Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Vårens tema: Hur skapas en fredskultur? Föreläsning nr 1, Henåns kulturhus,
4 februari 2016,
av statsvetaren och författaren Karl-Erik Edris

På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens

Vid presentationen av sig själv får vi veta att KE arbetade i 20 år som spärrvakt i tunnelbanan i förorten med låg trafik. Det blev ett förtäckt kulturstipendium. Han hann skriva sina tre första böcker där. Sedan fick han så mycket uppdrag som föredragshållare att han måste säga upp sig. Nu är han egenföretagare i "prat- och skrivbranchen". Inledningsvis hade han studerat vid universitetet men under forskarutbildningen upptäckt att om man är en "hyacint" kan man inte bli en "tulpan". Han fick i varje fall ingen hjälp till det. Man förväntas tänka som alla andra. Avvika var förbjudet. Så han slutade och fick fortsätta som hyacint. Hans motto blev: "Jag förstör hellre mitt liv efter eget huvud än lyckas efter andras".KE har 2015 kommit ut med en ny bok "Vart är världen på väg? Perspektiv, strategier och förutsägelser". Hans föredrag bygger på boken.

Historiefilosofi byggs på studiet av civilisationers uppgång och fall. Här sägs att tiden är linjär, med nuet framskrivet. Den teleologiska historiesynen har andra perspektiv, som visas av t.ex. Arnold Toynbee, Oswald Spengler och Teilhard de Chardin.

Berättelsen om eviga framsteg genom rationalitet och vetenskap håller inte längre. Evig tillväxt är en omöjlighet. Är då ett skifte i vårt sätt att tänka en möjlighet, ett civilisationsskifte? Under föredraget och i boken får vi ett svar, en möjlighet finns.

Perspektivets betydelse. Man tänker inte på hur enormt stor betydelse perspektivet har. KE är uppenbarligen suverän på att hitta metaforer. Han för ansiktet helt nära bordet framför sig och illustrerar hur man som myra inte ser hela mönstret på pappret utan endast en oerhört liten del. Han måste flytta blicken för att se något mer och något mer ... Så kommer där en flygmyra och har ett helt annat perspektiv. Han ser hela mönstret och t o m mer än pappret på bordet.

Det är svårt att bli medveten om sitt eget perspektiv. Det är som att lyfta sig själv i håret.

Och så en Nazruddinberättelse (ur den sufiska traditionen). En man ropade till en man på den andra sidan floden och frågade hur man kommer till den andra sidan. Svaret löd: "Du är redan på den andra sidan."

Man har ett perspektiv och visar att man har rätt. Världen är full av folk som tycker sig ha rätt. Vi håller vårt perspektiv för att övertyga oss om att vi har rätt. Att ändra sitt perspektiv och se att man har fel, det vill man ogärna. Det är ju de andra som har fel.

Ännu en metafor: Bananflugorna på kanten av glaset fyllt med äppelcider, vinäger och diskmedel. De dränker sig en och en. Trots att deras kompisar ligger där som lik, fortsätter de att dränka sig. De ser inte liken som en varning. Är mänskligheten som bananflugorna på glaskanten?

Det pågår ett skifte mellan civilisationer. Det har pågått 2-300 år. Möjligen kan vi få ett globalt civilisationsskifte under vårt århundrade. Det tog c:a 300 år innan kristendomen slog igenom i Romarriket. Där låg ett "frö till framtiden", ett band framåt. Man ser inte processerna när de pågår. Man behöver ett överordnat perspektiv, ett flygmyreperspektiv.Enligt den moderna synen är den materialistiska grunden där och den subjektiva dimensionen kommer därefter. Big Bang är början på en evolutionsprocess där medvetandet så småningom väcks en utan mening och mål. Men ledde fram till oss människor och våra civilisationer. Vi simmar i ett hav av meningslöshet, och en dag är det bara slut. Vetenskapen ger oss inget mål. Det får man hitta på själv.
Människan står där utan svar, förvirrad. Livet är som ett tomtebloss som brinner ut i stora svarta Kosmos. Så trist! Min åsikt är en annan:

Jag tror det finns en subjektiv grund, t o m mer grundläggande än det materiella och där finns mening: "Tillvarons urgrund" eller "Den första källan". Människan ser bara fragment av tillvarons urgrund av fulländad kärlek. Att vara människa är just detta. Det är inget som helst tillfälligt hos människan för hon är förankrad i urgrunden. Hon har det gudomliga i sig. Det materiella finns för att uttrycka det mänskliga men människan är tudelad. Den natur som hör till kroppen har negativa sidor och är misstänksam mot omvärlden, men den högre aspekten av människa är gränslöst kärleksfull.(Teilhard de Chardin). De sämre sidorna håller oss tillbaka och avlägsnar oss ifrån målet.

