Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Kalla kriget mot Kina måste upphöra

Henån kulturhus Orust den 24 mars 2022

Docent Jan Öberg föreläste

Just nu är det en månad sedan Rysslands ”speciella militära operation” inleddes. Jag ska tala om Kina i kväll men kan ändå inte förbigå Ukrainafrågan. Under den tid jag har varit verksam har det aldrig varit ett så överhängande hot som nu. Nu pågår, som en ryggmärgsreflex hets mot folkgrupp: Allt ryskt ska bort! En skandal jag inte hade väntat, inte bara från regeringar utan också från vanligt folk. Inte ens kefir får förekomma.Det folkliga djupet av hat kommer till ytan, och det för ett krig som är mindre förfärligt än andra krig som USA bedrivit.

Jag börjar med att tala om att vi måste få stopp på det Kalla kriget mot Kina. Efter pausen tar vi upp Ukraina- och Rysslandsfrågan.

Min indelning blir så här:

  1. Hur man inte kan förstå Kina

  2. Vad det Kalla kriget består av. Det är värre än vi vanligen förstår

  3. Mediebevakning av Kina

Sanningen om det pågår ett folkmord mot uigurerna

Vi i TFF, Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning, https://transnational.live,

 publicerade förra året två rapporter. Vi har rapporterat fakta med dokumentering, 130 sidor och många hundra länkar. 

Hur kommer det Kalla kriget mot Kina att påverka det västliga Väst, som är Europa, och det östliga Väst, som är Ryssland?

Jag är ingen Kinaexpert. Jag har varit där två gånger: 1983 på en delegationsresa och sedan efter 35 år. 1983 var det fyra år efter att Deng Xiaoping hade öppnat Kina mot väst, ”the open door policy”. Jag uttalar mig om Kina utifrån att jag vet något om konflikter. Media sysslar aldrig med det som ligger under och bakom konflikterna, de problem som står mellan parterna. Våld är alltid en konsekvens av underliggande problem som inte behandlats rätt, eller inte behandlats alls. När man lyfter sådant blir man i pressen kallad ”putinist”. Jag har aldrig under mina 71 år upplevt en så polariserad och enögd debatt som nu. Sven Hirdman står fast. Han har också blivit angripen.Det handlar om Natos politik i 30 år. Kunniga människor lyssnar ingen på. Positionering står mot kunskap. 

Det är bäst att inte ta ställning mellan parter utan istället se och jämföra principer för att bedöma vad som sker. Kinas begrepp är annorlunda än våra. Tidsbegreppet för oss kan vara 5 år och för dem 50 år. I Kina ser de annorlunda på demokratibegreppet än i väst. De har en statlig, socialistisk ekonomi, och demokrati praktiseras i byarna. Inom partiet råder en meritokrati, där val sker utifrån utbildning. Det finns 90 miljoner medlemmar i det kommunistiska partiet av totalt 1 400 miljoner människor. Man deltar i utbildning innan man kommer med i partiet. Alla som vill bli medlemmar klarar inte provet. Det gör Kina till en meritokrati. Vi i väst måste leva oss in i hur de tänker. Och de fattar inte att vi tror att vi vet vad demokrati är. Deras sätt att leda sitt land är helt annorlunda mot vårt. De har ett helt annat sätt än vi att se på social utveckling. Tro inte att det går att förstå Kina genom en västerlännings glasögon. 

Gandhi sa att sanningen är ett träd, där en bit av sanningen finns i varje kvist och varje blad. Den sitter i alla delar. Även om vi har den största grenen utgör den inte hela sanningen. Om vi i väst inte lär oss det kommer vi att misslyckas. Kina som diktatur? Nja! Tidningsbilden i väst är konfrontatorisk, inte samarbetande. När det gäller mänskliga rättigheter har vi i västerlandet fördomar. Det gäller inte att vara för eller emot något. Det gäller att förstå. Västvärlden saknar idé om hur vi ska leva utan att konfrontera andra system såsom i Ryssland, Iran, Indien och Kina. Att uppfatta oss själva som de goda är inte ett fruktbart sätt att se på problem. Om man definierar sig själv som oskyldig finns inte grunden för god konflikthantering. Andra ter sig som kriminellt avvikande. Man t o m bortdefinierar  relationen med Ryssland som konflikt genom att se Ryssland/Putin som ond. 

