Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Referat av program i Henåns Kulturhus med Fredsrörelsen på Orust.Medverkande: Folksångerskan Moa Brynnel, scenkonstnären och teaterläraren Michael Norlind och musikern Martin Nurmi, tvärflöjt, gitarr, altsaxofon och sång.

Först talade ERNI FRIHOLT och gav en historik om kvinnodagen ända från starten i New York 1909. Hon jämförde FNs fjärde kvinnokonferens i Beijing 1995 med #metoo-rörelsen och läste upp ett upprop till "Politiker i maktens korridorer".

I diskussionen därefter frågades hur spridd metoorörelsen är i världen, och Erni visste att den är mer spridd i USA än i Sverige, likaså i Tyskland och Indien. Samtalet kom in på risken för övertramp och kränkningar åt andra hållet, något som tyvärr riskeras i kraftfulla kampanjer.

Så var det MOA BRYNNELs tur: Hon sjöng om den dubbla bördan att vara fattig och dessutom kvinna och påpekade att den sången kanske mest stämmer med villkoren i den fattigare delen av världen. Den delen är förstås närvarande i alla länder... Och hon återgav radioprogrammet från föregående söndag: "Det öppna ger kraft. Stäng dig inte inne. ... Sjung tillsammans... blott i det öppna har du din möjlighet... låser du om dig kvävs och förtvinar du..." Hon fortsätter med att vi klarar av mycket om vi arbetar tillsammans. Ibland är det nödvändigt att stänga av krigsretoriken för att inte själv gå sönder. Det är viktigt att uppmärksamma propaganda som syftar till att skapa konflikt. Se att "kejsaren har inga kläder". Rädslan förlamar hjärtat. Moa vill inte heller spela med i den glittrande nonsensvärlden.

Sen sjöng hon Balladen om famnen. Moas son diktar och sjunger. Han är klok och fattig som en kyrkråtta och snäll som Bamse. Han kunde skaffa värme till huset och ny ytterdörr om han gick med i "Bättre än en femteklassare", men han gör det inte. Det är inte hans värld.

Moa påpekar att i det perfekta finns det inte plats för det osynliga: "Kom dårar och diplomater... kom slavar och baroner, kom ensamma och miljoner. Jag drömde att vi hade samma namn... kom du som ... jag drömde att jag viskade ditt namn... att vi ska till samma famn..." Sen kom "Jag vill sitta nära dej ... så att du kan värma mej ... i lugn och ro ... Jag vill sitta nära dej..."Moa berättade att hon åker runt med musiker och informerar om FN-konventionen för ett förbud mot kärnvapen: "Jag är en resande röst i Bohuslän för konventionen. Gör det du med!
Min inre fred ger klang i den yttre freden, och yttre fred ger också inre fred. Om den inre freden ökar ökar också den yttre freden. Och då ökar den inre igen..."

Slutligen presenterar Moa nästa aktör MARTIN NURMI via en sång: "Jag blåste i min pipa, då kom en liten duva fram. Det var Erni, och jag tog’na i min famn. ... Det var Ola, och jag tog... Det var Martin, och jag tog’en i min famn."

Martin inledde med att spela tvärflöjt, judisk folkmusik från New York, klezmermusik. Han sa: Jag har fått mycket glädje genom den musiken. Musik ger glädje. Min mamma förde in mig via blockflöjt till tvärflöjt. Vi satt vid köksbordet. Det är en hyllning till henne när jag spelar tvärflöjt. Jag tänker på föräldrarna som gav mig språket, kyrkans språk, som ett eget språk, med många av psalmerna och längtan att spela och tolka dem på mitt sätt, som ett eget språk. Det ger en känsla av fred som bär genom livet. Förra året förverkligade jag min dröm - en skiva med 1800-talets psalmer, från min barndom och i min egen tolkning. Skivan heter "Jag är hans brud". Detta är ett inre fredsarbete för mig."Sedan sjöng han en sång från skivan och spelade gitarr. "Han som har frälst mig... han är min glädje... honom jag prisar ... själv är jag intet ..." Han spelar sedan på altsax, mjukt och dämpat, då liksom i sitt övriga framträdande. Han påpekar att saxofon inte är vanlig i svensk folkmusik. I Bingsjö i Dalarna ljuder fiolerna som en bisvärm. Saxofonen smyger sig in...

