Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet – för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU – TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden – strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras – men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien – Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET – HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur – från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Aktuellt

2019

PRESSMEDDELANDE

Utmaning till demokrati

är temat för Fredsrörelsens föreläsningar denna vår.

Sist ut är professor emeritus i islamologi JAN HJÄRPE

som ställer två begrepp mot varandra:

DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI ?

Ägs folkmakt av alla eller bara av några?

 

Grundlagen säger: All offentlig makt ska utgå från folket. Vilka utgör folket?

Alla som bor i landet, eller alla som talar svenska… t ex

Det är skillnad mellan en demokrati (som respekterar minoriteternas rätt)

och en etnokrati som ger makt åt endast en etnisk grupp …

Kom till Kajutan i Henån

torsdagen den 4 april kl 19

och ta del av Jan Hjärpes kunniga, kloka och alltid intressanta djupdykningar i samhällenas utveckling genom tiderna, fram till idag.

Skall Sverige vara en demokrati eller etnokrati?

Välkommen!

Fredsrörelsen på Orust  www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Erni & Ola Friholt

Tel 0304 512 15 eller 073 9072717


PRESSMEDDELANDE

Torsdagen den 21 mars kl 19

kommer BIRGER SCHLAUG, miljökämpe, författare och skribent

till kulturhuset Kajutan i Henån

för att tala om GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin?

”Globaliseringen behöver tyglas, det är först då den kan kombineras med demokrati”, skrev Birger Schlaug nyss i en ledarartikel i ETC.

Detta, och hur denna otyglade globalisering ska kunna hanteras och hur de demokratiska krafterna ska kunna frigöra de frusna, försagda själarna i de förr så starka folkrörelserna, blir ämnet för kvällen.

Välkommen!

Fredsrörelsen på Orust www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Erni & Ola Friholt

0304-512 15 eller 073 907 27 17

 

Dessutom en påminnelse om KLIMATMANIFESTATIONEN

fredagen den 15 mars kl 12 – 13

framför kommunhuset i Henån.

Elever och lärare från Orusts skolor kommer att delta och för

övrigt välkomnas alla orustbor (bifogar uppropet)

 

STORT KLIMATUPPROP

Rädda vår framtid! Klimatet kan inte vänta!

Den senaste rapporten från FNs klimatpanel (IPCC) är en av samtidens mest genomarbetade med över 6 000 forskningsreferenser och med otvetydiga slutsatser att våra utsläpp ger upphov till pågående klimatförändringar.

Vi måste halvera världens utsläpp fram till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi har varken råd eller tid att inte agera.

Fredagen den 15 mars kommer det att vara STORA DEMONSTRATIONER över hela världen. Speciellt är det många skolungdomar som, inspirerade av Greta Thunberg, ger sig ut och demonstrerar utanför kommunhus och regeringsbyggnader.

Vi på Orust vill vara en del av den växande skaran av miljömedvetna och uppmanar härmed medborgarna på ön att komma till

KOMMUNHUSET I HENÅN fredagen den 15 mars kl 12 för en

KLIMATMANIFESTATION till kl 13.

Vi vill uppmana våra politiker att kraftfullt agera och att göra allt de någonsin kan för att bidra till att rädda klimatet.

Vi vill till vår kommunledning överlämna ett

Medborgarförslag

om planering för folkbildning, information och åtgärder som gynnar klimatet.

Det tog flera månader att bilda en ny regering…

Vår närmaste demokratiska instans är kommunerna!

Erni & Ola Friholt

för Fredsrörelsen på Orust

Se även var man manifesterar globalt:


PRESSMEDDELANDE

Välkommen till fredsrörelsens tredje möte denna vårtermin på temat
UTMANING TILL DEMOKRATI

Onsdagen den 6 mars kl 19 på Kulturhuset i Henån
gästas vi åter av

MAJ BRITT THEORIN
f d riksdagskvinna, FN-delegat, nedrustningsambassadör, president i IPB (International Peace Bureau),
men alltid och mer än någonsin övertygad fredsaktivist.

Hennes föredrag, två dagar före 8 mars, Internationella Kvinnodagen,
kommer att handla om
KVINNOR OCH KONFLIKTER - om kamp för demokrati och jämlikhet.

Hoppas vi ses!

För Fredsrörelsen på Orust
Erni & Ola Friholt
0304- 512 15 eller 073 - 907 27 17
Kära medlemmar och stödjare!

Välkommen till fredsrörelsens andra möte denna vårtermin på temat

UTMANING TILL DEMOKRATItorsdagen den 21 februari kl 19 kommer

ekonomen och humanekologen

KENNETH HERMELE

till kulturhuset Kajutan i HenånHan föreläser om Social hållbarhet i klimatkrisen - om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfallKenneth Hermele är lektor vid Institutionen för Globala studier, Göteborgs Universitet.

Han har länge arbetat på biståndsorganisationen Forum Syd och gett ut ett stort antal böcker, skrifter och tidningsartiklar om ekonomi och miljö."Barn har många rättigheter - dock inte rätt till en god miljö..." skriver han redan 1992 i boken Miljöfällan. Där hänvisar han till FN:s konvention om barnens rättigheter som framhåller "rätt till överlevnad och utveckling, utbildning och hälsa". Men helt bortser från att det förutsätter en jord fri från ekologisk förödelse...Greta Thunberg är en god efterföljare!Välkommen ! (Bifogar affisch. Sätt upp där du kan!)Erni & Ola Friholt

för Fredsrörelsen på Orust

073 907 27 17PS Påminnelse om årsmötet, to den 25 april kl 19 - samma lokal som

ovan


PRESSMEDDELANDE

Fredsrörelsen på Orust önskar Gott Nytt År!

Och meddelar att vi är i full gång igen med fem stycken föreläsningar från 6 februari till 4 april (bifogar hela listan). Huvudtema:

UTMANING TILL DEMOKRATI

Den 6 februari kommer poeten BENGT BERG

Han ska tala om demokratins stigar i det poetiska landskapet:

JAG GÅR DÄR JAG GICK

Vilket också är titeln på hans senaste diktbok.

Snart är han på väg till Vietnam, inbjuden av författarförbundet därstädes att delta i en stor poesifestival. För några år sedan var det Kina, och Bengt var den ende svenske poeten där!

Bengt Berg, denne klurige Värmlandspoet, så full av infall och medvetenhet.

När han fick Ferlinpriset vad det med motiveringen: "en poet med en särart som gränsar till egensinnighet".

Egensinnighet behövs nog också att fortsätta kämpa på alla fronter för freden, miljön och människorna. Bengt sitter i kommunfullmäktige i Torsby(och tidigare i riksdagen)...

"Våra barn

följer fortfarande

fjärilens fladdrande flykt

- hur länge till?"Välkommen att vara med på en kväll "i det poetiska landskapet"

För förhandsinformation v g ring BB: 070 582 76 08 , e-mail: bengt.berg@heidruns.se

Välkommen!
Erni & Ola Friholt
För Fredsrörelsen på Orust


För äldre information, se Historiskt.

Aktuellt 2019

Aktuellt arrangemang:Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com