Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Elfte september som led i en strategi

I vår västliga kultur är vi vana att se oss själva som skapelsens krona. Vi har utvecklat demokratin - det bästa av alla styrelseskick. Då terrorangrepp inträffar betraktas de av oss som ett utslag av avund mot vår förträfflighet och därav följande välstånd. Då skyskraporna i World Trade Centre raserades den 11 september 2001 yttrade USAs president George W Bush just detta. Och dessa synbarligen skyldiga onda krafter måste straffas genom ett krig mot terrorismen. Hur gick det sedan?

USAs läkarsällskap, "Physicians for Social Responsibility", med 50 000 medlemmar och del av Läkare mot kärnvapen, rapporterade om överfallet på Afghanistan, med attacker i norra Pakistan, och om överfallet på Irak. De första åren av krig mot terrorismen ledde till över två miljoner döda och lika många skadade, samtidigt som antalet terroraktioner i väst flerdubblades. I juli 2010 avslöjade Washington Post att säkerhetsorganisationen i USA kring terrorismen sysselsatte cirka 850 000 personer, varav 250 000 inom privata företag.
Sedan dess har Libyen och Syrien bekrigats till gränsen för utplåning. Till viss del gäller det kontrollen över oljefälten. Men detta är endast ett led i den större strävan att bevara och utöka makten över världshandeln med råvaror och jordens årliga avkastning av t ex mat, foder, textilfibrer, som ingår i den industriella produktionen av förnödenheter som sker i s k fattiga länder till för oss i västvärlden lönsamma underpriser.
USAs maktambitioner belyses bl a av att på 28 år efter kalla krigets slut, från 1990 till 2018, USA ingrep militärt 130 gånger i andra länder, ofta under förevändning att införa demokrati, vilket inte skedde. I västliga eter- och pressmedia nämndes detta aldrig som aggressiv imperialism, om det alls nämndes.

KRAFTSAMLING OCH LIKRIKTNING I VÄST

Efter 11 september stärktes greppet om befolkningarna i demokratierna, då nya lagar drevs igenom av USAs politiska toppskikt tillsammans med världens herrar inom bankkapitalet, vapenproduktionen och den av väst dikterade "regelstyrda världsordningen" för handeln. Demokratiska fri- och rättigheter urholkades med kontroll via skrämselpropaganda, avlyssning och krav på lojalitet. "Den som inte är med oss är emot oss". Internationellt inrättades hemliga fängelser för utpekade terrorister, bl a i Polen, Tjeckien, Kosovo och Egypten, utöver de öppet erkända i Afghanistan, Pakistan och på Guantanamobasen, där ett femtiotal icke dömda fångar vistas ännu idag 2023.

I Sverige intensifierades samarbetet med USA via radaravlyssningsstationerna i Lerkil och på Lovön och med nedladdning av satellitdata i Esrange i Kiruna, allt till hjälp i USAs 130 nämnda militära ingripanden i olika länder från 1991 till 2018 och fortsättningsvis under Ukrainakriget. Sverige deltog i förmenta antiterrorkrig mot Afghanistan och Libyen. Med USA ingicks 2016 Värdlandsavtalet som ytterligare öppnade för USAs krigsmakt att verka i Sverige. Cirka en fjärdedel av Sveriges landyta uppläts till internationella vapentester och årliga militärövningar, huvudsakligen Nato.
Nato fortsatte sin utvidgning via inbjudan till de forna Warszawapaktsländerna om anslutning i strid mot givna löften om halt vid det återförenade Tysklands gräns. Och 2014 drevs inbjudan till Ukraina till sin spets genom en statskupp regisserad och finansierad via USAs biträdande utrikesminister Victoria Nuland.
Det följande inbördeskriget i Ukraina provocerade Ryssland att ingripa militärt till försvar av de ryska minoriteterna i de södra och östra provinserna och för att hindra Ukrainas inlemmande i Nato.
På USAs initiativ har Nato och EU likriktat sin militära uppbyggnad, som motiveras av påståenden om Rysslands planer att återupprätta Sovjetunionen och det allt starkare Kinas expansion på världsmarknaden. Mot detta intrummas dagligen i alla media de västliga demokratiernas behov att skydda sig mot dessa påstått aggressiva diktaturer.

