Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle

Jan Öberg, fredsforskare och chef för TFF, Transnationella stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning.

Fredsrörelsen på Orust, den 7 februari 2018, Kulturhuset i Henån, Orust
Ny hemsida för det fria ordet
Facebook och Google har en enorm makt. De registrerar vad vi gör, t ex på Chrome, och så kallade "algoritmer" har ändrats hos Facebook. Det är mekanismen som bestämmer vad vi ser när vi går in och ser på vårt flöde. Det är rena rama censuren. Här ligger ett stort hot mot diskussionen på våra sociala medier. Jag har lagt ned arbete i över 200 timmar på att göra en ny hemsida där vi inte kan bli censurerade. Mer och mer flyttas dit från www.transnational.org. Där hade jag 16 000 följare i 4 månader om Aleppo, sen försvann anknytningen dit. Bortcensurerat. Vi lägger nu således debatten på den nya: https://transnational.live. Till informationen vi får i de stora medierna måste vi lägga t ex Russia Today, som är rankat som världens tredje största TV-bolag efter CNN och Aljazeera. Idag måste man lägga ihop informationen från alla tre. Det går inte att lita på det vi får från mainstream media. Där erbjuds rapport om en konferens i Canada om det ryska inflytandet i USAs presidentval. Allt helt obevisat... Smith heter den chef på Google som sköter censuren. Han var tidigare säkerhetschef hos Obama.För närvarande har vi på den nya hemsidan https://transnational.live 200 artiklar. Lägg den här adressen på minnet! (Inget www.) Där har vi länkar till alla slags nyhetsmedia värda att undersöka. Det ger oss annat än vad SVT och de vanliga medierna ger. Dem känner vi utan att behöva ta med. Vår hemsida handlar om ickevåld, fred, Mellanöstern och enskilda länder. Det kommer att bli en oerhört omfångsrik sajt. Vi lägger ut artiklar och analyser som har lång hållbarhet. Vi visar efteråt vad som hänt.

Vi lever i det postlitterära samhället, i en period då Wikipedia är huvudkällan och journalister intervjuar utan att ha läst något om det de frågar om. Kunskap är underprioriterad. Internationell politisk kunskap bland folk är noll. Man måste berätta för människor den moderna historien, t ex om Kalla Kriget. Attention span, d v s den tid människor är beredda att koncentrera sig på en sak, har minskat enormt. Det är viktigt att läsa de långa resonemangen. Kategoriserad, organiserad kunskap är något annat än lösryckt information som bara är förvirrande. I alla andra branscher förstår man att man måste utbilda sig.

Att det behövs kunskap gäller också fredsrörelsen. Det finns idag ingen akademisk institution som sysslar med ickevåldslig konfliktlösning. Vi i TFF är de enda som undersöker det. Det är inte likgiltigt att man struntar i FN-stadgan, som säger att fred ska skapas med fredliga medel. Journalister ställer inte frågan hur det är med folkrätten, vad den är och vad den säger.

"Fake news" finns och har alltid funnits. Det var fake att Chrustjtjov slog skon i bordet i FN, det var fake news att barn togs ur kuvöserna i kriget i Kuwait. Det var Kuwaits FN-ambassadörs dotter som spelade in denna påhittade historia. När Putin säger att det kan få konsekvenser när Sverige upprustar säger media att han hotar att ockupera Gotland. Han kan inte säga något utan att det uppfattas som hot.

Omitted news, sådant som inte skrivs, är mycket viktigare, och vanligare, än fake news, falska nyheter.
Tre viktiga rapporter vi inte blivit informerade om i svenska medier (finns på TFFs nya hemsida)
Rapport 1 är utrikesminister Rex Tillersons tal om USAs förhållande till Syrien i framtiden. Det hölls i Hooverinstitutionen, Stanford University den 17 jan 2018. (Jan Öberg skrev den 19 jan. i https://transnational.live "The US Syria ‘Strategy’ - Recipe For Continued Disaster Even For US"). Tillerson säger att USA:s närvaro i Syrien kommer att vara "open-ended". USA kommer att stanna där, tillsammans med allierade, och se till att president Assad och hans familj kommer bort. Detta har inte rapporterats i svenska medier, inte heller att det är ett fundamentalt brott mot folkrätten. (Från Jans artikel kan man klicka sig fram till originalet, som är skrämmande eller skriv in (sök på): (https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/01/277493.htm i adressrutan.)

