Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser

Författarna Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald öser ur sin erfarenhet av Mellanösterns kulturer och den småländska länken till persisk diktning.

Den 28 november 2012 i Henåns Kulturhus. Arr.: Fredsrörelsen på Orust, med stöd av Orust kommun och studieförbundet Sensus. Anteckningar förda av Erni & Ola Friholt

 
Carl-Göran förklarar inledningsvis att han avser att presentera översättaren av persisk poesi, Eric Hermelin som arbetat med detta på sitt mycket personliga sätt, utifrån sin pacifism. Han var soldat, och en del militärer blir radikala pacifister.

Sigrid förklarade att hennes uppfattningar inte ska ses som byggda på intellektuella studier utan grundade på hennes 60 år av praktiska erfarenheter av livet i muslimska kulturer. Hur kan krig förhindras och fred skapas? Det viktiga är att förstå upprinnelsen till konflikter och krig. Hur agerar regeringar? Underrättelsetjänster? Folkrörelser? Hon avser att beröra tre geografiska områden: Indien-Afghanistan-Pakistan, Irak-Palestina-Mellanöstern, Nordafrika och Egypten-Sudan, alltså från Maghreb i väster till Indien i öster. Typfrågorna är "Vad skedde före Hitlers maktövertagande? Vilka insatser gjordes för fred innan han fått makten?

Carl-Göran: Och sedan! Vem gjorde grovarbetet i det militära försvaret mot Hitler? Det framgår av Sveriges pågående nedrustning. Det finns ingen personal. Ett flygplan av tio kan hållas i luften. Av flottans båtar, kanske trettio, ligger 20 ständigt vid kaj. Frivillighet ger mindre kraft än värnplikt. Efter Karl XIIs krig skulle var fjärde vuxen man ställa upp för militärtjänst. Med allmän värnplikt skulle därefter minst varannan. Tvånget ledde till militärt myteri 1717 i Offerdal. Befallna att marschera till Gävle vägrade manskapet. Befälet anförde att de borde betänka att kronans kaka är god. "Ät du!" blev svaret. Den som svarade blev avrättad. Av kända författare var t ex Céline, Remarque och Tolstoy soldater. Soldatlivet lockade många eftersom uniformen efter tidens sed ansågs locka kvinnor. Dessutom spänningen att kunna bli skjuten. Den som skjuter först vinner. Eric Hermelin skulle alltid slåss. Han var alkoholist och syfilissmittad. På krogen slog han sönder en stol och utmanade med ett stolsben som vapen. Pressen berättade om "baron Hermelin i slagsmål i Nyhavn" med alla övriga associationer till platsen.

Släkten skickade honom först till USA, där han tog värvning i US Army. Genom strikt disciplin skulle han rehabiliteras, bestraffas. En dålig människa sätter sitt hopp till disciplinen. Och Hermelin älskade det militära som ett sätt att komma på fötter. Som syfilitisk avskedades han och kom till Tyskland för kvicksilverbehandling. Han skickades vidare till Australien, där han som slagskämpe arresterades 21 gånger på ett år. Hela livet en skandal, bl a som bisexuell lärare på en flickskola... Återsänd till England gick han in i British Indian Army. Under fem år där lärde han sig persiska perfekt. Brevväxlade med Sigrids pappa, H S Nyberg, som var professor i bl a persiska språk. Återigen tvingades han bort från armén sedan han sålt sitt gevär för att köpa sprit och opium. Trots allt var han stor och stark, ett släktdrag. Poängen är att soldatyrket lockar fast det kan tyckas futtigt, men det ger stadga åt de svaga, liksom tidigare munkordnarna gjorde. Idag är USAs armé befolkad av de fattiga, som en räddningsplanka för dem. Det blir gott om soldater... Då de fyra nämnda författarna talar om fred och pacifism ska man respektera detta. Idag är militärapparaten moraliskt bankrutt. Förr hölls civilbefolkningen utanför själva kriget. Numera är det de civila som skjuts först. Tidigare i historien, t ex under slaget vid Gettysburg, gick borgerskapet ut och åt lunch i backarna för att betrakta skådespelet. Den plundring och de våldtäkter som förekom påbjöds av befälet. För soldater fanns inga fientliga civila, inte ens under ockupation. Fiender var endast militärer. Och krigen vanns av dem som hade bäst vapen. Preussarna sköt fem skott med sina repetergevär medan fransmännen hann skjuta ett.