Den västliga demokratiska yttrandefriheten begränsas samtidigt allt hårdare. Varje alternativ verklighetsbeskrivning eller opposition stoppas både i lokala media och riksmedia. Fredsrörelsen beviljas inte de möteslokaler de tidigare haft tillgång till. Dess aktivister misstänkliggörs på ett ytterst vulgärt sätt med beskyllningar att gå Rysslands ärenden. Varje debatt kvävs av inarbetade schabloner om rysk och kinesisk expansionism. Yttrandefriheten finns idag endast till namnet. Den vanlige medborgaren som aldrig försöker yttra sig i kontroversiella frågor kan knappast inse detta.


IFRÅGASATTA FÖRKLARINGAR

Vad har allt detta att göra med raserandet av World Trade Centre den elfte september 2001? Som nämnts är detta datum startpunkten för en tidigare aldrig skådad gemensam västlig militär och ekonomisk offensiv mot stater i östra Europa, i Mellanöstern, Afghanistan, och på senare tid i Norra ishavet, i takt med avsmältningen och ökad tillgänglighet för utvinning av naturtillgångar. Där har Ryssland den längsta kontinentalsockeln men utestängs från det internationella samarbetet kring ishavet. Att fientligheterna numera tydligt vänts mot Ryssland och Kina antyder att det från elfte september utgående kriget mot terrorismen främst var en uppladdning för västlig sammanhållning inför det egentliga avgörandet för att behålla världshegemonin. Fanns det en dold agenda bakom katastroferna i World Trade Centre?

Nästan omedelbart började den officiella beskrivningen av händelserna den elfte september ifrågasättas. Idag finns en hel litteratur och filmad dokumentation som smular sönder den bild som är officiellt accepterad i väst. Vad var det egentligen som skedde? Vem låg bakom? På svenska finns flera viktiga analyser gjorda av t ex den tyske politikern och en tid statssekreteraren i västtyska försvarsdepartementet Andreas von Bülow: "CIA och 11 september. Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll", Alhambra 2004, 248 sidor. Professor David Ray Griffin vid Claremont Graduate University: "Motsägelser om 11 september. Ett öppet brev till USA:s kongress och press", Alhambra 2008, 343 sidor. Prof. David Ray Griffin: "WCT 7 och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann", Alhambra 2010, 407 sidor. Dessutom tillgängliga på internet t ex Wood & Reynolds: "The Star Wars Beam Weapons and Star War Directed Energy Weapons", 2006, och D A Khalezov: "911thology: The Third Truth about 9-11", 2013, 1092 sidor. Dessa utredningar lanserar inga konspirationsteorier, utan visar avgörande felaktigheter i de officiella beskrivningarna av skeendet. USAs samlade profession för offentliga rivningar hävdar bestämt att WTC utgör typexempel på planerad rivning. Det perfekt vertikala fallet samtidigt i hela byggnader i en perfekt sekvens om ett tiotal sekunder visar en noggrant planerad process, inte ett slumpvis ras.

Det finns vitt spridda teorier om att en inre krets i USAs administration skulle ha låtit döda över tvåtusen av de egna medborgarna för att uppnå politiska och militära mål av vikt för nationen. För en sunt tänkande människa ter det sig orimligt att makthavare skulle kunna begå handlingar som drabbar det egna folket. Ändå är detta vardagsmat sedan århundraden. Med nittonhundratalet kom eländets höjdpunkter. Då offrades över hundra miljoner liv till stor del av ledare som kallade sig demokratiska. Det ansågs självklart att utkämpa världskrigen så som de utkämpades. Likaså krigen för och emot kolonial befrielse och krigen för kontroll över råvarutillgångar och marknader. Och länge har hundratusentals människor dött av svält och dess följdsjukdomar varje dag i sviterna av världens orättvisor utan att mycket gjorts för att hindra det.