Rapport 2. 2018 National Defense Strategy of the United States of America. https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf. (Detta är originalet. Jans artikel får du genom sökmotorn på hans sida https://transnational.live.) USA driver 2-3 krig samtidigt. De tonar ner kampen mot terrorismen och prioriterar att utkämpa krig mot Ryssland och i framtiden Kina. Också Iran är fiende, fara för stabiliteten i Mellanöstern. Och så Nordkorea. Tala om någon som hotar världen! USA har baser i 132 länder (av 193 länder i världen). Med vilken rätt dominerar USA?

Den tredje rapporten: Trump gav försvarsministern Mattis direktiv i januari 2017 för Nuclear Posture Review, NPR. Det är världens farligaste dokument, som öppnar upp för kärnvapenkrig genom att sänka tröskeln. USA ska ha många fler och många mindre kärnvapen. De ska vara lite större än laddningar som användes i Hiroshima och Nagasaki, så att det går att använda dem lokalt. Tidigare sades att förstörelsen skulle bli så stor att igen skulle kunna använda kärnvapnen. Nu sänker man kärnvapentröskeln. Man talar om att använda vapnen. Detta borde ha stått i alla tidningar. Ändå är det många av oss som inte hört att USA ska bygga dessa "mindre" kärnvapen. Trump talar om "Fire and fury". Se http://transnational.live eller direktlänken https://transnational.live/2018/02/16/us-nuclear-posture-review-gives-strong-arguments-for-a-prohibition-of-all-nuclear-weapons/ (Gunnar Westbergs artikel om NPR) eller https://news.usni.org/2018/02/02/2018-nuclear-posture-review (originalet, 75 sidor, uppdaterat 2 febr. -18).

Militarismen genomsyrar västerlandet
Nordkoreas militära vapenutgifter är 1% av USAs. Nu tas kontakter mellan Nord- och Sydkorea i samband med de olympiska spelen. Jag har inte varit i Nordkorea men i Sydkorea och jag har sett hur människor då och då får mötas vid gränsen. Det finns råvaror i Nordkorea för vapentillverkning. Kombinerat med tekniskt kunnande i Sydkorea finns möjligheter. Men en sådan teknologisk utveckling önskar inte USA.

Jag talade här på Orust om militarismen, sårbarheten och fredskulturen 2008. CIA finns i alla länder. 150 länder har specialtrupper.

Jag var i Aleppo i december 2016 när Aleppo återerövrades. Jag fotograferade, talade med människor och dokumenterade. Västerländska journalister var inte där. Hur kommer det sig att jag inte kan publicera mig i ett enda mainstream medium? Det har aldrig hänt förut. I alternativa media, i online media, ryska och kinesiska media, även i Nya Zeeland, kan jag bli publicerad men inte i svenska och danska medier. Jag vet inte varför. (Eller vet jag kanske?)

Jag har skrivit pressinformation om alla de tre här nämnda rapporterna. Inte en enda tidning eller TV-kanal har hört av sig! Alternativa synpunkter är helt enkelt inte önskvärda.

Anders Fogh Rasmussen har av Fremskrittspartiet föreslagits att sitta i norska Nobelkommittén för fredspriset. Idag är krig fred och fred krig. (George Orwells "double speak"). Europa är upp och nedvänt. Folk har slutat att vara kritiska.

Militarismen ser annorlunda ut idag. Förr var den tydlig, motiverad som försvar. Förr tog män i militäruniform över den politiska makten. Det var militärparader, hederskodex, en stolthet över att försvara sitt land... Liebknecht, Huntington, Marx m fl skrev om den sortens militarism. I det civila samhället skapades antimilitaristiska tidningar. Trump har vänt 180 grader sedan han blev president. Han vill återuppliva militärparaderna. Det gäller alla punkter utom förhållandet till Iran. Iran hatar han fortfarande. Han vill provocera genom att ändra i det kärntekniska avtalet med Iran. Det är något som iranierna inte kommer att acceptera. De har följt avtalet till punkt och pricka. Det som är bra med krigen är att USA snabbare kommer att förlora sin hegemoni, sitt imperium, så det kan bli en multipolär värld. Där kan FN få makt.Militarismen idag är isomorf (likformig) med civilsamhället. Strukturerna är identiska. Samhällets säkerhet innebär fler doktriner, mer vapen, mer tillväxt, skattemedel till upprustning. Vi mäter på ett primitivt sätt. Utveckling ses endast som ekonomisk tillväxt. Man räknar säkerhet på ett motsvarande kvantitativt sätt: Sovjetunionen föll, men vi måste ändå rusta upp. Ju mer vapen vi har desto säkrare räknar vi med att vi är! Vi skapar hot där det inte finns hot. Men tänk om militären vore beroende av crowdfunding! Vi samlar in pengar på gatan till Röda Korset och annan välgörenhet. Privata initiativ tas. Militären betalas av skattebetalarna, men vi har inte fått mer säkerhet för att vi betalar mer.

