Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Höstens tema: Gandhi som vägvisare i vår tid Föreläsning nr 2, Henåns kulturhus

Martin Smedjeback -22 oktober 2015
Icke-våld: en kraft som kan rädda världen?

Medan de sista tekniska förberedelserna avklaras tar Erni ordet och beklagar djupt det ofattbara våldsdådet som idag skedde på grundskolan Kronan i Trollhättan. Hon konkluderar att det är en svart dag för freden. Hon presenterar sedan kvällens talare Martin Smedjeback som är 2014 års mottagare av Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda; ett pris han har fått för sitt mod och sitt arbete för fred, rättvisa och icke-våld.

Martin Smedjeback börjar kvällens föreläsning med en barndomsbild som visar honom som liten tillsammans med sin tvillingbror Christian, båda hållande ett träsvärd. Till bilden berättar Martin att han växte upp i Malmö med föräldrar som inte var särskilt politiskt engagerade.Med hjälp av sin bakgrund visar han hur det tog tid för honom att få intresse för samhällsfrågor, som framförallt manifesterade sig under studenttiden i Lund, där han läste psykologi. Han berättar att han slogs av skillnaderna mellan rika och fattiga och hur han framförallt våndades över hur få medmänniskor verkade vara chockade över den ena sidans överflöd och den andra sidans svårigheter att få ihop ett mål för dagen. I 7 års tid, från 2001 till 2008, arbetade han som icke-våldssekreterare för en fredsorganisation. Han förundras ännu över hur han som inte var särskilt utbildad i icke-våld fick denna anställning för att utbilda huvudsakligen i icke-våld och hur politiska metoder kan användas. Och behovet att också göra något växte. Agera utan våld.Martin utmanar sedan publiken med frågan "VAD ÄR ICKEVÅLD?". Åhörarna som inte helt är vana vid kvällens upplägg med frågor riktade till sig svarar, om än lite tveksamt. Man nämner harmoni, civilt motstånd och förlåtelse. Martin instämmer och lägger till att det även innebär att aktivt stoppa våld.

Efter denna utmaning återgår Martin till sin presentation och berättar om sina tre inspirationskällor: Gandhi, som såg fängelset som ett verktyg för fred och rättvisa: "Vi kommer att känna lycka som fågeln bakom fängelsemurar, och när alla gör det blir Indien fritt..."

Martin Luther King Jr., som ansåg att vi alla har en moralisk skyldighet att bryta mot orättvisa lagar.

"One has a moral responsibility to disobey unjust laws."
- Martin Luther King Jr.


Widad Darwish som fängslades 2012 för att ha fredligt demonstrerat för demokratin. Martin berättar hur han lärt känna henne år 2007 under sitt utbildningsarbete i icke-våld i Khartoum, Sudans huvudstad. Det är med ett leende Martin berättar hur hon under en ickevåldsworkshop berättat att hon egentligen deltog för att snabbt hitta sig en man. Men det är också med högaktning som Martin sedan återger hur hon fem år senare hade fängslats för sitt deltagande i en demokratirörelse. Han poängterar att även om hennes fängelsetid var så kort som tre veckor, bör det inte förglömmas att Sudan är en brutal militärdiktatur som utsätter fängslade för tortyr och att svenska fängelser i jämförelse är rena lyxhotell.

Martin vile alltså efter 7 år med teoretiskt ickevåld, också verka mot våldet. Men innan han berättar hur han kom igång, undrar han om publiken är medveten om att Sverige är världens största vapenexportör per capita, en kunskap som publiken bekräftar sig ha. Han målar upp hur han i en grupp av 5 bestämde sig att göra något mot denna vapenexport. Gruppen startade rörelsen "Avrusta" som en del av det antimilitaristiska nätverket Ofog. Men innan han visar ett klipp av sin första icke-våldsaktion mot vapenindustrin, ger han publiken i uppgift att i små grupper diskutera "VILKA KRITERIER SOM SKA UPPFYLLAS FÖR ATT EN AKTION SKA RÄKNAS SOM CIVIL OLYDNAD".

Tillsammans listar vi upp kriterierna: 1) att göra motstånd mot något som är fel och att göra det utan egenintresse samt med målet att åstadkomma samhällsförändringar, 2) att vara beredd att ta sitt straff, 3) att utföra det utan våld 4) att det handlar om något olagligt som innebär lagbrott och risker 5) att vara öppen med sin identitet och vara villig att ta debatten.

När Martin återgår till sin första aktion visar han ännu ett barndomsfotografi som skildrar honom, tvillingbrodern och fadern. Han berättar att fadern blev mycket arg när Martin informerade honom om den planerade aktionen mot den svenska vapenindustrin. Fadern trodde att detta skulle ödelägga hans, Martins liv. Han förtydligar här att han som barn hade det svårt i skolan och att föräldrarna alltid var oroliga för Martins framtid. Han förklarar sin pappas reaktion som uttryck för en oro som åter gjorde sig påmind.

