Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

BYGG BROAR - INTE MURAR - Jørgen Johansen

Om myter, demonisering, hot och alternativ

Referat av föreläsning av Jørgen Johansen, fredsforskare och förläggare med bokförlaget Irene Publishers.

Fredsrörelsen på Orust, den 22 mars 2018, Kulturhuset, Kajutan i Henån.

Ola Friholt presenterar Jörgen. Som aktivist kartlade han och hans grupp Natos installationer i Norge från telefonkatalogen. För detta blev de åtalade för spioneri! Vid ett annat tillfälle uppträdde han som åklagare i ett mål mot en värnpliktsvägrare. Det blev en fars. Jörgen startade fredsforskningsinstitutet i Tromsø. Han har troligen Nordens största Gandhibibliotek. Han har också föreläst på Jawaharlal Nehru University i New Delhi om Gandhi. jorgen@resistance-journal.org

Jørgen: Jag ska börja med partiet Høyre i Norge som har eskalerat problemet "vi och dom". Många av oss lever i en bubbla, ett "vi". Vi söker oss till våra egna. Här i Västsverige var det GP-ägaren Hjörne som gav oss bubblan. Den blir en mur som hindrar kommunikation med dem utanför. Vi tror oss bättre än många andra. Sveriges bistånd är en källa till stolthet och räknas per capita. Men vapenexporten räknas aldrig per capita utan ses som en liten summa vid jämförelse internationellt. Om vi konfronterar om vapenexporten, då får vi istället ett svar om arbetstillfällen. Just här på Orust är ni duktiga på att bjuda in folk från hela världen - ett undantag! Det vanliga är att vi lyfter det vi är stolta över och vi håller med de andra i vår bubbla. Vi har få kontakter med "de andra". Vi konsumerar nyhetskällor vi sympatiserar med. I sociala medier sorterar vi oss i grupper eller vi blir sorterade genom de preferenser vi visar genom "likes" och genom det vi läser och delar vidare. Det är en mur som är svår att bryta igenom.

Murar. Facebook och Google - och liknande företag - bygger murar. Illusionen är att detta är gratis. De kartlägger dina vanor. Det är inte bara reklam de tjänar pengar på utan framför allt på att till företag sälja uppgifter om dig. De har oerhört mycket data som de kan sälja vidare. De konkurrerar med NASA om datamängden. Deras börsvärde baseras på data de samlat om dig; vad du söker, vad du läser, köper etc. De vet vem du är. Data lagras och analyseras. Du blir som konsument föremål för reklam från olika köpare av uppgifter om dig oh om vad du antas vilja ha. Det här påverkar också de politiska valen. Så hittar t ex det republikanska partiet i USA sina tänkbara stödjare. Problemet är ännu större när det gäller nyhetsflödet.

Är du vaken? Hur många av er har läst avtalstexten när ni gick med i Facebook? En 40 sidor lång text med juridiskt språk är inget som man läser. I och med att du går med ger du alla rättigheterna till företaget att använda informationer om dig. För all framtid! De har testat hur de kan styra dig som konsument genom att använda sig av kunskapen om dig. Under de senaste dagarna har det här hamnat i nyhetsflödet och det har talats om att göra det lättare att förstå vad vi skriver under. Men företagen vägrar göra en kortare version av avtalet.

Hur många av er har accepterat "cookies"? Du ger då information om epost-adresser så de kan se med vilka du korresponderat med i e-posten. De får tillgång också till dina adressaters information! Även de som inte är med i t.ex. Facebook. Den information du ger tillstånd till att samla in och spara är enormt mycket mer än SÄPO och andra kunde drömma om att få tag på fram till -90-talet. Det är säkerhetstjänstens våta dröm. Idag lämnar folk frivilligt ifrån sig alla rättigheter.

Använd samma standard och samma kriterier för andra som för dig själv.
  • När vi ska bedöma en eller flera handlingar bör vi använda samma kriterier för båda/alla. När vi inte gör det bygger vi murar.
  • Vad "vi" och våra vänner gör bör bedömas med samma standard som hur vi bedömer det som görs mot oss.
  • Detta gäller bara på statsnivå och på individnivå.
  • Först då kan vi räcka ut handen och bygga broar.