Det danska försvaret ska öka sina kostnader med 12 miljarder om året. Det satsar på stridsflygplanet F-35 (som kan bära moderna kärnvapen). Det är det dyraste vapensystemet i mänsklighetens historia. Det kommer att kosta 15 000-20 000 Dkr per familj i Danmark. Har någon frågat dem om de vill betala det? Hotet har man skapat själv. Med en annan politik i Danmark skulle Ryssland kunna vara en vänskaplig nation idag.
Teknologi istället för säkerhet
Man ser teknologin som en lösning på allting. I stället för att diskutera orsaken till problem säger man att vi måste ha teknik för att stoppa det som hotar oss. "Fearology", (skräckologi). Vad som helst lanseras som hot. Kejsaren har inga kläder. Kina är inget hot. Den nya Sidenvägen ska förbinda 70 länder horisontellt på jordklotet från Peking till Aleppo. Det syftar till snabba, fredliga kommunikationer, inte till militärbaser. Ryssland, Iran och Kina har intresse av att bygga upp Syrien. Världsbanken rapporterar att Kina lyft 600 miljoner människor ur fattigdom. Kina säger att de till år 2023 ska ha avskaffat fattigdomen i sitt land. Kalla gärna Kina för diktatur, men kalla då gärna Västvärlden för något annat än demokrati. Det har funnits fritt ord men det håller på att ändras. Mainstream media ser aldrig västvärlden utifrån, från Irans synvinkel till exempel. Väst är på väg till diktatur.Ekonomiska och militära system har ett förakt för naturen. I Serbien använde NATO utarmat (depleted) uran. Trump är på väg att backa om Parisavtalet. Militären har blivit förklädd till civil och civilsamhället militariserat. Transnationella företag (TNF) dominerar i väst, men oligarker sägs finna bara i Ryssland. Jeffrey Sachs är hjärnan bakom utförsäljning av rysk statlig egendom och företag för privatisering. Där skapades oligarkernas rikedomar och civilsamhällets kaos.

Jugoslavien hade ett system för maktdelning och ekonomisk mångfald. Detta förstördes av Världsbanken, EU och NATO. För att komma med i EU måste man först bli medlem i NATO. Montenegro är den senaste staten i NATO. Det är den 29:e medlemmen och landet styrs av en korrumperad familj.

NATOs generalsekreterare Jens Stoltenbergs mantra är stabilitet, säkerhet och fred. Allt NATO gör sägs främja "stability, security and peace". Huvudkontoret ligger i Bryssel men ett regionalt centrum har upprättats i Gulfstaten Kuwait. NATOs doktrin bygger på både konventionella vapen och kärnvapen. Om Sverige blir medlem i NATO riskerar vi att bli måltavla om det blir ett krig mellan USA och Ryssland. Medeldistansmissiler med kärnvapen kan komma att placeras här. Svenska försvarsmaktens hemsida förklarar att militären arbetar för mänskliga rättigheter, medling och försoning. Ja, så säger man. Skriv till media ni läser och berätta om det här. Berätta om de tre rapporterna jag tidigare nämnde: 1) Tillersons tal om USAs förhållande till Syrien i framtiden. 2) USAs nationella försvarsstrategi. 3) Trumps Nuclear Posture Strategy. Alla tre finns på hemsidan https://transnational.live. Copenhagen Peace Research Institute är nedlagt.

Eisenhower varnade i sitt avskedstal som president 1961 för MIK, det militär-industriella komplexet. Han sa att USA har en elit som tagit makten. Antingen tar vi kontroll över MIK eller tar de över det civila samhället. Idag har det blivit värre än då. MIMAK, det militär-industriella-media-akademiska komplexet är helt utanför demokratisk kontroll. När det gäller säkerhetsfrågor intervjuas oftast folk från försvarsakademin som är part i målet. De gynnas av det militära systemet. Media ställer inga kritiska frågor om hotbilden och frågar inte heller om rapporter kritiska mot USA. Los Angeles Times rapporterade den 21 dec. 2016 om en vetenskaplig rapport av Dov Levin att USA intervenerat i andra länders val 81 gånger mellan 1946 och år 2000. Det vi får höra är misstankar om att Ryssland intervenerat i det amerikanska presidentvalet 2016, inget om USAs historia inom området. Ivan Illich skrev om "Det radikala monopolet": Vi överlåter makten till några få politiker och militärer.

