Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Jorden vi ärvde och lunden den gröna - Gudrun Schyman

Referat av föredrag av Gudrun Schyman i Kulturhuset i Henån, den 3 oktober 2019.

Erni: Idag är det 30 år sedan Berlinmuren föll. Den 2 oktober fyllde Gandhi 150 år. Hans insatser ledde till att Indien blev självständigt med hjälp av ickevåld.

Tvärtemot all logik förstärker vår regering försvaret med mer våldsapparater.

Ola visade vår fredsbanderoll och påminde om kampanjen Gretas gamlingar varje fredag kl 12 vid Göksäter.

Soliga Tanter spelade och sjöng och inledde med Evert Taubes Änglamark, som givit oss rubriken till dagens anförande.

Gudrun Schyman påpekade att

klimatkrisen blir mer och mer uppmärksammad, inte minst tack vare ungdomar som går ut på gatorna. Det gör vi äldre också. Miljoner går ut. Men det råder en stumhet i politiken, inte minst den ekonomiska politiken. Man fortsätter som förut, och det är inte hållbart på något sätt. ”Kalla det änglamarken eller himlajorden om du vill…” Vi är uppfostrade med att jorden är en tillgång, öppen för oss att exploatera. Det är den patriarkala idén att vi är herrar över jorden. Det lever i språket. Vi talar om ”tillgångar”, djuren kallas ”köttdjur”, ”mjölkkor”, ”värphöns” efter funktionen för oss. Språket avslöjar den rådande attityden. Det går igenom alla våra relationer från de nära relationerna till de globala. Vi försöker göra oss till herrar, skaffa kontroll genom hot om våld och utlöst våld. Det är det mönstret vi ser i samhället. – Det är våld under olika föregivna anledningar i avsikt att befästa makten.

Se hur man ser på ”heder”, med våld och kontroll över kvinnors kroppar, kontroll över territorier stora som små. I kvarter är det gängskjutningar med hot om våld och utlösning i våld. Och våldet mot kvinnor är ett gigantiskt problem, större än gängvåldet. Många fler kvinnor dödas. Av gängvåldet dödas män. Det är samma tanke om tillgångar vid hot om våld och våld. Det handlar om kontroll och makt. Så även i utrikespolitikens spel. Stormakterna utövar makt och kontroll. Militarismen leder till försvar av territorier med vapen i hand. Den nationalistiska politiken främjar den entusiasm som behövs för att upprätthålla den militaristiska politiken och börja krig.

I Sverige idag sker en enorm militarisering av säkerhetspolitiken. Försvarsminister Hultqvist talar dalmål om Krim och Ukraina och säger: ”Det är oroligt i vårt närområde”. Vi ska försvara oss genom satsningar på militären. 5 nya miljarder kronor per år i extra kostnader under en 5-årsperiod. Det är vapenindustrins manipulation som bifalles av alla riksdagspartier. Det leder till 2% av BNP, något som är enligt NATO:s påbud. Det är enormt starka ekonomiska intressen inom försvarspolitiken. Det finns idag i Sverige starkt politiskt stöd för militarismen. Ingen riktig opposition finns i Sveriges riksdag. Ingen ifrågasätter att vi för att det är ”oroligt i vårt närområde” ska upprusta med extra 5 miljarder kronor per år! Därför inte heller någon underskrift på FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.


Vi räknade till 97 åhörare

Vi samarbetar med NATO och EU och där utvecklas samarbetet med försvarsindustrin. Vi kan inte lita på Trump och inte på Ryssland. Europa förbereder sig för att föra krig utan USA. Men det akuta säkerhetspolitiska problemet vi har är att vi inte får ned utsläppen som förstör klimatet. Det talar man mindre om. Utvecklingen är i bästa fall status quo. Inte heller Sverige lever upp till Parisavtalet. Ett gigantiskt arbete måste sättas igång i varje kommun. Vi bor vid havet, Simrishamn där jag bor också. Vad kommer att hända med vattennivåerna? Det är många frågor. Man måste synliggöra undersökningar, planera för omställning. Det kostar pengar. Men militärens utsläpp är inte med när vi räknar utsläpp globalt. De får hela tiden undantag i förhandlingar. Men undantagen för militären togs bort i Paris-avtalet 2015. Då drog sig USA avtalet därför att det automatiska undantaget togs bort. Också andra länder underlåter att rapportera militärens utsläpp, vilka pågår även i fredstid, via manövrar m m.

Här på Orust har ni skrivit en motskrift till ”Om krisen eller kriget kommer”. Den heter ”Krisen pågår – Vad gör vi?” och kostar 20 kr. (Den kan beställas av Fredsrörelsen på Orust).

Vad har vi de militära rustningarna till? Vad ska de göra? Hur svarar de emot de verkliga hoten? Vi måste uthålligt begära uppgifter från försvarsmakten hur mycket den släpper ut.

