Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Sammanfattning av föredrag i kulturhuset Kajutan, Henån, 5 februari 2015.

Fredsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen föreläser om

PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT. Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Föreläsningen sker inom ramen för vårterminens tema "Hur fostra till fred i en splittrad tid?"

Arrangör: Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och studieförbundet SENSUS.

Jörgen Johansen (JJ) inleder med att säga, att ämnet är mycket komplext och att han vill "sätta våra fördomar och vår världsbild på prov". Han vill, att vi funderar över, "om det som vi tror att vi vet verkligen stämmer". "Hur klara är vi", frågar JJ,"över de perspektiv, som styr oss i vårt tänkande om och vår förståelse av omvärldshändelserna? "Mycket ändrades efter den 11:e september och "många okloka handlingar har skett". "Det är en omfattande fråga, hur bemötandet av terrorismen bör ske, men i stort sett har bara stater agerat, civilsamhället och andra aktörer har varit passiva. Terrorismen har snarast eskalerat".

JJ vill således, med några bilder, utsätta oss åhörare för ett "experiment" gällande vårt selektiva minne. Avsikten är att medvetandegöra olika mekanismer, som påverkar vårt perspektiv, våra kunskaper och vår världsbild. Den första bildsviten visar terrordådet den 11:e september, den andra gäller bombningen av TV-huset i Belgrad under Balkankriget, 1999. Experimentet avser att tydliggöra mediernas informationsstrategier. De slår stort upp attacker som riktas mot Väst eller USA, föga utrymme ges däremot åt de attacker, som dessa regeringar själva genomför. Bombningen av TV-huset gjordes av USA och Nato, således reducerat intresse i massmedia. TV-bolag och mediahus utgör en väsentlig del av staters propagandaapparat och medborgarna förleds till föreställningar och perspektiv, som berövats stora delar av sanningshalt. Främst redovisas rättfärdiganden av Västs aggressioner."Det är pinsamt", summerar JJ, "hur hjärntvättade ni är, ni som är en grupp medvetna människor, det kollektiva minnet av t.ex. Serbienhändelsen är helt utsuddat hos er". Det handlar inte om, huruvida Serbiens aktioner för utrensning inom Kosovo var kriminella eller inte, "poängen", säger JJ, "är att inse pressens och medias informationsstrategi". JJ hänvisar även till, hur mainstream-media ger unga studenter en politiskt förvriden uppfattning om orsaker till krig och terror. "Tänk utanför den inlärda världsbilden", upprepar JJ som en grund för kvällens föreläsning. "Huvudmedia ger varken en korrekt eller nyanserad bild av verkligheten". JJ åskådliggör sin tes med många exempel.

Desinformation skedde, upprepar JJ, ifråga om Kosovokriget, genom att massmedia konsekvent utmålade Serbien och Slobodan Milosevic som förövare, varvid Natos insatser kunde definieras som berättigade. Västmakternas motsägelsefullhet är dessutom uppenbar ifråga om synsättet, att Rysslands annektering av Krim skall fördömas, medan Västs egen krigshandling, att frånta Serbien dess territorium Kosovo, hävdades vara berättigat. Rysslands uppfattning om Västs opålitlighet är inte svår att förstå. Ryssland har under historiens gång invaderats från väst flera gånger, t ex av Sverige (Karl XII), av Frankrike (Napoleon), av Hitler 1941. Oavsett värdegrunder för att hylla eller fördöma Serbiens krig mot Kosovo är poängen ånyo, enligt JJ, att vårt perspektiv präglas av den information som medierna väljer att sprida till läsarna.

Nästa exempel på vilseledande information gäller muslimer, islam och olika terrornätverk. Trots nästan total brist på kunskap om t.ex. shiamuslimers och sunnimuslimers historia accepterar vi ytliga referenser om dessa religiösa gruppers ageranden. "Denna brist på kunskap hos allmänheten skapar vissa attityder och förhållningssätt, vilket är farligt". "För att kunna agera klokt behövs det mycket mer bildning än vad ickekorrekta mainstreammedia ger". Ca 90 procent av informationen erhålls från dominerande media.