Martin kommer slutligen till sin första aktion: Avrustningsaktionen mot pansargeväret Carl-Gustaf 2008. Han förberedde sig inför ett fängelsestraff som var en möjlig påföljd. Han slutade därför sin anställning, då det inte skulle vara meningsfullt att vara anställd om han inte kunde vara på jobbet. Han sa även upp sin lägenhet, då han inte vill ha obetald hyra som skuld hos Kronofogden. Han påpekar att han tog en mycket liten risk då och påminde oss om hans inspirationskällor. Det finns trots allt ingen tortyr i svenska fängelser.

Vi får titta på ett videoklipp av aktionen. I videon som är tillgänglig på YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ucgq6W1CJKc), ser vi hur Martin och aktionsgruppen skrapar i räfflorna i granatvapnens mynningar för att göra dessa obrukbara. Han visar ett klipp från aktionens rättegång som skedde ett halvt år efter tillslaget. Det inspelade vittnesmålet finns också på YouTube. Efter klippet berättar Martin att de lyckades oskadliggöra 14 granatvapen och att gruppen tillkallade polisen efter sin aktion. I sitt inspelade vittnesmål ifrågasätter han att anläggningen gruppen verkade mot alls kan kallas för en "samhällsviktig anläggning", när den egentligen är samhällsfarlig. Vi får lyssna på hur åklagaren ifrågasätter gruppen och Martins ickevåldsdefinition genom att påstå att uppbrytandet av ett fönster och en dörr är vandalism och enligt åklagare således inte i enlighet med ickevåld. Martin förtydligar: Ingen skada vållades någon människa. Att förstöra vapen är ickevåld. Han rundar av sin redogörelse av Carl-Gustaf aktionen med att konkludera att aktionen resulterade i 5 månaders fängelse, ett straff som han avtjänade två tredjedelar av. Han tillägger att han har avtjänat ytterligare två straff och att han sammanlagt har varit fängslad i drygt 6 månader. Avslutningsvis läser vår talare några sidor ur boken Inburad, som han och andra i aktionsgruppen skrev under sin fängelsetid.Efter läsningen blir publiken återigen utmanad att fundera över och diskutera kring frågan "VILKA FÖR- OCH NACKDELAR FINNS DET MED CIVIL OLYDNAD? ". Någon framhåller att civil olydnad är modigt och verkar förebildligt och pekar på kända whistleblowers. Det uppfordrar till deltagande. Åhörarna tar upp problemet med skuldsättningen, vilket Martin bekräftar är en risk man tar. Han menar att han klarar sig bra på existensminimum, trots sin stora skuld hos Kronofogden. Kronofogden måste lämna kvar tillgångar för existensminimum. Att etiketteras av omgivningen, särskilt om man är förälder, är en annan påtaglig risk, tycker publiken. En annan undrar hur man vet att det är moraliskt rätt att bryta mot lagen för ett specifikt mål. Martin svarar att det moraliska arbetet ingår i processen kring aktionen. Att förklara alltför lite kan verka negativt på opinionen. Han och gruppen försäkrar sig om att de kan stå för det de gör och kan ta den diskussionen med andra och inbjuder att bli ifrågasatt innan de utför sin aktion.

Som övergång till föreläsningens andra del visar Martin oss en bild som skildrar ett litet barn i förgrunden och en soldat i bakgrunden. Till bilden förklarar han hur han upptäckte hur hemskt krig och fattigdom är, men han är noga med att samtidigt påpeka att han inte menar den fattigdom som finns i Sverige.

En dag insåg han hur han själv dittills hade bidragit till en typ av våld som han hade missat. En typ av våld där vi tar oss rätten att låsa in individer, att stänga in dem under hemska förhållanden, att tvångsinseminera och kastrera dem... Han talar om det dagliga våldet mot djuren inom livsmedelsindustrin. Martin visar oss återigen ett videoklipp, denna gång ett inslag från 2014 där Rapport belyser den dåtida grisskandalen. Vår talare erkänner dystert att han själv deltagit i detta våld och klappat det ena djuret den ena stunden för att sedan äta upp ett annat i andra stunden. Det är ett faktum som han också förtydligar med ännu en barndomsbild. Bildkollaget visar oss en liten Martin som klappar en get och en som äter en korv.

Martin markerar retoriskt att han då undrade om han kunde kombinera sina positiva erfarenheter från sin civila olydnad med djurens rätt till ett bättre liv. Han blir åter konkret och återger hur han tillsammans med 5 andra aktivister bildade gruppen "Tomma burar". I samarbete med gruppen genomförde Martin fritagningen av två grisar från en gård utanför Västerås, åtta höns ur en äggfabrik i Närke och en lax ur en fiskodling i Uppland i augusti 2015. I videoklippet Selma och Louise (https://youtu.be/XvKLtzKno3w) ser vi hur gruppen tar med sig två grisar och för dem i säkerhet. Befriade djur tas om hand och ges en trygg tillvaro i frihet. Efter visningen som avslutas med orden "Befriade djur är ambassadörer för dem som är kvar", berättar Martin att gruppen vid varje aktion lämnade ett brev till ägaren, där man uttryckte uppskattning av bondens stora verksamhet utan våld men kritiserade den våldsliga delen och förklarade syftet med aktionen. Ett av breven har resulterat i att Martin har träff med en grisbonde den 25:e november.