2016 byggdes en spärr vid gränsen mellan Norge och Ryssland. Under hösten 2015 hade flyktingar cyklat över gränsen. Nu sattes det upp stängsel för att stoppa asylsökande. Fysisk gräns och beväpnade vakter. Beslutet hade fattats i Stortinget. En del av oss firade när Berlinmuren revs 1989. Den muren var en petitess jämfört med vad som görs idag för att stänga ute.

Norska Høyre och Fremskrittspartiet har föreslagit att Justitiedepartementet ska ta medborgarskapet från invandrade personer med dubbla medborgarskap, vilka man menar utgör ett hot mot nationella intressen. Detta ska göras utan behandling i domstol. Arbeiderpartiet (Ap) tyckte det var en usel idé. Den norske justitieministern skrev få i Facebook: "AP menar att terroristernas rättigheter är viktigare än nationens säkerhet." Det blev publicerat samma dag som Erik Poppes film om terrorn på Utøya hade premiär på norska biografer. Så blir det politiskas samtalet nedskräpat. Varje anständig debatt förstörs.Vi får se en karta över länder som är med i EU och i Schengenavtalet. Där ser vi markerat murar mellan länder, dels sådana som finns, dels sådana som planeras. Vi ser också flyktingströmmarna in mot EU och inom EU. Högerextremistiska partier går framåt i många länder i Europa. Vi ser en högervridning som ger upphov till murar mellan människor. "Gyllene gryning" går med svastikan öppet på gatorna i Grekland. Likadant ser det ut i Ungern. Många av flyktingarna kommer från Libyen efter 2011. 1 600 olika väpnade grupper finns i landet. Där bedrivs slavhandel öppet. Flyktingar smugglas mot höga summor över Medelhavet. Man talar om en flyktingkris. Det är inte en flyktingkris för oss men för flyktingarna är det verkligen kris - eller snarare katastrof. Här har vi exempel på hur vi bedömer andra på annat sätt än oss själva.

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans har sagt att över hälften av flyktingarna inom EU har ekonomiska motiv och har därför ingen rätt till asyl. I Karlskrona står en staty av Karl-Oskar och Kristina från Wilhelm Mobergs "Utvandrarna". De hyllas. Jämför vår syn på den utvandring som de representerar med hur vi ser på flyktingar av ekonomiska skäl idag. De flesta av de utvandrarna var ekonomiska flyktingar, några av religiösa skäl. Jämför också med hur vi ser på tiggare utanför våra matbutiker med vår inställning till våra förfäders flykt. Vi är stolta över utvandrarna.

Men hur uppförde sig svenskarna i Amerika? Indianer som togs till fånga hängdes, t ex i Dakotakriget 1862. På en minnessten står det: "Här hängdes 38 siouxindianer den 28 december 1882. Idag tigger romerna stillsamt hos oss. Européerna utgjorde en ockupationsmakt som stal landet. Tänk om någon gjorde det mot oss! Använd samma kriterier för oss själva som för de andra!Ett annat exempel: Sovjetunionen satte 1962 upp utskjutningsramper på Kuba. USA kände sig hotat av kärnvapen, och det var väldigt nära att det blev ett kärnvapenkrig. Hur bedömer vi en sådan handling idag? Amerikanska baser finns nu nära Moskva. Här ser vi se en karta över den stora mängd USA-baser som finns runt Rysslands gränser. Jämför detta med EN enda bas på Kuba! Medierna beskriver det här på ett annat sätt. Hela Nato-avtalet skulle ha varit upphävt. Man lovade vid Sovjetunionens upplösning 1991 att Nato inte skulle expandera österut efter att Östtyskland förenats med Västtyskland som var med i Nato. Vad tror ni Ryssland tycker om nutidens karta? Jag känner ingen sympati för ledarna i Ryssland men vi måste använda samma kriterier när vi bedömer den andra sidan och inse att Ryssland känner sig hotat.