Ansvariga för militär förstöring av flera länder under 2010-talet var främst USA och England, oftast under medverkan av övriga Nato. Detta har inte hindrat att Sveriges regering och riksdag nästan mangrant beslutat ansöka om Natomedlemskap mot bakgrund av myten om det aggressiva Ryssland.
Hur pålitlig är då uppgiften att 19 muslimska flygkapare flugit in i World Trade Centres två högsta skyskrapor och fått dem att rasa 400 meter rakt ner inom tio sekunder? Ett plan sägs också ha flugit rakt igenom 3 på varandra följande byggnader i Pentagon. Eftermiddagen samma dag rasade plötsligt även byggnad nr 7, ett 150 meter högt hus inom World Trade Centre.

DE OFFENTLIGA RAPPORTERNA

Den offentliga föregivet vetenskapliga förklaringen av WTCs kollaps garanteras av USAs högsta tekniska auktoritet NIST, uttytt National Institute of Standards and Technology. Rapporten fastslår de grundläggande dragen i förstöringsprocessen. Därvid görs två fundamentala påståenden,

1. Ett flygplan byggt huvudsakligen av tunn aluminiumplåt med grövre balkar i vingarna förmår att på en sida av en skyskrapa bryta 33 av dess tätt stående byggnadspelare av 6,5 cm tjockt stål i fyrkantig rörform med sidan 47,6 x 60 cm, med effekten att hela byggnaden sedan flygfotogenen exploderat rasat till marken på tio sekunder.
2. I rapporten om hus nr 7, som rasade flera timmar senare, hävdas att i en lokalt begränsad brand stålet i armerade betonggolv expanderat flera decimeter mer än betongen och därigenom fått vertikala stålpelare att vika sig och dra med hela den 150 meter höga byggnaden i fallet rakt ner på tio sekunder.


MATERIALDIMENSIONER I WTC-TORNEN

Ovanstående två påståenden svär klart emot grundskolekursen i respektive ämne. Men låt oss börja med att beskriva byggnadernas likartade konstruktion. (Siffrorna ges av D A Khalezov.)

WTCs två höga torn var 400 meter höga. I varje torn fanns en central kärna kring hiss- och serviceschakt. Kärnan bestod av 47 lika höga ihåliga rektangulära stålpelare. I var och en var materialet var 6,5 cm tjockt i kortsidornas 47 cm och långsidornas cirka 90 cm. Pelarna stod likformigt fördelade runt det centrala schaktet och var sammanbundna med varandra av tjocka plåtförband våning för våning. Ett ansenligt fort.

Ytterväggarna omgavs runt hela byggnaden av 59 ihåliga rektangulära stålpelare på varje sida, var och en nära 400 meter hög, med en materialtjocklek av 6,5 cm runtom sina fyra sidor, där de kortare sidorna på 47,6 cm var vända utåt resp inåt parallellt med fasaden och de längre sidorna 60 cm breda och parallella med övriga fasadpelare.
Totalt omgavs fasaderna av 236 pelare, tillsammans med kärnans 47 pelare summa 283 pelare. De yttre stålpelarna stod med en lucka av 1 meter jämt fördelade runtom tornet. De var i likhet med kärnan sammanbundna vid varje våningsplan med tjock stålplåt.
Ett aluminiumflygplan sägs av NIST ha genombrutit med hela sin vingbredd inte mindre än 33 av nämnda fasadpelare, samtidigt och utan någon synbar tröghet.
I de översta våningsplanen är pelarna något lättare och har H-form med de kraftiga sidorna riktade utåt, att skära av i hela sin bredd. Materialtjockleken är densamma.