Efter denna salva kom Sigrid in med en påminnelse om att Eric Hermelin faktiskt översatt tiotusen sidor av persisk klassisk diktning. Och det får inte glömmas bort i sammanhanget. Carl-Göran bekräftade betydelsen av detta, men vill först visa Hermelins pacifistiska inställning. En fredsrörelse borde verka för straff till soldater som idag skjuter civila. Ni generaler med era medaljer, ni fäller bomber över civila och sliter små barn i stycken!

Djävulen är bra som beskrivning av människans dåliga sidor. Vrede är något vridet, något omänskligt, sinnessjukt. Sådant är kriget, enligt Hermelin. "Vi har en mänsklig uppgift att hjälpa varann. Vi ska uppskatta detta och hjälpa varann av tacksamhet över livet som vi fått." Sådant är Eric Hermelins skrivna budskap. Han påpekar att även bibelns Moses oroade sig över sin karaktär. Vredgad slog han sönder de första stentavlorna. Han hämtade nya hos Gud. Och han frågade Gud om råd mot djävulens spel. När han mötte djävulen utbrast han att han aldrig kunnat tänka sig att djävulen var så vacker, och han bad honom om ett knep för att kunna undgå helvetet. Svaret blev: "Säg inte ordet jag!" Då är det förkylt, säger Eric Hermelin. I allt detta var han påverkad av de persiska diktarnas mysticism. Omar Khayyam, Mahmud m fl.

Hans far var Sveriges störste jordägare, for runt i bygderna och söp till sig böndernas gårdar. Det sociala arvet matchade det fysiska, och Eric Hermelin hamnade på hospitalet i Lund, där han tillbringade 40 år. Under den tiden översatte han hela denna persiska poesi som beskriver hur man ska bete sig. Men människan idag är inte alls klokare. Tidningen Le Monde hade ett tema om planeten Mars: en stenöken i hundra minusgrader. En gång fanns kanske liv där, rentav människor, som förstörde sin miljö, som vi gör idag. På Mars ser vi kanske en framtida bild av Jorden.

Sigrid påpekar att Hans Blix nyligen hävdade att de senaste femtio åren trots allt kanske är de fredligaste i världshistorien. Men de moderna vapnen är så gräsliga och blir än värre. Ändå är det största hotet det allt tydligare klimathotet. Men i vår vardag märker vi inte detta. För att anknyta till erfarenheterna av våld och krig kom jag allra först som diplomathustru till Pakistan. Politik, handel, diplomati m m kan användas i fredliga syften, liksom kulturarbete. Men sammanhang och intressen i tiden vill ofta annorlunda. Vid Indiens delning 1947 fanns en stor hinduisk befolkning i storstaden Karachi, som i början var Pakistans huvudstad. För att undgå den etniska rensning som pågick flydde hinduerna till Indien. Samma sak hände i norr i Lahore. Massakrerna 1947 gick i båda riktningarna: hinduer mot muslimer, muslimer mot hinduer. Den i grunden sympatiska muslimska livsstilen hotas idag av att konflikten i Pakistan finns mellan de muslimska huvudriktningarna shia och sunni. Nu pågår månaden Muharram, då shiamuslimer iakttar och utövar traditionella ritualer, som förr respekterades av sunnimuslimerna. Idag skjuter man shiiter. En gren fördrevs bl a till Sverige. Under en rättegång ställdes frågan "Vad är en muslim?" Olika parter avgav sjuttiotvå olika svar. Målet fick avskrivas i brist på ett entydigt begrepp.

