Hem      Aktuellt      Artikelarkiv      Länkar     Zitzerrepubliken    

Noterat

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Majken Sörensen: Humor som seriös strategi för samhällsförändring, Kajutan den 3dje oktober 2011

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån
14/4 2011
Den fullständiga konstitutionstexten finns tex här (som pdf-fil) på webbplatsen "EU-stafetten".

Den konstiga konstitutionen

Vikten av folkomröstning
Flera EU-länder ska hålla folkomröstning för att anta eller förkasta den nya konstitution som vi alla ska leva med resten av våra liv, om den antas. Men svenska regeringen och en stor majoritet av riksdagspolitikerna vägrar tillåta en folkomröstning i Sverige, eftersom de har skäl att befara ett nej från svenska folket. Vi anses helt enkelt inte kunna sätta oss in i detta det senaste förslaget till konstitution.

Efter att ha studerat de delar av förslaget som gäller utrikespolitik, säkerhets- och försvarspolitik inser vi vikten av att en folkomröstning hålls också i Sverige. Oavsett ett ja- eller nejresultat behöver dessa texter diskuteras i veckor och månader. Det är en nödvändig folkbildning att få veta och förstå hur den europeiska makteliten tänker om fred, säkerhet och försvar. För det den tänker är samma dödfödda tankar som bevisat sin otillräcklighet i tusentals år.

Vi svenskar har i det nyaste förslaget fått viss garanti mot att tvingas ut i krig av EU. Men vi måste också begrunda att vi ändå är medlemmar i EU för överskådlig tid. Det tänkande som styr EU måste angå oss, eftersom vi ändå kommer att drabbas av EUs , framtida militära äventyr i världen.
Den historiska bakgrunden - kolonialismen
Den historiska bakgrunden, som förtigs, är viktig. Bland de ledande EU-staterna har, Frankrike, England, Spanien, Holland och Belgien erövrat och exploaterat, kolonialvägen i 500 år, och än idag fortsätter de att leva gott på det så kallade samarbetet med de forna kolonierna. Portugal, Italien, Tyskland och Danmark var andrarangens kolonialmakter på kollisionskurs med de övriga, liksom med Ryssland och Japan. Första världskriget var till stor del en uppgörelse om kolonierna.

EU och dess föregångare Kol- och stålunionen och EG sägs vara "Det Stora Fredsprojektet". EU kan med större rätt ses som de gamla kolonialmakternas strävan att tillsammans behålla och stärka sin ställning efter den formella avkoloniseringen efter 1945. När vi läser säkerhets- och försvarsavsnitten i den nya konstitutionen framträder just denna vinkling, lätt maskerad av den orimliga tanken att någon medlemsstat skulle bli attackerad av någon främmande makt. Som en till synes underordnad tanke talas det också om militärt försvar mot terrorism.
Krav på upprustning
Hur förnuftigt ett sådant försvar är har vi nu upplevt i tre år efter den 11 september 2001. Trots alla invändningar och avståndstaganden är det ju George W. Bush som framstår som förebilden för det kommande antiterroristförsvaret.

EU-staterna förväntas i förslaget "förbinda sig att gradvis förbättra sina militära resurser" med allt vad detta drar med sig av militärteknisk utveckling och dyrbara investeringar på andra behövliga civila insatsers bekostnad.

Trots idogt letande har vi sett ordet "nedrustning" nämnas en enda gång, i förbigående och utan ytterligare konkretisering. Kravet på upprustning är desto tydligare (sid 24, artikel 1-40) Det militära samarbetet måste också kunna samordnas med Nato, eftersom flera medlemsstater redan är med där tillsammans med USA.

"Unionen kan använda dessa resurser vid uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten i enlighet med principerna i Förenta Nationernas stadga." (Artikel I-40:1)

Lägg märke till att dessa uttryck alltid används vid militära företag, t ex i Kosovo, Serbien, Afghanistan och Irak. Snart nog kan de gälla Syrlen, Iran, Nordkorea, Saudiarabien och Kuba. Självfallet krävs motivering via propagandakampanjer i känd stil för att även de nya krigsskådeplatserna skall framstå som ondskans hemländer. (Så framställs Frankrikes och Israels kärnvapen som goda, och Irans och Nordkoreas som onda.)

En iögonfallande brist i försvarsavsnitten är uteblivna resonemang kring innehav och användning av Europas kärnvapen. De ska väl förstås betraktas som goda, men ändå...
Frånvaron av konfliktlösning
Det allra mest slående är frånvaron av ordet "konfliktlösning", liksom av orden "fredlig konfliktlösning". Tänk er att en inledande paragraf hade sagt så här: "Medlemsstaterna åläggs att i varje konflikt iaktta strikt opartiskhet och genomföra noggrant inövade och förberedda insatser för fredlig konfliktlösning." Dessutom kunde unionen kräva planmässig långsiktig nedrustning, samtidigt som man på allvar inledde en era av rättvis handel med Tredje världens idag utplundrade länder och folk. Orden "rättvis handel" förekommer faktiskt en gång i förbigående på sidan 8, i definitionen av unionen och dess mål (Artikel I-3:4). Men givetvis hade en närmare utveckling av tanken häftigt krockat med den övermaktspolitik som idag benämns "globalisering".

Den konstitution som vi alla snart nog kan komma att få leva med är i våra ögon ett tydligt uttryck för de europeiska staternas gemensamma maktambitioner i en värld med gryende intressekollisioner mellan de framträdande stormakterna Indien och Kina å ena sidan och de gamla nedåtgående USA, (Väst)Europa och Ryssland. Konstitutionsförslagets tanke att lösa de framtida konfliktema med de existerande och tillkommande vapenarsenalerna ter sig just så huvudlös som den tankens förebild vilken vi länge tvingats leva med genom hundratals militära övergrepp efter 1945.

Och pratet om militär bekämpning av terrorismen bortser från att terrormetoder är en produkt av USAs och Europas orättfärdiga herravälde i världen. Terrorismen kan bekämpas endast genom påtagliga steg mot rättvisa åt de förtryckta och utplundrade folken. I förslaget till EU-konstitution finns inte en stavelse om dessa samband. Förslaget förtjänar också av det skälet att debatteras grundligt.

ERNI & OLA FRIHOLT

Aktuellt 2021

Aktuellt arrangemang:

Hans Linderholm, professor i geovetenskap, forskare med inriktning på Europas, Asiens och havens klimatförhållanden talar om

Klimatvariationernas samhällseffekter - Ett historiskt perspektiv

Välkommen till Kajutan på torsdag 7 oktober kl 19


Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com