Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk

Föredrag av Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred den 9 sep 2023 Konstnärernas kollektivverkstad i Gerlesborg, Norra Bohuslän. Arr. Bottna för Fred och Fredsrörelsen på Orust.

Ingela:

Det är roligt att det bildats en ny fredsförening, Bottna för Fred (från maj 2022). Det behövs idag. Vi är inte särskilt synliga i debatten. Jag är sociolog och var universitetslärare 1969-75. Därefter arbetade jag som utredare i Göteborgs stad och riksdagsledamot 1985-1994. Då jag återvände till Göteborg arbetade jag med internationella frågor, inte minst samarbete mellan städer inom EU. I riksdagen var jag vald för Folkpartiet men idag hör jag inte till något parti. Det är svårt att hitta något parti att rösta på. Jag ska idag tala om Nato.

Historia och Natos expansion österut

1949 bildades Nato, North Atlantic Treaty Organization, av tolv medlemmar inklusive Norge och Danmark. Ett nordiskt försvarsförbund diskuterades men när Norge valt Nato upphörde den möjligheten. Den förste generalsekreteraren, lord Hastings Ismay, sa att Natos syfte var att hålla Ryssland ute, USA inne och Tyskland nere. Detta känns relevant ännu i dag. Nya medlemmar tillkom vartefter: Grekland och Turkiet 1952. USA byggde en bas vid gränsen mot Syrien. Den fick amerikanska kärnvapen. Så anslöts Västtyskland 1955 och Spanien 1982 sju år efter att Franco hade dött. Kalla kriget upphörde efter att Warsawapakten upplösts. Vad hade nu Nato för syfte? Det behövdes ett mål. Nato hade skapats som en försvarsallians. I artikel 5 stadgas att om ett land inom pakten anfalls ska de andra ställa upp med hjälp. Hur den ska se ut ska väljas av respektive stat. Uppdraget kom nu att vidgas till att gälla ingripanden ”out of area”, man kunde således nu gå utanför de egna områdena. Det ansågs vara ett sätt att inte vara ”out of buisness” (Erkki Tuomioja). Det ledde till bombningen av rest-Jugoslavien i slutet av Balkankriget 1999.

Sovjetunionen upplöstes 1991. För att Ryssland skulle erkänna ett enat Tyskland inom Nato skedde förhandlingar med Gorbatjov. När det tyska återföreningsfördraget undertecknades 1990 var man överens om att Nato inte skulle expandera ytterligare mot Rysslands gräns. Rysslands trupper i Tyskland drogs tillbaka. Men 1999 bröts löftet att ej expandera (det nedtecknades inte som avtal med Ryssland) och 1999 anslöts Polen, Tjeckien och Ungern till Nato. År 2004 tillkom ytterligare de baltiska staterna, Slovenien, Slovakien. Rumänien och Bulgarien, 2009 Albanien och Kroatien, 2017 Montenegro. 2020 Nordmakedonien och 2023 Finland. George Kennan, USA:s före detta Moskvaambassadör, kallade i New York Times (1994) Natoutvidgningen för efterkrigstidens största misstag.

Intressant är att Österrike och Irland känt sig säkra utanför Natos militärallians med kärnvapen. De alliansfria staterna har spelat en stor roll.

 

Natos kärnvapenstrategi

Natos strategi (”doktrin”) är ett kollektivt försvar grundat på avskräckning med kärnvapen kombinerat med konventionella vapen. På så sätt skulle man ”bevara freden”. En viktig komponent är ”nuclear sharing”, dvs amerikanska kärnvapen på annan mark: Turkiet (som återtagit kärnvapnen som flyttades 1962), Italien, Belgien Nederländerna och Tyskland som tillsammans har c:a 100 kärnvapen. Storbritannien och Frankrike har egna kärnvapen. Spanien och Litauen har avtal med Nato vilket förbjuder kärnvapen på deras territorier såväl i fred som i krig. Finland har haft förbud mot införande av kärnvapen i fredstid. Dock har alldeles i dagarna vi fått information från Finland om att ett bilat avtal DCA – Defense Cooperation Agreement – USA och Finland förbereds. (Se nedan!) Ett sådant har redan avtalats mellan USA och Norge. Presidenten Sauli Niinistö bekräftade för politiska journalister att det kommer att finnas amerikansk militär i Finland på något sätt. Rovaniemi flygplats nämns. Känt är att USA aldrig svarar på frågan om de för in kärnvapen eller ej. Sverige har inte i sin ansökan om Natomedlemskap framfört något undantag, inte heller gällande kärnvapeninförsel (se nedan!).

Vid Natotoppmötet 2014 beslöts att medlemmarna senast 2024 ska uppfylla kravet på 2 procent av BNP till militären. Åtta länder uppfyllde det år 2021. Nu sker en allmän upprustning och nästa år kommer alla staterna att ha nått 2% av sin BNP. För Sveriges del har man dessutom lagt till ännu mer så. För 2024 blir militärbudgeten en bra bit över 100 miljarder kronor.

