Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Fredens och motståndets kulturer - de fördömdas och de upproriskas. Om romer och revolutionärer

Kulturhuset Kajutan 2012-10-18

Irka Cederberg, socionom och journalist med "s historia och situation som specialområde.
Björn Kumm, journalist och författare, med många böcker om länder som inte är de mest kända bland oss västerlänningar.Björn Kumm (BK) inledde med att referera till föregående sammankomst med Fredsrörelsen på Orust den 11 oktober, då ämnet var "Vad lär oss kriget?" och konstaterandet som då gjordes, att vi lätt glömmer de erfarenheter som gjorts. BK påpekade också, att det är mycket lätt att glömma länderna utanför Europa och Amerika, länder som vi vet för lite om, eller som vi inte vill veta något om. En del av dessa finns behandlade i de memoarer som BK nyss utgivet ("Uppdrag Världen").

BK nämnde Uganda under Idi Amin, som BK gjorde en omtalad intervju med 1973. Det var verkligen inte helt ofarligt att möta Idi Amin. En tid innan intervjun hade två amerikaner mördats. Två ministrar, som deltog i intervjun, var uppenbart oroliga för sin säkerhet. Hela den indiska befolkningen hade av Idi Amin utvisats, en åtgärd som faktiskt var populär bland såväl indierna, som övrig befolkning. Indierna hade länge sökt om tillstånd att få flytta till England, men hade förvägrats detta, trots att man hade medborgarskap där. Nu när de tvingades ut ur Uganda kunde England inte längre vägra.

Haiti är ännu ett exempel på ett land, som vi har ringa kunskap om eller en snedvriden bild av på grund av propaganda. Haitis stolta historia av lyckosam frihetskamp i franska revolutionens anda mot slaveri och ekonomisk utsugning är föga känd, trots den uppmärksamhet landet fick i samband med hjälpinsatserna under jordbävningskatastrofen 2010. Haiti fick då nästan halva sin befolkning utplånad.

Haiti är kanske är mest känt för de ökända diktatorerna Papa Doc Duvalier och sonen Baby Doc. Ändå har landet, alltsedan det vann sin självständighet 1804 efter den första segerrika slavrevolten någonsin, inspirerat frihetssträvanden och antikoloniala rörelser världen över.

Sedan Duvalierregimen störtats i slutet av 1980-talet inleddes en ny hoppingivande utveckling, som främst kom att personifieras av den radikale prästen Jean-Bertrand Aristide. Både 1990 och 2000 valdes Aristide till landets president med överväldigande majoritet men båda gångerna blev han avsatt genom kupper. Första gången störtades han 1991 av militären och 2004 tvingades han bort av en fransk- amerikansk expeditionsstyrka. (Citat från recension av Peter Hallwards bok "Haiti", i vilken BK skrivit om Haitis historia).

Björn konstaterade att djupaste förtryck inte alltid leder till uppror. Irka, som strax ska berätta om "s historia, påpekade att man blir offer och lever upp till den rollen, eller man revolterar. Av Thomas Hammarbergs rapport om EUs cirka 15 miljoner romer framgår att Tyskland slutit avtal med det självständiga Kosovo att utvisa romer dit. Detta pågår. I Kosovo placeras " i läger vid nedlagda blygruvor med smittad mark. Blyhalterna i barnens blod överträffar allt man tidigare känt till.

Det nedlåtande moraliserandet över offren för detta och liknande förtryck tar sig groteska former: TV-predikanten Pat Robertsson i USA förkunnade att jordbävningskatastrofen på Haiti var Guds straff och Fredspriset till EU närmar sig hånet av romerna som EU-staterna är i full färd med att förvisa.

Irka Cederberg (IC)har nyligen givit ut boken" Född fördömd. Romer - ett europeiskt dilemma".Det är en gedigen genomgång av romernas förhållande till det europeiska majoritetssamhället från 1000-talet till i dag. En från början till slut mycket nedslående historia. Sedan flera år syns också nya stormsvalor på himlen. Ett alltför länge ihjältiget problem sprider sig nu som en röta från land till land, och allt tyder på att Europa står inför en stor, gränsöverskridande minoritetskris. Framryckande extremister i allt fler länder börjar ropa på en slutgiltig lösning, det rycker oroväckande i världsdelens känsliga folkmordsnerv.