Det finns ett klipp från 2010 när Joe Biden mötte skolbarn i Kina. Xi Jin Ping sitter med. Biden talade till 10-15 år gamla barn och sa ”Vilken fantastiskt utveckling ni har haft i Kina. Jag ser fram emot att se era ungdomar komma och studera i USA.” När detta hände fanns inte kalla kriget mot Kina. Men vad säger Biden om Xi Jin Ping idag? 

Under de senaste åren har man i USA börjat se Kina som ett hot p g a dess formidabla utveckling. Snart är Kina störst. Det handlar inte om en objektiv sanning. Kina utgör inget hot emot oss i andra termer än att de är annorlunda och att utvecklingen gått snabbt. Inget annat land har på 35 år förändrat ett fattigt land till en fungerande välfärdsstat. 1978 öppnades Kina mot Väst. Jag har sett den utvecklingen genom att jämföra förhållandena 1983 med 2018 när jag besökte Kina för andra gången. 800 miljoner människor har lyfts ur smutsig fattigdom. Jag har sett den fattigdomen. Jag har också sett hur människor börjat kommunicera och konsumera. Det är också ett bidrag till mänskliga rättigheter. Den första rättigheten är väl ändå att överleva och utvecklas? Fattigdomen avskaffad. Ingen tigger på gatan.

I USA befinner sig 58 miljoner, 15% av befolkningen, under fattigdomsgränsen. Det är ojämlikhet! I Kina är befolkningen välutrustad och välutbildad. Infrastrukturen är väldigt imponerande. Där finns höghastighetståg som täcker 4000 mil och kan gå 300-350 km i timmen. I USA 125 km/tim. USA och Västeuropa har satsat allt på bilismen. Vi borde inte fördöma andra samhällen innan vi vet något. 

2013 talade Xi Jin Ping i Kazakstan om BRI, The Belt and Road Initiative. Det är visionärt, gigantiskt tänkt. De nya sidenvägarna. Man inbjöd USA. Inget svar. Man binder ihop världsdelarna ända ned i Afrika. Man inkluderar 140 länder med infrastruktur, såsom hamnprojekt. Det innebär ett enormt samarbete inom handel, utbildning och kultur. Ju mer vi samarbetar desto mindre är risken för krig. Det är inte problemfritt, men tankegången och riktningen finns där. I västvärlden ser vi konfrontation, och fiender skapas. I Kina ser de andra som vänner. De får själva ut något så klart. Nu talar man om att skära av handeln med Kina. Det är två alternativa ekonomier: den som BRI står för och den där var och en får klara sig själv. 

Det enda vi kan göra är att samarbeta. Vill man inte det i väst kommer man inte att överleva. Som redan märks finns överallt “Made in China”. Handelskrig är inte längre möjligt. Kina, Indien, Iran och Ryssland kommer att blomstra. Experimentstäder byggs i Kina: Chenchen från fiskarby till high-tech-centrum, med 15 miljoner nattetid och 18 miljoner dagtid.  

Beijing, som för 30 år sedan var stort som en fiskeby, har nu 20 miljoner invånare. En del experiment går bra, andra inte så bra. Kulturrevolutionen gick inte alls bra. Forskning och utbildning går bra. Experimenten utvecklas och utvecklar. I västvärlden ropas: Bryt med Ryssland! Bryt med Kina! Diktaturer! De har inte vår typ av demokrati. Media talar om folkmord på uigurerna och att Kina hotar Hongkong och Taiwan. USA accepterar att Taiwan är en del av Kina. De säger att de inte blandar sig i Kinas angelägenheter. Men USA betalar för att negativa berättelser om Kina skrivs och sprids.

Kina har en enda militärbas i utlandet, i Djibouti,  medan USA har över 600 baser  i 136 länder. I Kina säger man att man ska försvara sitt hem men ej vara ute efter att erövra andra länder. I väst använder man sig av missionen och svärdet. USA  har genomfört 84 regimförändringar sedan 1950. Sådant gör inte Kina. Men kineserna har tyvärr kärnvapen. Jag tycker att Kina ska avskaffa sina. 

