Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Misslyckade klimatförhandlingar per design?FNs klimatförhandlingsprocess via COP (Conferences of the Parties) och UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är långsam och ineffektiv. Systemet initierades 1992 och har haft årliga möten sedan 1995. UNFCCC sätter inga bindande gränser för CO2 för enskilda länder. I stället används begreppet ramverkskonvention (framework convention), vilket teoretiskt sett ska kunna vara överenskommelser om vad som ska gälla, men i praktiken fungerar som ett byråkratiskt lager som förhindrar snabba och konkreta beslut.

UNFCCC's mål är att stabilisera växthusgaskoncentrationerna i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. Ramverkskonventionen är tänkt att styra hur specifika internationella överenskommelser, typ Kyoto-protokollet, kan förhandlas fram för att specificera fortsatta åtgärder för att närma sig målet. Efter 26 år av förhandlingar i gigantiska konferenser runt om i världen, dit deltagare reser med flyg och där man serveras köttrik kost, har de globala koldioxidutsläppen ökat med mer än 60 procent.

Processen är alltså långsam och ineffektiv. 26 år, inga minskningar av utsläppen. År 2018 väntas utsläppen öka med 2,7%.

Vad beror då ineffektiviteten på?

Kanske är det en avsiktlig ineffektivitet? Varför tillåts fossilindustrin ha inflytande i förhandlingarna? Fossilindustrin är närvarande med sina lobbyister under förhandlingarna och är med och sponsrar hela cirkusen. Bland andra närvarar några av världens största olje- och gasbolag såsom Shell, Chevron, BP och Exxon. Vid klimattoppmötet i Paris stod företag med stora intressen i olja och kol för omkring 20 procent av kostnaderna för klimatmötet. EU:s egen klimatkommissionär, Miguel Arias Cañete, har tidigare varit ordförande för två oljebolag och hans familj är fortfarande huvudägare i bolagen. Ett av Polens ledande kolföretag, JSW, är den första officiella sponsorn till FN:s klimattoppmöte COP24 i Katowice och ytterligare två kolföretag och ett naturgasbolag är sponsorer.

Politiska makthavare har under minst 30 år känt till problemet med klimatförändring orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser, men har valt att inte ta ansvar för att lösa problemet. James Hansen vittnade 1988 för kongressen i USA om klimatförändring kopplat till växthusgaser. Redan 1981 erkände chefer som Henry Shaw och Edward E David Jr på oljejätten Exxon sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändringar, men oljebolagen övergick sedan till desinformationskampanjer om koldioxidens betydelse för klimatet, på samma sätt som tobaksbolagen gjort tidigare om rökningens effekter på hälsan.

Pengar ger makt och koncentrationen av rikedom har ökat i världen globalt och inom de flesta enskilda länder, vilket bl a Thomas Piketty visat i sin bok "Capital". Speciellt under den nyliberala eran, som pågått sedan mitten av 1970-talet, har den ekonomiska ojämlikheten tillåtits öka. Mindre regleringar och mindre beskattning av storföretag och höginkomsttagare har saluförts som metoden som ska ge högre ekonomisk tillväxt och nedsippring av rikedom från de rikaste till alla andra. Globalt facit efter 40 år är att de rika blir rikare i allt extremare grad, medan låg- och medelinkomsttagare i stort sett ligger stilla i reell inkomst. Nedsippringen är alltså i verkligheten en uppsippring från de många till ett litet fåtal. Makten över politiken följer den ekonomiska logiken. När storföretag och extremt rika personer ökar sin rikedom så kan de också öka sin politiska makt.

Denna maktförskjutning sedan 1970-talet har förstås satt sina spår när det gäller klimatförhandlingarna. Politiska ledare har att ta hänsyn till de storföretag som har betydelse för sysselsättning och ekonomisk tillväxt i sina respektive länder. Sveriges bilindustri gör det svårare för svenska politiker att kräva förbud mot fossilbilar. Norge, som inte har egen bilindustri, har betydligt gynnsammare politik för elbilar. Däremot har ju Norge oljeindustrin och är därför väldigt handlingsförlamad när det gäller att sätta stopp för oljeproduktionen. Den globala fossilindustrin dominerar energiproduktionen, kring 80 procent av energin kommer från fossila bränslen och oljebolagen tillhör de allra rikaste och lönsammaste företagen i världen. Sysselsättning och ekonomisk tillväxt är en produkt som är högt efterfrågad på den politiska marknaden och de nationella politikerna har svårt att tacka nej till denna produkt om den erbjuds till ett lågt pris i nutid. Den verkliga kostnaden för fossilekonomin är något man egentligen vetat om länge. Men det är svårt för politiker att stå upp för sanningen gentemot de rika särintressenas makt. Nu har vi dock kommit till vägs ände, det blir allt mer tydligt att politikerna skjutit problemen framför sig. Skogsbränder, översvämningar, orkaner och andra klimatrelaterade katastrofer ger allt större skadeverkningar. Ekosystemen håller på att haverera på många håll i världen och de rikaste människorna köper fastigheter på Nya Zealand där de bygger överlevnadsbunkrar i lyxklass.

