Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Referat från seminarium den 6 dec. i samband med utdelning av Folkets Nobelpris för fred som Nobel ville ha det

Plats: Svanviks skola vid Stocken, västra Orust.

Organiserat av Fredsrörelsen på Orust, www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Ola Friholt hälsade välkomna och berättade om platsen, Svanviks skola där han själv gått till fjärde klassen i folkskolan. Han framhöll att frågan om Nobels testamente ligger bakom dagens hela evenemang. Fredsrörelsen på Orust har inbjudit Nobelstiftelsen i Stockholm, som ju är ytterst ansvarig för Nobels fredspris, men de har tackat nej pga stor arbetsbörda i dagarna. De hade då passat på att påpeka att många vill använda Nobels namn och att man inte får ”missbruka” det. Här säger Ola att det är enkelt att kalla vårt pris ”Till minne av Alfred Nobels Testamente”. Inbjudan har också gått till Nobelkommittén i Oslo. Denna har dock inte svarat.

Prismotiveringen: FOLKETS NOBELPRIS FÖR FRED TILL ÅKE SANDIN

2014 års pris tilldelas ÅKE SANDIN, mångårig antimilitarist och aktivist genom Tyresö U-lands- och Fredsförening (TUFF) och via mer än 1300 program i lokalradion i Tyresö, nästan varje söndag i åratal.

Åke var ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen efter Per Anders Fogelström, i slutet av 1970-talet. Han har skrivit flera hundra artiklar och krönikor i Freds- och dagspress under mer än 50 år och har aldrig vikit en tum från förkastandet av våld och våldsapparater som det militärindustriella komplexet, Nato och liknande. Han insåg tidigare än de flesta i sin samtid destruktiviteten och meningslösheten i militärt s k försvar.

Åke uppfyller med råge Alfred Nobels krav för Fredspriset och har dessutom verkat för fredlig utveckling i indiska byar genom insamlingar till grundandet av byskolor m m. Han har också tilldelats Lilla Fredspriset och andra utmärkelser genom åren

 

Härefter startar dagens seminarium. Det första föredraget är av pristagaren själv Åke Sandin, historiker och pedagog, från TUFF, Tyresö U-lands- och Fredsförening:

Förbannad pacifist: Om militaristiska myter

Åke börjar med att hälsa från Pierre Schori, som i år hållit ett föredrag här på Orust. Han uttryckte sig mycket uppskattande om Fredsrörelsen på Orust, landets mest aktiva fredsförening

ÅS pekar därefter uppskattande på nästa föredragshållares karta på väggen, Agneta Norbergs karta över USA:s militära baser utanför sina egna gränser, c:a 700 stycken.

ÅSs första bok Goda krigare: och andra militaristiska myter handlade således om militaristiska myter, precis som det här föredraget. Den följande boken hette: Förbannad pacifist.

ÅS: Vi pacifister är vanliga människor på gott och ont. Jag fyllde 13 år när Andra Världskriget var slut. 30-40 miljoner döda och många, många fler skadade fysiskt och psykiskt. På den tiden visste jag inte mycket. Jag läste ”Bigggles” och lekte krig med mina kompisar. Det var krigarliv och den tidens oskyldiga porrtidningar. Jag mönstrade och sökte in till fallskärmsjägarna i Karlsborg för att höra till de tuffa. Men jag var student och blev placerad i befälsskola. Vid 22 års ålder förde jag befäl över 40 repgubbar. När jag nästa gång blev inkallad hade jag läst historia. I Andra Världskriget var hälften av de döda civila. Jag hade funderat över den kollektiva skulden, rasismen. Vi fortsätter att tro på den kollektiva skulden. Så t ex inför vi sanktioner mot Iran.

”Förbannad pacifist”. Man blir kritiserad av andra för att man vägrar döda andra människor. Den 26-årige plutonchefen sa till översten: ”Jag har en djävla typ här, ett konstigt mellanting mellan Jehovas vittnen och jag vet inte vad.” Jag blev fängslad i en månad för vapenvägran. Sedan blev jag inkallad som vapenfri. På 60-70-talet satt ett tusen unga män i fängelse för vapenvägran. De som hade begärt vapenfri tjänst kunde klara sig om de hänvisade till sitt samvete men de som hade politiska skäl och de som begärt längre tjänstgöring fick fängelsestraff.

