Hem      Aktuellt      Artikelarkiv      Länkar     Zitzerrepubliken    

Noterat

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Majken Sörensen: Humor som seriös strategi för samhällsförändring, Kajutan den 3dje oktober 2011

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån
14/4 2011
Den fullständiga konstitutionstexten finns tex här (som pdf-fil) på webbplatsen "EU-stafetten".

Till Regering och Riksdag om Fredsprojektet Europa

Förslaget till konstitution för Europa innehåller mycket som vi alla kan godkänna, men det har också allvarliga brister. Den viktiga ingressen är en skönmålning av Europa utan anknytning till den övriga världens bittra erfarenhet av Europas maktutövning och dess fortsatta ekonomiska övertag gentemot arbetande människor i världen, de som syr våra blusar, odlar vårt billiga grisfoder och förbrukar våra dyra och ofta sjukdomsalstrande industriprodukter. Européerna förespeglas i ingressen "det stora äventyr som gör Europa till ett område där människans förhoppningar kan infrias".

Hur Europa ser på folken utanför EU speglas i avsnitten om säkerhets- och försvarspolitiken. Där stadgas att vi gemensamt och solidariskt ska stärka och utveckla de militära stridskrafterna och i samarbete utveckla och förse dem med nya vapen. Vidare stadgas att "om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel", alltså även Frankrikes och Englands kärnvapen. Men vem skulle anfalla Europa?

För Fredsrörelsen på Orust ter sig den påbjudna upprustningen motiverad av en önskan att med militärt tryck vidmakthålla det lönsamma utnyttjandet av världens fattiga. Men hot om våld skapar fler problem än lösningar. I konstitutionsförslaget saknas begrepp som "fredlig konfliktlösning", trots att det i allmänna ordalag talas om att "bevara freden". Varje spår av precisering av fredsarbetet saknas, trots att EU främst brukar lovprisas som ett "fredsprojekt". Bristen på precisering blir slående när man jämför med de detaljerade konkurrensreglerna i förslaget. För att avhjälpa denna brist har Fredsrörelsen på Orust formulerat omfattande alternativ, som vi här sammanfattar till följande minimikrav att införliva med konstitutionsförslaget:

"Medlemsstaternas gemensamma agerande i konflikter skall präglas av ett uttryckligt avståndstagande från sedvanlig våldsam konflikthantering i form av diplomatiskt tryck utmynnande i ultimatum som följs av massiva bombningar fram till underkastelse.
I varje nationell och internationell konflikt skall medlemsstaterna iaktta strikt opartiskhet och genomföra noggrant analyserade, inövade och förberedda insatser för fredlig konfliktlösning".

Fredsrörelsen på Orust samlad till årsmöte kräver att dessa tankegångar beaktas när konstitutionsförslaget föreläggs riksdagen och svenska folket för omröstningar.

Stocken den 16 april 2005
Enligt uppdrag

Ola Friholt
Ordförande

Aktuellt 2021

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Aktuellt arrangemang:

MANDOM, MOD OCH MORSKE MÄN
Så lyder rubriken på Gudrun Schymans föredrag på Kajutan Henån
torsdagen den 29 oktober kl 19

Välkommen till Kajutan på torsdag
Anmälan till
Erni & Ola Friholt
0304-512 15, 073 9072717


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com