Titeln på Irkas bok Romer - ett europeiskt dilemma - anspelar på Gunnar Myrdals An American Dilemma från 1944 där han beskriver de svartas situation i USA. Irka menar att det är dags att blottlägga den skandalösa behandling som romerna utsatts och fortfarande utsätts för i Europa.Det finns fler likheter med USA. I Rumänien, där de flesta romer i Europa en gång levde, var de bokstavligen slavar fram till mitten av 1800-talet. Men i det individualistiska och rörliga Amerika fanns trots allt öppningar, i Östeuropa fastnade romerna efter frigivningen i en tröstlöst ond cirkel av kollektivt förakt och utstötning. Ofta tilläts de varken slå sig ner någonstans, gå i skola eller arbeta.

Björn berättar att hans far Evert Kumm på 1960-talet med kraft engagerade sig i romernas utsatta situation i Sverige. Han blev på ett sätt deras ombudsman. Evert var med att bilda Nordiska Zigenarsamfundet och blev dess förste ordförande.

Romernas ursprung är oklart, men enligt Irka Cederberg anser forskningen i dag att de härstammar från en indisk armé, som omkring år 1000 kom att isoleras i Anatolien i nuvarande Turkiet. Därifrån fördrevs de efter hand av turkarna och hamnade kring Svarta havet.

Efter folkvandringstiden har Europa, besatt av blod och jord, inte visat någon som helst misskund med folkgrupper, som inte ansetts ha bofast hemortsrätt, och förr eller senare har de själva fått skulden för sitt påtvingade tillstånd.

Även Sverige har, med allt från inreseförbud till tvångssteriliseringar, ett beklämmande förflutet i förhållande till romerna. Men det är den ännu rådande situationen i dagens Östeuropa som är tidens stora skamfläck. Romerna där hade stora förhoppningar på EU-medlemskapet, och inför de nya medlemsländernas inträde i unionen ställdes mycket riktigt krav och gavs löften: medborgarrätt, bostäder, utbildning.

Men inte mycket hände, och i den ekonomiska krisens spår har nu både fattigdom och förföljelser tilltagit. Följden är att allt fler romer försöker utnyttja sin nya rätt till fri rörlighet för att flytta till andra länder (Romerna, har författaren Günter Grass sagt, är de enda sanna européerna - de erkänner inga nationsgränser). Svaret har inte låtit vänta på sig: sedan många av dem sökt sig till Italien har rena pogromer flammat upp och Silvio Berlusconi lät både registrera och tvångsutvisa romer utan att EU ingrep.

I Helsingfors har man nyligen rivit en romsk bosättning. I Madrid rapporterades för bara en vecka sedan hur man inlett en evakuering av fyra stora romska områden i stadens utkanter.

Återigen: Vem blir revolutionär? Är det de förtryckta? Svaret är Nej. Bland romerna kan man inte hitta revolutionärer eller personer som klassificerats som terrorister.

IC framhöll dock Katarina Taikon som en sann upprorsmakare i klass med Martin Luther King, som då han mottog Nobels Fredspris hade ett möte med Katarina Taikon för att visa sin uppskattning av hennes kamp för romerna. Detta möte rönte stor uppmärksamhet.

Katarina Taikon är numera mest känd för sin självbiografiska serie barn- och ungdomsböcker "Katitzi". Dessa har blivit översatta så även romska barn kan läsa dem.

Katarina Taikons mest betydelsefulla verk för att förändra romernas situation var dock boken "Zigenerska" (1963). I denna beskrivs romernas förhållanden och behandling i Sverige. Romerna levde utanför samhället och var ständigt på resande fot. De bodde i tält, eldade i en plåtkamin för att hålla värmen under kalla nätter och fick enligt lagen inte stanna i samma kommun mer än i tre veckor. Ingen skolgång var möjlig på grund av detta kringflyttande. Under 2:a världskriget fick man inga ransoneringskort.

I boken krävde hon samma rättigheter för romerna som andra medborgare har. Boken slog ner som en bomb och många intresserade sig för frågan. Katarina Taikon lyckades engagera Tage Erlander och han gjorde stora insatser för att normalisera förhållandena för romerna. Bl.a. fick man flytta in i vanliga lägenheter och därmed kunde skolgång arrangeras.

Mycket har hänt sedan 60-talet, men det var först år 2000 som romerna erkändes som en nationell minoritet. I dag ser situationen värre ut för romer i andra europeiska länder där exkluderingen lever kvar. I oktober i höst kunde dock en Pride-parad hållas i ett 20-tal städer i Europa.

Katarina Taikon dog 1995 efter många år i koma efter en hjärnskada.