Även Martins inslag var kort och varmt, präglat av harmoni, fjärran från popmusikens kaskader.

MICHAEL NORLIND tar över. Han är teaterpedagog och tar det som ett fredsarbete sedan den gångna lördag då Erni och Ola skulle ha talat i Gerlesborg men blev sjuka. Han tänkte att han kunde också prata om fred, ge sina tankar, men det får bli en annan gång... Han hänvisar till den polske filmskaparen Kieslowski, som berättade hur svårt det är att göra film när censuren är borta... Motståndet försvann, det blev ett vacuum. Vad gör man när inget motstånd finns? Vi har vår frihet, den är svår.

Under sin teaterutbildning i Göteborg fick Michael en uppgift som han försökte göra så som han trodde att läraren ville höra. Men läraren sa "Nej, inte så!" "Jag ville ha något att ta spjärn mot - det finns ett frihetens dilemma. När jag släppte det och blev lotsad till mig själv blev han nöjd." "Bra! Härifrån har du möjligheter att göra vad som helst."

Friheten är färrädisk. Det är lätt att gå för långt, till oöverlagda handlingar, på statsnivå till och med krigshandlingar. Vi, de goda, mot dem, de onda. Människor är klumpiga. I teater kan man bearbeta problem, t o m vara våldsam, och det blir inga konsekvenser efter spelet. I teaterform kan alla tokigheter göras riskfritt. Teaterelever måste få en arbetsatmosfär där de kan släppa sina hämningar, våga släppa loss utan att anpassa sig efter andras förväntningar, komma bort från värderande tankar. Det är ett tillitsfrämjande arbete. Ett utbyte av vänligheter sprider sig. Hitler hade velat bli konstnär... Vad hade hänt om de varit mindre stränga på konstskolan?
Man kan tänka sig vad som hade hänt om inte ... illustrera med en kort teatersekvens, t ex skapa ett möte mellan Bush d y och Saddam Hussein.Michael ledde slutligen två övningar: Två och två mot varandra. Ta tag i handen och känna sig för uppåt mot axeln, växelvis, med båda armarna. Ett prov på avslappnad tillit, inte självklar för alla... Därefter blunda och andas, se varann i ögonen. Intressant.MOA återkommer med en sång av Evert Taube: Maria Pia.
Hon ger sedan ordet till OLA FRIHOLT, som anknyter till att motstånd, motvind, gör en kreativ. Motståndet mot kärnvapenupprustning pågår oavbrutet sedan länge. 1970 kom ickespridningsavtalet, NPT (=Non Proliferation Treaty). 2006 startade Läkare mot kärnvapen det som skulle bli deras samarbete med andra organisationer, ICAN (=International Campaign Against Nuclear Arms) till vilken 468 organisationer och 101 stater anslöt sig. ICAN var initiativtagare till FN-konventionen för förbud mot kärnvapen, som antogs 7 juli 2017 av 122 staters ombud, även Sveriges men inte kärnvapenstaterna och Natostaterna i övrigt.
I TVs Agenda sa Natochefen Jens Stoltenberg att det vore olyckligt om Sverige skulle ratificera denna konvention och göra den till svensk lag. Han framhöll att avtalet inne innehåller några kontrollstationer, vilket det vilande NPT-avtalet gör. Han framförde denna uppenbara lögn tittande rakt in i kameran. Hans uppdragsgivare i USAs utrikes- och försvarsdepartement hade just sagt samma sak till svenska regeringen. Sverige vek sig!

Därefter följde kaffepaus med hembakta delikatesser och engagerade samtal.

I vår affisch för mötet kunde alla läsa ett yttrande av den persiske poeten Rumi från 1200-talet: "Beyond right and wrong there is a garden. I will meet you there." Rumis hela verk, Mesnawi, finns också översatt till svenska av den svenske officeren Eric Hermelin, på samma versmått, under hans 20-åriga vistelse på sinnessjukhus. Ett märkligt faktum är att Rumi diktade fritt för sin antecknande sekreterare och endast då, annars aldrig.

MICHAEL återkom med berättelsen om gäddan som i ett akvarium jagade insläppt småfisk, men sedan en glasskiva sänkts ned mellan gäddan och småfisken, lärde sig gäddan att det var omöjligt att ta något byte. Inte ens när glasskivan tagits bort försökte gäddan fånga småfisken.
En illustration av "den inlärda hjälplösheten", något som alltför många människor också lider av.MARTIN återkom med välljudande altsaxofon.