Kraftigt vilseledande information gäller också, vilka nationer och kulturer som är de största förövarna av mord och dödande av civila. Muslimer utpekas som de mest blodtörstiga även om statistik tydligt visar, att européerna genom historien varit de största samhällsförstörarna. "Vår egen kultur är boven de senaste 100 åren", summerar JJ och understryker, att vi "måste få ett mer nyanserat begrepp om vad krig är". "Slagfältskriget" tar 300 liv per dag, en bråkdel av de liv som offras i det "strukturella kriget" : 100 000 om dagen! Viktig är medvetenheten om det sistnämnda våldsfenomenet, "fattigdomsdöden", som handlar om brist på vatten, mat, medicin, boende. Detta strukturella krig utgörs av ett ekonomiskt system, som inte fördelar resurser efter behov. En procent av världens människor äger hälften av alla resurser. JJ hävdar bestämt, att den brutala terrorismens offer förbleknar inför det strukturella våldets massdöd.

Terror och terrorism är politiska begrepp men framställs ofta i det offentliga samtalet som vetenskapliga. Allmänheten förleds att tro att det rör sig om exakta termer. Sanningen är att det finns minst 1000 definitioner. Terrorism innebär dock sammanfattningsvis "ett dödande av oskyldiga människor utifrån religiösa och politiska motiv ". Ytlig mediarapportering hindrar insikten att terrorism har sin grund i globala, politiska aktörers målmedvetna agerande. Dessa aktörer definierar både vem som är terrorist och vad som är terror. Ett exempel är bombningarna av Dresden och Hamburg under andra världskriget. Tättbefolkade arbetarkvarter blev bombmål, istället för påstådda militära enheter. De allierade ville döda så många civila tyskar som möjligt. I Hiroshima och Nagasaki fanns knappt några militära mål. Sätt dessa krigshandlingar i relation till några tiotal halshuggningar gjorda av IS! JJ understryker att "smärtan är lika stor för varje anhörig som drabbas, vilken sida man än tillhör". På våldets territorium är samtliga inblandade offer. Medias tendentiösa svart-vita perspektiv medför okritiska för- och emot-reaktioner och ställningstaganden hos läsaren. Ett tidningsklipp från Australien, med rubriken "feeling for the victims", skildrar hur australier lidit stor skada i ett gisslandrama. JJ vänder på perspektivet och utmanar publiken med en fråga om empatikänslor för muslimer: "have you ever seen something like that for Muslim victims?". Det saknas rapporter om lidandet efter drönarattacker mot civila i Jemen, Mali, etc. Alla offer bör få samma mått av empati! Jörgen Johansen upprepar sin kritik mot "mainstreammedias tendentiösa intentions- och konsekvensrapportering" som förhärligar Västs "egna intentioner". (Man är snäll och god som bombar talibanerna, vilka förtrycker sina kvinnor.) Samtidigt fördöms motparten för de "negativa konsekvenser", som olika angrepp åsamkar Väst. Viktig är medvetenheten, att exakt samma synsätt rättmätigt finns hos motståndarsidan. Talibaner vill skydda sina kvinnor från Västs förförelser, de vill befria sitt land från västs negativa inflytande. Professionell journalistik måste kunna skildra båda sidor jämbördigt. På en projicerad bild definierar JJ västjournalistik på följande sätt:

This is not only bad journalism, but a serious threat to our understanding of what's going on and how to act.

Nästa overheadbild bär titeln "Fanatic religious attitudes" och JJ fokuserar där särskilt ett foto på en missil avsedd för attack på Iraq, inför Ramadan, och med en grafitti-text på buken, som lyder:

"Here's a Ramadan present from Chad Rickenberg"

"VAD, vad, frågar JJ upprört, kan få en amerikansk soldat att så totalt känslolöst skriva en sådan text på en missil avsedd att döda?!" HUR har fostran av denne soldat gått till? VARFÖR tillåter militärledningen en sådan händelse? HUR tänker en journalist ifråga om egna kommentarer till det inträffade? En självklar slutsats för varje tänkande människa är, att dessa unga, aggressiva, "testosteronstinna" män, INTE skall släppas fria att på eget bevåg hantera vapen och ammunition.