Ett arv från kolonialtiden är skillnaden i utbildning mellan olika muslimska folkgrupper. Då den engelska kolonialmakten grundade universitet för att utbilda kompetenta indiska administratörer, höll sig muslimerna utanför, medan hinduerna tog chansen. Först så småningom godtog muslimer att utbildas i ett enda universitet, i Aligarh. Efter delningen fanns därför fundamentalistiska muslimer i norra Pakistan i stark motsättning till de från Indien flyktade högutbildade i söder. Speciellt de punjabiska muslimerna jagar idag de högutbildade, vilka också stödde Musharraf. Till följd av konflikterna är Pakistan idag en svag stat långt ifrån vad dess grundare Jinnah föreställt sig då han arbetade för en demokratisk sekulär stat. För att stödja den riktningen stödde USA en militärkupp 1956. Långt senare försökte också Ali Bhutto upprätta demokratin, men misslyckades och hängdes. Efterföljaren Ziaul Huq, kallad Zia West (till skillnad från den samtida kuppresidenten Zia East i Bangladesh), cementerade den islamiska staten.

I denna pågående process fann dock Sigrid tillräcklig frihet att grunda en teater i Karachi. I norr rådde strikt islam. I Karachi i söder lade många kvinnor av slöjorna. Teaterprojektet ledde till att vi stannade kvar i fem år i Karachi. Så lång tid är diplomater normalt inte kvar i samma land. Det är till nackdel för karriären. Biståndsverksamheter gick förr ut på att sprida givarnas kultur. Nu är det mer förutsättningslöst. Teatern i Karachi spelade på engelska, urdu och andra språk. Och kulturens stora personligheter i alla länder är jämställda.

Läget i Kashmir utgör ett djupt sår. Den politiska orättvisan skapades vid delningen av det koloniala Indien i staterna Pakistan och Indien. Ansvaret faller på Lord Mountbatten. I Kashmir försökte en väpnad pashtunsk rörelse driva igenom en muslimsk/pakistansk regim. Kashmirs maharaja fick då välja vart Kashmir skulle höra, och han valde Indien, trots att Kashmir hade en stor muslimsk majoritet. Där förr utövades fredligt hantverk och vida spridd turism råder idag orättvisor, hat, revanschism. Indisk militär har begått enorma övergrepp, vilket idag till viss del faktiskt inses. Vid mitt senaste besök i Kashmir såg jag ett sjukhus med ungdomar som lemlästats av ett indiskt anfall. Till Afghanistan gjorde Sigrid två resor under Pakistantiden. Afghanistan var kultiverat och stolt, vilket idag kommer bort i det helvete som råder med de främmande trupperna.

Från Pakistan kom jag till Indien, just vid den tid då staten Bangladesh bildades, efter det krig som följde på Östpakistans valseger över Västpakistan, som betett sig kolonialt gentemot Öst. Indien under Indira Gandhi förde en intrigant politik som bidrog till konflikten. Indien ingrep militärt, och staten Bangladesh bildades. Detta accepterades av diplomatin, eftersom diplomater ofta blir stämda efter den stat de tjänstgör i.

Till Irak och Bagdad kom Sigrid 1958, just vid revolutionen, den militärkupp som också avrättade kungafamiljen. Minnet av det föregående engelska väldet och våldet levde. Hatet mot väst var mycket starkt. Brittiska ambassaden brändes ner. Tyskland var mindre hatat. Min fiendes fiende... Hon mötte då irakiska studenter som var revolutionära kommunister. Utvecklingen ledde så småningom till Saddam Husseins välde. Illusionerna inför nya revolutioner brister av sådana erfarenheter. I dessa kontakter var arabiska språket avgörande för allt. Efter dagens utveckling tycks det irakiska intresset för närkontakt vara lågt. Den irakiska utvecklingen mot modernt samhälle var dock till stora delar Saddam Husseins förtjänst. Men den utvecklingen bröts brutalt av USA. Konflikter överallt. Judar och kristna är numera utjagade ur landet. Den irakiska överklassen är nu i Jordanien utan en tanke på att återvända. Det finns ingen elektrisk ström längre... USA är boven i arabvärlden. Varför måste detta ständigt upprepas?

