Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Höstens tema: Gandhi som vägvisare i vår tid Föreläsning nr 1, Henåns kulturhus, 7 oktober 2015 Av fredsforskaren, debattören och författaren Jan Öberg

FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL. Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutidenFredsrörelsen på Orust uppvaktar jubilaren Jan Öberg, medgrundare av TFF, Transnational Foundation for Peace and Future Research som nyss fyllt 30 år. Ola uppvaktar både Jan och hans fru, som inte är närvarande, med en nyskriven dikt och hyllar deras mångåriga engagemang för freden. Erni överlämnar en fin blompresent. En rörd Jan Öberg tackar och bockar innan han tar sig an dagens tema: FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL; om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden.Innan han föreläser och debatterar, berättar en frustrerad och förargad Jan den gripande berättelsen om en ung asylsökande kvinnlig bekant från Burundi. Hon hade natten innan på osanna grunder "deporterats" tillbaka, sedan kammarrätten/migrationsöverdomstolen avvisat hennes överklagande utan prövning.

Jan Öberg påpekar att det aldrig tidigare varit mer angeläget att ändra vårt sätt att tänka på än på våldet. Han menar att flyktingar idag är världens största ickevåldrörelse. Han har ett tydligt svar på dagens kris: "Sluta kriga". Han understryker sitt eget svar med advokaten Peter Nobels ord: "Bakom varje flykting står en vapenhandlare". Jan konstaterar att Europa istället ökar sina bombningar. Han förargas över den danske statsministern Lars Løkke Rasmussens uttalande i en intervju att Danmark inom Nato ska delta i att skapa s.k. "safe zones" i Syrien och sedan bomba landet. Han förtydligar att syriska flyktingar ska samlas i säkra zoner i sitt eget land där humanitär hjälp ska ges, medan de "bombar ihjäl resten tills Assad faller". Att lösa konflikten genom att samla flyktingar i läger är ett uttryck för militarism och början till fascism och rasism, en djup trend i Europeisk kultur, Säkra zoner ger oss inga flyktingar. EU slipper se vad vi ställt till med. Enligt Jan står flyktingarna i vägen för deras krigsprojekt. Han drar parallellen med 1940-1945 och menar att det bara behövs att det sker ett litet misstag för att det ska bli "ett helvete". Han är bedrövad över att Palmes arv om nedrustning bärs vidare av endast några få, och lyser med sin frånvaro i Sveriges politik. Vi har sett 20 års svensk smyganslutning till Nato, inledd av Göran Persson och Anna Lind. Europas fredsprojekt omintetgjordes av Natos expansion österut som började redan med den amerikanska presidenten Bill Clinton 1994.

Jan menar dock att det finns en punkt som vi lyckats med i Gandhis anda: att skapa debatt kring Nobels fredspris. Han uppmanar publiken att läsa Alfred Nobels 4 sidor om detta fredspris och att skriva om det. Han förtydligar att freds- och nedrustningsrörelsen har berövats sitt finaste pris. För oss gäller det att förhindra att krigsförbrytare får Fredspriset. Med visst förakt påpekar kvällens talare att Nobelkommittén består av pensionerade f.d. representanter för norska partier. Han jämför med hur tokigt det skulle vara om nobelförsamlingen som utdelar nobelpriset i medicin hade en likadan uppsättning av föråldrade, icke-uppdaterade amatörer. Nobels testamente säger att Nobels fredspris ska tilldelas dem som verkat mot krig, arbetat för fred och nedrustning. Behöver det tilldelas pris för den förda kampen för mänskliga rättigheterna eller för miljöaktivismen, bör det istället inrättas ett särskilt pris för det, menar Jan. Al Gore fick priset sedan han varit vicepresident i USA och medskyldig till sanktioner mot Irak, vilket ledde till att en halv miljon barn dog.

Med dessa ord plockar Jan upp dagens röda tråd och föreläser om Gandhis universum och hans relevans i dagens samhälle. En grundprincip är:

Gör ingen skada. Jan säger att det han sagt inledningsvis belyser att vi idag gör så mycket skada som möjligt, vilket är i strid med FN:s preamble som fastslår att krig ska avskaffas. En deklaration som alla länder har skrivit på! Kapitel 1, artikel 1 stadgar att fred ska skapas med fredliga medel (intelligens, empati, diskussioner, etc), vilket är i motsats till att en miljon människor har dödats i Irak och att - på tal om danske statsministern Rasmussens uttalande om "safe zones"- de sex säkra zonerna i bl a Bosnien ledde till massmordet i Srebrenica 1995. Krav restes på 32 000 FN soldater till Srebrenica. Ett fåtal skickades. Bosnierna där satt säkra i den skyddade zonen och sköt in i de serbiska byarna som var förhindrade att skjuta tillbaka på dem som definierats som flyktingar.