Publ.: Det är hemligt. IKFF och Kvinnor för Fred i Gbg har efter frågor bl a till försvarsmakten skrivit en broschyr ”Militarismen och klimatet” och även tillverkat ett flygblad. Se fredsam.weebly.com/ under menyn Debatt, Artiklar/Övrigt.

Gudrun S: Jag förstår att det är hemligt.

Vi ingår alla i det planetära systemet, vilket vi måste respektera.

Moder Jord skulle behöva en samtyckeslag!

I Österlen finns allt möjligt, också alunskiffer. På 1970-talet protesterade vi mot uranbrytning. Vi protesterade också mot kärnkraften. Nu är den eran snart slut. Det finns mycket attraktiva mineraler i alunskiffer, t ex vanadin som behövs för batterier som vi kommer att behöva. Det finns ett företag från Nya Zeeland som ansöker om att få bryta alunskiffer. De har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen, i enlighet med minerallagstiftningen. Kommunen är ägare bara till ett visst djup i jorden! Staten har rätt att expropriera. Men vanadin finns redan tillgängligt i gamla slagghögar vid nedlagda gruvor. Det kan utvinnas. Det blir dyrare, men det får man ta. Utvinner man alunskiffer blir det nya slagghögar med uran och annat. Skåningarna säger nej till att provborra efter vanadin. Om tio år kommer vi fortfarande att sitta där i protest. Det behövs akut en samtyckeslag för Moder Jord. Vi vill ha kommunalt veto. Vi behöver ta oss an juridiken. Den 31 oktober kommer ekologen Pella Thiel hit till Henån och ska tala kring ”NATURENS RÄTTIGHETER – EN NY RELATION MED JORDEN”].


En grupp elever från Billströmska folkhögskolan kom och var 'tagna' av Gudruns föredrag

Positiva saker händer. Gretarörelsen har lämnat in en stämningsansökan mot regeringen för brott mot barnkonventionen genom att beröva barn deras framtid. Man kan använda juridiken för att driva processer och kräva rättigheter för Jorden. Det har gjorts av organisationer globalt. Floder, jord och berg och djur får rättigheter. Urfolk har det här tänkandet. Det finns organiserat arbete för att ställa beslutsfattare till svars enligt lag om ”ecocide”, dvs om naturen förstörs. Detta ses som jämförbart med Folkmord. Också i Sverige drivs den här frågan. Den har funnits länge men har tystats ned och nu återkommit som ett positivt och konstruktivt motdtånd.

Det behövs konkreta förslag om hur man kan motarbeta oviljan att ställa om samhället. Det gäller att samtidigt öka medvetenheten t ex med hjälp av stora demonstrationer och protester. Många av oss har varit med länge. Vi har vunnit striden för att Sveriges kuster inte ska bli nedsmutsade. Inför kärnkraftsomröstningen var det studiecirklar i varenda buske. Vi tog in hela cykeln från nedbrytning till avfall. Vi lärde oss och visste så mycket. 

Sedan gick det över i fredsrörelsen och kampen mot utplacering av kärnvapen på -80-talet. Vi krävde en kärnvapenfri zon i Norden och det var en jättemarsch till Nya Ullevi 1981 och marscherna till Paris, Minsk och Washington. Det var demonstrationer samma tid på många platser. En enorm aktivitet. Det spelar roll att det finns alternativrörelser, att vi hörs hela tiden. Det spelar roll för kommande generationer att vi finns. Ungdomarnas engagemang visar en enorm klyfta till vad politiker gör. Det kan inte fortsätta likadant. Jag minns på -80-talet att en journalist frågade ett barn. ”Är du rädd för kriget” och barnet svarade: ”Nej, det skulle min mamma aldrig tillåta.” 

Det spelar roll för de ungas tillit att vi fortsätter. Vi 40- och 50-talister har anledning att fråga oss: ”Hur hamnade vi här?” Mamma sa när vi var mindre: ”Du ska få det bättre.” Sannolikt har den äldre generationen fortsatt att säga likadant. Under vår generation reste sig Sverige ur fattigdomen oerhört fort. Vi som kom efter kriget skulle fortsätta samhällsbygget: alla skulle få rinnande vatten och elektricitet, alla skulle gå i skolan. Jag har varit med i klassresan. Jag bär i min kropp hela utvecklingen också som kvinna. Det blev materialism och konsumtion i en utsträckning som våra föräldrar inte kunnat drömma om. Jag åt till och med middag med kungaparet!

Idag kan vi inte säga till våra barn och barnbarn: ”Du ska få det bättre.” Om jag sa det, vad skulle det betyda? Nu handlar det om helt andra saker. Hur kan vi på bästa sätt få ordning på det elände vi har ställt till med? Vi i Sverige hör till de värsta miljöbovarna. Vi konsumerar som om vi hade 4,2 jordklot. Vad gör vi nu? Hur kan vi på bästa sätt medverka till att få den omställning som är nödvändigt? Det behövs politiska beslut och vi måste ta dem på alla nivåer. Ni här som går på folkhögskolan, vad ska ni göra så att era barn ska säga: ”Det skulle min mamma aldrig tillåta”?