Bygg broar! Det är många skiljelinjer i världen där broar behövs. Det gäller öst vs väst. Det gäller kvinnor vs män. Det dödas mångdubbelt fler kvinnor av män än av terrorister. Stat vs stat, etnisk grupp vs etnisk grupp, kultur vs natur. Broar behövs, om inte annat för vår överlevnad. Det finns 7- 800 kameror utomhus i London men inga i sovrummen, där dagligt våld sker. Ett möte med avhoppare från avlyssningskomplexet i USA diskuterade vad man kan göra personligen utan risk för vedergällning. Det enda förslaget lyder: Skicka julkort i kuvert! Inget sådant öppnas längre. Ett stort problem är också muren mellan generationerna. Vid möten med ungdomar syns få personer över sextio år. Och här finns lika få ungdomar i fredsrörelsen.

Ska vi lyckas på sikt måste engagemanget breddas.

Under Vietnamkriget fanns det folkliga motståndet på gatorna. Idag syns inget sådant engagemang. Vi har dålig erfarenhet av statsledares "vackra ord". Tag Palme t ex. Han talade om Internationell solidaritet, men bakom ridån exporterades vapen. Barack Obama fick Nobels fredspris direkt efter att han tillträtt som USAs president. Han startade den största upprustningen av kärnvapen i modern tid. Han ville förnya alla kärnvapen. Trump fortsätter på samma linje. Drönare och prickskyttar används mot människor. Och före Obama fanns Bush den yngre. Han fyllde fängelserna, bl. a. i Guantanamo med godtyckligt fångade muslimer. Obama tog inte ens några fångar, han dödade dem med drönare.

Norge har 400 000 miljarder kronor på oljekontot. Klimathotet är större än någonsin tack vare Norges uppumpning av olja. Men man borrar ändå i Barents hav efter mer. Stora krafter behövs för att stoppa detta. Vi har storebrors kontrollstat.

Terrorproblemet är större än någonsin p.g.a. "kriget mot terrorn". Hatet mot väst än större än förr. Kriget mot terrorn skapar revanschkänslor och mer terror. Väst deltar i krigen i Jemen, Pakistan, Afghanistan. 85-90% av dem som dödas i moderna krig är civila. Vi vet vad vi gör men fortsätter.

Väst bedriver "demokratiexport" till länder vi inte tycker om. Sverige stödjer demokrati i Vitryssland. Demokratirörelser i Saudiarabiens opposition stöds däremot inte, inte kvinnorörelser som kämpar för att kvinnor ens ska få köra bil. Dit säljer vi istället vapen. Det handlar om att skapa västvänliga regimer, inte om demokrati.

Använd samma kriterier för alla! Att inte det görs är problemet. Våra medier tutar i oss information som passar det här tänkesättet (skjuter Ola F in).

Bygg broar på folklig nivå. Högst upp i pyramiden finns ett nära samarbete, globalisering. I toppen handlar det om kontroll av profiten. Man ser föga till våra behov här i botten av pyramiden, de mänskliga behoven. Och demokratin minskar. Hur ska förändringen gå till? Ett exempel är Zitzerrepubliken på Orust och pengarna till Jagriti Vihara i Indien.

Öst vs Väst. Nedrustningsförhandlingar har ibland lyckats. Nixons resa till Kina. Gorbatjov och Reagan var på god väg. Här skjuter Ola F. In att Lars Ingelstam och Viktor Sundman har skrivit boken "Grannlaga: Kontakter med ryssar och Ryssland", både på regeringsnivå och folklig nivå. Det är ett bidrag till försök att bilda samarbete på gräsrotsnivå.

Ett äldre exempel är kärnvapenbasen Greenham Common på den brittiska landsbygden. Kvinnor i kamp mot kärnvapnen bodde där i åratal, nästan lika länge som man bevakade Kynnefjäll i kampen mot provborrning för slutförvaring av kärnkraften. Det gjordes andra kärnvapenprotester också, t ex kvinnormarschen till Paris och fredsmarscher till Moskva och Washington.

Kvinnor vs män. Det dödas fler kvinnor av sina partners än av terror. Vi behöver mer kvinnojourer, "hotlines". #MeeToo har kanske redan höjt medvetenheten. Det är viktigt med den civila kampen. Det behövs utbildning av polis och domare.

