Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

I OSÄKERHETENS TID – Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn

Gudrun Schyman, freds- och framtidspolitiker

Fredsrörelsen på Orust den 8 mars 2023, Internationella Kvinnodagen

Ellösparken, Orust

Gudrun:

Idag är det Internationella kvinnodagen. Jag talar alltid om samma sak: Demokrati och mänskliga rättigheter från litet olika infallsvinklar. Så också den här dagens rubrik. Patriarkatet har många ansikten. I Iran är kvinnorna utsatta. De kämpar för sina rättigheter. Kvinnor över hela världen dödas varje dag. Nu står det t o m i DN om patriarkatet, ett ord man inte brukar se där. FNs generalsekreterare António Guterres talar klarspråk: Jämlikhet mellan könen kommer inte att uppnås förrän om 300 år om utjämningen fortsätter i den här takten. Patriarkatet är en viktig del av maktstrukturen i alla våra samhällen.

Patriarkatet manifesterar sig i samhället på en mängd olika sätt från lönesättning till beslutsfattande. Det våld som definierar hela samhället är en följd av den patriarkala maktordningen. Makt är alltid uttryck för en relation. Den som har mycket makt har det på bekostnad av den som har litet. Män som grupp, inte enskilda män, har inflytande på bekostnad av kvinnor, och det går igen på alla nivåer. Inom gängkriminaliteten utövar äldre kriminella makt och kontroll över unga, t o m barn, vi kan kalla dem ”barnsoldater”. Makt utövas under hot om våld.

Samma förhållningssätt har vi gentemot naturen och den jord vi levar på. Vi ska dominera, kontrollera och exploatera för att konsumera. Klimatkrisen vi kommit in i hänger samman med dominansordning mellan länderna. Också i säkerhetspolitiken handlar det om dominans och kontroll, fastän det är osäkerhet som blir resultatet. Osäkerhetspolitik. Det är relationer på internationell nivå. Dominans och kontroll igen, hot om våld i militär form. De som drabbas mest är kvinnor och barn.

Det har vi sett i Ukraina. Rysslands invasion i Ukraina var ett brott mot mänskligheten. Vi vill alla ge stöd till Ukraina men vad innebär det att visa solidaritet i den situation vi är? Det tycks betyda mer och mer vapen till Ukraina som ska ”vinna” kriget. Vad innebär det att vinna ett krig mot Ryssland? Det är svårt att föreställa sig. Vad är det för vinst man föreställer sig? Vilka blir konsekvenserna? För Ukraina och alla människor? För klimatet och kommande generationer?

Detta är svårt att tala om därför att man utmålas snabbt som motståndare till Ukraina. Jag gjorde tidigt motstånd mot att leverera vapen till Ukraina, och jag blir kallad Putinvän, förvirrad pacifist…. Jag undrar vem ska betala priset? Vem tar konsekvenserna? Den frågan ställer jag alltid i mina artiklar, men jag får inget svar. Den här frågan splittrar fredsrörelsen. Nu, t ex får Fredsrörelsen på Orust inte hålla seminarierna i kommunens kulturhus. Många dras ner i militarismen. Mer vapen till Ukraina ses som positivt. Sverige har tidigare sagt: Ingen vapenexport till krigförande länder. Nu är den regeln helt borta. Man legitimerar vapenleveranserna och säger: ”Ukrainas frihet handlar om vår frihet”. I stället borde Sveriges bidra till fred genom att hålla oss alliansfria och arbeta för förhandling och medling. Det behövs fria korridorer. Ansökan om Natomedlemskap har skett utan politisk diskussion. Vi vet hur det gick till. Den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen svängde snabbt innan valet. Nu är vi inne i en förnedrande diskussion med president Erdogan och Turkiet, och fredsrörelsen är splittrad i olika uppfattningar. Ska man ta med Natofrågan i diskussionen för fred i Ukraina, ska man ge vapen till Ukrainas försvar? Det var varit svårt att nå en samordning och manifestationer när det finns olika tolkningar om vad som hände före Rysslands invasion för ett år sedan och vad som är bäst att göra.

Här i Sverige är det särskilt svårt att komma med andra informationer och synpunkter än de som förs fram i de traditionella medierna. I andra länder i Europa syns mer av debatt. I Tyskland har ett manifest talande mot vapenleveranser och för förhandlingar samlat över 700 000 underskrifter fram tills idag den 8 mars. Initiativet togs av Alice Schwarzer, en journalist och feminist, och Sahra Wagenknecht ledamot för Die Linke (vänstern) i förbundsdagen. Manifestet har fått stort genomslag. I Sverige hakade Kvinnor för Fred på och gjorde en till svenska förhållanden anpassad skrivning. De protester som kommer från andra länder har inte sällan ekonomisk bakgrund. Höga mat- och elpriser slår värst mot dem med små medel. Alltfler har svårt att klara vardagen. Motstånd mot vapenleveranser till Ukraina finns dels inom fredsrörelsen dels bland de högerextrema där nationalism kopplas samman med vapenfrågorna. Det går inte ihop!