Carl-Göran: Det ligger i USAs historia. Min första fru kom från Chicago, vilket gjorde mig intresserad av USA. Det är ett härtaget land. Cirka 60 miljoner urinvånare dödades. En bekant i Chicago sa: "Vill du träffa en indian? Jag ska hämta en." Landet är taget med vapen, ren terrorism. Vunnet med hjälp av s k minute-men, beväpnade civila, som kom på minuten och dödade lokala engelska soldater. I Englands tretton kolonier (senare delstater) fanns 17 regementen till försvar mot indianerna. Men England pålade kolonisatörerna en stämpelskatt, en påtvingad skatt utan möjlighet till demokratisk diskussion. Det ledde till upproret, med start i Boston Tea Party. Det var från första början naturligt i USA att beväpna sig. Och steget att med vapen lägga sig i andra länders angelägenheter upplevs inte så stort.

Sigrid: Detta märktes också i Sudan, i sena 70-talet. Dittills var sudaneserna fina, enkla, humoristiska, hederliga. Sen kom oljeboomen, där också svenska intressen är med (Lundin Oil). Hela världen är med.

Carl-Göran: Det är viktigt att påminna om Hermelins inställning: "Man måste betrakta hela mänskligheten som sin familj, oberoende av hudfärg och etnicitet." Och när filosofen Kant låg på sitt yttersta, nedbruten av sjukdom, vädjade han om värdigt bemötande med orden: "Ich bin auch ein Mensch." Eric Hermelin omtolkade uttrycket "om du vill fred, förbered dig på krig" (Si vis pacem para bellum.) på följande två sätt: "Om du vill fred, bered dig på att bli angripen", och "Om du vill fred, bered dig på att avslöja dem som vill ha krig".


Det efterföljande samtalet med åhörarna gav vinklingar på kvinnoförtryck och feminism. I Afghanistan är kvinnoförtrycket avgörande och det är betydande även i andra länder. Carl-Göran gav en ovanlig vinkling på detta. Kvinnor skonas i tunga arbeten, som i gruvor, liksom i katastrofer och krig, där de inte tvingas delta. Och män och kvinnor dras alltid till varandra av kärlek. Hela samhällsutvecklingen bygger på detta. Men samhällsstrukturer har utvecklats med sina respektive förtryckande system, där även männen spelar tilldelade roller. Åhörarna hade livliga synpunkter på detta, men visst... Tyvärr räckte inte tiden till allt som förutskickats.SIGRID KAHLE, kulturjournalist, dramatiker, översättare, islamolog och författare som nyss färdigställt del 2 av sin självbiografi "Jag valde mitt liv" (kommer ut i början av 2013). Hon har specialiserat sig på islams värld och har översatt och introducerat modern arabisk poesi på svenska och tyska. Hon har bott och rest i den islamiska världen i decennier, länge som hustru till en tysk diplomat.

CARL-GÖRAN EKERWALD, kulturjournalist, lärare, rektor, översättare men är framför allt författare till flera romaner, många essäer och biografier, alla skrivna med en djup humanistisk grundton, som är hans särskilda kännemärke. Självbiografins del 1 heter "Skogvaktarens pojke" (2002) och del 2 "Tabula rasa" (2008). 2011 kom hans 48:e bok, en biografi om den norske skalden Olav Hauge. Om Eric Hermelins liv och hans översättningar av persisk poesi har han skrivit flera böcker. Han studerar också persiska.

Dessa båda skrivande änklingar har träffats på sin ålders höst och blivit ett kärlekspar som de själva talar öppenhjärtigt om: "Det finns plats för hur mycket kärlek som helst i ett liv". Och det var den persiska kulturen som förde dem samman.
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com