Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet – för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU – TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden – strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras – men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien – Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET – HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur – från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Program våren 2016 för Fredsrörelsen på Orust

Hej medlemmar och stödjare!

Hösten gav oss dystra besked om upprustning och förberedelser för att anta värdlandsavtalet med Nato till våren och samtidigt överväga Natos invit att delta i propagandacentret i Baltikum. Och samtidigt som det slogs rekord i registrerade nya bilar förberedde den svenska flyktingpolitiken en historisk högersväng i brist på kommunala resurser. Om detta och det samtida våldet höll vi ett välbesökt opinionsmöte på torget i Henån. Vi ägnade hösten åt den motpol som krävs för att på sikt vända den antiryska trenden och den militära katastroflogiken. Vårt Gandhitema om ickevåld kröntes med utdelning av Folkets fredspris den 5 december till M K Gandhi postumt.

Vårens program tar upp det nödvändiga motståndet mot svenskt Natoengagemang och pekar samtidigt på en möjlig bättre framtid – en fredskultur. Programmet utspelas i Henåns kulturhus med start kl 19 varje gång. Vi följer vår övertygelse att folkbildning ska vara fri. Den som vill stödja arbetet har andra möjligheter.

Tema våren 2016: Hur skapas en fredskultur?

Tors 4 feb Karl-Erik Edris, statsvetare och författare:
PÅ VÄG MOT EN NY CIVILISATION.
Från gårdagens visioner till framtidens.
Ons 17 feb Stina Oscarson, teaterchef, dramatiker och fredsaktivist:
NED MED VAPNEN!
För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor.
Tis 8 mars Internationella kvinnodagen.
Agneta Norberg, lärare och fredsaktivist:
MOT EN FEMINISTISK FREDSKULTUR?
Från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning.
Tors 17 mars Birger Schlaug, samhällsdebattör och författare:
KLIMATKRIS, KONFLIKTHOT, UPPRUSTNING.
Hur kan motkrafterna mobiliseras?
Tors 7 april Maud Eduards, professor i statsvetenskap:
SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM?
Om grundläggande villkor för en fredskultur.
Medlemmarna är grunden för vår verksamhet, dessutom tyngden bakom föreningens opinionsbildning. Årsavgifterna 100:- för vuxen och 10:- för barn och skolungdom. Du som ännu har denna insats framför dig kan använda följande adress: Fredsrörelsen på Orust, bg 5916-1786. (En del får också blankett, så långt lagret räcker. Nya är beställda.)

ÅRSMÖTET är bestämt till onsdagen den 13 april i Henåns kulturhus kl 18.30. OBS! Ändring: Årsmötet flyttat till 25.4 kl 19.00, samma plats.

Det är dags att nämna den skola för byflickor vilken startades för två år sedan på utvecklingscentret Jagriti Vihara i den indiska delstaten Jharkhand. Under seminariet den 5 december föreläste Jagriti Viharas grundare S. Upadhyay (Jaya) om sin anknytning till Gandhi. Den nya skolan vill ge en chans till byflickor som tidigare tvingats arbeta istället för att gå i skola. Dit skickade vi i december 8000 kronor, gåvor från våra medlemmar.

Några tusenlappar gick också till fattigpensionärerna i Belgrad. De omhuldas av journalisten Lina Vuskovic. Hon har besökt oss och föreläst i Henån.

Ytterligare några tusen gick till Zitzerrepublikens grundare, tre sjuksköterskor som arbetar i sjukstugan i byn Tresnjevac i norra Serbien. De inspirerade 200 inkallade i kriget mot Kroatien 1992 till vapenvägran, och de hoppas att vi alla ska fullfölja deras insats i våra egna länder. 1995 startade vi ett Konsulat för Zitzerrepubliken Om detta finns mera på hemsidan. Våra gåvor går till att utrusta grundarnas arbetsplats med elementär sjukvårdsutrustning och mediciner till de fattiga som lever så nära EU.

Vill ni vara med och stödja något av dessa tre projekt kan ni lägga till på medlemsavgiften. Skriv för vad.

Slutligen hälsar vi er välkomna till fredscafé på den lokala lördagsmarknaden i Tavlebord (vid Tegneby vägskäl), där vi kommer att förpläga kunderna under fyra ännu ej fastställda lördagar fram till försommaren. Marknaden är också värd att besöka.

I hopp att se er ofta från februari sänder styrelsen varma fredshälsningar genom

Ola Friholt
ordförande, tel 0304-51215Upp

Aktuellt 2018

Vårprogram 2018

Debattartikel - Konserver mot krig?

Aktuellt arrangemang:

VARFÖR VI ALLTID MÅSTE KÄMPA MOT KÄRNVAPNEN
torsdagen den 22 februari kl 19Aktuellt 2017

Höstprogram 2017


Firandet av Folkets Fredspris 2017
Uttalande - Förbud mot kärnvapen 2/12 2017
Insändare - Är Sverige fredligt?
Uttalande - Är terrorismen förvirrad? 19/4 2017


Kamp mot NATO-värdlandsavtalet
Brev till regering o riksdagValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com