FNs klimatpanel, IPCC, har i sin senaste rapport för 1,5-gradersmålet gett fyra olika scenarier för hur vi skulle kunna klara detta klimatmål. Alla scenarier bygger dels på att utsläpp från markanvändning ska börja minska från år 2020, dels på att utsläppen från fossila bränslen ska börjar minska samma år. Tre av scenarierna, de med långsammare utsläppsminskningar från fossila bränslen, innebär att man omkring år 2040 är i gång med eller håller på att snabbt bygga upp CO2-infångning i stor skala via BECCS. Denna infångningsmetod kan förmodligen fungera rent tekniskt, men att bygga infrastrukturen för den i den stora skala det handlar om kommer att vara en ekonomisk förlustaffär av gigantiska mått som måste betalas via skattemedel eftersom det inte finns någon marknadsekonomisk efterfrågan på koldioxid i den skalan. Det handlar om årliga viktmängder koldioxid som är i samma storleksordning som den nuvarande årliga förbrukningen av fossila bränslen. Om dessa BECCS-anläggningar ska byggas kring år 2040 så är det ju inte nuvarande maktgenerationer som får stå för notan. De tänker smita undan och låta kommande generationer betala.

Att fortsätta dumpa avfall i atmosfären som kommande generationer drabbas av är inte moraliskt acceptabelt. I bästa fall kommer de att drabbas av enorma ekonomiska konsekvenser när de får ta kostnaden för att bygga BECCS eller andra tekniska lösningar för att tvätta bort vårt avfall ur luften. I sämsta fall drabbas de av enorma skadeverkningar i form av kollapsande ekosystem, minskad matproduktion, ökande skador av extremväder, ökade flyktingströmmar och i praktiken helt förstörda möjligheter till en fungerande civilisation.Ett uppror från kommande generationer står för dörren denna jul. Skolstrejker sprider sig över världen. Ungdomar kräver systemförändring. De accepterar inte att nuvarande politiska och ekonomiska makthavare har som strategi att smita undan sitt ansvar för CO2-avfallet av bekvämlighetsskäl.

Det enda scenariot utan BECCS innebär kraftigare utsläppsminskningar där kurvans lutning efter år 2020 pekar mot noll ungefär vid år 2035. Ändå är det enorma felmarginaler i dessa uträkningar och sannolikheten att klara målet skulle öka betydligt om vi kunde nå noll vid år 2025 eller 2030. Låt oss kräva detta av oss själva och av våra politiska beslutsfattare.

Vi behöver komma bort från de nyliberala avregleringarnas maktlöshet som drabbat våra förtroendevalda. Vi behöver styrmedel som gör det klart ekonomiskt lönsamt för privatpersoner och företag att investera i fossilfri teknologi. Låt oss börja med transportsektorn. Den är en nyckelsektor som för närvarande drar med sig CO2-utsläpp till alla andra sektorer. Om vi får alla transportslag fossilfria snabbt så underlättar det när allt annat ska ställas om. Styr med hårda stoppdatum för fossila bränslen i olika delar av transportsektorn i kombination med ekonomiska styrmedel så att det blir billigare än nuvarande kilometerkostnad att investera i helt fossilfria fordon. Skapa investeringsbidrag eller superbilliga gröna investeringslån direkt via riksbanken eller liknande statliga alternativ.

Planera på liknande sätt för alla samhällssektorer och gör det lönsamt att göra rätt. Finn också på sätt att minska de ekonomiska klyftorna. Ett jämlikare samhälle är mer funktionellt och hållbart, vilket bevisats av empirisk vetenskap.Jens Rundberg
Vännäs, Sverige
2018-12-12

Källor:
https://www.carbonneutraluniversity.org/delivering-on-2-degrees---kevin-anderson.html
https://www.science.su.se/english/about-us/news/kevin-anderson-the-trouble-with-negative-emissions-1.350440
https://www.youtube.com/watch?v=6ZW_oFFIbMU Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet - Kevin Anderson 2018
http://elbilsnytt.se/varldens-utslapp-okar-nar-historiska-nivaer/
http://www.gp.se/debatt/oljelobbyn-ska-inte-f%C3%A5-p%C3%A5verka-klimatavtalet-1.3966313
https://www.etc.se/klimat/polskt-kolforetag-sponsrar-fns-klimattoppmote
https://www.etc.se/klimat/flera-kolbolag-sponsrar-klimattoppmotet
http://kickbigpollutersout.org/
https://www.etc.se/klimat/oljejattar-satsar-miljoner-att-morka-klimathotet
http://www.climatefiles.com/exxon-knew/
https://www.theguardian.com/books/2010/aug/08/merchants-of-doubt-oreskes-conway
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_in_the_Twenty-First_Century
https://www.theguardian.com/books/2014/sep/22/this-changes-everything-review-naomi-klein-john-gray
https://www.fridaysforfuture.org/tweets-greta
https://www.irishtimes.com/opinion/ireland-is-burning-its-children-s-futures-to-the-ground-through-climate-change-inaction-1.3725316
https://twitter.com/GretaThunberg/status/1071438252660396032
http://politiken.se/xartiklaroffs/utskrift/10767 Recension: Jämlikhetsanden - Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Richard Wilkinson och Kate Pickett.


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com