Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Folkets FREDSPRIS 2019 i enlighet med Nobels testamente - Program och Ola Friholts fredsdikt till Jörgen JohansenSeminarium, Nobelfest och prisutdelning
lördagen den 30 november 2019
i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust)


PROGRAM
10.00 Samling och fika
10.40 Välkomsthälsningar av föreningens ordförande Ola Friholt och Orust kommun- fullmäktiges f d ordförande, tillika Mayor för peace, Bengt Torstensson
11.00 VAD ÄR MENINGEN MED ATT VARA PACIFIST? Vår pristagare Jörgen Johansen
12, c:a Lunch
13.30 MELLAN KRITIK OCH KONSTRUKTION – Om Jörgen Johansens anarkism och pacifism.
Idéhistorikern, bokförläggaren, kulturarbetaren och författaren David Karlsson
14.30 Fikapaus med musik av och med sångaren och gitarristen Dan Fägerquist
15.15 Antagande av slutdeklaration från deltagarna
15.45 Paus för förberedelser till prisutdelning
16.30 c:a Sång av Dan Fägerquist inleder festlig prisutdelning med förtäring.
Jörgen Johansen hyllas och föräras priset.
Slut c:a 18.00


Anmälan senast 25 nov till Erni & Ola Friholt, mail: ernifriholt@gmail.com, tel 0304-51215 och 073-907 27 17.

Avgiften 300 kr inkl allt betalas till Fredsrörelsen på Orust, bg 5916-1786. Skriv ”Fredspris”.

Du som saknar bil, ring oss, så kan vi kanske förmedla samåkning från Uddevalla och Göteborg. Det går också bussar till Varekils busstation, där vi hämtar, om vi vet…

Eventuell övernattning: Ring/maila oss eller ring Tofta Gård 0304-50380 (tvåbäddsrum tillgängliga).

Arr: Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och studieförbundet SENSUS

Ola Friholts fredsdikt till Jörgen JohansenTILL JÖRGEN JOHANSEN SOM MOTTAR FOLKETS FREDSPRIS
I ENLIGHET MED NOBELS TESTAMENTE
GENOM FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST
DEN 30 NOVEMBER 2019Du, Jörgen, ser ditt korta jordeliv
i evighetens långa perspektiv.
Vad göra, när man vet att rymdens allt
är ändlös mekanik och livlöst kallt?
Istället för att hitta på en gud
och söka tröst i löften och i bud
har du bestämt dig för att goda ting
är bäst för människor all världen kring.
Auktoritär och våldsam makt är sämst.
Bekämpa sådant sätter du då främst
tillsammans med en bättre samhällsordning
som väljer bort all social förhårdning.

Så kan ett liv på rymdens stoftkorn adlas
till mening och gemenskap. Vem kan tadlas
för ett sådant val? Dess konsekvenser
av kompromisslös kamp går över gränser
som satts av konventioner. Eskalering
av konflikter möjliggör hantering
av tystade, förträngda orättvisor
som blottläggs genom ord och inga visor.
Utöver ord kan handlingar behövas
i trots där maktens svaga punkter prövas.

Vem kunde tro att Jörgen med sitt ursprung
av arbetarfamilj vid pappersbruket
idag kan liknas vid en riktigt tung
ideolog av världsförbättrarstuket?

Ni norrmän har en tradition av kamp
med ickevåld, trots Natos stöveltramp.
Mot utbyggnad av Mardölsfossens vatten
höll folket vakt och en aktion om natten
blev genomförd. Och Ness och Kvalöy ledde
ideer om hur man sig bäst betedde
i Gandhis tradition mot det som skedde.

Du, Jörgen, spelar inom kollektivet.
Det framgår utav allt som blivit skrivet
om öppet ickevåld och konstruktiva
lösningar på våldsamt negativa
centrala övergrepp och våldstendenser.
Du verkar över nationella gränser.
I Ecuador, Colombia, Brasilien,
i Palestina, Israel, Tjetjenien
har du gett kurs i ickevåldsmetoder.
Ja, ickevåld är alla kampers moder
och inte blott teknik. Det är respekt
för mänskovärdet. Ingen får bli knäckt,
och segern tillhör alla kampens parter.
Du önskar övervinna alla arter
av kränkning och förnedring av personer.
Din sanning har förlösande funktioner.

Och ytterst gäller det att övertyga
och sprida bildning. Folk kan flyga
högt över maktens ärvda propaganda
och bortom vedertagna myter landa
i nya sammanhang och världsåskådning.
De fakta och idéer du gett knådning
på tidskriftsredaktion och bokförlag
ger tystade en chans till genomslag.
En nyfödd akademisk tradition
med perspektivet nyfött nedifrån
kan förhoppningsvis bli resultatet
som ligger högervridningen i fatet.

Och medan tidskriftsjobb i fyrti år
och tjugo år med bokförlag förgår
skrivs femtom böcker, egna och med andra,
och skådas hundratals artiklar vandra
bland lika många ämnen. Och du höll,
som chef i Tromsö stad, där mörkret föll,
en fredsinstitution i några år.
Betänk: En av de kurser Jörgen får,
och övertygande har haft sin hand i,
sker på ett indiskt universitet - om Gandhi!Men teori och böcker i all ära.
Det är från verkligheten man kan lära.
I tjugo år hölls vakt på Kynnefjäll.
Där deltog du från morgon och till kväll.
För avfallslagring blev där aldrig borrat
då folket länge handgripligen knorrat.