(Antecknaren kan inte avstå från att reflektera över betydelsen av de tusentals krigsspel, som tillhandahålls på Youtube och internet och deras plats i sammanhanget).

JJ kommenterar hur allmänheten kan vilseledas, inte bara genom massmedias texter utan även med hjälp av de heliga böckerna, Toran, Bibeln och Koranen. Citat ur dessa skrifter sker alltid utifrån uppgiftslämnarens egna värderingar, och vilka citat som helst kan utväljas för att passa syftet. "Ofta", påpekar JJ, "återges inte freds-citaten" i samma mån som hänvisningar för att motivera krig och maktutövning. JJs många bilder åskådliggör, med tyngd, temat att var och en måste ta sitt personliga ansvar– fostra sig själv. Medvetenheten måste öka om hur man låter sig informeras och om valet av perspektiv ifråga om händelser i världspolitiken. Varför väljer man ett visst synsätt angående strukturella fenomen eller individers agerande. En motbjudande situation beskrivs, anknuten till den ökande rasismen bl a mot muslimer i Europa, i detta fall i Frankrike, med citat ur en tidningstext:

Rightwing extremists in France serving soup to hungry homeless in the suburbs of Paris – made with smoked bacon and with pigs ears, feet and tails, together with vegetables and sausages, the soup is meant to make a political statement: "Help our own before others."

Vilken fostran ledde hit? Vilka perspektiv styr, vilken världsbild?

I just detta fall kanske "den mediala bilden" kan VIDGA perspektivet?

Har möjligen omoralen passerat sitt lågvattensmärke?

Hur sker ett totalt bortfall av empati hos människor?

Nästa overheadbild visar ett en T-shirt, som säljs på USAs Okinawabas. T-shirten har en tryckt bild av "en missil på väg att penetrera en kvinnas sköte". JJ har skrivit "a sign of a sick culture" som text till denna bild, och han frågar "Hur kan denna djävla skit säljas?" En naturlig följdfråga blir: HUR fostrades en sådan acceptans av våldförande fram, om än blott i form av ett tryck på en T-shirt? Hur får perversiteter, våld och förtryck ett utflöde hos människor?

JJ påpekar igen att den religiösa fundamentalismen, som finns inom varje trosriktning, används för att rättfärdiga våld.

Flera av föreläsningens rubriker förtydligar hur religioner utnyttjas för krig med politiska syften. En rubrik från "The Independent" 2005 syftar på en intervju av USAs president Bush: "God told me to invade Iraq". JJ fortsätter redovisningen av följderna av "The War on Terrorism", det krig som, efter 11e september, startades för att stoppa terrorismen. JJ visar med kalla siffror hur ett dödande utan proportion skett av civila, motiverat av politiker och media i väst, med att västvärlden skulle befrias från terroristiska regimer i öst."Under själva attacken den 11/9 dödades 2.996 människor. I det efterföljande kriget mot terrorn har 227.000 människor mist livet". Den inofficiella siffran överstiger 300.000. "Och betänk alla anhöriga, som berörs", påpekar JJ. Sedan "Kriget mot terrorn" utlovades minska terrorn, har dessa brutala nätverk vuxit lavinartat, våldet har ökat. Till 2015 har tusen miljarder dollars spenderats på västs krig. Samtidigt har vi utöver AlQaida fått Al Shabab, Boko Haram, IS, Ansar Beit al - Maqdis, m fl.

