Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Sissela Kyle läser Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelar och sjunger Tagore

Torsdagen den 19 nov. -15, Kulturhuset i Henån.

Referat från mötet:

Erni Friholt informerade om en kommande manifestation mot våld i Henån den 30 nov. samt

seminarier i Stocken den 5 dec. då Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente postumt delas ut till M K Gandhi.Sissela Kyle läste under kvällen flera texter av Gandhi och däremellan spelade och sjöng Bubu Munshi Eklund. Hennes man, Lars Eklund, berättade vad sångerna handlade om och sjöng ibland duett med Bubu.

Ola Friholt inledde med att uppdatera oss om Gandhis tänkande och gärning:Mohandas Karamchand Gandhi föddes den 2 oktober 1869 i Gujarat i Indien. Den 30 januari 1948 mördades han av en fanatisk Hindu. Han utbildades i England till jurist och kom 1891 tillbaka till Indien som advokat, men fann sina uppgifter ointressanta och två år senare emigrerade han till Sydafrika och mötte dess apartheidsystem. Den indiska befolkningens rättigheter var kraftigt beskurna. Så t ex tvingades de bära etniskt grundade id-handlingar/pass. I protest utvecklade Gandhi här ickevåldsmetoder. En sådan var att bränna sitt pass offentligt. 1914 återvände han till Indien dit ryktet hade gått före honom. Han reste runt i Indien och såg hur folk levde. Han blev ganska snart ledande i Kongresspartiet och ledde självständighetskampanjer mot det brittiska imperiet och den motståndsrörelse som ledde till att Indien utan våld frigjordes från det brittiska imperiet. (Däremot mycket våld mellan muslimer och hinduer, vilket till stor del skapats av kolonialherrarna i avsikt att söndra och härska.. Gandhi försökte bl. a med fastor förhindra detta).

Vart femte år inträffade på den tiden, under den engelska kolonialismen, en allvarlig hungersnöd i Indien. Engelsmännen hade monopol på salttillverkning och indierna fick köpa saltet dyrt och indierna beskattades dessutom hårt. En mycket berömd ickevåldsaktion var Saltmarschen från Ahmedabad 1930. Under 24 dagar vandrade människor mot havet i Dandi och där bröt man mot saltmonopolet och framställde salt. Hela folket förstod vinken och började framställa salt överallt. 17 år senare, efter många ickevåldsaktioner nåddes självständighet den 15 augusti 1947.

Gandhi skrev ett brev den 2 mars 1930 till den engelske vicekungen Lord Irwin. Ur detta läste Sissela Kyle. Gandhi förklarar här hur det brittiska systemet med hög beskattning av salt och andra pålagor, såsom jordskatten, utplundrar folket. Han använder mycket starka ord mot styret men är noga med att skilja detta från personer. Han talar om att den brittiska regeringen använder organiserat våld medan de själva tänker använda civil olydnad för att bekämpa de orättvisor han nämnt i brevet. Han berättar om förberedelser för den aktion som sedan blev Saltmarschen. Denna skulle ske om inte den brittiska regeringen ändrade pålagorna, och han begärde svar, som dock inte kom. Den 12 mars inleddes så Saltmarschen som samlade tusentals människor i protest. Den 5 april nådde man havet i Dandi och utvann en nypa salt. Olydnadshandlingar i alla former bröt ut i Indien. Man såg en ny väg för att åstadkomma förändring.

Erni: Jag har tänkt mycket på den här Saltmarschen. Folk insåg sina rättigheter. Det var deras salt. De gjorde salt på taken, och de lärde sig mer och mer av civilt motstånd i hela Indien. Var har vi vår Saltmarsch idag? Alla dessa människor som flyr. De är inte beväpnade. De bara går... De kommer till en gräns och på andra sidan välkomnas de. Ickevåld är en aktiv handling. Erni återkom till flyktingsituationen idag då regeringen beslutat om oerhört restriktiva åtgärder. "Det måste få kosta oss något." Det är flyktingarna som verkligen har problem.