Stat vs stat. Alla använder andra kriterier i sin bedömning av sig själva än vad de gör av andra. Det talas mycket om rysk inblandning i val men hur är det med USAs? Det finns 81 dokumenterade fall av USAs inblandning 1946 - 2000. Detta finns i en databas av forskaren Dov Levin från Carnegie Mellon Univesity. Där får vi se en lista över USAs försök att byta regimer, oftast med militära medel. Den börjar med Kina 1949 och slutar med Libyen 2011, Syrien 2012 och Ukraina 2014, dvs även efter den period Dov Levin samlat data om. Varför är ingen upprörd över alla dessa försök från USA att byta regimer? 40 stycken inklusive Ukraina och Syrien. Det perspektivet behövs för att bedöma vad ryssarna gör.

Ola F: Talar man i dessa termer om Ukraina blir man snabbt utdefinierad. Det är problemet.

JJ: Problem är till för att överkommas. Hur bistår vi kvinnor i Libyen och Tunisien för att de ska få ett rimligt liv? Hur bygger vi broar till dem som kämpar i andra länder?

Vad är det folkliga alternativet? Vi måste bli bättre på att samarbeta, bygga nätverk.

Publ.: Det ligger ett hot i att våra motståndare kan slå tillbaka genom blockeringar t ex på Facebook.

JJ: Det finns botemedel. Man kan t ex kryptera e-posten. Det finns tillgänglig teknik. Det är bättre än Facebook.

Inpass från Karin Utas: Jan Øberg berättade här nyligen om sin nya hemsida för att komma förbi Google. Den har adress https://transnational.live.
Hur stödja de kämpande amerikanerna i USA som vill bekämpa imperiet inifrån?

JJ: Ja, det finns massor av alternativ. Problemet är att de andra är så dominerande.

Inpass från Ola F: Kunskap till var och en är viktig! Förlaget Karneval har givit ut en serie små informativa böcker om aktuella ämnen. De kostar 50 kr styck. Det finns t ex en om Ukraina. Alexander Mercouris: "Kan Ukraina-konflikten lösas på fredlig väg? Det diplomatiska spelet bakom avtalen i Minsk." Det här behöver bli allmän kunskap.

Inpass från Publ.: Vad väntar oss efter höstens val? Tänk om SD får kulturministerposten. Hur når vi dem som stödjer det partiet?

JJ: Diskutera! Tala om viktiga saker när du möter folk på bussen, överallt.

JJ fortsätter föredraget: Bara sju samer sitter i riksdagen. Vad gör vi för att stödja dem? 1969 års ILO-konvention om ursprungsfolkens rättigheter har Sverige inte skrivit under. Vi måste jobba mycket hårdare för att få till stånd broar mellan grupperna.

Grupp vs grupp. Vi lever i bubblor där andra betraktas som annorlunda.

  • I vilken mån är de annorlunda?
  • Är det i så fall ett problem?
  • Samer/ "svenskar"
  • Öbor/ fastlandet
  • Invandrare/ "etniska" svenskar
  • ......

Kultur vs natur. Är homo sapiens "smarta"? Naturvetenskapen har fastställt att det finns en tendens att arter med stora hjärnor dör ut snabbast. Människan är den enda art som kan utrota sig själv. Våra stora riskområden för detta är kärnvapnen och klimatet. Språkprofessorn Noam Chomsky sa att USAs republikanska kandidater är i regel mijöförnekare och upprustare. Den äldsta arten är blågröna alger. En viss haj -art är 300 miljoner år. Stora apor lever i snitt 2-300 000 år. Människan har funnits i 350 -400 000 år. Om vi inte ändrar vår nuvarande politik går vi mot utdöende som art.

Monokulturell vs mångkulturell. Hur bygger vi sammanhang där olika åldersgrupper känner sig bekväma ihop? Generationsmöten borde det vara lättare att göra något åt än kriget i Syrien. Idag kan barnen mycket vi inte kan. Detta kan användas för att skapa broar mellan generationerna. Testa, experimentera och berätta om det fungerar eller inte. Specialstudera de lyckade fallen och använd dem i flera sammanhang. Nu när så många från andra kulturer kommit till oss har vi stora möjligheter att gå utanför vår egen grupp. En måltid är bra att börja med. Litteratur: Hur många har läst romaner från Indonesien? Vilka filmer visas i TV? Vilka umgås med bildade invandrare? Vilka politiska åsikter bjuds på våra möten? Är det klokt att bojkotta bokmässan på grund av högerextremister där? Vi måste kunna samtala med dem som står långt från oss.

