Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet

Business as usual eller besinning
Referat av föreläsning av

Jörgen Johansen, Henån, Orust, den 21 okt. -21 jorgen@resistance-journal.org Svarar inom 48 timmar på "relevanta frågor". Jörgen har förlaget Irene PublishingJörgen:

Jag föddes i verkligheten då jag var 14 år, FN:s naturvärnsår 1970, och efter det blev jag fullt sysselsatt med att påverka samhället. Jag läste Kaj Skagens diktsamling 1971. Den beskriver hur det stora naturvärnsåret var förbi, plakaten borta, döda fåglar, surt vatten, självdöda direktörer på Karl Johan.

Mycket tyder på att det går åt skogen med naturen och ändå bara pratar man, då som nu. Jag ställer frågor och får dumma svar. Retoriken och svaren är ganska lika under de här 52 åren. Nu är 99,9% av forskarna överens om att klimatförändringen är människans verk. Klimatet ändrar sig. Varför gör inte vi det?

Vi har tre existentiella hot mot människan och vår civilisation:

  1. Kärnvapnen som fortfarande är lika farliga. Ja, situationen är mer oroande än t o m 1962 under Kubakrisen. Kärnvapenarsenalen är mindre men moderniseras. Obama satsade på nya vapen. De kan utrota hela mänskligheten. Ändå är det tyst i media.
  2. Klimatet. Civilisationen med stora primater försvinner.
  3. Den biologiska mångfalden kollapsar. Antal arter försvinner. Det är ett problem vi måste ta på mycket större allvar. Ett stort antal arter får ingen mat. Vägbyggen avslöjar hot mot någon liten groda, men hotet är större. Varje art är viktig, som klinken i en klinkbyggd båt. Man vet inte var den avgörande arten finns, den som för oss över kanten. Det är som en läckande båt. Rätt vad det är sjunker båten med mänskligheten när arterna försvinner en efter en.


Kommande pandemier kommer antagligen inte att kunna utrota alla människor. Hittills har över 4 miljoner människor dött i Covid-19, och det är inget hot mot hela mänskligheten.

Hur gör vi om krisen blir riktigt allvarlig? Många böcker och filmer beskriver en allas kamp mot alla. Egoismen ökar. Militären förbereder sig, liksom de rika. Så kallade "preppers" förbereder sig med vapen och förnödenheter. Det finns ett 10 000-tal, de flesta är rika. Det är en ganska naiv tanke som ligger bakom. De som skyddar sig så skulle kunna klara sig ½-år längre än de andra. Staten sällar sig till den här tanken genom att bland annat skicka ut krisinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: "Om krisen eller kriget kommer". Erni och Ola utmanade statens krisinformation. I spårvagnarna i Göteborg annonseras det: Klara dig själv i 72 timmar - sedan tar samhället vid.

Företagen förbereder sig för att tjäna mer pengar - och en del gör det. Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer än någonsin. Det finns en tanke att överflödet ska droppa ned från de rika till de fattiga. "We told them the wealth will trickle down".

Det sägs att människor blir hjälpsamma vid kris, tvärtemot det vi ser i fiktionen. Men all evidens pekar på motsatsen. Rika flyr till fjärran öar.

Kan vi skapa ett modernt civilförsvar? 7 av 10 miljoner svenskar har skyddsrum. MSB frågar hur vi skapar förtroende för myndigheter och för nästan. Hur ska vi känna solidaritet, en ny frihet, när den vanliga ordningen faller samman? I pandemisituationen har lagstiftarna tagit sig friheter när de struntat i hur lagar ska förberedas och hänvisar till akutläge. På lokal nivå har vi sett hur grannar ställt upp för behövande och handlat åt dem. På statlig nivå har vi sett omprioriteringar av budget. Bolagen fick ökade inkomster. Gapet mellan fattiga och rika har ökat och det är inte bara läkemedelsjättarna som har vuxit kraftigt och vunnit. Vi har sett global nationalegoism, där vaccinfördelningen inte varit solidarisk. I Singapore automatiserades poliskontroll av nivån på vaccinerade. Säkerhetstjänsterna har fått ökade resurser när invånarna i hela samhällen övervakats. Drastiska åtgärder har vidtagits när samhällen stängts ned. Undantagstillstånd med extraordinära åtgärder har brett ut sig över alla världens stater. Extremhögern marscherar framåt och det är ett jätteproblem. Odemokratiska metoder tas till när lagar ändras. Det känns hotfullt. I hela världen ökar fascismen. Marken är förberedd med coronalagar.

