Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Planetärt nödläge och militära illusioner

Om behovet av en global etik för hållbar utveckling

Fredsforskaren Jan Öberg, Fredsrörelsen på Orust, den 14 okt. 2020

(anpassad för hemsidan i december)

Ola Friholt: Mottagaren av Nobels Fredspris har utsetts av Nobelkommittén i norska Folketinget: UN World Food Programme, FN:s Livsmedelsprogram. Alfred Nobels egentliga avsikt var att belöna arbetet för nedrustning och förbrödring mellan folken, ”fredsförfäktare”. Återigen har Nobelkommittén valt att inte följa testamentet. Det är inget fel på Livsmedelsprogrammet men det passar inte in som mottagare i enlighet med testamentet. Man går förbi dem som verkar för just det som Nobel avsåg i sitt testamente. Den som ägnat sitt liv åt att lyfta detta faktum är Fredrik Heffermehl, med stöd av Jan Öberg. Fredrik har tidigare skrivit boken: ”Nobels fredspris: Visionen som försvann”. Nu har han kommit ut med en ny ”Medaljens baksida”. Den finns at köpa hos oss.

Vi här i Fredsrörelsen på Orust har med ’Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente’ sedan 2013 belönat värdiga personer som verkat i Alfred Nobels anda. Den första mottagaren var Jan Öberg. I den här nyutkomna fredsalmanackan står på sidan för december om vårt pris som 2015 postumt tilldelades M K Gandhi och som hämtades av Radha Bhatt från Gandhi Peace Foundation. Vi säljer almanackan för 40 kr. I år, den 5 december, kommer vi att dela ut priset till tre kvinnor: Berit Ås, Maj Wechselmann och Gudrun Schyman. Det blir tre föreläsningar och fredsfest i Ellös Folkets Park. Anmäl er! (Detta program flyttade coronan till 6 mars 2021)

Jan Öberg: Fredsrörelsen på Orust är Nordens bästa fredsförening. World Food Programme har förutom några få år letts av en amerikan. USA betalar hälften av dess budget.

Idén med Alfred Nobels fredspris var att bekämpa militarismen. De utdelningar som skett de flesta år utgör ett brott av juridisk karaktär. Nobelkommittén är utsedd av Folketinget, alltså ett helt politiskt motiverat pris, inte som de andra prisen som utses av fackfolk. Också Svenska Nobelstiftelsen (Stockholm) är ansvarig. Den ska följa testamentet och förvalta förmögenheten. Världens mest prestigefyllda pris för fredsarbete har givits till helt andra – i och för sig ofta verksamma för goda ändamål – än de som verkat mot militarism och för nedrustning. Inte en enda journalist har ställt frågor kring syftet med priset.

Efter att Al Gore 2007 fick fredspriset har Fredrik Heffermehl med mitt stöd arbetat för att priset ska delas ut enligt testamentet. Fredrik har ägnat åratals av forskning med arkivstudier och i juridik.

Här idag ska jag tala om det som ligger utanför Sverige. Se på våra nyhetsprogram! Vi håller på att bli tredje världen i dess dåliga betydelse. På vägen hit lyssnade jag på programmet ”Kvart i fem”. Jag säger inte att vi ska ägna mesta tiden i nyhetsprogrammen till utländska nyheter men kunde de inte ta upp vad som händer i världen 5 minuter av 15? Det är en gigantisk eskapism med underhållning och identitetspolitik.

Vi vill höra annat än om vad som händer i Stockholm, t ex de mänskliga konsekvenserna av sanktioner mot Iran (80 miljoner människor), ”fake news” t ex att Saddam Hussein hade kärnvapen. Oftast är det inte ”fake news” utan ”omitted news”, alltså allt väsentligt som utelämnas i rapporteringen. Tänk: Vad var det för perspektiv jag inte fick veta något om? Graden av allt vi inte får veta något om är värre än någonsin tidigare.

Jag ska i kväll tala om fem saker.

 1. Det planetära läget.
 2. Occidenten, dvs Väst/USA-imperialismen är på väg mot sitt fall.
 3. Framtidens värld är nu på väg att utvecklas. Inget nytt imperium utan mångfald. Kinas annorlunda väg.
 4. Om Sverige och Europa. Vi blir ”mellanliggare” mellan Öst och Väst. Ny svensk utrikespolitik.
 5. Tankar om global etik.

