Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal avsett för 21 maj 2022 i Lysekil men som blev inställt pga regn.

Jag heter Ola Friholt, aktiv i freds- och solidaritetsrörelsen sedan 1960-talet, med bl a flera år i indiska slumområden och byar och i ständig kontakt med oberoende ledande fredsforskare.

Svenska riksdags- och regeringspolitiker talar om det försämrade säkerhetsläge som sägs ha uppstått med Rysslands invasion av Ukraina. Kan svenska rikspolitiker vara okunniga om elementära och lättillgängliga fakta? Varför är så mycket som sägs felaktigt eller falskt? Jag vill pröva fyra vanliga påståenden som använts för att med kort varsel leda oss in i Nato.

Exempel nr 1

”RYSSLAND ANFÖLL REDAN 2014 DET DEMOKRATISKA UKRAINA.”

I slutet av 2013 drog president Janukovitj tillbaka Ukrainas EU-ansökan, sedan hans rådgivare visat att landet skulle förlora sina fördelaktiga förbindelser med Ryssland om en EU-gräns kom emellan. En folkopinion aktiverades i protester, som kulminerade på Maidan i Kiev den 20 februari 2014, efter 80 dödsskjutningar från högerextremister på hustak. Janukovitj förhandlade med oppositionen om politiska reformer, som godkändes av parlamentet den 21 februari. Dagen efter gjorde de högerextrema en kupp och förmådde parlamentet att avsätta Janukovitj. Kuppen hade finansierats av USA med fem miljarder dollar via Victoria Nuland, som nu är biträdande utrikesminister i USA. Hon tillsatte också statsministern i den nya regeringen, Jatsenjuk.

Högerextremister tilldelades fyra departement, bl a försvaret. Den avsatte Janukovitj hade sitt avgörande stöd i de östra provinserna. Nu avsattes de folkvalda ledarna där, politiska partier förbjöds och ryska språket fråntogs sin status som minoritetsspråk. Nya ledare tillsattes från Kiev. De östra provinserna deklarerade då sitt oberoende av regeringen. Från sina militära maktpositioner sändes högerextrema bataljoner mot de östra provinserna. De röstberättigade i västra Ukraina valde i maj Poroshenko till president. Den 30 juni sände han armén för att kuva de östra provinserna. Ett regelrätt krig fortsatte i åtta år och krävde cirka 15 000 dödsoffer. Samtidigt stöddes de östra provinserna av Ryssland med vapen och frivilliga. Dessutom bytte många regeringssoldater sida. Det var ju ett krig mot det egna folket. Det är detta politiska och militära skeende som svenska politiker och experter kallar rysk invasion sedan 2014 av ett demokratiskt Ukraina. Kupp och inbördeskrig blir till invasion av en demokrati.

Exempel 2 lyder:

”RYSSLAND INVADERAR OCH ANNEKTERAR OLAGLIGT KRIM”

Detta nämns ofta i förbigående och har förståtts som att Ryssland velat förhindra att den hyrda flottbasen i Sevastopol skulle hamna i ett Natoland, sedan den nya regeringen återupptagit strävan efter EU- och Natomedlemskap. Likväl ett brott mot internationell rätt.

Den norske professorn i rättsvetenskap, Peter Örebech, vid universitetet i Tromsö, har klargjort att det på Krim försiggick varken rysk ockupation eller rysk ensidig annektering. Han förklarar att den övervägande rysktalande befolkningen där var djupt oroad av högerextremt inflytande i Kiev, varför den lokala unionsregeringen och parlamentet den 16 mars 2014 utlyste en folkomröstning som gav överväldigande stöd åt att säga upp unionen med Ukraina och ingå union med Ryssland. Lokala hemvärnsmän besatte vägarna till Krim.

Vi hade till dess inte fått veta att Krim befann sig i union med Ukraina och hade eget parlament, egen statsminister, egen regering och eget rättsväsende. Krim hade full rätt att säga upp unionsfördraget och gå i union med Ryssland av egen fri vilja. (I detta stött av 250 år av tidigare tillhörighet till Ryssland.)