I 10 års tid har jag talat i RT (Russia Today). När det upptäcks att jag intervjuas i Kinas media kommer vi att få höra … Väst har bara en sanning.

Kennedys USA finns inte längre. John F. Kennedy blev mördad tre månader efter sitt tal om fredsordning i världen. Olof Palme mördades kort efteråt. 

BRI ( Belt and Road Initiative) tolkas ibland som ett sätt för Kina att exploatera andra länder genom missbruk av handelsrelationer. Det finns hamnar där afrikanska länder inte kunnat betala lånen, och då har Kina tills vidare tagit över hamnen. Det ser jag inte som kolonialism. Coronautbrottet har  ibland skyllts på Kina. Men Kina utgör inget hot mot västvärlden. Det finns aldrig något svärd. Men de är på väg upp och vi är på väg ner. Vi hittar inte någonstans att Kina vill ta över. De vill samarbete. Det vi får höra i media är negativa sidor av västlig propaganda. 

I Xinjiang – ett folkmord?

De sägs systematiskt begå brott mot mänskliga rättigheter i Kina. Särskilt får vi höra om Xinjiang. Det finns 13 rapporter och cirka 120 artiklar om brott mot mänskliga rättigheter där. Men vi vet inte vad som pågår där. Vi i TFF har aldrig sagt att det INTE pågår folkmord där, men vi har läst alla västliga rapporter och undersökt vem som finansierat dem. Vi har utövat källkritik. Det är think tanks inom kristen fundamentalism, hökaktiga konservativa högerpolitiker, pro-israeliska och extremt antikommunistiska grupper. Vidare Muslimska brödraskapet och MR-organisationer (Moral Rearmament = Moralisk Upprustning) som gjort sin verksamhet till industri där MR-argument ibland fungerat som skäl för amerikansk interventionspolitik. Ändå säger rapportörerna sig vara oberoende forskare från ett oberoende institut , t ex ett degraderat universitet, som the Newlines Institute for Strategy and Policy, som också tyvärr samarbetat med Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. 

Vi har sett hur samma artikel kom upp samma dag i en rad tidningar. Det såg förberett ut. I Network of Human Rights Defenders finns en mycket ofta citerad forskare vid namn Adrian Zenz. Han gick i bibelskola i Tyskland och flyttade till USA. Han är med i en antikommunistisk think tank. Att mycket av anklagelserna om folkmord och stora läger i Xinjiang kommer från honom har vi sett när vi gått igenom källorna. Han säger sig på You Tube ha sitt mandat av Gud att förstöra Kina så gott han kan. 

Det finns ännu en think tank: Australian Strategic Policy Institute, ASPI, som är extremt antikinesiskt och finansierat av Pentagon och Australiens regering. Jag blir samtidigt tillfrågad av journalister om jag blir betalad av Russia Today.  Det vi har gjort är att göra den källkritik som journalisterna borde ha gjort innan de spred detta vidare.

I en anonym databas dokumenteras vittnesmål av gråtande uigurer, säkert korrekt, om det påstådda folkmordet på uigurerna i Xinjiang. Men databasen är anonym! Ingen tar ansvar. Varifrån kommer uppgifterna? Trumps utrikesminister Mike Pompeo hävdar att Kina begått folkmord i Xinjiang. Han citeras överallt. Meningar finns på hans hemsida. Han var tidigare chef för CIA. Från den tiden har han tidigare berättat att de gav kurser i att ljuga och luras, “In CIA we had courses in lying and stealing…”Detta citeras aldrig!  ”Det är en del av äventyret”. Jag tror inte på att det ljugs mer i kinesiska och ryska medier än i västerländska.

USAs Agency for Global Media har finansierat kurser i 5 år för att lära journalister och redaktörer att skriva negativt om Kina. Radio Free Asias uppgift är att skapa förståelse för USA:s politik och sprida information om folkmord i Xinjiang.