Jag börjar med det sista, tankar om global etik. Jag var 1991 i Japan och skrev om global etik. Hur ska man tänka för att få världen att överleva? Fredsrörelsen sysslar mycket med vapen men det intressanta är tänkandet, det som leder till att politiken handlar om att sälja, hota med och utnyttja vapen. Vi borde intressera oss för strukturerna som ligger bakom. Utgå från Gandhis ickevåldslära och relationen till naturen. För mig har Harald Ofstads bok ”Vårt förakt för svaghet” (1981) varit betydelsefull.

Det planetära läget

Hotet mot miljön är ingen riktigt ny kunskap. Vi har känt till miljöproblem sedan -50-talet. Rachel Carsons bok ”Tyst vår” kom ut 1962. Georg Borgström skrev om tillväxtens gränser, liksom Romklubben litet senare, vid 1970-talets början. Så kom Brundtlandrapporten 1987, ”Vår gemensamma framtid”, som lanserade termen ”hållbar utveckling”.

Vi har i 60-70 år vetat att vi inte lever hållbart. Varför har vi inte gjort något? Västlig demokrati är värdelös när förändring krävs. Politiker som säger något negativt blir inte omvalda. Ett fyra-årigt perspektiv leder till att förändring uteblir. Det går inte att tro på västlig demokrati när tiden är kort. Det behövs demokrati lokalt och ett system som har en vision.

Det nya är att isen smälter men vi har ingen framförhållning. Grönlands glaciärer smälter. Vi borde gemensamt försöka undvika katastrofen.

Militarismen. Vi borde från förra seklet ha lärt oss att krig inte är någon bra idé. Det tredje världskriget har pågått sedan 1945. 1953 tvingades Mosaddeq i Iran bort genom en statskupp. Vi har levt under ett kallt krig med mycket våld. Nu hotar också artificiell intelligens och autonoma vapensystem, också kärnvapen. Mindre kärnvapen utvecklas för att kunna användas mot konventionella vapen och cyberattacker. Tröskeln för användning av kärnvapen har sjunkit och kärnvapenkriget hotar mer än någonsin.

Vid sitt avskedstal 1961 talade Eisenhower om det militärindustriella komplexet, MIC. Elitens gemensamma intressen är utanför demokratins kontroll. Idag har det en civil ledning. Systemet är sjukt. Om Trump eller Biden valdes till president den 3 november är likgiltigt bortsett från att systemet snabbare kommer att rasa ihop om Trump vunnit. Hur det än kommer att gå vinner Trump. USA inför sanktioner, 6 700 stycken!! De europeiska länderna tvingas genom banksystemet att införa sanktioner mot t ex Iran. Den amerikanska sanktionslagstiftningen påverkar oss alla. Sanktionerna medförde fler dödsfall i Irak än kriget. Och i våra medier är det tyst.

Demokratin är omkörd av nationalism och populism. Jag hade en utställning på Biennalen i Venedig och talade med kanske 1 500 personer. De kände oro för klimatfrågan och trodde inte på systemet längre. De sa att det inte spelade någon roll hur de röstade. Vi måste hitta på något sätt att fatta beslut, något som inte bygger på de politiska ledarna. Det är helt groteskt att ha en fyraårshorisont. Vi får visserligen rösta men får vi välja? Listan vi får är sammansatt av politiska partier.

Se på European Song Contest. Här kan vi välja musikstycke. Men problemet med val i politiken har vi inte löst. I Iran finns lokala val…. Jag har ingen lösning men vi är allt för nöjda med systemet. Och vi blir passiverade av meningslösa underhållningsprogram….

Coronapandemin visar på säkerhetspolitisk bankrutt. Den har avslöjat att olika regeringar har sålt ut beredskapslagren och lagt pengarna på vapen. Och så pamfletten ”Om krisen eller kriget kommer”. Vi har lagt pengar på något som inte fungerar och som inte behövs, militära reservdelar och uniformer i stället för ansiktsmasker och termometrar. Vår hälsa har inte varit i centrum. Att pandemier kommer har länge förutsetts. Den här felsatsningen gäller alla länder. Inte heller Kina var förberett, men med beslutsamhet stoppade de smittan. Idag har de inga inhemska nya fall.