Golvplanen i varje våning bestod av lättare betong med armering av stål, upphängda runtom i de plåtförband som omgav kärnan och sammanband ytterväggarna.

Längst ner i källarregionen vilade allt i det s k badkaret, i vilket T-banelinjer förde in personal och varor i skyskraporna.

BRANDEN OCH KOLLAPSEN

Allmänt gällande rapportering säger att när planen flög in i tornen exploderade flygfotogenen och antände annat material i inredningen. Vetenskapen säger att exploderande flygbränsle maximalt når temperaturen 800 grader C. Enligt NIST har branden fått stålpelare och golvbalkar att mjukna, varvid de armerade betonggolven efter en tid ska ha lossnat och genom överbelastning fallit på varandra genom hela byggnaden, samtidigt som de 283 stålpelarna i kärnan och ytterväggarna ska ha mjuknat och brutits av i våningsplan efter våningsplan och störtat rakt ner till marken i en sekvens på tio sekunder bildande en endast åtta meter hög bråte med endast enstaka uppstickande spillror.

De fåtaliga återstående pelarstyckena var bara en våning långa (cirka 4 meter). Där borde alltså ha funnits hundra sådana bitar per pelare, alltså gånger 236 = 23600 bitar från ytterväggarna totalt från varje torn. Och hur hade de brutits av på varje våning? Vilka enorma krafter hade behövts? De 47 ännu kraftigare kärnpelarna i mitten av tornen borde ha gett ytterligare 4700 fyrametersbitar.
Den samlade materialhögen blev endast 8 meter hög. Enligt rivningsexperter borde den ha blivit 48 meter hög. Vart tog huvuddelen av materialet vägen?

PANSARBRYTANDE ALUMINIUMFLYGPLAN

Hur klarade ett aluminiumflygplan att med hela vingbredden samtidigt på en enda sekund bryta igenom 33 tätt stående kalla stålpelare av ovan nämnda dimensioner? Detta utan att något aluminiumskrot föll ned på utsidan?
Den i andra världskriget berömda stridsvagnen T-34 hade ett pansar av 4,5 centimeters tjocklek. Inte ens skarpladdade granater med mycket högre hastighet än planens högt antagna 500 km/tim, kunde på den tiden knäcka stridsvagnens pansar. Men ett aluminiumflygplan påstås av NIST klara ytterligare 2 cm pansar utan att vara skarpladdat. Hur troligt är det att ett aluminiumplan i hög hastighet skulle kunna mer än svagt böja 6,5 cm ståltjocklek med en omkrets av 163 cm på var och en av 33 stålpelare? Skulle planet snarare falla ner som tillknycklat skrot på utsidan av fasaden? Skulle flygbränslet alls komma in i byggnadens våningsplan? Vad var det då om inte flygplan? Skarpladdade missiler i hög hastighet, flera i bredd?

D A Khalezov tänker sig att det gigantiska långa hålet i fasaden hyfsat format som efter flygplansvingar och med raka skarpa kanter bör ha sprängts utifrån för att ge intryck av kollision utifrån. Var det möjligt att från insidan gå in bakom fasadklädseln med moderna sprängämnen? Frågan besvaras tämligen väl av bilder där fasadens aluminiumklädsel regnar ned som flis utkastad av sprängämnen i samband med att eldslågor slår ut. Hur hade flygplansvingar kunnat skära av 33 pelare knivskarpt? På en bild står i den taggiga gluggen en namngiven kvinna som väntar på att räddas, vilket tyvärr inte hände. Hennes upprätta närvaro avslöjar dock att temperaturen på katastrofvåningen inte var de påstådda 800 graderna.
Påståendet om de 19 flygkaparna förefaller alltmer osannolikt, även sedan 8 av de utpekade kaparna av Khalezov hävdas ha påträffats levande i tre arabiska länder, bl a Tunisien.