 

Svensk säkerhetspolitik

Under tiden 1814-2001 gällde: ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. I samband med ansökan till EG (föregångare till EU) ändrades neutralitetsprincipen. Riksdagen röstade 1994 för Natos ”Partnerskap för fred” där också Ryssland är med. Det var mitt (Ingelas) sista år i riksdagen. Jag minns att det inte var någon riktig debatt. I januari 1995 blev Sverige medlem i EU.

1996 bildades Svenska Atlantkommittén, en lobbyorganisation för svenskt medlemskap i Nato. Henrik Landerholm var dess förste ordförande, nu utsedd till nationell säkerhetsrådgivare i Stadsrådsberedningen. Hans syster, Karin, är f d försvarsminister. Under utrikesminister Anna Lindh ändrades 2001 ”neutralitet” till ”militärt alliansfritt”.

Utredningen ”Snö, mörker och kyla” 2004 föreslog utveckling av en internationell test- och övningsverksamhet som en socialdemokratisk regering antog på försök och som sedan permanentades av en moderatledd regering. I Norrbotten finns ett stort testområde, Vidsel. Där övar och testar USA och andra länder. Verksamheten har ökat mycket på senare år. Det gäller också övningsområdena i Göteborgs skärgård och vid Vättern.

På Natotoppmötet i Wales 2014 utsågs fyra länder till speciellt viktiga samarbetspartners till Nato. Det var Sverige, Finland, Georgien, Jordanien och Australien.

2016 antog riksdagen Värdlandsavtalet med Nato. Kvinnor för fred och många andra fredsorganisationer lämnade in remissvar. Värdlandsavtalet utgör en väsentlig bit i närmandet till Nato. Efter inbjudan av regeringen kunde Nato stationera sina styrkor med vapen, krigsfartyg och flyg på svensk mark. Sverige skulle följa Natos doktrin. Ändå nämndes inte kärnvapen. Det fanns inget undantag för sådana. Det talades om ”högkvarter”, inte ”baser”. Det skulle vara tillfälligt. När jag frågade om det skulle kunna bli permanent fick jag veta av företrädarna att det var närmast uteslutet att det skulle bli ett permanent högkvarter. Värdlandsavtalet antogs för att underlätta att ta emot militära baser på svensk mark.

1970 hade NPT Nonproliferation Treaty antagits. De ursprungliga fem kärnvapenstaterna (USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina) skulle få behålla sina kärnvapen. Tanken var att inte fler stater skulle skaffa sådana. IAEA (International Atomic Energy Agency) bildades för kontroller. Hans Blix blev ledare 1981. Han var också ledare för linje 2 i folkomröstningen om kärnkraft 1980. De fem stater som har kärnvapen har trots NPT utökats till nio (Nordkorea, Israel, Indien och Pakistan). I avtalet har kärnvapenstaterna förbundit sig att nedrusta kärnvapnen. I gengäld skulle kärnkraft understödjas. Kärnvapenstaterna har under de dryga 50 år som gått inte gjort sig av med sina kärnvapen. Det har funnits avtal som minskat antalet men nu rustas kärnvapen upp, moderniseras med ökad risk för användning. Fredsrörelsen och icke-kärnvapenstaterna tog därför initiativ till ett avtal för förbud av kärnvapen. Det ihärdiga arbetet resulterade i TPNW, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

2017 antog 122 stater i FN:s Generalförsamling TPNW. Sverige var aktivt i arbetet för att få till stånd detta avtal, och utrikesminister Margot Wallström röstade för det, men när det sedan kom till att underteckna det (regeringen) och ratificera det (riksdagen) blev det stopp. USA:s försvarsminister James Mattis sände ett brev till regeringen och hotade med konsekvenser för Sveriges internationella samarbete. Lars-Erik Lundin fick uppdrag att ensam utreda konsekvenserna av ett svenskt antagande av TPNW. Han kom fram till att antagandet av FN- konventionen skulle hota Sveriges säkerhet. Följden blev att Sverige står utanför avtalet. 50 stater hade ratificerat det den 24 oktober 2020 och den 22 januari 2021 trädde TPNW i kraft som internationell lag gällande för dem som undertecknat och ratificerat. Nu har 69 stater ratificerat. Det är en uppgift för fredsrörelsen att driva på. Sverige har en stolt tradition att arbeta mot kärnvapen genom Alva Myrdal, Ingrid Segerstedt Wiberg, Inga Thorsson och MajBritt Theorin.

Inget Natoland har anslutit sig till TPNW. Nato tar starkt avstånd och hindrar det: ”Så länge någon har kärnvapen kommer vi att ha det”.

Regeringens utrikespolitiska deklaration den 16 febr. 2022. ”Regeringen avser inte att ansöka om Natomedlemskap. Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i morra Europa.” Så sa man då, men det dröjde inte länge innan man ändrat sig totalt.