På nyheterna idag har det sagts att civilförsvaret ska utökas så att vi kan klara oss i 3 månader. Sedan ska ”hjälp” komma från utlandet. Vad är det för hjälp? Teorin att våld ligger under alla problem och ska lösas med våld håller inte. Du hör: ”Jag tycker inte om våld men…” Slopa men! Det är detta ”men” som förstör världen. Vi ska inte acceptera våldet.

Våldet/militären är uttryck för moralisk svaghet. Den som bara har en hammare och ser allt som spikar kan inte bygga ett hus. Se på USA! De har 45% av världens militära utgifter och är ändå rädda. Ju fler man sätter sig på, desto fler fiender får man.

Occidenten ( = västvärlden) på fall. https://transnational.live/2020/09/30/why-the-us-is-falling-and-faster-than-you-may-expect-a-40-year-old-prediction-coming-true/

Vi har lärt oss att Nato-staterna var första världen, Sovjet den andra och resten av världen den tredje. Man tänkte sig att utvecklingen skulle gå från den tredje till den andra och sedan den första. Och sedan? Vad gör man när USAs imperium faller? Ingen politiker verkar ha tänkt den tanken. Jag ger inte USA-imperiet 5 år. För fem år sedan sa Johan Galtung att det skulle vara till 2020. 

Den som är nummer ett i hierarkin tror sig inget ha att lära. Det är farligt att vara där särskilt om man inte kombinerar det med att lära av andra.

Jag ska ge er tjugo punkter varför USA är på väg mot sitt fall som imperium. Alla imperier i historien har gått ned. USAs började med Vietnamkriget. Man sa tidigare: Fråga inte vad andra kan göra för dig, fråga vad du kan göra för dem. Allt jag älskat är nu borta. USA har förstört sig självt, ett långsamt självmord. Det händer först under Trump och fortsätter under Biden.

Det 20 punkterna i ett imperiums fall är:

 1. Alla imperier faller samman förr eller senare.
 2. Vi får aldrig nog. Vi vill alltid dominera och kontrollera.
 3. Hybris. Vi slipper undan med allt – för en tid tills realiteterna kommer ifatt.
 4. Exceptionalism. Särskilda regler för mig. Vi lever ovanför lagen.
 5. Först går det fint. Amerikanisering i media, film, konst och kultur. Sedan blir det rutin.
 6. Problemet med att vara nummer Ett är att det inte finns någon att se upp till. Ingen att lära av. Om du är nummer 37 har du 36 stycken att lära av.
 7. Missionerande. Andra ska bli som vi.
 8. Legitimiteten försvinner långsamt. Militarisering blir följden.
 9. Mer och mer militarisering. För USA-s ledare är det nödvändigt att utpeka fiender.
 10. Ökande autism, förnekelse och grupptänkande. Ledare omger sig med folk som tänker likadant och inte ifrågasätter.
 11. Sociopolitisk mental trötthet. Det har gått bra länge men så blir det en spricka och nya följer.
 12. Brist på vision och ny dynamik. Signalerna blir alltmer negativa och destruktiva.
 13. Det positiva ebbar ut och paranoia inträder. ”Hela världen är emot oss”.
 14. Stagnation och antiintellektualism. Man fortsätter göra som man alltid gjort. Hammaren används för allting.
 15. Självförhärligande. Du ser dig som störst och bäst. Du förlorar kontakten med realiteter.
 16. Den normativa och kulturella kraften försvinner.
 17. Endimensionalitet. Eftersom du står över alla andra använder du militären och i mindre grad effektiva (och humanitära) metoder. Diplomatin står tillbaka.
 18. Dekadens, illusioner och lögner. Utrikesminister Pompeo skröt med att det är en del av den amerikanska traditionen att fuska, stjäla och ljuga. Moralisk kollaps. Fake news och uteslutande av fakta.
 19. Psykopati och kakistrokrati, vilket betyder att ledarna är de värsta, minst kvalificerade och mest skrupelfria av alla medborgare.
 20. Demokratin och folks deltagande faller samman. Att mobilisera motkrafter som kan rädda vad som räddas kan blir allt svårare för varje dag.