KOLLAPSENS FÖRLOPP

Antag att flygbränsle verkligen skulle ha kommit in i ett våningsplan, exploderat och fått stålet att mjukna så mycket att ett golvplan dråsat ner på nästa kalla och starka. Kanske hade raset stannat där, eftersom det fanns många fästanordningar av stål i varje golvplan, som bestod av relativt tunna betongplan med armering, burna av en jämförelsevis lätt fackverkskonstruktion?

Hur påverkades de 400 meter höga 236 stålpelarna runtom våningsplanet och de 47 centrala kärnpelarna? Troligen väldigt lite, eftersom den lokala värmen snabbt spred sig i den väldiga stålmassan och borde ha avklingat från de påstådda 800 graderna till betydligt ofarligare nivåer. Några uppmjukade pelare kunde möjligen ha tryckts ihop av tyngden av våningarna ovanför. Ingen sådan dragspelsform har rapporterats eller fotograferats.
Antag att de jämförelsevis lätta golvplanen verkligen rasade på varandra genom byggnadens 400 meter. Skulle därmed ytterväggarnas gigantiska fort också falla ihop? Möjligen kunde ett gigantiskt hisschakt ha bildats med en kvarstående central kärna av stålpelare.

Låt oss med NIST även göra antagandet att 800 grader tillsammans med värme från uppbränd inredning skulle få pelarna runtom ytterväggarna att ge vika, sedan de påsvetsade förbanden i varje våningsplan och golvfästena på något sätt släppt. Skulle då pelarna ha förvandlats till fyra meters längder och fallit rakt ner, som faktiskt skedde? Snarare hade väl de 400 meter långa och var och en bortåt tusen ton tunga pelarna gruppvis ha vikt sig ut som jättelika spagetti över nejden och demolerat kringstående hus? Men de föll ned i prydliga fyrameterslängder och bildade en skräphög på endast 8 meter, en femtiondedel av totalhöjden (= 2 %). Femhundratusen ton stål och betong, plus inredning i etthundratio våningsplan blev just åtta meter skräp. Förklara det!

Vid vanlig planerad rivning med dynamit, som sprängs i sekvenser nedifrån och upp bildas en skräphög av avklippta segment, en hög på cirka 12 % av ursprungshöjden. Om tornen sprängts med dynamit skulle det ha gett en skräphög med 48 meters höjd. Nu blev det åtta meter, med enstaka undantag av stående spillror. Vart tog resten av materialet vägen?


EN LAGSTADGAD PLAN FÖR RIVNING

Det hade dittills förblivit hemligt hur byggherrarna till beviljande myndigheter lovat genomföra en framtida rivning av WTC-byggnaderna. Enligt Khalezov skulle det i de två höga tornens källarplan finnas ett cirka femtio meter djupt borrhål stort nog att sänka ner en "civil" kärnladdning av ungefär Hiroshimabombens storlek. Det ska genast sägas att detta inte var rivningsmetoden den 11 september 2001. Om så varit fallet hade byggnaderna smälts ner inifrån och slukats i ett utsprängt hålrum. Detta skedde sannolikt inte, även om mängder av stål gåtfullt försvann. Källarplanen fanns ju kvar i det s k badkaret underst i byggnaderna. Men man fann i flera månader efter september mängder av smält metall och 649 graders hetta in i november. Och ideligen självantändes brännbart material i källarvåningarna. Vattenbegjutning tycktes inte ha någon effekt. Lastbilar beordrades transportera bort huvuddelen av järnskrotet innan någon haveriundersökning gjorts men fick ofta återvända för ytterligare kylning av lasten.

Det fanns dock minst en enorm krater med 9,5 meters diameter nära tornen. Kraterväggarna utgjordes av smält berg, ett fenomen som finns på bild och förklarades som en geologisk upptäckt. Man tycks alltså ha byggt två 400 meter höga torn utan en undersökning av den grund de skulle stå på. Troligt?

