Hem      Aktuellt      Artikelarkiv      Länkar     Zitzerrepubliken    

Noterat

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Majken Sörensen: Humor som seriös strategi för samhällsförändring, Kajutan den 3dje oktober 2011

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån
14/4 2011
Den fullständiga konstitutionstexten finns tex här (som pdf-fil) på webbplatsen "EU-stafetten".
Artikel införd i Bohuslänningen 2004-11-22:

Lite om nedrustning i konstitutionstext

Flera EU-länder ska folkomrösta om EU:s nya konstitution. Men Sveriges regering och riksdagsmajoritet vägrar. Efter att ha studerat de delar av förslaget som gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken ser vi vikten av att dessa texter diskuteras. Det är nödvändigt att få veta och förstå hur den europeiska makteliten tänker.

Vi svenskar har i förslaget fått viss garanti mot att tvingas ut i krig av EU. Men vi är ändå medlemmar och kommer att drabbas av EU:s framtida militära äventyr världen.

Den historiska bakgrunden förtigs men är viktig. De ledande EU-staterna har erövrat och exploaterat kolonialvälden i 500 år och lever än i dag gott på det så kallade samarbetet med de forna kolonierna. EU och dess föregångare Kol- och stålunionen och EG sägs vara "Det Stora Fredsprojektet". EU kan med samma rätt ses som de gamla koloniallmakternas strävan att

Viktig text. Lettland undertecknar EU:s nya förslag till grundlag vid ceremonien i Rom nyligen.
Foto: Alessandro Bianchi/Scanpix


tillsammans behålla och stärka sin ställning efter den formella avkoloniseringen.

I säkerhets- och försvarsavsnitten i konstitutionsförslaget framträder just denna vinkling, lätt maskerad av den orimliga tanken att någon medlemsstat skulle bli attackerad av en främmande makt. Som en till synes underordnad tanke talas det också om militärt försvar mot terrorism. Hur förnuftigt ett sådant försvar är har vi nu upplevt i tre år efter den 11 september 2001.

EU-staterna förväntas i förslaget "förbinda sig att gradvis förbättra sina militära resurser" med allt vad detta drar med sig av militärteknisk utveckling och investeringar på behövliga civila insatsers bekostnad.

Trots idogt letande har vi sett ordet "nedrustning" nämnas bara en enda gång. i förbigående och utan ytterligare konkretisering. Kravet på upprustning är desto tydligare. Det militära samarbetet måste också kunna samordnas med Nato, eftersom" flera medlemsstater redan är med där tillsammans med USA. "Unionen kan använda dessa resurser vid uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten i enlighet med principerna i Förenta Nationernas stadga."

Lägg märke till att dessa uttryck alltid används vid militära företag, till exempel i Kosovo, Serbien, Afghanistan och Irak. Snart nog kan de gälla Syrien, Iran, Nordkorea och Kuba. Sjävfallet krävs motivering via propagandakampanjer i känd stil för att även de nya krigsskådeplatserna skall framstå som ondskans hemländer.

En iögonfallande brist i försvarsavsnitten är uteblivna resonemang kring innehav och användning av Europas kärnvapen, De ska väl förstås betraktas som goda, men ändå ...

Det allra mest slående är frånvaron av ordet "konfliktlösning", liksom av orden "fredlig konfliktlösning".

Dessutom kunde unionen kräva planmässig långsiktig nedrustning, samtidigt som man på allvar inledde en era av rättvis handel med Tredje världens i dag utplundrade länder och folk. Orden "rättvis handel" förekommer faktiskt en gång i förbigående. Men givetvis hade en närmare utveckling av tanken häftigt krockat med den övermaktspolitik som i dag benämns "globalisering".

Den konstitution som vi alla snart nog kan få leva med är i våra ögon ett tydligt uttryck för de europeiska staternas gemensamma maktambitioner i en värld med djupnande intressekonflikter. Konstitutionsförslagets tanke att lösa konflikterna med de existerande och tillkommande vapenarsenalerna ter sig just så huvudlös som den tankens förebild, vilken vi länge tvingats leva med genom hundratals militära övergrepp efter 1945.

Och pratet om militär bekämpning av terrorism bortser från att terrormetoder är en produkt av USA:s och Europas orättfärdiga herravälde i världen.

Terrorismen kan bekämpas endast genom påtagliga steg mot rättvisa åt de förtryckta och utplundrade folken.

I förslaget till EU-konstitution nämns inte en stavelse om dessa samband.

Erni och Ola Friholt
Orust

Aktuellt 2019

Aktuellt arrangemang:

Jan Hjärpe DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI ? Ägs folkmakt av alla eller bara av några?
Kulturhuset Kajutan, Henån Torsdagen den 4 april kl 19. Fri entréMedborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com