På den globala nivån finner vi att här finns en skillnad mellan de länder som är engagerade i Ukraina så att de vill att Ukraina ska ”vinna” på det gamla militaristiska sättet (i Europa, Nordamerika och gamla Sovjetländer) och länder i övriga världen. I de senare talar man för förhandlingar. Här finns alliansfria stater och kärnvapenfria världsdelar. I september talade man i Generalförsamlingen i FN om Ukrainakriget. Ledare för 66 länder, däribland många folkrika länder, krävde förhandlingar för att få slut på kriget.

Normalt exporterar Ukraina säd som nu inte når fram. Kriget tar resurser från de frågor vi har högst på dagordningen som välstånd och klimat. Utvecklingen går i hög grad bakåt. Om inte problemet löses blir det nya konflikter som kräver lösningar. Det finns andra sätt att hantera konflikter än med våld. I TV och tidningar ser vi inte fredsforskare som talar om detta. De vi ser är män och folk från försvaret. Frida Stranne är freds- och konfliktforskare i Halmstad. Hon säger att det inte går att vinna demokrati på slagfältet. Med tjugo års krig i Afghanistan hade man inte lyckats uppnå ett enda av målen man satt upp. Dåvarande försvarsminister Hultqvist sa: ”Vi lärde oss att samarbeta med Natostyrkorna.” Det var ett gigantiskt misslyckande.

Jeffrey Sachs (nationalekonom som nu engagerar sig starkt i att – med hjälp av information – bidra till att förhandlingar kommer till stånd och kriget upphör) säger att svaren inte finns på slagfältet.

Hur många döda och hur mycket materiell förstörelse tycker de som förespråkar vapenleveranser och fortsatt krig det är värt? De säger att man inte kan förhandla när man är i underläge. Spelet ser ut så att man krigar tills den som är i överläge och vill förhandla har mest trumf på hand. Den som är i underläge tänker på samma sätt och så fortsätter maktkampen. Den preussiske krigsstrategen Clausewitz´ mest kända yttrande är ”Kriget är en fortsättning av politiken med andra medel.”

Så ska det inte vara. Förhandlingar måste hållas för att söka gemensamt godtagbara lösningar. Om inte, hur länge ska det dröja innan 100 000-tals döda och skadade, oräkneligt antal traumatiserade och enorm fysisk förödelse fått parterna att sluta? Det kommer att ta generationer att övervinna de skadliga effekterna. Anser man att Ukraina ska betala detta? Det är ett mekaniskt synsätt på våldet. Man säger: ”Det är inte moget, vi kan inte förhandla.” Jag skulle vilja se delegationer av freds- och konfliktarbetare men det perspektivet ryms inte, får knappast plats i debatten. Kriget är det yttersta uttrycket för patriarkal maktordning. Det är svårt i det politiska klimat som råder nu att tala fred och konfliktlösning, men vi måste höja våra röster hela tiden, inte acceptera krigen som en förlängning av politiken.

Hur kommer det sig att det är mest kvinnor i fredsrörelsen och i omsorgen om planeten? Jag tror det är ett uttryck för den patriarkala maktordningen. Kvinnor och män har olika roller i det här. Låt oss sträva efter att vara mer människor än kvinnor och män. Det är idén med jämställdhet. Mänsklighet, ej inskränkt patriarkal maktordning.

Jag såg en film ”Kvinnor talar”. Den handlade om ett samhälle någonstans. Kvinnorna hade inga rättigheter. De tjänade hela tiden männen och barnen. På nätterna blev en del nedsövda och våldtagna. En man blev tagen på bar gärning och kvinnorna började tala med varandra. Vad skulle de göra? De satte upp tre alternativ: 1. Inget, vi får förlåta. 2. Vi stannar kvar och slåss. 3 Vi flyr. Ett antal kvinnor utsågs för att fatta ett beslut. De hade ett dygn på sig att samtala och berätta om sina egna erfarenheter. De var livrädda att deras flickor skulle uppfostras så här. Deras inställning till vad de skulle göra ändrades under dygnets gång. Först ville de flesta hålla på förslagen 1 och 2, dvs förlåta eller stanna kvar och slåss: kräva utbildning med mera. De sa: ”Vad har det inneburit för mig att jag skändats och blivit utsatt för detta?” Så, långsamt, förflyttade de sig till den position som fått minst röster, nämligen att fly. Om de stannade kvar skulle de bli mördare. Det livet är inte värdigt, sa de: ”Vi måste ge oss av för att vi vill något annat.” De beskriver nu det goda livet. Detta närmar sig pacifism, ett ideal de har någonstans. Efter ett dygn är de på väg till ett liv utan våld.

