Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Kolonialism - demokrati - diktatur

Dagligen talas i Sverige om de odemokratiska diktaturer som finns i öst, väst och syd. De anses utgöra ett hot mot den demokratiska civiliserade världen.
Och det är alltid deras fel om konflikter uppstår och ibland utkämpas med vapenmakt. Allra mest lastas Ryssland för påstådda expansionsplaner.

Förr var huvudregeln att man med diplomati och avtal om samarbete och begränsning av rustningarna skulle minska spänningar mellan stater. Idag gäller avståndstagande genom handelssanktioner avsedda att knäcka den utsedda motståndaren. Dessutom upphör varje dialog med särskilt utpekade diktaturer. Av Sverige censureras deras media för att skydda våra demokratiska medborgare mot utpekade staters information. Den betecknas som förvillande propaganda, eftersom den motsäger våra demokratiska medias information, som betraktas som självklart korrekt. Vad ryssar och kineser skriver och säger ska förbli okänt eller döms ut samtidigt som det refereras. Främmande kulturers perspektiv uppfattas automatiskt som undermåliga och fientliga. I en konflikt som Ukrainakriget lär vi oss därför att det endast finns en part som bär skuld till utvecklingen. Det fåtal egna medborgare som sätter sig in i frågorna och presenterar avvikande förklaringar utestängs från media och möteslokaler.
Så ser den omhuldade och stolt hävdade demokratins rättigheter ut. I syfte att försvara den förminskar vi den.

Det demokratiska väst genomsyras av sjukdomen enögdhet. Av begreppsfältet avskärmas kanske 80 procent. Allt som yttras och upprepas i media sägs vara sanningar i kamp mot diktaturernas propaganda. Låt oss då försöka förbättra vårt eget perspektiv och förstå genom att titta tillbaka på hur demokratin vunnits och hur diktaturerna uppstått.

Långt innan demokratins bestående genombrott på nittonhundratalet utnyttjade Västeuropa sina militärtekniska landvinningar. Sedan spanjorerna på 1400-talet landat i Västindien och portugiserna landat i Sydamerika, Afrika och Indien började kontrollen över land, befolkningar och råvaruresurser. Lokala ledare i Centralamerika såg de vita inkräktarna som gudar kommande över havet i blänkande rustningar. Snart nog började massdödande, slavarbete och utforsling av rovet till Europa.
I Indiens överlägsna kultur dröjde maktövertagandet längre. Efterhand kom Holland, England, Frankrike och Belgien igång med sin del av världserövringen och plundringen. Hollands imponerande och beundransvärda enorma vallar byggdes på virke från Indonesiens skogar. Och dagens New York var först New Amsterdam. Den växande rikedomen i England och Frankrike kulminerade på 1800-talet med erövringen av Afrika, England från norr till söder, Frankrike från väster till öster. Tyskland och Italien kom sist med kolonier i Afrika under samma brutala former. Rivalitet om kolonierna var en av anledningarna till första världskriget.

Överallt övertogs bördig jord för plantageodling, och urbefolkningen tvingades upp på de ofruktbara sluttningarna, varifrån de måste söka arbete i plantager och gruvor för export till Västeuropa. Under 1700-talet kom industrialisering igång i Europa. Indisk världsberömd textilindustri dödades. Bomullen exporterades till England, vävdes till tyger och marknadsfördes i det alltmer avindustrialiserade Indien. På alla upptänkliga sätt utvecklades kolonierna till fjärrstyrda u-länder.
Slavhandeln från Afrika till Syd-, Central- och Nordamerika ersatte de minskande urbefolkningarna med ny ofri arbetskraft. Hungersnöd och svält blev allt vanligare i kolonierna.
Om detta agerande inte kan kallas demokratiskt, är det då inte diktatoriskt?

Till Nordamerika invandrade européer byggde stormakten USA på en långvarig erövring av landet och under 1800-talet folkmord på Nordamerikas urbefolkning, kallad indianer. Där som i Europa utvecklades den överlägsenhetsideologi som heter rasism och har förblivit inarbetad i europeisk föreställningsvärld och delvis omedvetet ännu styr agerandet.
Detta framträder fullt synligt i nutida svensk politik, där man på allvar diskuterar repatriering av färgade invandrare som redan länge haft medborgarskap och är oersättliga bl a inom vård och omsorg. Även i demokratier kan majoriteten utöva makt som svär emot sann demokrati - blir diktatorisk. Folkets underkastelse under majoriteten förminskar demokratin, vilket drabbar de svagaste minoriteterna, i synnerhet de som har annan hudfärg och har en religion som åberopas även av fanatiska våldsverkare. Så har också den kristna religionen länge åberopats.

På Berlinkonferensen 1884-85 delades Afrika upp med linjal mellan kolonialmakterna. Olika folk med olika kultur och styrelseskick sammanfördes eller uppdelades. Även där upprätthölls kolonialmakten genom påtvingade nya lagar, frihetsberövande, massmord och stympningar t ex handavhuggning.