Framtidens värld

USA skulle kunna bli ett mycket bättre land utan imperialism. Idag lever 20% av befolkningen under fattigdomsgränsen. Kina bygger snabbtåg mycket mer än USA. The Belt and Road Intitative, BRI, är Kinas enorma projekt att bygga civil infrastruktur som förenar 80 länder. Rysslands utrikeshandel är mindre än de nordiska ländernas. Alla länder är beroende av USA. George Orwells bok ”1984” marknadsfördes av CIA på ett sådant sätt att vi skulle förstå att det var Sovjetunionen som avsågs.

Det finns bara en Gorbatjov i varje sekel. Han hade kunnat spränga världen i luften men agerade fredligt. Och media befattar sig med obetydligheter…

Jag ser framför oss att i framtidens värld finna inga imperier. Väststaterna måste acceptera att bli en bland andra. Kina är inte så dumt. I kinesernas gener ligger inte missionerande. De har en militärbas utanför sina gränser medan USA har 630 stycken. Kineserna samarbetar med alla möjliga parter. De försöker inte ändra andras system eller expropriera. Jag tror på den multipolär värld där Kina är en spelare som andra. Europa skulle kunna medverka i det. Brexit är inte det enda sättet. Coronapandemin har visat oss bristen på samarbete i Europa. Så t ex baserades nu under Corona resande från Skåne till Danmark på vilket pass man hade. Jag med mitt danska pass kunde utan problem resa fram och tillbaka medan min svenska fru var förhindrad.

Nato kan inte existera utan USA. Behovet av kärnvapen försvinner när USA faller samman. USAs hot ger fruktan och därför vill länder skydda sig med kärnvapen. En multipolär värld är något helt annat. När stormakten USA faller samman och inte längre provocerar kan förändring ske. Men hur ska det gå till? Vi skulle behöva en planeringshorisont på 40-50 år. Att samarbeta utan konfrontation är det enda sättet för oss att leva. Om vapnen kunde skapa fred och säkerhet hade vi haft det för länge sedan.

Jens Stoltenberg säger att Nato vidmakthåller stabilitet och fred. Hur länge ska han göra det utan att vi säger att han liksom ”Kejsaren utan kläder” inte har något på sig. Hur tänker egentligen Stoltenberg och Hultqvist? Danska medborgare registreras och information lämnas ut till USA. Har de kollat danskar i utlandet (som mig själv)?

The Belt and Road Initiative är mer positivt än negativt. Det är ett enormt samarbetsprojekt för bygge av vägar, hamnar m m. 1 000 miljarder dollar till att börja med. Och vi blundar, ungefär som gästerna i Titanics restaurang när fartyget gick på isberget. Det är en bild också för Sveriges utrikespolitik. Diskussionen uteblir. Chomsky har aldrig varit på CNN och jag inte på svensk TV under de senaste 20 åren.

Nationalstaten kommer att spela mindre roll. Innan vi fördömer Kina bör vi fundera: Hur tänker de och varför har de lyckats? 700 miljoner människor har hävts ur fattigdom på 40 år! Huawei och Tik Tok är en utmaning mot vår kultur. Jag var i Kina 1983 och sedan igen 2018 och har sett skillnaden. Man beskyller Kina för att inte se till mänskliga rättigheter. Hör inte att ha mat och kläder och leva tryggt till mänskliga rättigheter? Kineserna levde under -70- och -80-talen i djup fattigdom. USA är på väg ner och kommer inte att klara konkurrensen. Kina är på väg upp. Hur kan amerikanarna nöja sig med att ha bara Trump och Biden att välja mellan?