Uigurernas antal  har ökat från 10 miljoner till 12 under den tid det påstådda folkmordet har pågått. En liten del kan faktiskt ses som terrorister för att de med våld verkar för en fri stat skild från Kina. De är muslimer. Jag såg en del av dem 2016 i Aleppo som terrorister. Den nya Sidenvägen går rakt igenom Xinjiang och skulle skäras av om Xinjiang blir självständigt. Det finns en befrielserörelse som använder våld. De kallar sin planerade stat för ”Eastern Estan” (Östturkestan?)  Exilregeringen för denna stat finns vid en boulevard i Washington. Därifrån kommer stöd. Det är inget som våra traditionella media berättar om. Vi i TFF tog fram information om Xinjiang och skickade vår rapport till ett 40-tal journalister och till SR och SVT och frågade efter deras synpunkter, men ingen enda svarade. Svenska tidningar har EN ENDA version av världen. I Danmark vägrade Berlingske Tidender (danska SvD) att ta emot rapporten. Det blir mer och mer trångt vad det är okej att skriva. Men det finns andra narrativ än de vi läser i media. Det finns en agenda hos dem som vill att vi inte ska veta något annat än det som serveras oss. Det jag säger kommer inte att kunna läsas i Kina. Se upp varenda dag med vad vi matas med om Kina i våra media. Läs annat! Besök Iran! Ni kommer att häpna!

Folkmord har en bestämd definition i folkrätten. Mördandet ska ha till syfte att utrota en viss folkgrupp. En massa uigurer har satts på skolbänken. Där har man genom utbildning, delvis med tvång, fått bukt med terrorproblemen. Det har inte under det sista decenniet förekommit terrorbrott i Kina. USA:s krig mot terrorism har som jämförelse dödat en miljon människor.

Ryssland

Sanktionerna mot Ryssland är obegränsade i tid. Det finns inte utsagt vad de ska göra för att sanktionerna ska upphävas. Man skulle ha kunnat villkora dem med att de skulle upphöra när de ryska trupperna lämnat Ukraina. Det finns en oklar tanke att om de får ryska folket att lida kommer de att vända sig emot sina ledare. Vi känner till att den amerikanska utrikesministern Madeleine Albright fick en direkt fråga från en journalist om det var värt att en halv miljon barn dött som följd av sanktionerna mot Irak. Efter litet betänketid sa hon: Ja, det var det. Frågan är om irakierna vände sig mot sina egna ledare p g a dessa effekter av sanktionerna…

PAUSPubl.: Hur anser du att västmakterna skulle ha hanterat Putins anfall på Ukraina?

J Ö: Vi har i vår hemsida  https://transnational.live skrivit mycket om det. Man skulle först och främst aldrig ha brutit löftena till Gorbatjov, bl a  av dåvarande generalsekreterare för Nato, att inte utvidga Nato längre österut än Östtysklands östra gräns. Det var löften i samband med att Öst- och Västtyskland efter murens fall 1989 skulle återförenas. Bill Clinton och Madeleine Albright struntade i löftena. Redan 1994 lovades Georgien att få bli medlem i Nato. 

Jag är helt emot Putins anfall på Ukraina. Nu borde målet vara att få slut på kriget. I stället pumpar man in vapen, t ex gamla MIG-plan. Ukraina begär en no-fly zone, men detta skulle riskera ett tredje världskrig, något som helt riktigt gjort att detta vägrats dem. Du frågar vad man skulle ha gjort. Jo, man skulle ha samtalat, förhandlat. Vi skulle ha diskuterat och fått en stor FN-trupp att avväpna de stridande, alla, inklusive Azovbataljonen. Putin har förstört den möjligheten. Jag är rädd att det inte kommer att bli fred i Europa under min tid. 

Man skulle jobbat för att Ukraina skulle följa Schweiz´ exempel och bli neutralt. Man kunde ha flyttat FN-kontoret från New York till Kiev. Man skulle ha följt Minsk I- och Minsk II-avtalen och jobbat vidare för att Donbass skulle få autonom status. Stoltenberg påstår att alla borde få bestämma vem de vill samarbeta med utan hänsyn. Men i och med Ukrainas Partnerskap för Fred skedde en ökad integration med trupper under Natobefäl. Ukraina har successivt dragits in i Nato. Två dagar före krigsutbrottet den 24 februari sade Zelenskyij att han inte såg sig bunden av avtal att Ukraina inte skulle ha kärnvapen. 