Bildrubriken "Many are viewed differently over time" vill uppmärksamma åhörarna på, hur olika "sanningar" växlar från tid till annan. Känt är t.ex., hur Afghanistan utgjorde en samverkanspartner för USA, då USA önskade få den sovjetiska invasionen i Afghanistan på fall. En tidningsartikel visar en bild på Ronald Reagan, som inviterat Mujahedin till Vita Huset 1985, med undertexten: "These gentlemen are the moral equivalents of America's founding fathers."Situationen ändrades till det motsatta, då USAs eget krig i Afghanistan mötte motstånd. Afghanistanregimen gavs då stämpeln terrororganisation. Några av besökarna hos Reagan omdefinieras och betraktas som terrorister. "Stor vaksamhet", summerar JJ, "bör uppbådas inför medias rapporter om vem som är för och vem som är emot, vem som är trovärdig och vem som för ögonblicket är definierad som terrorist".

En bild presenteras på IS´ grova mördande, ett avhugget huvud hålls upp mot kameran. Alla inser att detta skall fördömas. "Men vänd på perspektivet", säger JJ : "Vilken värdegrund ligger bakom den svenska regeringens vapenfabrikskontrakt med en av världens grövsta diktaturer, Saudiarabien? IS visar upp all sin brutalitet. Saudiarabien utför sina halshuggningsdåd i det fördolda och mörklägger övergreppen".

Vad driver terrorister till bestialiska, offentliga mord och grovt våld mot samhällen och enskilda individer?

Hypoteser om terroristnätverkens motiv för sin maktutövning och brutalitet sträcker sig, enligt JJ, allt från att det finns psykiskt perverterade personligheter, som drivs av ett patologiskt behov att utöva våld, till en religiös dogmatisk övertygelse, att vissa samhällsmodeller är särskilt uppmuntrade av Allah i Koranen, och slutligen att rent politiska maktmotiv härskar. Rekrytering av fler soldater blir följden av uppmärksammandet i media. Metoderna för att vinna och behålla makten varierar likaså. Terroristnätverket IS´ motiv är att skrämma och skapa oro i väst. Man vill utmana väst att skicka trupper på marken. Då får IS ökad uppslutning. De är också förvissade om att väst alltid för krig på en budget och därför saknar uthållighet. IS däremot har all tid i världen och är säker på att segra i längden. Det tog 200 år att besegra korsfararna.

Utropandet av Kalifatet har dock små utsikter att vinna anklang i Arabvärlden.

Man kan inte överskatta Daniel Ellsbergs arbete med att påverka vårt perspektiv på skyldiga och oskyldiga regimer i världen, liksom hans avslöjanden om USAs olika former av maktmissbruk, mörkläggning och tendensiösa information. En skrämmande bild på lemlästade människor efter IDFs (Israel Defence Forces) attack i Gaza mot förmenta terrorister men med civila som offer, bränner på näthinnan. Allmänheten får desinformation gång på gång. Ingen borde kunna tro, att dessa skadade människor skulle vara terrorister, som berättigar Israels anfall?

JJ presenterar en lista med rubriken "USA och tortyr sedan 2001". Den ger exempel på förnedring och våld mot fångar i form av "waterboarding, sexual abuse, using military working dogs, depriving of food, hooding, mock executions, etc. "Hur", frågar sig JJ "skall någonsin de förnedrade människorna kunna hejda att hatiskt våld föder mothat?" Minnet av sådant brutalt våld vidarebefordras i generationer. "Och vem är egentligen terrorist?" frågar sig varje tänkande åhörare.

De många bilderna och texterna samt JJs eget framförande väcker ytterligare reflexioner hos åhörarna rörande vilka perspektiv som formas, utifrån vilken information och utifrån vilka värdegrunder. Vad anser vi om övergreppen i Abu Ghraib-fängelset? Vad tänker vi om Anna Lindhs medverkan i utlämnandet 2004 av två egyptier misstänkta för terrorism? Den bjärta kontrasten mellan USAs proklamerade princip att "kämpa för demokrati och rättssäkerhet" och vad denna regim företar sig i verkligheten, måste begrundas.

