Hem      Aktuellt      Artikelarkiv      Länkar     Zitzerrepubliken    

Noterat

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Majken Sörensen: Humor som seriös strategi för samhällsförändring, Kajutan den 3dje oktober 2011

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån
14/4 2011
Den fullständiga konstitutionstexten finns tex här (som pdf-fil) på webbplatsen "EU-stafetten".
Artikel införd i Bohuslänningen 2004-12-22:

En framtida fredlig konstitution för EU

I en tidigare artikel i denna tidning skrev vi om den nya konstitution for EU som Sveriges regering och riksdag förvägrar oss att folkomrösta om. Vi påtalade den slående skillnaden mellan talet om fred och rättvisa

Ungerns representanter undertecknar
Ändra texten. Ungerns representanter undertecknar förslaget till EU:s nya konstitution vid toppmötet i Rom tidigare i höst Erni och Ola Friholt vill att delar av texten ändras.
Foto: Scanpix


och de föga fredliga metoder som anvisas i detta förslag till konstitution: ökad militarisering, samordning med militärkomplexet Nato och förberedelse för militära ingripanden i fjärran länder, allt under förevändningen att något land inom EU skulle kunna anfallas av någon främmande makt eller att terrorism skulle kunna bekämpas militärt.

Nu vill vi ge vår egen formulering av en säkerhets- och försvarspolitik som stämmer överens med EU:s tal om fred och rättvisa. Vi tar upp endast sådant som helt saknas i förslaget från EU:

I avsnittet Unionens mål (Artikel 1-3:1-5) kan följande infogas:

"Medlemsstaterna skall i varje nationell och internationell konflikt iaktta strikt opartiskhet och genomföra noggrant analyserade, inövade och förberedda insatser för fredlig konfliktlösning". Med detta förhindras ensidigt militär och maktpolitisk inriktning.

Punkt 5 i samma avsnitt ger vi följande nya innehåll:

"Unionen skall eftersträva målen med de ickevåldsmetoder som sammanställts av fredsforskningen och som i många länder tillämpats för att avskaffa tyranni och orättvisor. Erfarenheterna och lärdomarna av folklig fredlig samhällsförändring och konfliktlösning skall tillämpas." Därtill fogar vi en sjätte punkt: "Den militärmakt som av tradition bibehållits av EU-medlemmarna skall på sikt krympas och de frigjorda resurserna nyttiggöras för att utveckla civila verksamheter".

Detta är en markering att EU inte ska eftersträva traditionell spänningsskapande maktstatus.

Det ensidigt militära avsnittet "Särskilda bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken" (Artikel 1-40) byter vi ut mot följande:

"Historisk erfarenhet visar att militära maktmedel aldrig löser konflikter utan skapar nya under alltmer lidande. Europas bakgrund som kolonialherrar förpliktar till civila insatser inom handelspolitik och konfliktlösning som kompensation för de sociala och ekonomiska skador som tillfogats de tidigare kolonierna och som utgör roten till deras problem i dag.

För att öka EU:s kompetens på detta område skall utbildning i kolonialhistoria och konfliktlösnings- och försoningsarbete ges till alla EU:s institutioner. Under den tid som denna omorientering kräver skall EU- medlemmarnas militära styrkor ges samma utbildning för att kunna ingripa i våldsförebyggande syfte, då så begärs av oberoende internationella humanitära organisationer.

För att stävja det maktmissbruk som globaliseringen ofta medför skall EU gemensamt vidta åtgärder som bojkott mot de företag och regeringar som bär ansvaret vid varje tillfälle. Samtidigt skall en solidarisk och rättvis handel utvecklas i enlighet med kriterier som antagits av de internationella Fair Trade - organisationerna."

Detta kan förstås bli möjligt endast om konstitutionsförslagets extrema skrivning om marknadsekonomi under konkurrens ges en skymt av sociala hänsyn.

Med formuleringar i stil med ovanstående kan EU utvecklas till en rättvisefrämjande och därmed fredsskapande makt på ny grund som bryter med det anglosaxiska patriarkala och fundamentalistiska stormaktstänkande som alltjämt terroriserar världen och skapar motterror i olika former.

Erni och Ola Friholt
Orust

Aktuellt 2018

Aktuellt arrangemang:

JAG GÅR DÄR JAG GICK - Demokratins stigar i det poetiska landskapet - BENGT BERG
Kulturhuset Kajutan, Henån Onsdagen den 6 februari 2019 kl 19. Fri entré


Vårprogram 2019


Höstprogram 2018

Misslyckade klimatförhandlingar per design? Debattartikel av hemsidesredaktören 12/12 2018
Öppet brev - Avbryt Nato-samröre 1/12 2018
Debattartikel - Vem behöver lugnas? ETC-Göteborg 22/10 2018
Debattartikel - Avklädda krigshetsare
Debattartikel - Var noga med fakta. SyreGlobal nr 54 2018
Debattartikel - Militärmanövrer förstör miljön. ETC-Göteborg 11/10 2018
Brev till Agenda om Syrien-inslaget 15/4 2018

Uttalande - Bygg broar - inte murar 11/4 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Vårprogram 2018

Debattartikel - Konserver mot krig? 14/2 2018


Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

LOGIN
webbdesign: www.krylla.com