Sverige och Europa

Nu gäller det att navigera, inte vara beroende av USA. Finnas mellan Öst och Väst. Gå på två ben: vän med USA men stark partner till icke-Väst. Vi i Sverige behöver en ny utrikes- och säkerhetspolitik. Men hållningen som finns på UD är sinofobisk, iranofobisk och ryssofobisk. Jag har inte stora förhoppningar. De kommer inte att ringa mig. Där är ett grupptänkande i SIPRI, UI och FOI. Vi träffar bara dem som har samma åsikter. Vi i väst ser oss som de enda som har den rätta världsbilden. Kennedy var annorlunda. Han bjöd in andra. Tre månader innan han mördades hade han sagt att han önskade fred med Sovjetunionen. Han talade om framtidens världsfred och mördades.

Vi måste lära oss att tänka annorlunda. Det finns många sätt.

Japan är osjälvständigt. 1990, när jag kom dit, var detta det första året folk låg på pappskivor under broarna.

Framtiden

Hur vill vi att Sverige ska vara om 20-30 år? Fredsrörelsen på Orust bedriver bra folkbildning. Jag tänker mig ett helt defensivt försvar, ingen provokation med möjlighet att anfalla bortom våra gränser. Civil konflikthantering ska gälla och FN-stadgan hållas högt. Det finns inget som är bättre. Idag skulle den inte ha kunnat bli till. Problemet är att medlemsstaterna bryter mot FN-stadgan. Reformer Ja. FN behöver en 10 gånger så stor budget och bli respekterat. Låt oss inte slänga ut FN innan vi har något bättre. Sorgligt nog har medlemsstaterna underminerat FNs styrka. ”Fred skapas med fredliga medel”, artikel 1 i stadgan [20 okt 2016 talade Jan här på Orust om FN-stadgan, se referatet www.fredrorelsen-pa-orust.se.] Det kommer från Gandhi: ”The means are in the making.” Det är inte konflikter som är problemet. De är roten till förändring. Problemet är våldet.

Global etik

Den globala etik jag tror på är omvårdnad, omsorg, sköta om, ta hand om, vara snäll emot, ”ethics of care”, njuta av något vi inte har förstört. Jag refererar till filosofen Hans Jonas: ”The Imperative of Responsibility” (1984). Den högsta principen sa vara: ”Du ska handla så att dina handlingar är förenliga med det äkta livets permanens.” Detta är i enlighet med Immanuel Kants kategoriska imperativ: ”Handla på ett sätt som du skulle vilja se upphöjt till allmän lag.” När du ska välja ska du vilja att alla människor (hela människan och alla människor) inkluderas i ditt tänkande. Jag är en av många. Min glädje består i att andra också kan känna glädje. Mål och medel hänger ihop.

Människan kan sedan 1945 förstöra världen med hjälp av kärnvapen och miljöförstöring och detta är något fundamentalt nytt. Det ändrar allt som heter etik. Eftersom vi har en teknologi som kan förstöra allt måste vi vara försiktiga. Det är ett moget sätt att tänka: Jag skulle kunna förstöra dig men jag väljer något annat. Vi måste tänka ödmjukt. Det är en plikt att vara försiktig med allt våld. Det innefattar inte bara människan. Vi tänker alltför antropocentriskt. Vi har mänskliga rättigheter. Vi har också skyldigheter mot naturen och kommande generationer ”The Earth Charter” [www.earthcharter.org].

Ett gott liv blir följden av

 1. Att vårda den permanenta existensen av allt som finns.
 2. Att vårda biologisk mångfald nu, att bevara.
 3. Att vårda kommande generationer, de som ännu inte fötts. Inlevelse för det som ännu inte finns. Inkludera de ännu inte födda generationerna i beslut vi fattar.

Det finns i vårt tänkande något av reciprocitet, dvs något för något, jag gör något för dig och du gör något för mig. Men det kan inte appliceras på kommande generationer. De har aldrig gjort något för mig. Detta kräver ett nytt tänkande. I ett globalt samhälle ger allt det vi gör effekter på resten av världen och tvärtom. I det indianska, traditionella tänkandet innefattar man sju generationer. Vi måste tänka i helheter, bevara och utveckla potentialen för fred. Våld är att reducera den potential som ett samhälle och en person har. Våldet förhindrar samhället och den enskilda personen att nå upp till sin potential. Det handlar om att öva sig i empati, omvårdnad och kärlek.