Media ger inte kunskap. Det är samma sak som står i alla de tio största tidningarna. Ni blir lurade av att allt är tillrättalagt för att ni inte ska reagera. Och allt jag har sagt här visar att ni blivit sårbara som aktiva demokratiska människor.

Vart tog ickevåldsförsvaret vägen? Förr skrevs det tjocka böcker om sårbarheten i samhället. Sekretariatet för framtidsstudier skrev om vår sårbarhet. Nu är detta bortglömt. Sårbarheten skapas av stora strukturer, via utsugning, beroende m m ("overdependence"). Alternativet exemplifieras av Schweiz, som är till nytta för resten av världen. Motpolen är Trump som säger i Nuclear Posture Review att han kan tänka sig att använda kärnvapen mot en cyberattack mot USA! Som om man kan skicka iväg kärnvapen litet hit och dit när man känner för det.
Globalisering
Det är bra att kunna utbilda sig i EU och inte som på min tid bara i Lund eller Köpenhamn. Det är fascinerande att vi alla är en del av varandras ekonomi men det ger också ett beroende och en sårbarhet. Den som inte blir beroende har överskott till att göra något för andra. Att vara till nytta för andra i stället för att förstöra. Därför kommer NATO troligen inte att existera om 10-15 år.
Fredskultur
Kultur och fred är besläktade med varandra. Kultur, civilisationer. Social kosmologi: Hur tänker man inom en bestämd kultur? Traditioner, språk, religioner, kläder, värderingar, normer, vanor är kulturbärande. Vem har rätt? Vem bestämmer vilka kläder som får bäras. Begreppet djupkultur är det omedvetna, det vi tar för givet. FN-stadgan är en lag men också en norm. Vem är vi? Vem är de andra?
Fredskulturens yttringar:
Kulturella aktiviteter: yttranden, film, video, musik, poesi, teater, målningar, litteratur, hantverk.Kulturell produktion - som bidrar till något man vill ha. Kultur och kulturell produktion kan bidra till krig eller ickekrig eller främja fred. Inre fred och yttre fred. Konst kan framkalla fred - eller krig. Det finns också konst som är skapande och har värde i sig själv. Den kan implicit påverka till fred eller krig och det är betraktaren som tolkar.

Varför är fred ansett som tråkigt? Det är inte tråkigt. Fred - då har vi det bra. Hur ser fred ut? Fredsfotografering. Varför fyller vi våra liv med det som är fult? Vad är en bild av skönhet och fred (Jan visar bilder). Bilder kan ses så olika. Fred kommer genom interaktion eller kulturell produktion. Bilder kan också missbrukas, t ex en Gandhibild. Vi vet inte vad som fungerar.

Krafterna emot oss är starka. Hur omsätter vi våra tankar och vår kunskap till att påverka? Fredskunskap finns men hur får vi den att sammanfattas i beslut i den riktning vi önskar? Hur nå fram?Elise Boulding ger sin definition av fredskultur i "A culture of peace": "A mosaic of identities, attitudes, values, beliefs and institutional patterns that lead people to live nuturantly with one another, deal with their differences, share their resources, solve their problems and give each other space so no one is harmed and everyone´s basic needs are met." (Intervju Peace Work, 1996) .

Världen är i behov av ideal. Läs er Gandhi!

PAUS
Ett par informationer:
I Göteborg bildades igår föreningen "Fredens Hus Göteborg" med uppgift att verka för en freds- och ickevåldskultur lokalt och globalt. Nu söker vi lokal, och medel för att betala en sådan. En lokal som mötesplats och plattform att arbeta utifrån. I Uppsala finns ett Fredens Hus sedan över 10 år, http://www.fredenshus.se

Musikern Moa Brynnel ska göra en fredsresa till olika orter och ha kontakt med musiker där. Hon känner många. I samband med framträdanden blir det samtal om fred. Här på Orust tar Erni och Ola Friholt hand om den delen.

Bo Edvinson: Här på Orust är det ett 20-tal personer som stödjer flyktingar med olika åtgärder för att underlätta integrationen i det svenska samhället. Det handlar om hjälp till bostäder, arbete, träning att tala svenska. Fler aktiva behövs: dubbelt så många som idag. På torsdagar är det i Henåns gymnasieskolans cafeteria ett språkkafé mellan kl. 12.30 och 15.00. Ibland ges läxhjälp. Många familjer vill att vi kommer hem till dem och talar svenska. Ibland får de hjälp med överklaganden. Man kan engagera sig mer eller mindre. Vi delar ut kontaktuppgifter. Utbildning behövs inte bara riktad till dem som kommer hit. Vi behöver se hur de ser på oss.