TUFF, Tyresö U-lands och Fredsförening bildades och man stödde byar och skolor i Indien och Afrika. Under de år föreningen fick stöd från SIDA skickades 1,5 miljoner kronor per år till dessa projekt. Nu, utan stöd, skickas mindre, i år 210 000 kr. ÅS nämner mycket kort radioprogrammen som man kan höra i tyresoradion.se (där finns ett arkiv så man kan höra gamla program). Han har varit verksam där i 29 år, från 1985! Varje vecka! Han har gjort tusentals program och intervjuer. Radion fungerar fortfarande.

ÅS: Eisenhower, överbefälhavare under Andra Världskriget talade, när han senare blivit president, om MIC, Det militärindustriella komplexet. Jan Øberg, TFF, Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning ökar antalet bokstäver och talar om MIMAC, militär-industriella-media-akademiska komplexet. Inom etablissemanget stödjer man varandra. Ett exempel är när pressen talar om procenttal och t ex säger att på 50-talet gick 5% av BNP till militära ändamål medan på 70-talet gick 2,5% till sådana, och påstår att det handlar om nedrustning. Då kontrolleras inte vad det innebär i reda pengar när man tagit hänsyn till BNP:s storlek och inflation. Som pedagog har ÅS frågat sina elever vad som är mest 100% av familjen Sandins förmögenhet eller 1% av Wallensbergssfärens, och de förstår alla att det är den senare summan.

På -80-talet talade medierna om ”Mystiska undervattensfenomen”. På -80-talet hade vi ett starkt försvar med bl a helikoptrar. Man påstod att det var sovjetiska u-båtar. Trots stora insatser hittade man ingenting. En brittisk amiral och u-båtsexpert talade om svenska folkets ”periskopsjuka”. Man spionerar bättre från en vanlig färja eller segelbåt. Den ryska u-båt man fann – i Gåsefjärden – hade hamnat där pga grov felnavigering. Ryssarna letade efter den utanför Bornholm. Gåsefjärden är så grund och smal att en u-båt inte kan gå in där i undervattensläge och den kan inte heller vända där.

Rysskräcken. Ett exempel är Sven Hedins Ett varningsord där han varnade för ryssarna. Den liberala regeringen under Karl Staaf fick avgå för att Staaf ville satsa på sociala reformer och inte försvaret. Att Putin skulle vilja skrämma Sverige är en kontraproduktiv idé. Han skulle då föra Sverige ännu närmare NATO, något vi sett är resultatet av den senaste u-båtsoron i oktober. Det är NATO-förespråkarna som gagnats. Östersjön är redan ett NATO-innanhav (de baltiska staterna, Polen, Tyskland och Danmark). Det är bra för säkerheten i Europa om Sverige behåller alliansfriheten. Sverige satsar dock mer på vapenexport och det militära försvaret än på mänskliga rättigheter. I samband med Sovjetunions fall och Warsawapaktens upplösning lovade västmakterna att NATO inte skulle flytta fram positionerna österut. Ett löfte som ju inte alls hållits.

Man tänker sig kanske att Svarta Havet är ryskt område men Turkiet är ett NATO-land liksom Rumänien och Bulgarien. Georgienkriget 2008 började med att Georgien anföll Sydossetien. Ryssland svarade och trängde ända in till Tbilisi, Georgiens huvudstad. Det var Ryssland som i västliga medier fick skulden för kriget. Det var ett ensidigt antiryskt drev. Ryssarna är kanske inte mindre militaristiska än britter och andra. Tänk om USA blev omringat av fientliga baser på det sätt som Ryssland blivit! Minns Kubakrisen 1962, då det var oerhört nära ett kärnvapenkrig därför att USA kände sig hotat när Sovjetunionen förberedde placeringen av kärnvapenrobotar på Kuba.