Här ifrågasätts Gandhis viktigaste grundbegrepp:

ahimsa = ickevåld, satya = sanning (gud är sanning = sanningen är gud), satyágraha = hålla fast vid sanningen, sanningskraft.

Sanningen är som bladen på ett träd, alltså mer komplicerad än det som skrivs I media. Jan menar att även den svenska rapporteringen är avskalad. "Inga journalister ställer frågor!". Jens Stoltenberg genomgick en personlighetsförändring efter 4 månader i Brainwashington. Och DNs Wolodarsky nämner aldrig att Ryssland bara har 8% av Natos militära styrka. Putin kallas psykopat och mer i samma stil.

Gud = sanning. Jan Öberg betvivlar att det överhuvudtaget skulle finnas politiker i västvärlden som tänker på Gud.Självbehärskning. (Brahmacharya) Jan undrar lakoniskt om bombningen av det humanitära internationella sjukhuset i Afghanistan var prov på sådan självbehärskning.

Självuppoffring. (Tapasya). Jan utropar att det endast är Gandhi och terrorister som är beredda att dö för sin sak. Han menar att de västliga krigförande länderna inte vill ha sina soldater på marken och "offra dem för sin sak" . Kriget ska inte kosta oss något. Vi slår från hög höjd med drönare. Västs ideal av frihet och demokrati får inte kosta något. Fredsledare dör för sin sak, t ex Gandhi, M.L. King, Olof Palme.

Självförverkligande: inte av egot utan av osjälviskhet in i det universella jaget.

Hängivenhet + objektiv hållning. “En brinnande passion kombinerad med fullständig objektivitet är nyckeln till framgång".

Swadeshá = självtillit (nedifrån och upp) och Sarvodaya = välfärd för alla
. Vi måste avstå från det som inte alla kan få. Staterna bör vara självständiga istället för att bli NATO-anhängare. Svenska Dagbladet saknar detta oberoende och kunde likaväl bli försvarsmaktens tidning, då den går försvarets ärenden. I Sverige styr det akademiska - militära - industriella komplexet.

Alla människors enhet. Dagens rasism, där man anser sig vara mer värd än andra, överensstämmer inte med Gandhis anda. För att förstå mekanismerna bör vi läsa Harald Ofstads "Vårt förakt för svaghet", och Sven Lindquists "Utrota varenda jävel".Passivt motstånd. "Våld är för de svaga (bakom kanonerna) och icke-våld är för de starka (framför kanonerna). Jan Öberg menar att vi har behov av politiker som kan vara sig själva, som inte är marknadsförda, som inte är stylade. Han menar att dagens politiker inte lever efter äkta demokrati, att de endast är argumentpaket och instruerade och konstruerade människor. Han ger alternativet Donald Trump som är populär som presidentkandidat. Trump är rik och därmed okorrumperbar. Trump är en sådan politiker som är sig själv utan styling. Det ska dock vara tydligt att Jan beklagar att denna kandidat är det enda alternativet som den amerikanska demokratin kan uppbåda: "Är detta det bästa som landet kan frambringa?". Vidare menar Jan att Europa har lika stylade och ointellektuella politiker. Gandhi sammanfattade detta, då han tillfrågad om vad han ansåg om västlig civilisation svarade: "Ja, det vore en god idé!"

Konstruktivt program: Ja, alltid.

Förstör orättfärdiga system, inte dess invånare. Gå inte på individer, gå på systemet, förtydligar Jan. Västvärlden är ett system som dödar. Han påpekar det orättvisa i att det varje dag dör mångdubbelt fler människor, barn, kvinnor och äldre män, pga. ekonomiska orättvisor, än de som dog i 9/11- attackerna. Det dör miljoner även som krigsoffer. Jan ondgör sig vidare över att minnesdagen av 9/11 får så stor uppmärksamhet medan ingen påtalar att det just denna dag, idag 7/10, är 15 år sedan USA startade sitt krig mot Afghanistan, ett krig som har pågått längre än Vietnamkriget eller andra världskriget. Nu upprustar USA Japan och försöker få landet att riva upp sin fredskonstitution. När gör Nato som Gorbatjov? Drar sig tillbaka..Varför icke-våld?

Skapelsen har vi inte rätt att förstöra. Gandhi menade att när man väl har dödat, är det för sent att få det ogjort om man efteråt inser att dödandet var felaktigt.