Utifrån rubriken, "Det är inget nytt" anges minst ett 15-tal exempel på hur människor av olika nationaliteter historiskt dragit ut i krig, låtit sig enrolleras, "för en rättvis sak". Definitionen terrorist har då varit utesluten. Sverige har skickat ut fler än 100 000 soldater i världen sedan 1956. Värvning har skett under olika motiveringar. "Finlands sak är Din" är välkänt. Kampanjer har funnits för Spanien, norska frivilliga har åkt till Israel, svenskar till Gaza. Även Hitler fick svenska soldater i sin armé, Dansk-Tyska kriget 1864, Kongo, etc, etc. Just nu understryks den destruktiva sidan av värvning till olika terrorarméer. Detta har sitt berättigande men bör bedömas i perspektivet av ovan beskrivna krigssituationer, då värvning betraktats ur ett heroiskt perspektiv. Följande sammanfattning av situationen tecknas:

Det har funnits svenskar som deltagit i majoriteten av alla krig. Oftast på mer än en sida.

I vissa fall har vi stor sympati. Eller vi känner stolthet. Andra gånger fattar vi inte.

När svenska muslimer deltar känner vi stor oro.

SÄPO tycks enbart intressera sig för personer som engagerar sig i muslimska rörelser, däremot inte för högerextremister som strider för Ukraina, Israel etc.

JJ formulerar en lång rad "centrala frågor", rörande frivillig enrollering i utländska arméer:

Vilken roll spelar övertygelsen i vår bedömning?

• Religiös/Politisk?

• Vad betyder det att vilja riskera sitt liv?

• Vilken roll spelar de medel de använder?

• Vilken roll spelar deras målsättning med kampen?

• Vilken roll spelar det om det är legalt att delta?

"Religiösa dialoger är ingen idé" slår JJ fast. Förändring inom en trosuppfattning måste komma inifrån. Den kristna tron kan t ex inte förväntas förvandla islam i någon biblisk riktning. "Det var inte muslimer som påverkade svenska kyrkan att viga kvinnliga präster", säger JJ drastiskt. "Den förändringen kom inifrån det kristna samfundet självt". Fredliga och toleranta muslimer måste arbeta för den egna inre utvecklingen mot större tolerans och öppenhet och motstånd mot terrorismen. Thair-Ul- Quadri är en muslimsk författare, som öppnar vägar för omtolkning av Koranen. I sin bok "Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings" framhåller han bl.a. att självmordsbombning står i direkt strid med Koranen.

Men den stora frågan kvarstår, och mynnar i ett slags "hemläxa" till åhörarna. LL presenterar ett diagram för att inspirera konstruktiva tankar kring "vad kan vi göra åt situationen?""Hur kan vi skapa fredsfrämjande åtgärder och uppamma ett motstånd mot terrorismen på alla nivåer i samhället, inte blott på en övergripande statlig plan? "På grund av att uppgiften verkar så svår, finns en benägenhet att överlåta till statsmakten att agera. Men alla måste engagera sig och bidra. Dela inte upp frågan i dikotomier, "staten eller inget, bomba eller inte bomba", etc. Arbeta istället utifrån nyanser. Situationen kräver detta på grund av sin komplexitet. Tänk utanför boxen!

JJ avslutar kvällen med att citera sin läromästare och nestor Arne Naess:

"Det är helt ointressant om du, inför allt världens elände, känner dig som en pessimist. Det är en mänsklig skyldighet att agera som om man är en optimist!"

En stor och varm applåd

Diagrammet nedan.

Efter föreläsningen ställde publiken ett stort antal frågor.

Fördjupade frågor t ex kring soldaternas motiv att engagera sig i IS. Det finns många motiv, men begränsad kunskap om detta. Undersökningar pågår. Det är dock svårt att få medverkande i intervjuer. IS är en utbrytargrupp ur al-Qaida. Många strömmar till, såväl från Hammarkullen som från universitet. IS rekryterar förutom soldater även personer för samhällsbyggande. IS har inga ekonomiska problem, "terrorhandlingar kostar inte pengar". IS kan sälja olja från erövrade oljefält, kanaler ut på marknaden finns alltid och Nord-Korea och Iran ingår i kundkretsen. Donationer strömmar in, bl.a. från Saudi-Arabien. Många stödjer Kalifatet, minst lika många som stödde Bush att invadera Irak.