Kärnvapenupprustningen kräver oerhört mycket pengar. Eric Schlosser har skrivit Bomben: Ett knapptryck från kärnvapenkrig. ÅS tar upp ett av exemplen i Sclossers bok, en situation då det verkligen var ”ett knapptryck” ifrån ett kärnvapenkrig. Det var ren tur att rätt man var på plats och kunde hindra att man följde regelboken. Massmedia tar sällan upp frågor om kärnvapen. Märkligt nog är inte rädsla för kärnvapenkrig ett ämne på dagordningen.

ÅS om att slå hål på myter: Man får ”ta emot stryk” gång på gång när man gör det. När vi fredsaktivister avslöjade myter blev vi kallade ”moskvalakejer”. Vi dissidenter försökte använda vanlig källkritik men blev kallade kommunister och nästan landsförrädare.

Under det första Irakkriget 1991 när Irak invaderat Kuwait spreds en berättelse över världen, en berättelse som kom att uppröra och i hög grad påverka opinionen. Det var historien om bebisarna som drogs ur sina kuvöser, kastades på golvet och trampades på av irakiska soldater. Den som berättade detta påstods vara ett sjukvårdsbiträde som sett detta. I själva verket var det ett propagandatrick där ”sjukvårdsbiträdet” var en dotter till en kuwaitisk diplomat i Washington.

Gång på gång besannas att ”Krigets första offer är sanningen.”

När amerikaner och britter 2003 invaderade Irak byggde det på lögnen (som det visat sig) att Irak innehade kärnvapen.

Första världskriget: Människorna gick ut och jublade när kriget började. Kriget skulle ”make the world safe for democracy”, trodde de, innan de förstod. Kriget skulle göra slut på alla krig. Resultatet blev i stället att flera diktaturer uppstod och att det första världskriget gav upphov till det andra, och detta i sin tur gav upphov till utveckling av kärnvapen.

I TUFF:s radioprogram har poeter behandlats i över hundra program. Ett exempel är Runebergs krigsförskönande diktning. Sådana dikter lärde sig ÅS i skolåldern utantill. Nu läste han för oss en dikt om drönare. Vi fick gissa vem som skrivit den. Ola Friholt, som för övrigt skrivit en diktsamling som erbjuds till försäljning. (Ola diktar också till våra mottagare av Folkets Nobelpris För Fred).

Frågor och synpunkter efter föredraget:

I Progressive Radio Network diskuteras sådana här frågor såsom drönare. På internet: prn.fm

Fredrik Heffermehl: Den senaste u-båtsjakten har ökat intresset för NATO-medlemsskap. I USA är polisen beväpnad. I Norge är polisen obeväpnad. Fremskrittspartiet vill att polisen beväpnas. Troligen får de igenom detta. De anger terrorhot som orsak. Polisen har inte önskat det.

Agneta Norberg: ÅS nämnde i början kartan över USA-baser utanför de egna gränserna (inklusive Alaska-baserna). Det var bra. Jag vill lyfta fram det stora övningsområdet för drönare som finns i vårt land, ett område stort som Blekinge. NEAT North European Aerospace Testrange i Norrbotten är Europas största militära övningsområde.

Tomas Magnusson: På bokbordet här i salen finns 5 ex av Från Platon till PAF. En minnesbok till Per Anders Fogelström. En citatsamling gjord av Tomas och Åke Sandin i TUFF. De pengar försäljningen av de här exemplaren inbringar (valfria summor) går oavkortad till TUFF:s pågående Indienprojekt.

Anna-Lisa Björneberg: När ni nu ändå rekommenderar litteratur vill jag slå ett slag för antologin Bevara alliansfriheten, från Celanders förlag.

Erni Friholt rekommenderar TUFF:s radio. Den kan höras t o m på Orust. Det är program varannan söndag, kl. 10. Tidigare var det varje söndag. Det har varat i 29 år! Förut hade ÅS inte tid att komma till Fredsrörelsen på Orusts seminarier pga att han måste göra programmen.

ÅS: Dessa kan nu höras även i Norge: www.tyresoradion.se

Referat av Karin Utas CarlssonUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com