Det är detta skeende som svenska rikspolitiker och experter kallar olaglig rysk invasion och annektering av Krim. Svartmålning frambesvärjer hot.

Exempel 3 lyder:

”DET RYSKA ANFALLET DEN 24 FEBRUARI VAR OPROVOCERAT”.

Under 2014 fortgick inbördeskriget, men i förhandlingar i september slöts avtal om eldupphör, tillbakadragande av regeringsstyrkor och en process för ny författning. Trots sina underskrifter bröt regeringen i Kiev genast avtalet (Minsk I). Kriget fortsatte.

Den 12-13 februari 2015 förhandlades på nytt om ett förstärkt avtal kallat memorandum (MinskII) med bl a ökat självstyre för de östra provinserna och vetorätt mot Natoanslutning. Avtalet antogs som resolution nr 2202 av FNs säkerhetsråd. Ukrainas regering bröt återigen mot det avtal den själv skrivit under och trappade upp kriget mot de egna medborgarna, vilka fortsatt stöddes av Ryssland, med hur mycket är oklart. Men detta kan knappast kallas anfall eller ockupation utan utgör ett stöd till den försvarande sidan.

Även om kriget mot egna medborgare är provokativt är det avgörande felet i beteckningen oprovocerat anfall från Ryssland att finna i Natos fortgående militära inblandning i Ukraina. Problemen börjar redan vi Tysklands återförening 1990 och Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning 1991.

Från december 1989 lovade Natopolitiker och militärer upprepade gånger att Nato inte skulle flytta fram sina positioner öster om Tysklands gräns.

I det kaos som rådde under 1990-talet, avlövades Ryssland alla statliga företag som övertogs av superkapitalister, s k oligarker, under övergången till kapitalistisk marknadsekonomi. Staten förlamades, företag lades ned och massarbetslöshet uppstod. År 2000 tillträdde Putin, och med hjälp av säkerhetstjänsten återtogs basindustrierna och oligarkernas makt minskades. Staten kunde åter betala löner och en mödosam uppbyggnad av landet. Bl a utvecklades datja-systemet (ett slags kolonilotter) från fri tillgång till 1,5 hektar mark till 2,5 hektar, vilket snart ledde till att halva befolkningen kunde försörjas.

Men redan 1999 hade Nato brutit sina löften genom att expandera till Polen, Ungern och Tjeckien och från 2004 till Baltikum, Slovakien, Rumänien och Bulgarien. Nato befinner sig nu vid Rysslands gräns på flera avsnitt. Redan från 2004 uttryckte Putin rysk oro över Natos framskjutna vapen och förklarade senare att Ryssland drar en röd linje vid Ukraina, som är den traditionella invasionsvägen vid västliga invasioner. Därifrån skulle Natomissiler kunna nå Moskva utan förvarningstid. I december 2021 begärde Ryssland förhandlingar om Natos framskjutna vapen och krävde att de skulle dras tillbaka. Ryssland ville ha sin del av den gemensamma säkerhet som övriga stater åtnjöt. Antingen är alla säkra eller ingen.

Förslaget/Kravet tolkades av Nato som ett försök att utvidga ryskt inflytande i Östeuropa och bemöttes med blankt nej och fortsatt samarbete med Ukraina med tanke på framtida inlemmande i Nato. Efter hotfulla truppsammandragningar vid Ukrainas gräns gick så efter ännu en månad Ryssland till anfall för att bryta den pågående utvecklingen.

Det är denna händelsekedja som västliga politiker och experter kallar oprovocerat ryskt anfall.

Förvisso är krig alltid att fördöma, även krig som länge provocerats fram.