Ansökan om medlemskap i Nato

Redan 3 månader efter den utrikespolitiska deklarationen lämnades ansökan om medlemskap i Nato in, den 16 maj 2022.

 

Utrikesminister Ann Linde skrev (Letter of intent) den 13 juli 2022 till Natos

generalsekreterare: ”Sverige accepterar Natos inställning till säkerhet och försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar, och har för avsikt att delta fullt ut i planeringsprocessen för Natos militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag.”[Min kursivering]

(Under valrörelsen undveks nogsamt säkerhetspolitisk diskussion av såväl partierna som media! Även inom det socialdemokratiska partiet skedde omställningen snabbt utan hänsyn till stora gruppers invändningar.)

Den 5 oktober 2022 (dvs efter riksdagsvalet där makten togs över av borgerliga partier med stöd av Sverigedemokraterna som fick många poster men ej plats i regeringen) remitterade utrikesdepartementet en promemoria med förslag till riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato. Alla remissinstanserna, förutom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, var positiva till Natomedlemskap. 2 800 yttranden kom in.

Motivet för ansökan är ökad säkerhet. Försvarsmaktens yttrande tar upp möjligheten att utländsk militär långsiktigt baseras i vårt land.

Den 22 mars 2023 tog riksdagen beslut om svenskt Natomedlemskap. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot. Ingen riksdagsledamot avvek från sin partilinje. Norge och Danmark som gick med i Nato från början, 1949, hade båda förbehåll vad gäller kärnvapen på sina territorier i fredstid. Sverige har sedan medlemskapet i EU anpassat sin säkerhetspolitik till Nato, vilket inneburit en total förändring. Inga förbehåll när det gäller utländska baser eller kärnvapen på svensk mark. ÖB Micael Bydén uttalade sig redan den 1 november 2022 om Natoansökan och sa att han inte ville ha förbehåll. (Det är anmärkningsvärt att han som militär tjänsteperson tog ställning i en politiskt känslig fråga.)

På Folk och Försvars rikskonferens i januari i år sa Anna Hammarlund Blixt, UD att Sverige ”som Natomedlem” ska ”följa Natos politik och doktrin och i ljuset av det kommer vi att inta ett delvis nytt förhållningssätt till bland annat kärnvapens förekomst och avskräckning. Vi kommer till exempel inte kunna på samma sätt som tidigare ställa oss bakom språk i resolutioner eller uttalanden som direkt eller indirekt underminerar Natos kärnvapenavskräckning – det kan röra sig om översynskonferensen för NPT (ickespridningsavtalet) eller i FN:s generalförsamling”. Och: ”Sveriges tydliga ställningstagande mot TPNW ligger fast.”

Vapenexporten måste ändras vid inträde. SAAB ser möjligheter att expandera.

Medlemskapet i Nato kostar 600 miljoner kronor per år (här räknas inte de ökade försvarskostnaderna). Därtill kommer kostnader i samband med övningar.

 

Medlemskapets påverkan

Kommandostruktur. Nato bygger på en struktur med högkvarter, ett permanent North Atlantic Council, generalsekreterare, sekretariat, 200 kommittéer och inte minst en militär kommandoorganisation under befäl av en amerikansk general. Dessutom har efter hand flera amerikanska förband stationerats i Europa.

Norge tillhör USA:s Nato-kommando i Norfolk i Virginia. Där är Atlantstyrkorna. USA vill inte ha Sverige och Finland där. Nato vill att vi ska tillhöra Nato-kommandot i Brunssum i Nederländerna, som täcker nästan hela Europa. Det innebär en splittring av Norden. Natos regionala plan är hemlig.

Kärnvapen

Natos kollektiva säkerhet bygger på en mix av konventionella vapen och kärnvapen. Med ett medlemskap i Nato blir Sverige en del av försvarsalliansens kärnvapendoktrin och förväntas delta i planeringen när det gäller om, och hur, massförstörelsevapen ska användas vid en konflikt. Huruvida Sverige kan komma att ingå i gruppen NPG, Nuclear Planning Group är ännu inte känt.

3 baser

USA har fyra baser i Norge: tre flygbaser och en örlogsbas. 2022 tecknades ett avtal om Defense Cooperation Agreement (DCA) med USA som därmed får närmast oinskränkt suveränitet över baserna. Den 7 september bekräftade den finske presidenten Niinistö att USA:s militär kommer att vara verksam i Finland. Flygbasen Rovaniemi i Lappland kommer att användas av det amerikanska flygvapneet. Amerikanska vapen lagras redan i Finland, som dessutom har basområden reserverade för amerikanarna. Den tidigare lagen som förbjuder kärnvapen på finsk mark har tagits bort.

I Sverige och Danmark pågår också förhandlingar med USA om DCA. Vad innehållet blir vet vi inte men troligtvis som i avtalen med Norge och Finland. I Sverige talas det om Gävle hamn och flygplatsen i Sundsvall.

Referat av Karin Utas CarlssonUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com