Biosäkerhet är en ny form av styrande. I stället för rätt till hälsa står en skyldighet att vara frisk. En social distansering. (Sverige är bättre än övriga Norden). Italienska universitets-lärares påtvingade distansundervisning jämförs av Agamben med kravet på trohet mot fascistregimen 1931. (Filosofen Giorgio Agamben säger i sin bok "Hur långt har vi nått?" att epidemin har blivit politik).

Här är en bild på en skog i Dalsland vid gränsen till Norge. Några personer på utflykt upptäcks när de går några meter över riksgränsens gata i skogen. Mobiltelefonen ringer och de tillrättavisas. De har gått över gränsen när det är inreseförbud (Coronan). På det här viset bildas prejudikat. Tekniken finns redan. Nästa gång kan extremhögern kontrollera oss. Beväpnade soldater bevakar idag gränsen 3 km från där jag bor. Det exceptionella normaliseras och kommer - om vi inte reagerar - att användas i andra situationer i framtiden.

Vi lever i en kontrollstat utan jämförelse i världshistorien. Fonder, banker m fl har sämre fossila vinster och byter fot i en snabb politisk-ekonomisk förändring. Är folkliga rörelser beredda?Miljö- och klimatfrågan. Politiska partier pratar mer "grönt" och de folkliga rörelserna är i startgroparna. Det behövs många olika röster för att väcka människor. Vi konsumerar för mycket, inte bara fossilt bränsle utan allt. Världens medelklass konsumerar extremt mycket mer än när vi föddes. Många av oss måste konsumera mindre. Det är tabu att prata om det. De fattiga konsumerar minst. Sterilisering är ett redskap att använda mot fattiga. Varför inte sterilisera folk i Sverige? I Bangladesh steg vattnet för en vecka sedan så att människor drunknade. Vattnet kommer att stiga även här, mer än landhöjningen efter istiden. Vem lider mest? Orust gynnas av landhöjning, men det kommer inte att räcka.

De rikaste 0,1% är inte huvudproblemet i världen. Problemet är den växande medelklassen, som konsumerar omåttligt, och det gäller alla länder i världen. Se på hur mycket saker du har hemma jämfört med vad dina morföräldrar hade. Här visas en bild på köpcentret Nordstan i Göteborg. Detta är våra nya katedraler. Det är få saker folk verkligen behöver. "Allting går att sälja med mördande reklam." Presentraseriet formar barnen. En utjämning globalt är nödvändig: skola, hälsa m m.

Lagstiftning och upplysning har använts mot skadliga produkter och det har fungerat mot t ex
DDT, tobak, asbest, bly, freoner. Vad kan vi lära av detta för att ändra vår nuvarande livsstil?
De problem vi ser är mycket skadligare. Det mesta är dolt och invant.

Det relativt milda Covid-19 har givit upphov till reaktioner som aldrig förr. Resor har stoppats i global skala. Folk har tvingats hålla sig hemma. Rädslan har varit så stor att det har fungerat utan lönsamhetskrav. Det hade varit otänkbart två år tidigare. Företag har stängts. Det har varit möjligt att reducera konsumtionen, men nu är den tillbaka. Efteråt: Back to normal. Den globala annonsmarknaden omsatte år 2020 5 500 miljarder kronor, vilket är drygt fem gånger mer än den svenska statsbudgeten 2021. Annonsmarknaden förväntas växa 70% de kommande åren.

Hur ser det ut på jorden? Bränderna sprider sig. I Sibirien har en yta motsvarande Portugal brunnit. Vi har sett översvämningar i olika delar av världen. Torka också. Ingen odling, inget bete. Extremvädret är här nu. Jordras är något vi vet kommer med ökad nederbörd.När det regnar mer sköljs saltet ut i blåleran och det rasar. Belysningen av orsakerna är obetydlig.

Hur skapa hopp om bättre tider? Experimentera med nya samhällsmodeller. Det behövs lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Biltransporter. Tesla som drivs fossilfritt är idag ett företag som är mer värt än alla andra bilföretag tillsammans. Volvo är sent ute.Irene Publishings nästa bok är "Sowing Seeds for Exploring the Power of Constructive Nonviolent Action" av Andrew Rigby. En titel som säger ganska mycket.

Konsumtions- och underhållningssamhället tycks krossa allt tänkande. Vilka livskvaliteter kan konkurrera? Försäljningen av trädgårdsprodukter eskalerade under pandemin. Folk försöker odla mer och mer. Böcker som informerar om lagring tog slut. Man lär sig syra grönsaker.