Sissela läste en text från den 29 april 1933: Om konsekvens. Här hyllas inkonsekvensen. Det viktiga är att i varje ögonblick vara beredd att lyda Sanningen. Sanningen är Gud, sa Gandhi, inte Gud är Sanningen. Det innebär en skillnad. Gandhi manar läsaren att välja den senaste av hans texter när en inkonsekvens påträffas. Han har ju inte slutat växa i sitt inre...

Text den 28 nov. 1938 Judarna. Gandhi skriver: Mina sympatier ligger hos judarna. De är Kristendomens oberörbara, så som hinduerna behandlar sina oberörbara. Likheten är stor. Dock, skriver han, ett nationellt hem för judarna i Palestina finner inte gehör hos mig. Palestina tillhör araberna. Det är felaktigt och omänskligt att judarna tvingar sig på palestinierna. Judar födda t ex i Frankrike är franska. Det finns högljudda krav på ett nationellt hem för judarna. Tyskarnas behandling av dem innebär utestängande nationalism. Det är dock fel att gå in i Palestina i skuggan av brittiska kanoner för att skapa ett nationellt hem för judarna. Det finns hundratals sätt att resonera med araberna. Jag försvarar, skriver han, inte de arabiska excesserna. Jag önskar att de hade använt ickevåld. Man kan dock inte rättfärdiga judarnas krav på ett nationellt hem som utvalt av Gud. Om det är det får de bevisa det med ickevåld.

Samtal efter uppläsningen: Tänk så tidigt Gandhi såg och analyserade situationen. Han beskriver vad som kan hända utan att han ännu har sett det (detta var skrivet 1938). Det är glasklart.Bubu spelade och sjöng musik och text av Rabindranath Tagore, nobelpristagare i litteratur 1913. Han stod nära ledarna i frigörelsekampen från det Brittiska Imperiet, Gandhi och Tagore var vänner. Det var Tagore som gav Gandhi namnet Mahatma, Stor ande. Gandhi gav Tagore namnet Den store läraren.

Demokrati och ickevåld. Sissela läste svar på en fråga från en amerikan den 13 maj 1940. Frågan lyder. Varför säger Ni "Demokrati kan bara räddas genom ickevåld"?
Demokrati som vidmakthålls med våld kan inte försörja eller skydda de svaga. De svaga ska ha samma möjligheter som de starka. Demokratierna ägs av ett fåtal kapitalister. Ägandet kan upprätthållas bara genom våld, beslöjat eller öppet, som i Sydafrika. Den västerländska demokratin är en utspädd nazism eller fascism, i bästa fall för att skyla imperialismen. Det var inte med demokratiska metoder som Storbritannien lade beslag på Indien. USAs historia är ännu svartare genom sin behandling av negrerna. Krig utkämpas för att rädda sådana demokratier. Det är hyckleri. Här beskriver han det framtida ickevåldssamhället som tjänar dem som står lägst. Man når dit med bl. a massutbildning, ickevåldsarbete som skapar en förmåga till motstånd utan våld, civil ohörsamhet. Era krig kommer aldrig att ge demokratierna säkerhet.

Sissela reflekterar: Genom att se hur den svagaste behandlas kan man se graden av demokrati.

Sissela fortsätter med en text från 1946. Att säga sanningen. Här läser frågeställaren för Gandhi en situation med följande fråga av Bertrand Russel:
En grupp jägare jagar en trött räv som kommer undan. Jägarna frågar mig som åskådare: Såg ni räven? Vilket håll sprang den åt? Jag svarade Ja på den första frågan och visade på den andra frågan åt fel håll. Jag hade inte varit en bättre människa om jag talat sanning.
Gandhi svarade: Bertrand Russel är en stor författare och filosof. Han skulle inte ha besvarat den första frågan och inte den andra. Man behöver inte svara. Sanningssägande medger inga undantag.
Här gav Ola ett alternativt svar till jägarna: "Jag tycker inte man ska döda djur."