1930 var Sverige mer rasistiskt än idag. När man ser i uppslagsböcker från -20-talet finner man ett genomrasistiskt Sverige. Debatt och utbildning hjälpte. Vi behöver lära oss att tala med människor som inte tycker som vi. Bjørn Ihler bor nära där jag bor i Dalsland. Han var nära att bli skjuten på Utøya. Han har pratat med massor av extremister och jobbar på heltid för att få extremister att hoppa av. I YouTubelänken https://www.youtube.com/watch?v=1z4OyVvFknY kan vi höra honom uttrycka vikten av att ha en öppen dialog med extremisterna. Stödgruppen för offren på Utøya lämnade rättssalen när Anders Behring Breivik skulle tala. Bjørn har motsatt uppfattning. Det är bättre att ha en öppen dialog, att försöka förstå, att samtala.

Hur skulle det gå om arbetarrörelsen var aktiv bara den 1 maj och kvinnorörelsen den 8 mars? Vi måste integrera vårt arbete i det dagliga livet.

Det konstruktiva motståndet. I de dagliga aktiviteterna skapar vi alternativ. Hur göra för att visa på konkreta förhållningssätt? Respekt för varandra, engagemang i vårt dagliga liv. Ola och Ernis kafé var en positiv modell: ekologiskt, gott och politiskt prat. Vad fungerar här? Vad är alternativen? Miljörörelsen gick från Nej till kärnkraft till Ja till solkraft. Fredsrörelsen är usel: Det handlar om vapen och krigen, inte om alternativen, om att hantera konflikter.

Vi kan jobba med aktiva människor i hela världen. Via nätet kan vi bygga broar med människor överallt. Framtidshoten illustreras av övervakningskamerorna. Echelon, FRA, NSA är de största övervakningsorganisationerna i världen.

Här ser ni två böcker om framtiden: "1984" av George Orwell och "Brave New World " av Aldous Huxley. Orwell är dagens verklighet. "Brave New World" är den värsta, tycker jag. Kontrollen av den egna hjärnan är mycket svår att bekämpa.

Inpass från Ola F: Att vädja till det sunda förnuftet är lättare för miljörörelsen än för oss. I Sverige har den kung som i Danmark heter Kristian den Gode fått namnet Kristian Tyrann. Våra historieböcker är fulla av sådana här nationalistiska skrivningar. Vi är de goda. Det negativa förtigs eller läggs på den andra sidan.

JJ: Tyska läroböcker om nazitiden är det enda goda exemplet jag vet. Där är en korrekt beskrivning av naziperioden. Godtrogenheten är en mäktig faktor. Man vill inte tro negativt om sina ledare.

Trygghet och säkerhet. Staten ger säkerhet, men trygghet är något annat. Trygghet är olåsta dörrar och ingen kamera vid ingången. Det är den kvaliteten jag är ute efter. Mitt hus i Nössemark står öppet ständigt. När vi har tillit till varandra får vi ett bättre samhälle att leva i. Ökad säkerhet reducerar tryggheten (du känner dig inte trygg i fängelset i Kumla). Hur ökar vi tryggheten och tilliten? Vara generös och hjälpsam är en bra start. Det skapar respekt och tillit. Goda relationer är en grundsten att bygga ett tryggt samhälle på. Det gäller individer och stater. Det gäller alla nivåer. Det jag vill jobba med framöver är att byta ut säkerhetstänkandet mot trygghetstänkande. Nu reser jag mindre än förr, odlar min mat, fiskar min fisk, plockar svamp, ger bort och skapar relationer. Detta är en väg...

Frågestund

Publ.: Neutralitet och objektivitet finns inte för vi har alla vårt bagage.

JJ: Det jag har velat visa är perspektiven.

Publ.: Värderande ord har du visat på.

JJ: Ja, ett exempel är när man talar om oljeproduktion när det inte är fråga om någon produktion utan uppumpning.

Publ.: Relationer börjar i privatlivet, hur vi är som människor. Vi har alla möjligheter att bygga broar.

Karin Utas Carlsson

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com