Hem      Aktuellt      Artikelarkiv      Länkar     Zitzerrepubliken    

Noterat

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Majken Sörensen: Humor som seriös strategi för samhällsförändring, Kajutan den 3dje oktober 2011

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån
14/4 2011
Den fullständiga konstitutionstexten finns tex här (som pdf-fil) på webbplatsen "EU-stafetten".

Till Regering och Riksdag om Fredsprojektet Europa

Förslaget till konstitution för Europa innehåller mycket som vi alla kan godkänna, men det har också allvarliga brister. Den viktiga ingressen är en skönmålning av Europa utan anknytning till den övriga världens bittra erfarenhet av Europas maktutövning och dess fortsatta ekonomiska övertag gentemot arbetande människor i världen, de som syr våra blusar, odlar vårt billiga grisfoder och förbrukar våra dyra och ofta sjukdomsalstrande industriprodukter. Européerna förespeglas i ingressen "det stora äventyr som gör Europa till ett område där människans förhoppningar kan infrias".

Hur Europa ser på folken utanför EU speglas i avsnitten om säkerhets- och försvarspolitiken. Där stadgas att vi gemensamt och solidariskt ska stärka och utveckla de militära stridskrafterna och i samarbete utveckla och förse dem med nya vapen. Vidare stadgas att "om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel", alltså även Frankrikes och Englands kärnvapen. Men vem skulle anfalla Europa?

För Fredsrörelsen på Orust ter sig den påbjudna upprustningen motiverad av en önskan att med militärt tryck vidmakthålla det lönsamma utnyttjandet av världens fattiga. Men hot om våld skapar fler problem än lösningar. I konstitutionsförslaget saknas begrepp som "fredlig konfliktlösning", trots att det i allmänna ordalag talas om att "bevara freden". Varje spår av precisering av fredsarbetet saknas, trots att EU främst brukar lovprisas som ett "fredsprojekt". Bristen på precisering blir slående när man jämför med de detaljerade konkurrensreglerna i förslaget. För att avhjälpa denna brist har Fredsrörelsen på Orust formulerat omfattande alternativ, som vi här sammanfattar till följande minimikrav att införliva med konstitutionsförslaget:

"Medlemsstaternas gemensamma agerande i konflikter skall präglas av ett uttryckligt avståndstagande från sedvanlig våldsam konflikthantering i form av diplomatiskt tryck utmynnande i ultimatum som följs av massiva bombningar fram till underkastelse.
I varje nationell och internationell konflikt skall medlemsstaterna iaktta strikt opartiskhet och genomföra noggrant analyserade, inövade och förberedda insatser för fredlig konfliktlösning".

Fredsrörelsen på Orust samlad till årsmöte kräver att dessa tankegångar beaktas när konstitutionsförslaget föreläggs riksdagen och svenska folket för omröstningar.

Stocken den 16 april 2005
Enligt uppdrag

Ola Friholt
Ordförande

Aktuellt 2018

Aktuellt arrangemang:

JAG GÅR DÄR JAG GICK - Demokratins stigar i det poetiska landskapet - BENGT BERG
Kulturhuset Kajutan, Henån Onsdagen den 6 februari 2019 kl 19. Fri entré


Debattartikel: Farligt säkerhetstänkande 31/3 2019
Debatt om ekologiskt jordbruk 31/1 2019
Vårprogram 2019


Höstprogram 2018

Misslyckade klimatförhandlingar per design? Debattartikel av hemsidesredaktören 12/12 2018
Öppet brev - Avbryt Nato-samröre och vapenexport 1/12 2018
Debattartikel - Vem behöver lugnas? ETC-Göteborg 22/10 2018
Debattartikel - Avklädda krigshetsare
Debattartikel - Var noga med fakta. SyreGlobal nr 54 2018
Debattartikel - Militärmanövrer förstör miljön. ETC-Göteborg 11/10 2018
Brev till Agenda om Syrien-inslaget 15/4 2018

Uttalande - Bygg broar - inte murar 11/4 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Vårprogram 2018

Debattartikel - Konserver mot krig? 14/2 2018


Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com