Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån den 25 september 2020

Vi fick ihop 23 utspridda personer (25 enl lokaljournalisten - kort 'reportage' i tidningen idag). Vi känner oss ändå rätt nöjda. Ola och jag höll var sitt tal, sångerskan Sunniva Brynnel sjöng och spelade dragspel och fiol, det lät jättebra, och Kretsloppsakademin kom och talade spontant och bra. Efteråt enades vi om att vi skulle försöka samarbeta mera.

Tal av Erni Friholt

Hej och välkommen till den Globala miljömanifestationen fredagen den 25 september 2020 i Henån.

Det känns bra att veta att liknande möten pågår just nu runtom i världen, bara i Sverige på ett hundratal platser.

Förra gången vi miljömanifesterade här var i mars förra året. Vad har hänt sedan dess? I vår kommun? I världen?

Alla vet svaret: coronan. Detta lömska virus som har nästlat sig in inte bara i våra kroppar utan också i våra sinnen. Det har också förpassat miljökrisen till en nästan underordnad plats i offentligheten.

Lyssnade ni kanske på riksdagsdebatten nyss? Miljön och klimatet lyste påtagligt - med sin frånvaro. Miljöpartiets fråga när moderaterna skulle börja ta miljön på allvar besvarades med: Mera kärnkraft och JA till utbyggnad av Preemraff. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxten har fortfarande högsta prioritet och radikala miljöförslag avvisas. Miljöpartiet dalar i väljarsympatier och moderaterna ökar... Hur är det möjligt?

Jag måste lyfta fram Thage Danielsson: Förstörelsens fästen är kraftigt bemannade - Det är dags för DE SNÄLLA att bli fly förbannade!

Hör: Sannolikheten för extrema värmeböljor har ökat 30 gånger under de senaste decennierna, Grönlandsisen smälter fem gånger snabbare än för 25 år sedan, just läser vi om nära 400 grindvalars död vid kusten av Tasmanien, avskogningen fortsätter, inte bara i Brasilien, och de förödande bränderna i Kalifornien ... jag tycker mig känna brandröken ända hit ...

Medvetenheten hos allmänheten är så låg, får jag höra. Det finns ingen krisinsikt. Och där den finns, lurar också uppgivenheten. Och politiker agerar inte om de inte har stöd och press från folket...

En miljöskribent jag läste nyligen framhöll att "För många väljare är nog det långa tidsperspektivet ett hinder. Forskarna hjälper oss att förstå allvaret i klimatkrisen men i vår del av världen upplever vi den inte som akut. Våra liv och vår konsumtion pågår ungefär som vanligt. " Senast 2030 måste en radikal miljöomställning vara långt på väg, men den brådskan känner vi inte i vardagen. De dagsaktuella frågorna tränger sig på. Vi har en naturlig tendens att engagera oss mest i de frågor som påverkar vårt vardagsliv.

I rapporten från Oxfam läser jag att de rikaste tio procenten av jordens befolkning svarar för hälften av världens utsläpp, samtidigt som den fattigaste halvan av befolkningen endast står för en tiondel.

Med andra ord: Det krävs en gigantisk kraftansträngning och vilja av de rika att förändra sin produktion och konsumtion av allt!

Hur får vi det visualiserat så att det skär in i märg och ben på alla som har ansvaret och i alla oss som tillhör världens överklass?

"Vi behöver förändra sättet vi ser på naturen och oss själva för att kunna leva i ett hållbart samhälle" säger Greta .

"Den hejdlösa exploateringen av natur och kultur världen över måste få ett slut", säger Alma från Fridays for Future i Gävle.

Ja men visst! Hur gör vi???

Några enkla förslag till att börja med: Res mindre, ställ bilen oftare, ät mindre kött, konsumera mera medvetet, sprid din egen insikt till de mindre insiktsfulla...! Och gör dig obekväm om det behövs!

Och kräv av beslutsfattarna att de ska lyssna på forskarna och agera NU för klimatet!

Vi har ansvar för våra handlingar, vad vi gör och vad vi underlåter att göra. Det finns mänskliga rättigheter, men kanske är det än viktigare med mänskliga skyldigheter, gentemot folk och natur.

Vad gäller Orust kommun, som tyvärr inte kunde närvara med sin miljöansvarige, så vet vi att man har flera miljöprojekt på gång.

Tjänstebilar byts mot el-bilar. Vid Grindsbyvattnet bekämpas den invasiva växten sjögull, och bedrivs reduktionsfiske som ska leda till ett renare vatten och ett rikare växt- och djurliv. Om detta kunde vi nyss läsa i Orustkommunikén som vi får i våra brevlådor.

Vi vill också gärna veta mera om återställandet av våtmarker och om fjordprojektet.

Orust kommun måste utförligt redovisa vad ovanstående och kanske fler miljöprojekt gör för att uppfylla Parisavtalet!