Inget av detta tycks förbrylla NIST. De åttahundra grader som antogs ha skapats av det antagna flygbränslet kunde inte ha blivit varmare än så. Över stålets smältpunkt vid cirka 1300 grader bildas vid 1538 grader sfäriska droppar (sfäruliter) som faktiskt påträffades i ymnig mängd på och långt utanför katastrofplatsen. Stora mängder partiklar blåste också iväg med vinden, men betraktades troligen bara som rök.

Utöver de ovan citerade författarnas finns flera teorier, lanserade av t ex USA-ingenjörernas förbund och enskilda forskare, t ex kemisten Niels Harrit vid universitetet i Köpenhamn och åtta andra europeiska forskare, som nått samma resultat i sina materialanalyser. I sina rapporter berättar de om förekomsten av termitiska sprängämnen i form av flagor bland de dammprover och plåtrester de lyckats skaffa sig från WTC-bråten snart efter smällen.
Vad är då termiter, utöver insekter i varma klimatzoner?


DEN NYA TIDENS SPRÄNGÄMNEN

Dynamit är gamla tiders sprängämnen. Det är primitivt och kräver exakt teknik för att antändas. Det är dessutom utrymmeskrävande. Massor av väl synliga ledningar krävs för att åstadkomma rätt tidsföljd på explosionerna vid planerad rivning. Den metoden kan här avskrivas till och med om det nyare RDX hade använts, något som NIST analyserat som en teoretisk möjlighet och givetvis kunnat avfärda, bl a på grund av de enorma ljudnivåer som skulle ha uppstått vid explosionerna. Många vittnen har dock sagt sig ha hört explosioner. Och på videofilmer av själva raset, som skedde senare än den registrerade flygplanskollisionen, syns rökpuffar sprida sig nedåt genom våningarna.

NIST åberopar alltså de gamla konventionella sprängämnenas omöjlighet när man avfärdar sprängningsteorin. Men man tar inte alls med de modernaste militära sprängmedlen i beräkningarna; termiter, termater och nanotermiter. De hör hemma i en helt ny värld. "Verksamma kemiska ämnen som är sitt eget bränsle och oxidationsmedel och står emot vatten, damm och kemiska släckningsmedel". Så beskrivs de av NIST i slutrapporten 2005, dock
utan vidare kommentarer eller koppling till 11 septemberhändelserna.
De nya sprängmedlens vanligaste komposition är nanoaluminium och ultrafin järnoxid, men en hel serie andra metalloxider kan användas. Vissa av dessa kan användas som spray på den yta som ska förstöras av oerhörd hetta.

När och hur skulle dessa sprängmedel ha kunnat placeras i WTC-byggnaderna? Det har påpekats att WTC-tornen fick sitt brandskydd uppgraderat kort före katastrofen. Detta skedde nattetid då ingen verksamhet pågick, eller då våningsplan stängts ett efter ett. Då kan viss personal i skydd av pågående legitim verksamhet ha kunnat preparera pelarna, fasaderna och golvstrukturerna med nanotermiter, exempelvis i sprayform. Vid avsett tillfälle kan en explosion i någon våning ha startat kedjereaktionen, som gått med blixtens hastighet genom byggnaderna och fått deras 400 meter stål att rasa ihop på 10 sekunder, vilket är mycket nära fritt fall. Senare uppmätta luftföroreningar med olika metaller kan förklaras som effekten av de långvariga osläckbara bränderna i källarplanen månader efteråt.
Professor David Ray Griffin skriver om WCT-tornen att de nio dagar då järnvärdena i luften var som högst sammanfaller med de nio dagar då även aluminiumutsläppen var som högst, vilket tyder på att nanotermit baserad på aluminium och järn har använts för att förstöra och delvis helt förinta byggnaderna (sid 96 i boken "WTC och dess mystiska kollaps", Alhambra förlag 2010).