Från publiken påpekades att, då morerna expanderade genom Nordafrika och till Spanien, det resulterade i en period med relativ fred och vetenskapsutveckling i 400 år.

På frågan om sitt fältarbete i olika kriser svarar JJ att han alltid bedömer bakgrund och motiv för de många inbjudningar han får. JJ poängterar också sin egen utveckling till att bli mer av en lyssnare.

Några frågor berör hans arbete i Palestina och Vitryssland. I fråga om Vitryssland är det, enligt JJs erfarenheter, "svårt att ha rena händer". Oppositionen i landet har t ex i hemlighet fått omfattande stöd från EU. I Palestina drev väst fram att val skulle arrangeras. Att Hamas vann valet bedömde bl.a. Jimmy Carter som korrekt, men Hamas terrorstämplades ändå. Fatah fick stöd för att behålla makten genom driva ett inbördeskrig mot Hamas på Västbanken.

Från Fredsam i Göteborg, informerade Anna-Lisa Björneberg om planerna på att etablera ett Fredens Hus i Göteborg.

Temat om sanningssägare aktualiseras (Bratt, Manning, Snowden). Dessas betydelsefulla insatser måste stödjas.

En handbok för aktivister finns till försäljning på bokbordet. Fredsrörelser måste bli bättre på att dokumentera erfarenheter och kunskaper, understryker JJ. Det blir för ofta start från ruta 1. Lär dokumentation av militären! Kvinnlig värnplikt finns endast i Israel, Nordkorea, Eritrea och Norge. Inget smickrande sällskap. JJ betonar motsägelsen att militären ibland får order att skapa demokrati, men utrustas med bomber.

Det pågår ett arbete att utveckla en metod för journalister att beskriva konflikter, säger JJ. Fast mycket kritik kan riktas mot media, är det inte enkelt att hitta de ansvariga syndarna. Många är inblandade, journalisten, redaktören, tidningsägaren och inte minst konsumenten, som köper tidningarna. Hur kan FOX vara den mest populära TV-kanalen i USA? Hur försvaras vålds- och sexutbudet?

Är oljan orsak till krig? Det pågår flest krig, där olja eller andra betydelsefulla naturresurser finns. Under konflikten i Libyen utlovades de fetaste oljekontrakten till det deltagande land, som fällde flest bomber. Det förklarar att norska piloter fick så bristfälliga målangivelser.

Hur skall fostran till fred gå till? Den senare delen av vårprogrammet är tänkt att ge svaret.

Referenslitteratur:

Laglöst land, terroristjakt och rättssäkerhet i Sverige, red. Janne Flyghed (med uppsats av JJ på dagens tema)

Backfire Manual, Tactics Against Injustice, Brian Martin

Whistleblowing, a Practical Guide, Brian Martin

Women conscientious Objectors, an Antology, Cynthia Enloe

Inburad, Irene Publishing, bl. a. Stellan Vinthagen, Martin Smedjeback, Anna Stjernfeldt, mfl.

På barrikadene for fred, Majken Jul Sörensen

 

Vid anteckningarna Birgitta och Bo EdvinsonDiagram från föreläsningen

Diagrammet som PDF-fil Här
Lägg gärna till fler kategorier aktörer och skicka mig dina förslag!
Jörgen Johansen: johansen.jorgen@gmail.com
Phase
Actor
Prevent Stop ongoing Reduce Effect Heal and Reconcile
States and Coalitions of States
Civil society

Religious Communities

Business communities

Individuals

Artists, celebrities and public figures
Victims; former and targeted
Ex-”terrorist” and ex-perpetrators
Media

Peace activists

...Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com