Putin hade dåliga rådgivare. Under 20 år har Putin talat med Nato om att Ryssland känner sig hotat av omringningen med baser inpå sina gränser. Han har inte blivit lyssnad till. 2008 sa man från Nato att Ukraina skulle få bli medlem. Det var som en pistol i ryggen på Ryssland. Jag tror det här anfallet var tänkt som en signal: ”Gå inte längre!”. Nu när det här hänt kom sanktionerna, men dessa borde vara tidsbegränsade och villkorade till truppernas tillbakadragande.

I ett annat perspektiv har USA och Nato velat knäcka Ryssland. Ryssland har endast 8% av Natoländernas sammanlagda militärbudget och är en relativt liten militärmakt, dock med kärnvapen. Militärt vill Putin begränsa Ukrainas militärmakt inklusive hindra allt som kan producera kärnvapen. Förstöra anläggningar och depåer, inte döda ukrainare. Nu pumpas vapen in från väst så länge kriget varar, och idag på Nato-mötet beslutades om ytterligare 100 000 soldater till Östeuropa. Putin har sagt att vi kommer aldrig ha med varandra att göra. Vi i väst försöker trakassera ryska folket och få ned Ryssland på knä liksom 1989-90. Därpå kan väst ägna sig åt det största hotet – Kina. USA vill ha Kina ensamt. Det blir svårare om Kina samarbetar med Indien, Iran och Ryssland. Och det kommer att ta 6-7 år innan Europa kan klara sig utan den ryska gasen. 

Nu tar man i Europa emot 3 miljoner flyktingar från Ukraina, men för 6 år sedan kunde man inte ta emot ½ miljon muslimer. Det ger spänningar i Europa.

I Ukraina finnas legoknektar från många länder, eventuellt också al-Qaida. Det är uigurer och andra som förut kämpat i Mellanöstern. Nynazisterna inkluderades 2014 i Ukrainas allmänna armé. CIA har tränat dem, och det har irriterat Putin. De neonazistiska idéerna kan sprida sig. De här krigarna kommer till Kiev som hjältar, för de har slagit ihjäl flest ryssar. Detta är oöverskådligt. Ingen har heller bedömt konsekvenserna av de stora sanktionerna mot Ryssland.

Allt mer  resurser går till militären och till det kalla kriget mot Kina. Samtidigt måste de stora ekonomierna samarbeta för att klara problemet med klimatet och behovet av omställning. När det nu är flygstopp till Ryssland förhindrar det människor att besöka varandra. Den här förföljelsen av ryssar påminner om antisemitism. I brist på konsekvensbedömningar kommer  sanktionerna att leda till fattigdom och motsättningar. Ukraina har exporterat mycket vete och konstgödning. Ökad fattigdom i världen kommer att bli resultat av reaktionerna på Putins angrepp.

Den enda stat man inte har velat ta emot i Nato är Ryssland.

Publ.: Vad gör vi nu? Vi är utsatta för krigspropaganda. Erni och Ola gör ett fantastiskt fredsarbete. Tack! I Kommunistiska partiets tidning Proletären får man mer. Den ger ut 3 500 ex en gång i veckan. Visst, kriget är ett folkrättsbrott, liksom det var i Libyen och i Serbien – och Sverige har deltagit. I Sverige har opinionen för Nato-medlemskap svängt från drygt 30% till över 50%. I Proletären informeras vi om maktkampen i världen. Nu är svenska vapen i händerna på nynazister. Det finns protester mot kriget också i Ryssland. Där minns man sina stora mänskliga förluster (27 miljoner liv) under Andra Världskriget. Vi måste skaffa oss ordentlig information i det här propagandakriget.

G B: Var det en västlig strategi att få Putin att anfalla Ukraina? Vad skulle han ha gjort annat än att markera väldigt starkt?

J Ö: Jag hade väntat att Putin skulle se till att det blev fait accompli i Donbassregionen men inte angripa hela Ukraina. Men världen ser annorlunda ut från Ryssland. Det var korkat att göra som Putin gjorde,  och det spelade i händerna på Nato. Folk är inte informerade. I stället skulle man samlats i Europa och försökt diskutera säkerhetsfrågorna. Putin har dock försökt i 20 år! Nato har helt nekat. Hur åstadkomma ett neutralt Ukraina? FN skulle ha skickat fredsbevarande trupp på 200 – 300 000 man. Den enda som kan gå in i sådant här är FN. I Jugoslavien sände man alldeles för litet folk, vilket ledde till massaker. 