Kolonilotter viktigt, även marina lotter för musslor, tång, sjögurkor. Självhushåll. Solpaneler har blivit populärt. När elpriserna ökar lönar sig solpanelerna alltmer.

Strategier måste gå parallellt. Gamla vanor är svåra att ändra på. Det kommer att bli nödvändigt för individer att ändra livsstil. För det behöver staten lägga till rätta med bland annat lagstiftning och ändrad infrastruktur. Det går inte att ha 9 km till bussen för barnen. Kunskap om problemen måste spridas liksom möjligheter att hantera dem. Folkbildning behövs, ett svenskt påfund! Det är möjligt och nödvändigt. Hur ska alternativen bli populära och konkurrera med underhållningsindustrin? Det är komplext och tidskrävande att ändra kulturer och levnadsmönster men det har skett tidigare. På 1930-talet fanns i Sverige en stor majoritet av övertygade rasister som inspirerades av nazismen. Svenska universitet var grogrund för nazismen. Universitetet i Uppsala var högborg för rasistisk forskning.. Folkbildning kunde ändra det. Men kyrkan höll tyst till viss del, men sa nej till mätning av skallar.

Det är en liknande situation idag. Kritiska röster finns i folkrörelserna och enstaka i forskarvärlden. Hur få ut dessa kunskaper och insikter till allmänheten? Hur popularisera egna växthus och solenergi? Och göra detta till norm? I storstäderna pågår en långsam experimentaktivitet. Några går före i Berlin. Det gäller att bli normen i stället för undantagen.

Experiment är viktiga för att visa att det går. Det experimenteras också med alternativa boenden.

Det är vår skyldighet att agera som om vi vore optimister. Och att stå på oss och genomskåda propagandan. Det finns studenter som tvivlar på allt. Vi ska bygga alternativ. Gör det som passar hos dig, i ditt grannskap. Våga säga ifrån! Byt ut efterrätten mot tuff debatt vid nästa familjesammankomst! Var aldrig rädd för att skapa rabalder och ge dig in i konflikter, argumentera! Ett samhälle utan konflikter är dött!

Paus

SamtalJörgen: Problemen är skapade av människan, "the common fear". Monokulturer såsom kalhyggen och kärnvapen har forskarna skapat. Uppmuntra många olika lösningar, låt oss testa olika sätt. Om vi ger upp är hoppet ute. Utvärdera kritiskt.

Erni: På Gotland finns en grupp klimatkämpar som lanserat namnet Gretas gamlingar. De manifesterar klimatmedvetenheten varje fredag på offentliga platser. Så har även Umeå envetet gjort i lång tid redan, som Extinction Rebellion och Fridays for future. Så har även vi i FPO gjort i ett års tid före Coronan.

Jörgen: Det finns många problem men också möjligheter. Förebygg politiska galna beslut med oavvisliga fakta. Tänk på Sveriges del, t ex i Libyenkriget. Bara Sverigedemokraterna var emot!

Någon tar upp kommunistskräcken och Kina.
Jörgen: Starta med oss själva. Det är lätt att se brister i andra länder.

Publ.: Vi måste få vanligt folk att ta avstånd från krig. Nu ska de ha in kvinnor i krigen genom värnplikt. Men varken män eller kvinnor har rätt att gå in i andra länder och bomba sönder dem.

Publ.: Brist på mat, vatten, mediciner leder till mer död än krigen. Medelklassens överkonsumtion är en del av problemet.

Jörgen: Låt oss vrida diskussionen och inte bara stapla problem. Satsa på FN och det civila arbetet i fackorganen, såsom matprogram och flyktinghjälp. När vi tänker i problem, tänk också möjligheter och tänk kreativt! Om makten lades hos kommunerna, hur många JAS-plan skulle då köpas?

Publ.: Fredsrörelsen och miljö/klimatrörelsen behöver samarbeta. De enorma utsläppen från krig, krigsövningar och krigsindustri hålls hemliga. Tänk dessutom på de stora resurserna som läggs på forskning för förstörelse och vad skadegörelse och sedan återuppbyggnad kostar, och det nödvändiga stödet till de överlevande. Alla dessa resurser borde användas till att klara omställning under klimatkrisen och att tillfredsställa människors behov. Krigen måste stoppas.

Karin och Ola refererade
Foto: Erni Friholt

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com