Vår framtid som fulländade varelser drar oss. Den högre delen av oss är kapabel till fulländad kärlek medan den lägre delen känner kärlek som kan gå över i hat. Vi har en förmåga att vara ungefär som Jesus, helgon. KE talar om "altruistiska genier"(AG) kontra "psykologiska svin".

Vi dras mot AG men det tar lång tid – vissa människor är mycket nära eller framme. För mycket länge sedan, i "arkaisk tid", levde människan i små grupper. De levde i "följsamhet". Men så kom illusionen om "det berättigade hatet". Det är en väldigt stark kraft i hatet. Det är en känsla man själv kan ha. Det finns inom oss liksom förmåga till altruistisk kärlek. Om hatkänslan inte tyglas kan den ställa till mycket.

"Egoenergi". Det mänskliga jaget vill utveckla och förändra, och stora civilisationer skapas. Under perioden cirka 800 f Kr – 200 e Kr levde en rad stora personligheter, religiösa individer såsom Zarathustra , Lao Tse, Konfucius, Pythagoras ... Ett och samma budskap: Hur människan egentligen är. Jesus och Mohammed kom som eftersläntrare. Detta är fundamentalt i den mänskliga utvecklingen. Jesus sa: "Jag och fadern är ett", ett fragment av det Yttersta. Och "Jag har sagt att ni är gudar". Alla har gnistan. Vi är egentligen gudar, kapabla till den villkorslösa kärleken. Johannes 14:12 " Den som tror på mig ska själv göra de gärningar jag gör och ännu större." Det var en djärv undervisning, långt ifrån praktiken som den sedan blev.

Det blev en kyrkokristendom. Civilisationer dör och nya utvecklas. Varje civilisation har en vision av tillvarons mening och mål. Moralen är grunden för samhällsbygget och även en förklaring till lidandet. I kyrkokristendomen tog man bort att alla skulle kunna vara gudar. I stället såg man människan som en eländig varelse, men med möjlighet att komma in i himlen – om vi trodde.
Kyrkokristendomen är ett hierarkiskt system, men under medeltiden tog många till sig att det fanns en fulländad kärlek och man började göra uppror mot makten och begärde rättvisa. Fr o m högmedeltiden blev det mer och mer revolter, och så kom Upplysningstiden med en ny vision. Ett nytt "frö från framtiden". Vi hade levt i teologiskt mörker sedan urminnes tider men nu kom ljuset – det mänskliga intellektet, vetenskapen. Man rensade ut det gamla teologiska skräpet.

Det etablerades en längtan efter det Tusenåriga riket, längtan efter att gud skulle komma tillbaka och införa himmelska principer på jorden. Drömmen om det rationella paradiset. Med vetenskapens hjälp skulle vi bygga upp den bästa av världar.

Nya visioner förgjorde gamla teologiska idéer och institutioner. Människor levde i misär. Visionen om frihet, jämlikhet och broderskap tog sig an maktmissbruk och drev det ganska långt, så att man skulle rensa bort nästan allt vad gammal religion hette. Nu dyrkas i stället bl. a. Mammon men kallas inte för Gud utan betraktas som snusförnuft.

Vi är ungefär vid 1800-talet. Nu startar en utveckling utan motstycke. Det globala konsumtionssamhället byggs upp. Den oerhörda vetenskapliga utvecklingen leder till ökning av materiella ting och ekonomisk tillväxt blir lösningen. När vi bygger samhället med tro på oändlig ekonomisk tillväxt får vi en mängd problem som vi söker lösa med ännu mer tillväxt, som ger ännu mer problem...