... och en dag ska barnen säga: tack föräldrar det gjorde ni bra...

och snart ska barnen säga - denna fossilfria värld vill vi ha!

MEN - kan vi vill vi törs vi?

JAAA VI TÖRS VI VILL VI KAN!

Tal av Ola Friholt

Kära mötesdeltagare! Äntligen deltar vi åter i nationella och globala klimatmanifestationer. Dock på avstånd till varandra utanför det egna hushållet.

Nära oss har vi Sveriges blivande största utsläppare av koldioxid - Preemraff i Lysekil. Vi har inte makt att stoppa deras planer genast.

Men vi kan skapa en folkstorm genom att klargöra för alla att gjorda utsläpp aldrig kan göras ogjorda. Luftiga löften utfärdas om framtida utvinning av koldioxid ur luften och lagring av den under havsbotten utanför Norge. Varken teknik eller avtal finns. Inte heller den finansiering som krävs.

Arbetarrörelsen har tyvärr ångest inför en möjlig begränsning av raffinaderiet i Lysekil. De tycks glömma att en jättelik varvsindustri lades ned på Västkusten och snart byttes mot andra lönearbeten.

Dagens arbetare undviker att se hur deras barn och barnbarn kommer att drabbas mycket hårt av dagens ställningstaganden och beslut.

Här lyssnar man hellre till löften om framtida förbränning av förnybara råvaror från Sveriges skogar. Det är ingen ände på vad skogsavfall väntas räcka till. Och ordet ransonering är ännu politiskt omöjligt att ens uttala. Man bortser från att förbränning av skogsråvara också ger utsläpp av koldioxid som inte kan pratas bort.

En mycket kraftig minskning av energitillförsel genom förbränning är lika nödvändig oavsett om man förbränner förnybart eller fossilt. I förändringsprocessen får jättefartygens jättemotorer problem och storlekarna måste minskas. Och under raffinaderiets nerväxtfas kunde Lysekil bli ett föredöme med sol, vind- och vågprojekt, men sådant talar man inte om. Det är svårt att frigöra sig från invand verklighet.

Man strävar efter det invanda. Men det som krävs är omtänkande.

Till den invanda världsbilden hör också att man distraheras och oroas av det dagliga talet om ett annat hot: ryssarna! Riksdagen anslår nya resurser till energislukande och miljöskadlig  militär upprustning. Det senaste hotet sägs vara ryska övningar med landstigningsbåtar mellan Öland och Gotland. Detta tolkas allmänt som tecken på rysk expansion, imperialism, men tolkningen avslöjar en utbredd djup okunnighet, som gör människor till lätta offer för smart propaganda från internationella vapenproducenter och andra militära intressenter.

Anledningen till ryska militärövningar i västra Ryssland och i Östersjön är militäralliansen Natos ständigt pågående krigsförberedelser nära Rysslands västra gräns - i Nordnorge, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Bulgarien. Dessutom pågår Natos uppladdning i Polen och Tjeckien med nya kärnvapenmissiler. De ofta upprepade löftena att inte avancera bortom östra Tyskland efter Sovjetunionens upplösning har alla brutits av Nato.

Ryska övningar nära Sverige är ett svar på att Sverige deltar i Natos årliga hotfulla och klimatskadliga militärövningar i Östersjön och i Norrbotten och Västerbotten, med tillgång till stora delar av vårt land i enlighet med det Värdlandsavtal som Sverige slutit med Nato. Sverige ansluter sig till "Natos doktrin", som bygger på första användning av kärnvapen, ett förödande miljö- och klimathot. I förhållandet till Nato är Sverige "mest gynnad partner".

Det är inte från Ryssland hotet kommer utan från Nato och Sverige som partner och Värdland för Natos övningar, vapen och manskap.

Allt tanklöst prat om ryskt hot borde kunna tystas av en snabb titt på rustningsresurserna. Nato rustar för över 900 miljarder dollar varje år, medan Ryssland rustar för 61 miljarder, en mer än femtonfaldig överlägsenhet för Nato. Siffrorna är från SIPRI, Swedish International Peace Research Institute, grundat och finansierat av svenska staten.

Jag sammanfattar varför klimathotet negligeras: Preemraffs och sjöfartens företagsintressen inger arbetarna ångest inför möjligt beslut som medför minskad sysselsättning i Lysekil. Och en allmän ångest för inbillat hot från ryssen förvirrar synen på dagsläget och inger glömska av Sveriges förpliktelser i Parisavtalet om brådskande minskning av koldioxid- utsläppen. Idag har vi istället hot om permanentade höga utsläpp och felaktig användning av resurser till militära illusioner och negativ klimatpåverkan. Vi har alla en stor uppgift framför oss vad gäller fakta, försakelser och nytänkande inför dessa miljö- och klimathot.

Fredsrörelsen svarar gärna på frågor och invändningar. Tack för ordet.Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com