Här spelar de Soliga Tanterna Hasse och Tages: ”…. samla på livets glädjekällor”…”krig och översvämning tycker inte jag är bra. Men kaffe och bullar gör mig glad.” Så, helt följdriktigt

 

PAUS med kaffe och bullar m m.

Gudrun S: Vad gör vi då? Ingen här tvivlar på de fakta som kommer i rapport efter rapport. Det finns ingen här som säger att det är överdrivet. Nu finns så många belägg. Vad är det för stora förändringar som behövs? Det ekonomiska systemet bygger på idén om tillväxt. Men det går ju över de planetära gränserna så det är inte hållbart, går inte. Vi måste tänka om, och fler och fler gör det. De stora, gigantiska globala företagen står i vägen MEN de har ägare. En lista på de 100 största bolagen står för 71% av alla utsläpp. Vem är det som äger dem? Jo, i väldigt hög grad är det pensionsfonderna. Våra egna pensionsfonder är ägare till de största företagen.

Greenpeace försökte nyligen få politiska beslut om regler för de stora pensionsfonderna, AP-fonderna 1–4 och för oss som inte vill välja, 7:an. Det betyder otroligt mycket vad de här företagen gör. Vi måste påverka pensionsfondernas investeringar. Låt pensionspengarna få fötter! Vi sitter på ett verktyg som inte använts i någon organiserad form. Vi pensionärer är lika fria som Greta och de unga på gatorna. Vi måste använda oss av de verktyg vi kan.

Den 6 april 2018 demonstrerade vi pensionärer partipolitiskt obundet i Kungsträdgården till stöd för Greta och hennes vänner. Vi måste kroka arm och hjälpas åt och visa solidaritet med de unga och sätta fötter på pensionspengarna. Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea, är engagerad i de här frågorna. Han och Karim Sayyad har skrivit boken ”GULD OCH GRÖNA SKOGAR. Investera klimatsmart och bli rik”. 

Sasja och jag har haft möten tillsammans i Simrishamn. Vi kommer att ha ett möte i Göteborg i Folkets Hus den 29 oktober kl. 18.00. Vi kommer att ha möten i Malmö i november och Stockholm i december. Ge pensionspengarna fötter! Det är inte alltid fonderna köper direkt. De går in i stora konsortier och redovisar inte öppet. 2:a AP-fonden i Göteborg  investerade 1,4 miljarder kronor i 32 företag som släppte ut mest koldioxid. Era pensionspengar används på ett sätt som ni inte vill när de bidrar till den pågående klimatförstöringen. De stora förvaltningsbolagen har krav på avkastning, och tillväxt går före allt annat. Ni kan ringa till banken och diskutera era pensionspengar, var de är placerade och säga att ni vill ha dem i garanterat fossilfri verksamhet. Vi har alla möjlighet att få pappren på bordet. Var ligger pengarna? PPM-systemet utgör 8% av fonderna. Där kan man själv välja investering.

De här kapitalfonderna har 27 gånger mer påverkan än vår påverkan med vår konsumtion. Bank- och finansieringssektorn har tillsammans de stora pensionsfonderna. Det är de som påverkar mest. Jag rekommenderar den här gröna boken: ”Guld och Gröna skogar.” Svenska pensionsfonder bidrar till att sätta folk på gatan. Nedslitna lägenheter i områden görs om till nyrenoverade enbart som investeringsobjekt. De boende kan inte betala hyreshöjningarna och sätts på gatan. FN:s ”rapportör för Housing” har berättat om detta. Boken ger sammanhang och visar på storleken i detta. Gå tillsammans till banken! Vi måste ändra på det här. Köp boken och gå till Folkets Hus den 29 oktober!

Publ.: Tror du vi kan lösa klimatkrisen inom det rådande ekonomiska systemet?

GS: Det går inte att ha det system vi har. Det kapitalistiska systemet bygger på med idén om tillväxt och kan inte fortsätta. Det blir spännande att se hur det nya systemet ska se ut. 

Publ.: Varför sägs det så litet i debatten om den hejdlösa befolkningsutvecklingen. Varför vågar man inte prata om det? Vad ska jag säga till barn- och barnbarnen?

GS: Du får säga till dem vad du anser. Men vi pratar inte så mycket om befolkningstillväxten. Sambandet med konsumtion är svagt. Barnafödandet har gått ned väldigt mycket i vissa länder. I de länder där befolkningsökningen p g a standardhöjningen har gått ned sker större utsläpp, och ett större ekonomiskt förtryck. Och i de rika länder där folkökningen avstannat sker de största utsläppen. Problemen kommer att öka ju mindre vi gör för att hindra klimatförändringen: Uttorkning, översvämningar m m kommer att leda till stora flyktingströmmar.


Nästa dag åter som Gretas gamlingar utanför Göksäter

Vid pennan Karin Utas Carlsson och Ola Friholt

Foto: Erni Friholt

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com