Framtiden
Det finns olika scenarier.
  1. Maktelitens huvudvision. Vi fortsätter som vanligt. Vetenskap, teknologi, mer ekonomisk tillväxt, det globala tillväxtsamhället. Var och en får själv skapa sin mening. Samhället har ingen mening.
  2. Katastroftänkarna (Joseph Tainters komplexitetsteori https://youtu.be/G0R09YzyuCI). Det kommer att gå åt skogen för att vi har drivit detta så långt. Problemlösning kräver resurser. De flesta problem kvarstår och samhället kollapsar. Något nytt kan komma när samhället gått under. Samhällskollaps: brist på resurser, energi, mat. Andra säger att kollapsen redan har börjat, som backhopparen som redan hoppat från hopptornet (John Michel Greer https://youtu.be/hkwjTa3Wdn4).
  3. Så har vi de gränslöst optimistiska Alla problem löses med hjälp av teknologin. Vi blir överintelligenta halvrobotar.Vi lever i "överflödsindustrialismens era". Det leder till bristindustrialism som leder till återbrukssamhälle när det finns mycket litet. Sedan kan man nå det ekotekniska samhället och då äntligen vara i balans. Psyke och teknik smälter samman (Eric Drexler https://youtu.be/nqohcO1X9N0).
Jag då?, säger KE. Jag är optimist. De problem vi skapat måste vi kunna lösa. Det blir en maktkamp mellan dem som tror vi är på rätt väg och dem som säger tvärtom.Vi har ett ekonomiskt system som bygger på att naturen räknas som gratis. Det behövs en kraftig snyting för att uppfinna ett annat ekonomiskt system som bygger på rättvisa och jämlikhet. Den processen har pågått ett par hundra år.

Här får vi en ny metafor, fjärilsmetaforen. Först har vi larven, sen puppan, sen den utvecklade fjärilen. Puppan går under för att den ska kunna utvecklas till en fjäril. Fjärilsblivandet tar i vårt fall flera hundra år. I larven och i puppan finns fröet till framtiden, fjärilen. Mycket går åt fanders. Vilken länk är jag? Cynism om man ger upp. Ett steg i rätt riktning mot fjärilen är en del i förändringen.

Jag hör till dem som är optimister trots att det ser eländigt ut, säger KE. Det är en strid om mentaliteter. Det finns mycket upprördhet i vår tid. Vi pekar finger: Andra är idioter. Vi projicerar och ägnar oss åt syndabockstänkande. Grupper står emot grupper och gapar och skriker. Vi måste samarbeta för att lösa problem på ett människovänligt sätt. Man ska följa sitt varma hjärta: kärlek till .....inte rädsla för.... Man är en liten skit, men gör man sitt bästa lyser man upp litet. Om alla gör sitt löser vi det här.

En "kreativ minoritet" svarar på ett samhälles utmaningar. När kreativiteten förloras behåller ledarna makten. Vid stora civilisationsskiften blir det "interna proletariatet" bärare av det nya. Det "externa proletariatet" attackerar. Det blir stor villrådighet om inriktningen. Det väcks en motkraft mot samhället då man inte vet vad man ska göra. Hat, terrorism, konspirationsteorier. Så kan man komma vidare till en mer positiv inställning, göra något för människor.

Alla människor har en förmåga att känna kärlek och omtanke för en liten krets människor, de nära. Cirkeln kan utvidgas och man hittar lösningar. Det handlar om fred. En viktig del av fredsarbetet är att utvidga cirkeln till att omfatta fler och fler. Då det inte längre finns någon gräns är man i stort sett i mål. Det är en process då cirklarna vidgas. Arbete för det nya. Gruppen av människor växter, tyr sig till varandra, samarbetar.

Det finns tre positioner från vilka man kan arbeta för den nya civilisationen. I KEs bok kallas position 1 för "renodlare", profetiska optimister som står upp för det nya, det positiva samhället som byggs här. Position 2: "Insidan", de som väljer att arbeta inom befintliga institutioner. Vi känner inte igen alla de här människorna, de som arbetar inom systemet. De kan vänta på sin tid när det blir möjligt för dem att verka (t ex Gorbatjov, de Klerk, kung Carlos). Position 3: "Överbryggarna" kan skickligt vara i båda världarna samtidigt.