I Alta var du med i kamp mot dammen.
Där vann ju vargarna helt klart mot lammen.
Men samerna fick då sitt parlament
och mot naturförstöring med cement
kom lagstiftning till skydd för vattendrag.
Det blev en lärdom fram till denna dag
att kedjor och blockad är otillräckligt.
För överheten blir det mer förskräckligt
om platsens värde som naturresurs
kan visa sig stå lika högt i kurs
som vinst av kapital som investerats
och därigenom framtidshot förmerats.

Och lärdomar från Alta kom till nytta
mot Innerdalens dammprojekt. Att flytta
betoningen från kedjor och protester
till odling, kor och får och livets fester
och peka på att människor kan få
sitt nödtorft i en framtid som kan gå
från dagens överflöd till knapphetstider.
Dess riktighet står klar när tiden lider.
Och trots att maktens män slog till ändå
kan synen på naturens rätt bestå.

En ”fellesaktion mot gaskraftverk” gick hem.
Folk manades att intyga med kläm
att hellre låta sig av makten fängslas
än tätt intill ett kraftverk ängslas.
Beskedet från ett kraftfullt folk i trakten
fick sen regeringen att lämna makten.

Då hade Jörgen sedan länge lämnat
det jobb som framtidsvist kan tyckas ämnat
att ge den kraft i arm och mod i barm
som sedan krävts i denna världens larm.

”Fick dagligen som mjölnare jonglera
med hundratrettikilos säckar, flera
på höjd”, sa Jörgen utan att bravera.

Med fredsgruppen i Norge läste han
i telefonregistret sånt som kan
till översikter sammanställas lagligt
och fann en del för Nato obehagligt.
På Norgekartan lades alla baser.
Avslöjade blev alla tomma fraser
om norsk kontroll av militärens roll.
Och det blev oroligt på maktens håll
när fredstidskriften Ickevåld kom ut
och röjde allt. Det numret såldes slut.
Att pussla med offentlighetens delar
blir spionage, och nåde den som felar!

Fem rättegångars utslag senare
i högsta rättsinstans blev luften renare.
Att noga läsa telefonregistret
blev rätt, och ingen hamnade i klistret.
En eskalering av konflikten gjorde susen.
Men makten lärde sig av sinkadusen
att ligga lågt ibland och låta bli
att använda sitt maktmaskineri.

För värnpliktsvägrare var straffen hårda.
I sexton månader fick staten vårda
en vägrare på anstalt. Ändra detta
blev nästa mål, och det bedrevs med hetta.

Vägrarnas försvarare blev klok.
Juristen fann att lagen är på tok.
Han skaffade en åklagares kåpa
och svartklädd ombads Jörgen klåpa
i rätten för att löjliggöra lagen.
Det blev en sällsam händelse den dagen.
För han blev trodd och godkänd att agera
i salen som var fylld med många flera
åhörare än vanligt, mest kamrater,
som hade med sig smarta apparater
som registrerade när Jörgen krävde
-med vilda gester under det han hävde
sig över talarstolen – dubbelt straff
för brottslig advokat, och rätten, paff,
fick snarast avbryta förhandlingen.
Till åtal ledde själva handlingen
att utge sig för statlig tjänsteman.
Och ringaktning av rätten lade man
till detta. Men pressdebatter, intervjuer, löje
beredde myndigheter föga nöje,
och när ett halvår gått på detta vis
las målet ner av bristen på bevis.
Så hette det. Men Jörgen sände gärna
bevisen. Oslo byrett tycktes spjärna
emot att riktig klarhet vanns i saken.
Man hade tröttnat på att stå där naken.

Sen ändrades den hårda vägrarlagen.
Och många fick då mindre ont i magen.
Av detta kan vi också inse vikten
av öppen eskalering av konflikten.

Jag måste också relatera snabbt
rym-in-i-fängelset-aktionen, rappt
förverkligad med stegar över muren
med krav att krypa in i buren
och åtalas för vägrarsympati
med den som redan sitter inne i
förtryckarnas maskineri.
Och väntat åtal kom för intrång sedan.
Men det gick rymningen ju ut på redan.
Och media var med i tranedansen.
Då insåg myndigheten enda chansen
och avstod rättegång i påstådd brist
på hållbara bevis. Det blev till sist
en hjälp till vägrarstraffets mildrande.
Det blir det sista i mitt skildrande
av Jörgens ickevåldsaktioner.
Med många kurser och publikationer
har termen socialt försvar förklarats
och civilsamhällets roll försvarats.
Det handlar om förbrödring och försystring,
gemensam kamp mot samhällets fördystring,
där centralism och maktelit i stället
byts mot gemenskap i lokalsamhället.

Ditt växlingrika liv på barrikader
sker utan våld. Och långa rader
av folk som ständigt klistrar etiketter
vill fånga in dig som en viktigpetter
i brända standardfack som anarkism
och kopplar ickevåld till naivism
men får problem med aktiv pacifism.

Ja, Jörgen, dina hundratjugo länder
med föredrag och kurser säkert sänder
en tacksamhetens tanke till ditt mod
att trotsa riskerna för våld och blod.
Den olydnad du ofta pekat på
som nödvändig, som väg att gå,
är säkert applåderad av Nobel
och kärnan i att du i denna kväll
får pris som stämmer med hans högsta önskan.
Du arbetar idag i Dalslandsgrönskan
med självförsörjning som ett självklart krav
för oberoendet i världens land och hav.
Ditt kännetecken är det konstruktiva
som skulle ta en heldag att beskriva.
För där finns bot mot världens profitörer!
Vi prisar konsekvens med hyllningskörer!

säger Ola Friholt å Fredsrörelsens vägnar
Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com