När kolonialmakterna försvagades efter andra världskriget blev kolonierna i Afrika och Asien, oftast efter väpnad kamp, fria som nya stater. I sitt hjälplösa tillstånd blev de genast kallade u-länder. Samma sak gällde staterna i Sydamerika, som efter blodiga krig frigjorde sig från Portugal och Spanien i första hälften av 1800-talet. I hela den brokiga skaran av nya stater uppstod problemet att samlas kring en regerande makt. Våldsamma motsättningar uppstod mellan koloniernas sammantvingade folkgrupper, som inte samarbetat tidigare. De starkaste vann och inrättade diktaturer, vilket blev den enda möjliga vägen att hålla samman länderna och få något slags utveckling till stånd. Motsättningarna fortsätter jäsa under ytan.

I Afrika lyckades man enas om principen att respektera de 1885 påtvingade koloniala gränserna. Annars skulle ändlösa krig uppstå. Men de gamla kolonialmakterna fann nya sätt att splittra och härska. Stora utvecklingslån beviljades på villkor att europeisk utveckling eftersträvades. Så byggdes t ex infrastruktur för export till Europa. Råvarupriser sattes på börsen i London o s v. Oljefälten utvecklades av europeiska och efterhand också av USA-ägda bolag mot några procents ersättning till värdländerna. Idag kallas detta nykolonialism eller, på USAs villkor, "den regelstyrda ordningen", som maktfullkomligt ersätter de internationella lagar som tidigare stiftats. Sverige är som alltid med och delar rovet.

Rysslands kolonisering av Asiens inland ända till Berings sund skedde under tsarernas diktatur och har, efter ett förfelat socialistiskt experiment, endast de senaste trettio åren påbörjat en demokratisering av just vår egen typ, ibland med ett steg framåt och ett tillbaka.

För den intresserade finns mycket mer att studera. Här skall bara påpekas att industrialiseringen av Europa, USA och Japan följdes av maktmissbruk mot proletariserade arbetare som efterhand utvecklade folkrörelser i form av fackföreningar, frikyrkor, nykterhetsrörelser med krav på rättvisa och demokrati. Allt detta fortfarande grundat på resurserna från u-länderna, eller modernare "utvecklingsländerna" eller "tredje världen", ofta genom manipulering av deras utveckling via samarbete med de nya diktaturerna. Man kan med fog hävda att dessa "u-länder" med sitt tvångsarbete och sina naturresurser till ständigt underpris gjort det möjligt att hos oss nå en industrialiserad materiell nivå som medgett utveckling av demokrati i Europa.

Hos oss odlas idag föreställningen att vi bidrar till utveckling av demokratin i världen. Och vi fördömer de diktaturer vi dels håller under armarna, dels vid lämpligt tillfälle går i krig mot, åberopande just diktatorers maktmissbruk. Färska exempel är Irak, Syrien och Libyen. Staten Israel är inrättad i Palestina som den sista koloniala staten. Den har utropats som judisk och har olika rättigheter för judar och kuvade palestinier. Västvärlden (och Sverige) ger passivt stöd till dess över sjuttioåriga utträngning av det palestinska folk som fram till 1947 befolkade hela landet.. En stor del av det folket massmördades eller fördrevs under det året fram till grundandet av staten Israel 1948 och dess åtföljande fortsatta systematiska kolonisering, med dödande, fängslande, förtryck under apartheidlagar och folkfördrivning genom bombkampanjer och utmattning av all befrielsekamp.

Idag gäller däremot fördömande och sanktioner av den ofullständiga demokratin Ryssland, som försöker hålla Natos fientliga vapeninstallationer borta från sina gränsområden ända till det framprovocerade kriget i Ukraina, vilket i våra media betecknas som rysk oprovocerad invasion, Sovjetrevanschism, medveten expansionspolitik m m. Ryska krav på ömsesidig odelbar säkerhet och tillbakadragande av Natovapen från grannskapet avfärdas föraktfullt som propaganda. Detta trots att till och med Natos generalsekreterare Stoltenberg medgett att Natos inbjudan om medlemskap till Ukraina och ökat hot mot Ryssland föranledde Rysslands invasion. Det är beklagligt att en troligen stor svensk folkmajoritet vilseletts av politiker, militär och media att under inbillat ryskt hot söka medlemskap i den expanderande militäralliansen Nato. Vid 17 regementen ska USAs militär med kärnvapen inhysas. Dessa blir ett hot mot oss själva. USA har lyckats lura alltfler stater i Europa att ta emot dess kärnvapen och därmed förlägga ett möjligt framtida kärnvapenkrig hit. Allt för vår inbillade säkerhet...

Här förvandlas skillnaden mellan demokrati och diktatur till demokratur. För obeveklig västlig expansion dör palestinier i alla åldrar och en hel generation ukrainare och otaliga ryssar. Vad de självgoda världsledarna i väst dock ständigt missar är att folken i syd och öst sedan länge genomskådat syftet med den gällande "regelstyrda internationella ordningen" och nu ansluter sig till Kinas och Rysslands byggande av de nya sidenvägarna för handel med hittills 140 stater anslutna. Dessutom växer den nya handelsorganisationen BRICS+ med elva stora stater representerande halva världen. Den startades av Brasilien, Ryssland, Kina och Sydafrika. Därav namnet. De överger dollar, euro och pund och handlar i egna valutor. Världen är i snabb förändring. Till detta kommer den allt avgörande klimatförsämringen, som hotar överlevnaden på planeten Jorden, vars dominerande maktutövare bara lever för stundens lyxliv, trots återkommande konferenser om åtgärder.

ERNI & OLA FRIHOLT
December 2023


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com