JÖ: Jag rekommenderar studiecirklar. Det går inte att bedriva fredsarbete utan kunskap. Läs och reflektera över det tillsammans!

https://transnational.live/2018/02/02/pope-francis-advocates-a-journalism-for-peace-to-fight-fake/ Se påven Franciskus´ tal på Världskommunikationsdagen den 24 januari i år om fredsjournalistik som ett sätt att bekämpa fake news. Han säger att journalister inte ska vara upptagna så mycket av våld som av att undersöka orsakerna bakom konflikter, för att fördjupa förståelsen och bidra till konflikternas lösning. Journalisterna borde intressera sig för vad en ledare för 1,2 miljarder romerska katoliker anser om deras yrke.

Publ.:Varför kommer terrorister hit? Jag har hört att en terrorist skulle vara en person som ingen tidigare lyssnat på.

JÖ: Före 11 sept. 2001 dödades 600 människor av terrorism. 2014-2015 dog 32 000 människor av terrorism. Kriget mot terrorism har skapat mer terrorism. Det sägs också att bakom varje flykting står en vapenhandlare. Terroristerna kommer för att vi för krig. Anders Fogh Rasmussen var 2009-2014 generalsekreterare för NATO, som står för staternas terrorism. Kärnvapen är terrorvapen. Syftet är att skapa fruktan. Kärnvapenstaterna är megaterrorister. Du kan inte använda kärnvapen utan att döda miljoner människor. Förr fanns en terrorbalans, nu moderniseras kärnvapen så att man talar om att använda dem. Nu har vi terrorgruppen ISIS som är skapad av USA.

Publ.: Fråga om Syrien.

JÖ: Fyra år före kriget i Syrien hade Assad sagt nej till en olje- och gasledning från Qatar över Syrien till Turkiet. CIA verkade från 2007 för att destabilisera Syrien. Assad släppte ut kriminella ur fängelserna i samband med försök till neoliberala reformer. Så kom hela historien från mars 2011. Det var inte obeväpnade demonstrationer som slogs ner. Fortfarande talar man i media om inbördeskrig i Syrien. Sedan april 2011 har det varit ett proxykrig (krig genom ombud) med 100-tals internationella grupper inblandade. Ryssland och Hizbollah skiljer sig från de andra genom att de är inbjudna av regeringen. Enligt FN-stadgan har Assad rätt till självförsvar mot utländska angripare. Ja, det finns en rysk militärbas i Syrien men ryssarna kommer inte att försöka dela upp Syrien. De har folkrätten på sin sida i Syrien och Iran. Det har inte USA, Frankrike, Danmark och de andra allierade. Detta är något vi inte får veta i den västerländska propagandan.

Rysslands militärutgifter är 8% av NATOs.

Kurderna är 25 miljoner fördelade på 4-5 olika stater. Det fungerar inte att skapa en territoriell stat för alla dem. Det skulle leda till blodbad. Det vanliga är att nya stater bildas med våld. Se i stället hur man löst konflikter t ex hur Norge skildes från Sverige 1905, Singapore från Malaysia 1965 och Tjeckoslovakiens delning 1993 i Tjeckien och Slovakien.

NATO har begått alla fel: Alliansen blev kvar när Warsawapakten upplöstes efter Sovjetunionens fall. NATO expanderade österut längs Rysslands gränser - tvärtemot löften till Gorbatjov. Och USA och NATO-allierade är dagligen engagerade i Syrien.

MB: Palestina?

JÖ: Ja, det behövs andra tankar. USA stödjer Netanyahu och Israel säger att hela området är en judisk stat. I Palestina finns en genomkorrumperad ledning. Johan Galtung har föreslagit att en lösning på konflikten skulle kunna vara en kantonisering, i småområden, som i Schweiz. USAs spel med stöd till Israel och till Saudiarabien handlar om att motarbeta Iran som pekas ut som hotet. Iran har långt mindre militärutgifter än Israel. Iran utgör inget hot mot västvärlden, och Iran har på 250 år inte invaderat något land. De står visserligen bakom Hizbollah men det är peanuts jämförelsevis. Nya sanktioner mot Iran har införts av USA. USA inför sanktioner överallt i världen. När ska sanktioner införas mot USA?Kvällens möte avslutades med skönsång av Moa Brynnel: "Vi ska finnas litet till."

Text: Karin Utas Carlsson
Foto: Erni FriholtVi tände ett ljus för vår avlidne kamrat Kjell Karlsson från Tjörn. Ljuset brann hela kvällen, så kunde han vara med oss i tankarna ännu en gång.

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com