Exempel 4 lyder:

”KRIGET ÄR BARBARISKT OCH BRUTALT”

Som dagligen framgår av media i bild och ord är kriget förödande för städer och byar och deras förtvivlade befolkningar. Svenska folket har på tio veckor börjat förstå vad krigets vardag innebär. Alla krig är förkastliga, inte minst kriget i Jemen efter tre år av förstörelse, utbredd svält och över 300 000 dödsoffer. Dock har våra media inget att meddela om detta. Inte heller om att Natostaten USA varje vecka sänder drönare med missiler dit, eller att det anfallande Saudiarabien använder svenska vapen.

Samma sak gällde förstöringen av Afrikas mest utvecklade land, Libyen, där svenska Jas-plan vägledde de olagliga bombningarna. Så har i decennier USAs och Natos olagliga krig passerat nästan obemärkt, med många miljoner offer. Afghanistankriget varade i tjugo år med svenskt deltagande under Natos ledning.

Under detta krig sköts ofta Natos missiler från drönare mot Pakistanska byar där man antog att gerillamän gömde sig. De civila offren räknades aldrig.

Vi kan beskriva dessa barbariska krig ända från Koreakriget 1950-53, där USAs bombplan i slutskedet återvände till sina baser utan att ha fällt bomberna, för det fanns inget kvar att bomba i Nordkorea. Förklarar detta dagens kärnvapenpolitik där? Av vilken anledning anses Ukrainakriget plötsligt vara det mest barbariska och oroande för Sveriges säkerhet? Var säkerheten aldrig tidigare hotad? Inte ens då Nato bombade det mitt i Europa belägna Serbien i 79 dagar?

Svenska och finska politiker anser sig finna trygghet i vad de kallar försvarsalliansen Nato. Ja, från 1949 till 1999 var Nato i 50 år en försvarsallians, som skulle solidariskt försvara medlemmarnas territorier. Men 1999 ändrade Nato sina stadgar så att Nato kan ingripa militärt i alla länder på jorden. Och tillsammans med USAs cirka 800 militärbaser i över hundra länder är detta möjligt. USAs kärnvapen är inte som Rysslands mest förlagda hemmavid. De finns officiellt och permanent i 6 länder i Europa: Holland, Belgien, England Tyskland, Italien och Turkiet. Dessutom har England och Frankrike egna kärnvapen på land och i ubåtar. Tre Natoländers ubåtar har kapacitet att radera ut Ryssland, som också har kärnvapenubåtar. En sådan allmän katastrof vägrar jag tro på. Ryssland kommer även framgent att finnas. Därför är det dårskap att idag förneka dess existensberättigande. En samarbets- och fredsprocess måste ovillkorligen startas. Utanför Nato.

Den för framtiden avgörande nya kinesisk-ryska fredliga sidenvägen kommer annars att utvecklas med redan samarbetande 140 stater utan vår medverkan och delaktighet.

På 1980-talet var Sverige aktivt i den alliansfria rörelsens 120 länder. Varför nu inte längre? Har vårt självbestämmande redan upphört?

Svenska politiker säger idag inte ett knyst huruvida Sverige ska välkomna Natos kärnvapen, och skriver inte ens under det kärnvapenförbud som Sverige medverkat till och som nu vunnit laga kraft.

Nato kan två saker: hota med kärnvapen och slå till först med kärnvapen. Hota med krig och slå till med krig. Detta är det sämsta sätt man kan arbeta för fred på. FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL, i enlighet med den FN-stadga som alla länder har antagit som lag, men som Nato struntar i vid sina upprepade anfallskrig.

NATO UT UR SVERIGE! SVERIGE UT UR NATO!

Tack för ordet!

Några lästips

Harold Pinter: Frihetens språk. Karneval förlag 2009.

John J Mearsheimer: Vems fel är Ukrainakrisen. Karneval förlag 2014.

Alexander Mercouris: Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg? Karneval 15.

Robert Parry: Bakom kulisserna i Kiev. Karneval 2015.

Ola Friholt Adress: Torget 1, Stocken, 474 92 Ellös, tel: 0304-51215

Mail ola.friholt@gmail.comUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com