Så spelade Bubu återigen på sitt harmonium och sjöng därtill.Därefter var det kaffepaus med goda snittar och hembakta kakor.

Sedan fortsatte Sissela att läsa.

Judarna i Palestina, den 14 juli 1946. Judarna har genom tiderna varit utsatta för grymma orättvisor och hjärtlösa förföljelser. På grund av felaktig läsning av Bibeln och därtill fördomar ser judarna Palestina som sitt rättmätiga hem, givet av Gud. Jag har stor sympati för dem i deras belägenhet men att tvinga sig på ett folk som inte hälsar dem välkomna och att göra det med hjälp av brittiska och amerikanska vapen och nu med hjälp av naken terrorism är inte rätt. De skulle ha använt ickevåld, vilket deras bästa profeter har lärt ut. Bland de många ting som judarna har givit världen skulle detta vara det allra bästa.

Denna text lästes för jämförelse med den som skrevs 1938.
Ola: Gandhis högsta principer var ahímsa – ickevåld, och satyágraha – att hålla fast vid sanningen.

Sissela läste text från 1946. Svar på en fråga om Indiens självständighet.
Jag har nog från tid till annan givit min bild av Indiens självständighet som måste vara det indiska folkets självständighet. De styrande ska vara beredda att vara folkets tjänare. Det måste börja i botten. Varje by och varje pancháyat ska ha fulla maktbefogenheter och vara självförsörjande så långt att de kan försvara sig mot hela världen. Individen är den yttersta enheten. Ingen ska sakna något som andra inte kan få med samma arbetsinsats. Man ska använda sig av sanning och ickevåld. Gud är kraften i världen, ett omfattande levande ljus. Livet är ej som en pyramid utan som en oceanisk cirkel, flera cirklar med individen i centrum, ödmjuka delar i den oceaniska cirkeln. Den yttersta omkretsen kommer inte att utöva makt för att krossa cirkeln innanför utan kommer att ge styrka till allt innanför och härleda sin styrka från det.
Ola: Det är en slags socialistisk utopi. Den gudomliga känslan men inte någon speciell gud. Visionen är oberoende av religion. Den berömde Gandhi- efterföljaren Vinoba Bhave vandrade från by till by och övertalade jordägarna.
Erni: En del av dem avstod jord till den som inte hade någon. Men det byggde på frivillighet. Detta har jag upplevt. Tänk om Gandhi fått leva! Sovjetunionen stod för en materialistisk syn, en storskalighet som skiljer sig ifrån Gandhis vision som sätter individen i centrum, individen i gemenskap. Inget våld och tvång. Nehru, som blev Indiens förste premiärminister, skilde sig från Gandhi. Han beundrade den västerländska majoritetsdemokratin.Sissela läser slutligen : Talet i Karpara, 12 januari 1947. Efter en massaker på hinduer under konflikterna då Pakistan skiljdes från Indien. Gandhi har kommit för att skapa en hjärtats enhet mellan hinduer och muslimer. De lever av samma grödor och samma vatten och lever under samma himmel. De delar även lidandet. De måste begrava sina meningsskiljaktigheter. De sant religiösa kan inte hata. Hinduerna syndar genom att stämpla människor som oberörbara. Muslimerna syndar genom intolerans, som är mot islam. Gandhi arbetar för den dag då det inte spelar någon roll med vilket namn eller på vilket sätt de dyrkar Gud.

Hur välfunnet är inte Gandhis uttryck: "Det finns ingen väg till fred. Fred är vägen".

Sissela: Det var det lokala i det globala. Jag har valt bland texter som Ola och Erni föreslog bland 643 sidor i volymen "Om ickevåld. Tal, artiklar och brev 1906 - 1948. Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Nedtecknat av

Karin Utas Carlsson och Ola Friholt


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com