ERNI berättade om Zitzerrepubliken i Serbien 1992: Under kriget mellan Serbien och Kroatien 1992 inkallades 200 man i en stor by, Tresnjevac, i norra Serbien, nära fronten. Tre sjuksköterskor i byns klinik vägrade låta sina män skjuta på folk som till dess varit deras landsmän. Fler anslöt sig och snart vägrade alla. För att undgå att hämtas på natten av militärpolisen inrättade man ett fredsläger i byns pizzeria, som hette Zitzer. Hela familjer övernattade där och i trädgården. När regeringen i Belgrad fick kännedom om detta sändes 92 stridsvagnar som omringade byn. Folket i grannbyarna övertygade dock militärledningen om att Zitzer var en fredlig manifestation, och stridsvagnarna drogs tillbaka. Under den hotfulla period de genomgått instiftade byborna, ledda av sin skolrektor Lajos Balla, en organisation som med humor parodierade det Jugoslaviska sönderfallet med utropade nya republiker. Det blev "Den andliga republiken Zitzer, en stat utan territoriella anspråk och en gemenskap för alla människor som vill fred". Lägret varade i två månader och fredsrörelsen växte till demonstrationståg mellan städerna. Vad våra media glömde rapportera var att 80 % av (de förtalade) serberna vägrade krigstjänst.
För att undgå repressalier inrättade vänner utomlands en Zitzerambassad i Budapest, en FN-ambassad i New York, tre konsulat i Tyskland och ett i Sverige, på Stocken, det enda som ännu idag finns kvar. Här hade vi under några år 200 Zitzermedborgare, och vårt lilla ekonomiska stöd till kliniken pågår ännu. Zitzerexemplet förtjänar att hållas vid liv till opinionsbildningens fromma. T ex skrev en lärarinna i Hunnebostrand en pjäs som framfördes av hennes mellanstadieelever. Vi har alla en förmåga, om vi bara försöker...

Moa citerade: "Tänk om det blev krig och ingen kom!"

Hänvisande till den förrädiska indoktrinering som ständigt pågår, läste Ola sin dikt "Världen vill bedragas":

VÄRLDEN VILL BEDRAGAS

När Natochefen Stoltenberg höll hov
för pressen, såg församlingen en ljus
gestalt, som deltog i nationens djupa sorg
då nynazisten Behring Breivik mördat
all framtidsoptimism på sommarlägret.
I sorgen växte Stoltenberg, en man
höjd över varje skymt av dubbelspel.

Till vår förvåning dök han sedan upp
som chef för Nato, känt för massmord
i Serbien först, Afghanistan därpå
och ensamt ansvarigt för bombningar
av Libyen till stenåldersnivå.

Alltnog, nu stod han där och avgav en
rapport om Natos rustningar det år
som gått. Det gällde tjugohundrafemton
för världens största krigsmaskin,
bekant förut för sextio procent
av världens militära kostnader.

Han tycktes nöjd att kunna rapportera
att året blev en höjdpunkt för den satsning
som gjorts sen kalla kriget upphörde
vid nittitalets början. Ett rekord
för militära förberedelser
för krig. Nej visst, försvar ska det ju heta!
Man börjar inte krig. Man börjar ju
försvar!

Reportrarna noterar tacksamt hur
vår säkerhet på nytt har ökat. Svar
fick Ryssland på sin strävan att nå upp
till trettondelen av den Natokraft
som förbereder krig mot ryska hotet.

Var finns en rapportör med insikt nog
att ställa frågor? Stoltenberg stod avtvådd
den mänsklighet och fredliga etik
som höll ihop hans norska folk i sorg,
principer värda att bevara nu
i relationer mellan stater. Nu
rår maktens språk, och inte mänsklighetens.
Med andakt lyssnade reportrarna
till invand världsbeskrivning tryggt förmedlad
av ansedd humanist som nöjd och lugn
berett sig på att offra oss i kriget.


(Dikt ur samlingen SYNVÄNDA av Ola Friholt)


Därmed avslutades kvällen.

Karin Utas och Ola Friholt antecknade.


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com