Martin avrundar sedan med att fråga om publiken tycker att "DET ÄR RÄTT ELLER FEL ATT RÄDDA DJUR GENOM LAGBROTT SOM GRUPPEN TOMMA BURAR GÖR OCH VARFÖR PUBLIKEN TYCKER PÅ DET VISET". Någon ur publiken pratar engagerat om att vi behöver stoppa minkfarmer, sätta stopp för industriell kött- och mjölkproduktion. Vi bör ansluta oss till Djurens Rätt och läsa Jonathan Safran Foers bok Äta djur. När någon påpekar att hen äter ekologiskt och ekologiskt slaktat kött, påpekar Martin att det fortfarande handlar om slakt, att döda djur. En annan åhörare påpekar att flera vegetariska dagar bör införas i skolorna och även att en vego-lakto-ovo dag bör införas. Tre köttfria dagar i vekcan föreslås som ett led i tankemönstrets förändring. Det är önskningar i Martins smak. Han är för en vidgning av vegonormen. Sist påpekar någon att Borneos regnskog avverkas för palmodlingar. Martin tar upp denna tråd och berättar att Brasiliens regnskog i likhet med Borneos avverkas för att plantera soja, dock inte sådan soja som används i tillverkningen av sojamjölk, utan soja som enbart används till uppfödning av svenska kor. Sojan kunde ätas direkt. Martin, som själv är vegan, beklagar realiteten att djur- och mjölkbranschen subventioneras hårt, medan grönsaksbranschen inte får det stödet.

Med dessa ord avslutar Martin föreläsningens andra del och påbörjar den tredje och sista delen med frågan

"ICKEVÅLD; ÄR DET EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? ".

Enligt Martin finns det tre sätt att förändra världen 1) genom att inte bidra till våld och börja inse att man själv är en del av våldsamma processer, 2) genom att bidra med sin tid och engagera sig, 3) genom att bidra ekonomiskt och skänka pengar till icke-våldsorganisationer.

Han exemplifierar varje sätt att ändra världen på:

1) Genom att inte bidra till våld:
  • Ellen och Jonna är 11-åriga tvillingsystrar som 2008 vägrade att delta i skolans traditionella lussande för vapenföretaget SAAB Dynamics i Eskilstuna, trots hot från läraren att de kunde gå miste om den SAAB-finansierade klassresan.
  • Inte placera sin sparpengar i fonder som är kopplade till vapen- och kärnvapenindustrin.
  • Att våga debattera om rasism och sexism. Stick ut huvudet!


2) Genom att engagera sig:
  • Carl-Gustaf aktionen och liknande aktioner
  • Rörelsehindrade gjorde uppror mot Skånetrafiken. Genom att med sina rullstolar förhindra bussarnas avgång åstadkom de förändringar i trafikbolagets diskriminerande sätt att behandla sina resenärer på.
  • Bära fredssymboler på t-shirts, pins, mm. och delta i manifestationer.


3) Genom att stödja ekonomiskt.
  • Då den kulturella normen att arbeta heltid, skaffa barn/hus/båt och åka på semester i princip omöjliggör tid till annat engagemang, föreslår Martin att en heltidsarbetande kan ge en substantiell del av sin lön till föreningar som endast har små resurser.
Innan avslutningen, fikat och frågestunden, påpekar Martin att det är viktigt att inte bränna ut sig och att känna glädje i sitt engagemang. Till sist tipsar kvällens föreläsare om två böcker: Doing good better av William MacAskill om effektiv altruism samt Mahatma Gandhis Självbiografi - Historien om mina experiment med sanningen.

I samtalen efteråt luftades flyktingskapet som en yttring av ickevåldskamp. Vapenlösa söker de sin rätt till asyl. Och här talas det om att vägra folk rätten att säga Välkommen.Vidare tas frågan upp om Palestina skulle ha nått större framgångar genom att strikt hålla sig till ickevåld? Martin upplyser oss om att han faktiskt har skrivit ett häfte kring Israel-Palestina konflikten. Han påpekar att det finns både palestinska och israeliska ickevåldsrörelser om än små sådana. Med fler övertygade skulle effekten bli mycket större. Han säger att forskning visar att icke-våldsamma metoder är dubbelt så effektiva som våldsmetoder.

Martin får sedan frågan om man kan tänka sig en våldsbenägen vegan. Han besvarar med att definiera veganism som en icke-våldsideologi som inbegriper alla varelser, men inser själv att det finns aggressiva veganer, då vi trots allt är olika människor. Någon i publiken tycker att veganism gränsar mot fanatism i vissa fall. Martin menar att allt hänger ihop: Det som är bra för djuren, är bra för människan och naturen. Han tycker att staten bör finansiera omställningen till annan produktion istället för att finansiera det militära.//nini

På YouTube finns en videoinspelning av hela föredraget:


Mer om ickevåld finns på Martins hemsida: Ickevåldssmedjan

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com