Dikt ”Framåt” av Siri 12 år.

Framåt flyter vattnet

Framåt flyger fågeln

Framåt trampar hjorten

Framåt rinner tiden

Men det beror på oss hur det blir

Framåt blåser vinden

Framåt flyger tanken

Framåt trampar våldet

Men det beror på oss hur det blir

Framåt stormar rädslan

Framåt flyger skriket

Framåt trampar ondskan

Men det är på oss det beror hur det blir

Framåt blickar glädjen

Framåt flyger skrattet

Framåt trampar hoppet

Hoppas det är så det blir

FIKA

Samtal

Gudrun: Om man säger fred blir man fredlös. Det gäller att inte tappa rösten och hämta inspiration från andra, gärna från andra länder.

L J: Under lång tid har en fiendebild byggts upp. Ryssland är fienden. Nästa blir Kina. Jag tycker föreningen CodePink i USA är bra. Det gäller att motverka fiendebilder. Man säger: ”Det går inte att förhandla med Putin.” Vad säger du om det?

Gudrun: Den här fiendebilden har byggts upp under lång tid. Var står nästa stormaktskrig? Det blir kraftmätningar där man bygger in konflikter. Vi måste bryta dominanstänkandet där ekonomiska och militära medel används för att nå egna mål. Världsbilden som handlar om att dominera behöver bytas ut.

Publ.: Vad tänker du om ekonomi som grund för krig?

Gudrun: Det ekonomiska systemet vi har är invävt i det här. Nu under Ukrainakriget går vapenindustrin på högvarv. Orderböckerna är fulltecknade. Grunden är själva tänkandet. Vi måste förstå att vi måste ställa om, minska ner. Vi måste inse att vi inte är herrar över jorden utan är en del av planeten. Johan Rockströms bok ”Jorden – Vår planets historia och framtid” tar upp behovet av omställning gällande livsmedelsproduktionen och att utsläppen måste ned och orättvisorna utplånas. Ett nytt ekonomiskt system behövs. Det kapitalistiska systemet innebär rovdrift.

Publ.: Kolonialismen fortsätter.

Gudrun: De afrikanska staterna avskaffar de gamla koloniala herrarna. Ett nytt beroende kommer i form av samarbetet med Kina.

Publ.: Annars är det Världsbanken som styr.

Gudrun: Det blir nya kolonisatörer.

T M: Ett problem är att det är svårt att tala om andra krig såsom de i Jemen och Mali där Sverige varit, och är, direkt militärt engagerad. De krigen är nu i medieskugga av Ukrainakriget. Man kan inte ta upp dem i debatten.

Gudrun: Det pågår en massa krig och de leder till svält. Ukrainakriget och debatten kring det har försvagat demokratin. Det har blivit ett större glapp mellan institutionaliserad politik och sociala kriser. Det blir ett glapp mellan politiken och det människor uppfattar som relevant. I det glappet växer högerextrema krafter, antivaccinationkampanj m m. Alltfler länder går från demokrati till autokratier. Nya politiska förslag som leder till avlyssning och nu spionlagen. Det går hand i hand med ökad militarisering. Resurser förs till militären och från biståndet. Man ser inte sambanden. Det finns mycket att göra. Den 4-6 augusti blir det fredsfestival i Simrishamn, som tidigare år. Vi måste höra av oss på alla tänkbara sätt. Det finns en storhet i att vara människa. Vi kan tillsammans göra analyser och agera för människovärdet, inte bara jaget. Vi kan gå fram och göra jättemycket. Det är en fröjd att vara människa!

Jag avslutar med en dikt av poeten Lina Ekdahl: ”Konflikten är löst”


 

Konflikten är löst

Nu säger jag det för allra sista gången.
Sluta nu.
Om jag ser någon av er skjuta en gång till
då blir det ingen efterrätt.

Hör ni inte vad jag säger?

Då tar jag pistolerna
och gevären och granaterna och kanonerna.
Då kan ni inte ha dom
om ni bara håller på och skjuter på varandra hela tiden.
Nu får det vara slut.

Jag bryr mig inte om vem det var som började.
Det spelar ingen roll.
Sluta döda nu.
Sluta kriga.
Nu räcker det.
Nu får det vara slut.

Titta här vad tråkigt det ser ut,
trasiga hus, ensamma barn, döda människor överallt.
Ingen mat finns det, allt är förstört.
Nu får det vara nog. Nu får ni säga förlåt.
Gör det.
Säg förlåt till varandra.

Ja.

Ja gärna.
Jag förlåter dig gärna säger man när någon säger förlåt.

Nu får vi hjälpas åt att bygga upp städerna,
ta hand om dom övergivna människorna,
läka såren
och aldrig, aldrig göra om sådana här dumheter igen.

Nu äter vi risalamalta.Karin Utas Carlsson

vid pennanUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com