta om republikens mål
 • att organisera civilohörsamhet till skydd för medborgarna
 • att upprätthålla kontakter med Europaparlamentet och med andra liknande organisationer eller fria initiativ.
§ 8 Kommissionen för mänskliga rättigheter väljs för 3 (tre) år. Dess medlemmar är vid varje tillfälle valbara på nytt. Medlemmarna i kommissionen för mänskliga rättigheter avlöser varandra varje månad på posten som ordförande i kommissionen. Kommissionen för mänskliga rättigheter har följande uppgift:
 • att skydda de i § 3 och § 4 garanterade medborgliga rättigheterna
 • att utarbeta initiativ till förmån för offren för kränkningar av mänskliga rättigheter
Dessa initiativ skall företrädas gentemot Maktorganen respektive Europaparlamentet

Del III Republikens symboler

§ 9 Republiken har ett vapen, som består av en fyrkant på vit bakgrund. I varje hörn av en tänkt liksidig trekant befinner sig en biljardboll: nere till höger blå, nere till vänster grön, upptill gul. I mitten av den tänkta och av de tre biljardbollarna bildade trekanten, syns en svart cirkel som symboliserar en pizza.

§ 10 Republikens nationalhymn är Bolero av Ravel.

§ 11 Republiken har ingen flagga, på det att denna varken må hänga slak, eller vinden må låta den fladdra.

§ 12 Republiken har inget officiellt språk eller skrivsätt. Medborgarna använder vid varje tillfälle det språk, resp. skrivsätt som passar dem bäst.

§ 13 Presidiet är berättigat att använda republikens symboler till att framställa informations- och propagandamaterial, som skall bringas i omlopp på ett nyttobringande sätt. Därav inkomna finansiella medel får endast användas tillorganisering av civilohörsamhet.

Del IV Republikens kontanter

§ 14 Eftersom republiken inte besitter eget territorium, erkänner den i sitt arbete icke de staters författningsmässiga och lagstadgade kontroll där dess medborgare är bosatta. Republikens organ är enbart ansvariga gentemot sina medborgare och gentemot Europaparlamentet.

§ 15 Republiken kan upprätthålla kontakter med varje nationell, landsomfattande, regional eller internationell organisation. Detta ska ske via presidiet, respektive kommissionen för mänskliga rättigheter.

Del V Republikens finanser

§ 16 Republikens organ samlar in frivilliga gåvor och ställer, enligt § 13, de till arbetet nödvändiga medlen till förfogande.

Del VI Avslutande bestämmelser

§ 17 I alla frågor som inte är reglerade genom författningen, skall den enkla människans nyktra logik följas.

§ 18 Denna författning skall kunna ändras, respektive byggas ut, på samma sätt som den skapats.

Anmärkning: Eftersom det, sedan författningens tillkomst, har uppkommit otaliga förändringar i vårt dagliga liv, är Del II mogen för förändringar. En stor del av medborgarna härstammar inte från Serbien. Därför måste man också tänka efter hur man skall förfara vid beslut om tilltänkta ändringar, liksom hur det överhuvudtaget kan skapas förutsättningar för sådana.

Aktuellt 2019

Aktuellt arrangemang:

Birger Schlaug GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin?
Kulturhuset Kajutan, Henån Torsdagen den 21 mars kl 19 kl 19. Fri entréMedborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com