Putin har blivit avvisad på varenda punkt. Missilskölden finns nu i Rumänien och Polen. Idén är att skydda sig från Rysslands svar då väst anfallit med kärnvapen. Guterres skulle ha sagt exakt hur stor budget han behöver för FN-soldater. Bosnien knäcktes för att FN fick 1 200 soldater i stället för begärda 30 000.

Fråga: Vad hände i Donbass då Putin erkände dem? 

Svar: Zelenskyj sa före kriget att Putin anfaller inte. Biden sa att han kommer att invadera – och så gör han det! Det var inte logiskt. Varför hela Ukraina? Att binda styrkor i Ukraina  förstör ekonomin hemma. Detta är det olyckligaste som skett på lång tid. Putin måste ha känt att han måste göra något, eftersom Ryssland inte tillerkändes samma säkerhet som andra stater. Han ville ha en säkerhetszon. Nato är ingen försvarsallians, men låtsas vilja avskräcka andra. Nato har kapacitet att slå sönder hela Västvärlden. Nato bryter mot sin egen traktat och folkrätten med mantrat “Om vi går i krig är det för stabilitet och fred!”

 I Jugoslavien bröt de mot folkrätten när de bombade och avskilde Kosovo. Nato bör avvecklas. Rättesnöret borde vara det som Palmekommissionen framförde: Ett land får trygghet bara om också de andra länderna är trygga. Idag är det ryggmärgspolitik, inte realpolitik, och ingen logik i att anfalla militärt. Och Nato påstår sig skapa ”peace and stability”. Vi är i den värsta situationen sedan Andra Världskriget p g a Natos 20 år av expansion. Det ironiska är att Natos stadga är en kopia av FN-stadgan. Men man gör tvärtom genom att ha sin kärnvapenpolicy och att inte följa tanken på gemensam säkerhet med andra. 

Ola: Nato har upprepade gånger handlat 180 grader motsatt sin egen stadga. 

Jag läser paragraf 1: Parterna åtar sig, i enlighet med FN-stadgan att lösa varje internationell oenighet som de kan bli inblandade i med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte råkar i fara, och att i sina internationella relationer avstå från hot eller användning av våld som på något sätt är oförenligt med Förenta Nationernas syften.

J Ö: Nu skriver media att Ukrainainvasionen var oprovocerad. Men Nato är den som oprovocerat har expanderat sina vapenpositioner fram till Rysslands gräns. Anders Fogh Rasmussen, FN:s tidigare generalsekreterare, har sagt att det gäller att hålla Putin i osäkerhet även när det gäller kärnvapnen och att Nato kan slå Ryssland sönder och samman. Det behövs 3 miljoner människor på Europas gator för att förändra politiken. Lämplig rubrik: “Nej till kriget i Ukraina och nej till Nato”. Victoria Nuland, USA:s biträdande utrikesminister för Europa, har använt 5 miljarder dollar för att destabilisera Ryssland sedan kuppen i Ukraina 2014, då president Janukovytj avsattes.

Annika: Gäller inte Budapestuppgörelsen, där Ukraina avstod sina sovjetiska kärnvapen mot garanti att inte bli anfallna?

J.Ö: Den uppgörelsen bröts av kuppen i Kiev 2014. Den var finansierad av USA och skapade inbördeskriget.

”Öga för öga kommer att göra världen blind”, sa Gandhi. Idag har vi inga moraliska ledare. Willy Brandt gick i Warszawa ned på knä i ursäkt för tyskarnas hantering av de polska judarna under kriget. Nu ska Tyskland fördubbla sina försvarsutgifter! ”Putin är galen” står det i alla tidningar. Helt plötsligt blev han galen! Hur gick det till? Informationen ger endast ett perspektiv och det är ytligt, ger inte sammanhangen och komplexiteten. Västvärlden ger sitt perspektiv och Russia Today blockeras. Och USA har sina kärnvapen i 5 europeiska länder: Holland, Belgien, Tyskland, Italien och Turkiet. Det bådar inte gott.

 Vid pennan: Karin Utas Carlsson och Ola Friholt

Foto: Erni FriholtUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com