Vi kan inte finna den större sanningen, om vi förstör, om vi skär av trädets grenar och löv. Svara aldrig med våld, ta själv initiativet att spela ett annat spel, med ickevåld. Har vi konflikt har vi ett problem. Använder vi våld har vi ett problem till. Ett samhällssystem får inte ha bara en lösning. Gandhi ville ha ett smörgåsbord.

Varför är det intressant eller viktigt?

Eklekticism. Ta det bästa av olika system och sätt det samman. Jan uppmanar att kombinera det som andra säger inte kan blandas. Det gäller partier, ideologier och politik. Milovan Djilas bröt med Tito 1956. Han var vidsynt, större än Solsjenitsyn, Vaclav Havel, m fl. Hans förebilder var Gandhi och Lenin. Man kan kombinera olika ting, men inte våld med ickevåld.

Experimentera. Gör något, testa det som fungerar utan att andra människor lider av dina experiment.

Konstant förändring ger också motsägelser på lång sikt. Var därför uppmärksam på misstag. Västvärlden är alldeles för förnöjd med sig själv.

Enhet i olikhet

"Arrogans" och "ödmjukhet". All religion har något bra, vilket Jan exemplifierar med religionernas gemensamma fredsbudskap. Han berättar att Gandhi lånade från det bästa hos liberalism, socialism, anarkism och lade till sitt eget. Alla system har något att ta vara på. Han bygger det nya efter att ha satt sig in i existerande system. Han inkluderade alla religioner. Jämför med det smala EU, som t.o.m. städar undan det ortodoxa i Ryssland, Jugoslavien, Grekland.

Gandhi som "androgyn". Jan menar att Gandhi både hade ett manligt och ett kvinnligt tänkande, där han spelade den "mjuka" rollen i det sistnämnda. Kineser försker inte göra alla till kineser, något att beakta i väst. Att bita sig fast i ett enda system gör alla andra till fiender. Mer och mer hat mot väst blir svaret. En gång var USA en levande kultur, idag bara krig, mord och nedgång.Tolerans - att bjuda in till ömsesidig förståelse. Gandhi var kompromisslös, ville ha 100% frihet, men hyste aktning för England. En övertygande ärlighet. Tyvärr kan detta inte sägas om dagens politiker. Margot Wallström är ryssofob, har rysskräck, något som har lågt politiskt värde. Och den ukrainska krisen började inte med Krim, som Wallström säger.

Kämpa hårt mot orättvisor. Jan förklarar att vi "idag slår ihjäl människor, inte ideologier". Han påminner om att 18.500 määniskor dog i terrorattacker 2013, trots 12 års krig mot terrorismen.

Tala med kraft, och med sanning! Jan menar att man måste ha den radikala tron att en enda männsika kan göra förändringar.

Innan kafferasten och frågestunden, pekar Jan Öberg slutligen på Gandhis sju faror för mänskans karaktär:1. Rikedom utan arbete. Jan förtydligar obalansen och orättvisan mellan IT branschens mångmiljardärer som lätt har berikat sig, och människor som arbetar oerhört mycket för en knapp slant.

2. Nöje och glädje utan samvete. Här menar Jan att dagens krigsspel och drönarkrigen är bra exempel på faran i att njuta av "spel" utan någon som helst samvete.

3. Kunskap utan moral och karaktär.

4. Affärer utan etik.

5. Vetenskap utan humanism.

6. Religion utan självuppoffring.

7. Politik utan principer.


Jan summerar:

Eklekticism: För dialog, var icke-dogmatisk.

Självtillit: Var oberoende - ekonomi, förvaltarskap, avskaffa fattigdomen först och organisera en hållbar utveckling

Skapa fred först, bygg sedan system för att upprätthålla och säkra freden. Inte starta krig för att sedan tro att freden kommer av sig själv.

Praktisera politiskt äkta demokrati (ingen knapptryckardisciplin)

Kulturmöten och flyktingar.

Jan Öberg avslutar med att visa bilder tagna i Gandhis hem och sin egen resa i Gandhis spår.

"There is no road to peace, peace is the road." Gandhi mördades 30/01/1948.

"Det finns ingen väg till fred. Fred är vägen"


Ur frågestunden utkristalliserar sig det viktigaste:

Börja med freden. Idag praktiseras motsatsen: Börja med rustning för “säkerhet" - ömsesidigt hot ger aldrig fred värd namnet.

Dagens NGO är ekonomiskt beroende och kan ofta utläsas Near Government Organization.

Enkelhet. Inled ny livsstil för fred och miljö!

På TFFs hemsida kan man utläsa vad TFF lyckats och misslyckats med www.transnational.org

Slutligen ett citat från den danske humoristen Piet Hein:

“The noble art of losing face may one day save the human race"

Nini Nilsson och Ola Friholt refereradeUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com