METALL FÖRÅNGAS VID EXTREM TEMPERATUR

Nanotermiter har också förmåga att förånga metaller vid de extrema temperaturer som uppstår under reaktionen. Förångat bly påträffades, och även förångat stål, för vilket krävs 2861 grader. De bränder NIST hänvisar till nådde tvåtusen grader mindre - som högst!
Att hundratusentals ton av metall förångats kan också förklaras av att sprängmedlet termat reagerat med svavel från gipsskivor i inredningen och därvid sänkt stålets smältpunkt till 988 grader. Detta är särskilt intressant, eftersom man gärna vill förklara hur hundratusentals ton metall försvann från de två tornen. Om det bara hade handlat om bränder skulle även flera tusen dokumentskåp av plåt ha funnits i den nedrasade bråten. Där fanns inte ett enda plåtskåp utom i den orörda delen av källaren. Även hundratals parkerade bilar på angränsande gator hade blivit brända på hela ytan av nedfallna partiklar.

HOLOGRAM OCH HÖGTEKNOLOGI

Av alla teorier som lanserats är den officiella från NIST den minst trovärdiga. Många TV-tittare och direkta ögonvittnen säger att de sett planen flyga in i tornen klar och tydligt. Kom inte och säg något annat! Men det finns faktiskt även annat. I brist på fakta hänvisas vi nu till spekulation.
Det finns något som heter hologram, vilka utgörs av en projicerad fristående rörlig och levande bild med utsträckning i tre dimensioner Varje åskådare av Melodifestivalen har sett sådana hologram projicerade på scenen. Med överlägsna resurser kan en planerad katastrof iklädas projicerade hologram som visar t ex inflygande plan samordnade med explosioner. Det är värt att beakta att för utredningens skull all filmad dokumentation inkrävdes omedelbart. Det som senare släpptes ut visar flygande plan. Det har hävdats att det finns lika många ögonvittnen som säger att de INTE sett några plan som de vittnen som säger sig ha sett planen. I NIST-rapporten nämns inte dennaosäkerhet.. Liknande oklarheter vidlåder många offentliga rapporter, t ex de om Estoniakatastrofen och de om U-båtarna i svenska vatten, U-137 och sprängningen av Nordstream-rören. Tvivel om sanningen är vanliga. Så även om WTC. Och många betvivlar äktheten hos en video som med fördröjning utges av myndigheter.

För TV-tittarna i världen kan man faktiskt, om man är förberedd, fördröja överföringen och snabbt göra planerade ingripanden för att censurera eller tillfoga färdigt material. Från andra håll har vi också sett plan störta in i bostadshus, t ex i Holland. Det blev ett jätteras av staplat tegel, men utan en fästning av stålpelare. En bostadsskrapa i England brann ut helt och hållet, men dess stålskelett stod kvar intakt. Spekulationer förblir dock spekulationer, även om högteknologi ofta överträffar vår fantasi. Ett svårförklarat faktum utgör emellertid den lätthet med vilken de inflygande planen forcerade stålpelarna, som om de bestått av papper och att den i verkligheten enorma kollisionen inte orsakade en enda skälvning i kontaktögonblicket utan planen ostörda sågs försvinna in i tornen på en sekund.

MEN PLANET MOT PENTAGON DÅ?

Skadorna på Pentagon skedde tursamt nog på ett fasadavsnitt som nyligen förstärkts mot bombattack. Trots detta genomborrades tre innanför varandra stående byggnadskroppar av ett enda runt hål med högst ett par meters diameter, av bilder att döma. Här fanns inga märken efter de aluminiumvingar som bröt igenom WTC-tornen. På gräsmattan framför ledde ett avsvett spår fram till hålet. Det är knappast möjligt att tänka sig en annan verksam orsak än en kraftfull missil. Det komprometterande spåret i gräsmattan och frånvaron av flygplanssplitter, plåt och hela motorer doldes skyndsamt genom att belägga hela gräsmattan med ett kraftigt gruslager.