En med romerna nära besläktad grupp är resandefolket. Det är en grupp som i äldre tid och till viss del även idag stod utanför det etablerade samhället. Fram till slutet av 1900-talet gick de även under benämningen tattare, en term som idag anses nedsättande och har starka kopplingar till rasbiologiskt grundad diskriminering. Resandefolket har skiftande bakgrund. I Sverige hade de en livssituation liknande romernas och flera har bevisligen släktskap med romerna, då de också i stor utsträckning använder dialekter av samma språk, romani. Resandefolket i Sverige uppskattas idag bestå av cirka 20 000 individer, men kan vara så många som 100 000, eftersom folkräkning baserad på etnicitet inte är tillåten i Sverige.

BK framhöll att romernas motstånd mot förtryck alltid har varit lamt. Han har en ny bok under arbete, som belyser motstånd och motståndsrörelser. Mau-Mau-rörelsen i Kenya är ett exempel på en rörelse, som inte tystats ner utan medvetet beskrivs ur ett snedvridet kolonialt perspektiv.

Mau-Mau var en gerillarörelse i Kenya mellan 1952 och 1960. Mau-Maus främsta mål var att överta den kenyanska mark som koloniserats av de vita nybyggarna. Tiotusentals människor, varav 26 vita bosättare, dog i upproret, som visserligen slutade i brittisk militär seger, men ledde till Kenyas självständighet, då blodbadet blev avgörande för att vända opinionen i Europa. Mau-Mau-rörelsens ledare, Jomo Kenyatta blev det självständiga landets förste premiärminister och sedermera president.

IC framhöll att intresset för romerna ökade efter 2:a världskriget, på grund av att romerna då behandlats på samma sätt som judarna.

När nazisterna kom till makten vidtog de nya åtgärder mot romer. Från juli 1933 blev deras barn steriliserade, så att de aldrig skulle kunna skaffa barn. Enligt nazisterna var romer "födda till brottslingar". I det nazistiska registreringssystemet hamnade de i kategorin "antisociala" tillsammans med prostituerade, tiggare, alkoholister och hemlösa.

1936 hölls de olympiska spelen i Berlin. Precis innan spelen började samlades alla romer kring Berlin ihop och sattes i koncentrationsläger. Nazisterna ansåg att "zigenare" inte hörde hemma i det tyska samhället. Under de följande åren fängslades även romer i andra tyska städer. I november 1941 gasades 1000 tyska och österrikiska romer till döds i förintelselägret Chelmno i Polen. Det var åtta månader innan massgasningarna av judar började. I Auschwitz mördades 20.943 romer. Nazistiska vetenskapsmän utsatte ofta romer för medicinska experiment i förintelselägren. Det beräknas att nazisterna mördade mellan 500 000 och en miljon romer.

IC läste ett gripande avsnitt ur den romska motsvarigheten till Anne Franks dagbok (Farväl Sidonie).

Att vara rom gäller i dagens läge inte som asylskäl. Dock har Kanada haft en liberalare politik. I Ungern sätts romska barn i separata skolor. Under kommunisttiden var rasism förbjuden. Rasism ansågs enbart förekomma i USA och Sydafrika.

Björn Kumms far, Evert Kumm, engagerade sig i många förtryckta gruppers förhållanden. Björn säger att han fick sin syn på maktförhållandena i världen via modersmjölken. Förutom att starta Nordiska Zigenar-samfundet, var han engagerad i Korea-frågan, en konflikt vars beskrivning färgats av USA:s syn och som därmed blivit synnerligen snedvriden.

Föredraget belyser tydligt, att det inte finns några enkla svar på frågan, vilka faktorer som skapar revolutionärer. Inte heller finns entydiga svar på frågan hur en väpnad revolution kan skapa ett fredligt samhälle. Idéhistorikern Amanda Peralta deltog som befäl i den argentinska gerillan på 1970-talet. Hon insåg att en väpnad befrielserörelse efterhand riskerar att utvecklas till en kopia av den förtryckande makt som bekämpas. Det finns många exempel på att ickevåldsuppror ger fredligare resultat. I sin nästa bok, om motståndsrörelser, kommer Björn att behandla detta.

På frågan om vad som hindrar romer från att göra ett samfällt uppror anfördes att deras sextiotal dialekter som närmar sig skilda språk försvårar kommunikationen mellan de olika ländernas romer. De är spridda över kontinenter och det är svårt att finna en enande kraft med möjlighet att agera överallt. Utbildning är nyckeln menar Irka: utbildning av hela folket och av romerna.Vid anteckningarna
Bo Edvinson
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com