SAMTAL EFTER FÖREDRAGET

Publ.: Jag vill berätta att Svensk-kubanska föreningen här i Göteborg gör en insamling nu under Coronatiden. De tar emot verktyg och annat som de behöver på Kuba.

JÖ: Ingen förstår hur många som dör på grund av sanktionerna. Under 13 år av krig i Irak dödades fler av sanktionerna än av kriget. I Venezuela handlar det om 45 000 liv. Iran är också utsatt för sanktioner. Det är helt vansinnigt med ekonomiska sanktioner. De är ett massförstörelsevapen.

Publ.: Vad ska vi ha för ett ekonomiskt system? Själv är jag socialist.

JÖ: Jag är helt enig med dig att det ekonomiska systemet behöver ändras till något alternativ. Det finns böcker om det. Gandhi visade vägen. Vi borde ha en debatt om det. Vi har ju modeller. Först måste vi diagnosticera. Principen om vinstmaximering gör att skillnaden mellan de som har och de som inte har ökar hela tiden. Jag tror att vi behöver tillväxt men inte materiell tillväxt utan kvalitativ.  På -70-talet kom en bok ”Uppror från mitten”. Det finns gränser för kvantitet men inte för kvalitet. Se gärna min hemsida transnational.live.

Vi kan inte sluta med aktiviteter. Det handlar om produktion, konsumtion, återbruk, återvinning. Att göra detta utan att förstöra. Det är svårare med säkerhetspolitiken för här handlar det om fruktan.

Publ.: Människor vill inte använda våld, men om du slår mig behöver jag kunna försvara mig.

JÖ: Ja, det är rätten till självförsvar. Den finns enligt FN-stadgans 51:a artikel. För många år sedan skrev jag ”Vinn freden. Global säkerhetspolitik.” Hot ger otrygghet och upphov till hot och våld. Olof Palme ledde en FN-kommission och skrev 1982 rapporten ”Gemensam säkerhet”. Det handlar om att skapa säkerhet tillsammans med andra, inte emot någon annan. Därför, provocera inte! Schweiz angriper ingen och ingen angriper Schweiz. Vi har inte rätt hotbild. Och vi exploaterar ekonomiskt utanför våra gränser i en kolonial tradition.

Har ni tänkt på hur fort Sovjetunionen föll samman och muren föll. Hur kommer det nu att bli i fallet USA? En lång konstitutionell kris? Det kan bli inbördeskrig, eller USA startar krig mot Iran för att visa sin styrka. USAs imperium kan falla med grace, eller big bang. Förstår man vad som pågår i världen idag? Jag är säker på att Hultqvist inte har en aning.

Publ.: Vad bygger du det på när du säger att USAs imperium faller inom 5-10 år.

JÖ: Intuition. Tendenser på sammanbrott har pågått hur länge som helst. För 39 år sedan skrev jag om det. Deras isolationism, Mellanösternpolitiken, den snabbt ökande klyftan i förhållande till Natos medlemmar, stora konflikter i Nato, raden av förnedrande krig från Vietnam och framåt (ett veritabelt helvete för de här länderna), infrastrukturen i ruiner. Och på toppen av allt Trump som är fixerad vid sitt eget liv. Det leder till en acceleration av sammanbrottet. Det handlar inte längre om politik utan är ett Shakespearlikt drama. Slutsats: Det amerikanska imperiet är snart färdigt. Vad händer om presidenten inte accepterar valresultatet?

Ola F: Den intresserade kan läsa en bok av Alfred W. Mc Coy: I skuggan av det amerikanska århundradet. USA-imperiets uppgång och fall. Och Gandhis ekonom J.C. Kumarappa har utvecklat begreppet Trusteeship, alltså att alla produktionsmedel ska betraktas som ett ansvar givet till deras ägare och förvaltare. I det ögonblick dessa sviker sitt samhällsansvar berövas de sin position.

JÖ: Trusteeship är också en konfliktlösningsmodell. FN skulle kunna administrera, t ex Syrien eller kunde ha gjort det i Jugoslavien, men det fattas pengar och fotfolk.

Läs vårt nyhetsbrev, anmäl och sprid vidare: transnational.liveVid pennan Karin Utas Carlsson

Foto: Erni Friholt

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com