Pentagon är en relativt lättforcerad äldre byggnad. Väggen träffades alltså vågrätt i ungefär 45 graders vinkel i sidled mot alla de tre huskropparnas sex ytterväggar. Man kan undra varför föregivet tekniskt avancerade terrorister skulle ha dirigerat sin förstörelse just mot ett nyligen förstärkt väggavsnitt,
där möjligheten att lyckas skulle vara begränsad och där det samtidigt var minst personal. Så var ju också fallet i WTC-tornen vid den tid på morgonen då där ännu fanns bara en bråkdel av den vanliga arbetsstyrkan. De sammanlagt över tvåtusen dödsoffer hela aktionen krävde kunde ju inte på något sätt mäta sig med de många hundra tusen och miljoner offren i USAs krig i Vietnam, Kambodja, Laos, Grenada, Panama, Somalia, Jugoslavien m fl länder drabbade av de hundratals krig USA fört efter andra världskrigets slut 1945 till den elfte september 2001. Därefter intensifierades de militära insatserna fram till idag bl a med Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien inom den av generalen Wesley Clark avslöjade planen att förstöra 7 länder på fem år.

VAD ÄR MÅLET?
De ansvariga kan inte pekas ut av utomstående. Det ska till starka befogenheter för att gå in nattetid och preparera cirka 3 x 500 000 ton stål för att riva de tre största husen WTC 1, 2 och 7. Uppgifter om totalvikten för vart och ett varierar mellan 316 000 och 500 000 ton. WTC 1 och 2 hade 110 våningsplan vardera. Man har pekat ut säkerhetstjänster som CIA och Mossad, dessutom Frimurarorden och andra mäktiga grupperingar. Utöver det uppenbart antimuslimska fanns sannolikt ett överordnat intresse, som att legitimera ett övervaknings- och kontrollsamhälle, inskränka friheter, legitimera mycket ökade militärutgifter, etablera nya militärbaser i andra länder m m. Sådant ter sig uppenbart i efterhand och mot den kamp om världsherravälde som intensifieras med den provocerande expansionen av Nato och misstänkliggörandet av Rysslands och Kinas avsikter med nya ekonomiska samarbeten inom organisationen BRICS, byggandet av de nya sidenvägarna med hittills 140 deltagande stater med uteslutande av västvalutorna dollar, pund och euro. Den gamla koloniala och imperialistiska världen är på väg nedåt. Dess strategi för att rädda vad som räddas kan utformades möjligen till den 11 september 2001.

Stocken i oktober 2023

OLA FRIHOLT


PS. I början nämnde jag att NISTS rapport bröt mot fakta som hör till grundskolekursen. Som vi alla vet kombineras stål och betong till en hållbar enhet, armerad betong, eftersom de utvidgas och dras samman likformigt vid temperaturskillnader. NIST tillåter sig hävda att i betonggolven i WTC 7 (byggnad nr 7) armeringen vid en lokalbrand utvidgades upp till 60 cm utöver betongen och därför spränger konstruktionen. En förklaring till detta ges av David Ray Griffin på sid 207 i nämnda bok:
NIST hade simulerat förloppet endast genom att värma det datorsimulerade stålet, inte den datorsimulerade betongen. NIST gav dock en undanskymd brasklapp för att slippa beslås med bedrägeri: "Ingen värmeutvidgning eller materialförsvagning antogs för golvplattan, eftersom den inte värmdes upp i den här analysen." Så hade inte en verklig brand betett sig.

Tanken att tunn aluminium i hög hastighet skulle kunna bryta tjockt stål skulle kunna glädja militära tekniker, eftersom de hittills hittat endast utarmat uran att ladda pansarbrytande granater med. Sådana granater med sin hastighet och högre täthet än stål och med riktad sprängverkan förmår dock endast slå ett mindre hål i dagens pansar. Hur glada hade de inte blivit om NISTs antagande varit korrekt.

I min första diktsamling, "I det som synes ske", finns två dikter om WTCs tioårsjubileum. Där behandlas de sociala effekterna i västvärlden. DS


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com