Man ska se upp med sin tendens att såga folk med fotknölarna. Odla det varma hjärtat och tänk optimistiskt. Vem är jag? Vad kan jag bidra med? Vi kan ha mycket större inflytande än vi själva tror. Vi kan vara den pusselbit som fattas. Var renhjärtad och verka för det goda samhället.

Det finns "ryggradsknäckande kriser". Det kan inte fortsätta som nu. Krisers omfattning påverkas av hur stort motstånd vi gör mot det nya. Transformationen på det personliga planet kan vara väldigt dramatisk.

Systemet vi lever i är drömmen om det rationella välståndet. Men systemet är ett förtryckarsystem där orättvisor och ojämlikhet skapas hela tiden. Det finns inte så många glada slavar. Fred med andra kan man bara göra bara när man har fred med sig själv. Grunden för fred är att vi alla inser att vi är bröder och systrar, att vi alla är lika mycket värda. Hjärtat känner ingen skillnad mellan människor. Huvudet gör det.

Det finns sex "hjärtdygder":
Uppskattning, medkänsla, förlåtelse, ödmjukhet, förståelse och mod.

Uppskattning: Det är lätt att vara kritisk mot allt möjligt. Irriterad också. Det är inget tecken på att man har rätt. Det är ett tecken på att man kan lära sig. Tänk på de bra sidorna och uppskatta dem!
Medkänsla vetter mot förståelse. Man förstår djupare varför människor är som de är och vad som skapat situationer, vilket vetter mot förlåtelse: Se hur det är, inte direkt se mellan fingrarna, men försöka förstå, vilket vetter mot ödmjukhet: Det är inte vår uppgift att trampa och trycka ned. Så når man förståelse på ett ännu djupare sätt, i en aspekt av fred, av den subjektiva kraften bakom fredssträvanden. Denna subjektiva dimension av freden kan utvecklas vid köksbordet. Och så, på slutet, Mod: Att förstå, känna med medkänsla, integritet, våga stå upp för det som är rätt, förankrat i ens rena medkännande hjärta. Pröva åtminstone litet och fortsätt från det.

Vi är rädda. Minns fjärilsmetaforen: 100%ig katastrof från larv och puppa till fjäril. Vi har militärallianser, konkurrens och elände. Vi är vana vid detta men måste odla subjektiv fred. Träna oss i det rena hjärtat.Fråga: Vad är det för händelser i nutiden som satt kursen mot det vi ser idag?

KE Olika typer av krig har haft stor betydelse. Krig kan ibland vara som en akut operation. Ryggradsknäckande kriser. Finanskrisen var försmaken. Vi lånar mer och mer för att vi lånat för mycket redan. Krishanteringen kretsar kring att förstå måttligheter. I det personliga livet kan man råka ut för olika typer av katastrofer och komma till en punkt när man måste se vad som var bra. Sedan kan man tänka framåt.
Man går där. Livet kommer ifatt en. Ännu en metafor: En orm som sväljer en get. Geten pressas långsamt igenom ormens matsmältningskanal. Jag tänker där i min livskris: Jag måste smälta "geten". Min kamp med geten gjorde att jag blev en bättre människa. Det finns alltid något, ett korn av något vackert som har med hjärtat att göra. Hur blev det som det blev? Hur blev du som du blev? Det är viktigt med autonomi och att respektera andra människors väg och utveckling.

Fråga: Var får du din inspiration, av läsning eller kommer den inifrån?

KE Jag läser för att få ett sätt att uttrycka vad jag egentligen innerst inne vet. Det är viktigt med inre lyssnande. Intuitionen leder men läsning hjälper mig att hitta ord som andra kan förstå.

Man får förstå alla typer av projekt. Alla måste hålla på med sitt tills de tröttnar. Det handlar om respekt för individen. Man får ta sina bästa idéer och hålla på tills man tröttnar. Då är det inte bra längre, och man väljer något annat. Man får visa respekt för att det gäller alla. Man får inse var man är, ta de där stegen, även om de är stapplade, och så hålla på tills man tröttnar. Och sedan välja något annat.

Fråga: Man möter så mycket elände. Det är en balans att hålla empatin vid liv och ändå inte nötas ned.

KE Det är okej att göra det man klarar av. Så kan man testa litet till om man klarar det. Ingen har större räckvidd än man har.

Genom Karin Utas Carlsson
Se även video med Karl-Erik Edris:


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com