Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - MARIKA GRIEHSEL

Referat av föreläsning i Henåns kulturhus den 22 november 2018.
Arrangör Fredsrörelsen på Orust.

Föreläsare och bildvisare MARIKA GRIEHSEL, reporter och dokumentärfilmare.Fojo Media Institute i Kalmar har gjort ett projekt som Marika ingår i som projektledare. Projektet gäller Hot och hat mot kvinnliga journalister i fem länder. Rapport avgavs i augusti 2018. Ingen visste förut hur stort hatet och hotet är i Sverige och globalt. Läget är ytterst allvarligt. Frågan är om biståndsmyndigheten SIDA vill skjuta till pengar till ordentligt stöd för journalister.

Att sprida kunskap om läget i världen förblir viktigt. Journalister kan inte vara den enda källan, isynnerhet som de är utsatta för begränsningar. Marika har lett en grupp om 16 personer på resa till Sydafrika. Resan var lyckad. "Kanske finns här i publiken någon som är intresserad att göra den erfarenheten? Föreställ er att ni talar i telefon och plötsligt rullar reklam in mitt i samtalet. Säg till exempel "Kalles kaviar", och plötsligt kommer reklam in för just detta. Våra samtal är ständigt bevakade av kommersiella intressen. Och andra..."Medan bildprojektorn krånglar en stund berättar Marika att hon och hennes man Simon Stanford har en hemsida med namnet "Africa Select". Där finns mycket av deras samlade erfarenheter.De senaste 4-5 åren har Marika ordnat resor till Afrika och en del andra områden. Namibias koloniala historia har tecknats, bland annat med hjälp av svenska aktörer från Vänersborg.
Kwasulu Natal, Durban m fl platser besöks, med historiska nedslag, även med inslag av Gandhis verksamheter och fängelsetid där. Den afrikanska kontinenten är ju allas vårt ursprung. Även safari kan ingå i resan, på ställen där lokalbefolkningen står för arrangemanget, inga hotellkedjor eller dylikt.

Ett boktips: "The Elephant Whisper".

Den nyligen avgångne presidenten Jacob Zuma spelar fortfarande en farlig roll som orosstiftare i Sydafrika. Den nye presidenten samarbetade förr med Mandela men blev senare businessman. Han medverkade i författningsarbetet, som bedrevs i enlighet med "Freedom Charter". Sydafrika är fortfarande ett av världens mest ojämlika länder. Men folk hoppas ännu... (Nämnda Freedom Charter syftar möjligen på "African Charter on Human and Peoples Rights", ratificerat 1996, samtidigt med den nya grundlagen. Sydafrika har ratificerat ytterligare tio internationella rättighetskonventioner.)

Här visar Marika bl a Sydafrikas nationalblomma, Protéa, och det svenskklingande Oscarsberg, döpt efter svenske kung Oscar... en påminnelse om de gamla koloniala nätverken. En bild från Transkei visar dess ursprungliga samhällen. Befolkningen fördes dit med tvång under gruvboomen. Idag flyttar många bort från den ofruktbara marken in till storstäderna i jakt på levebröd.

Efter dessa exempel på resmål med erfarenheter berättar Marika att nya resor planeras till Angola, Zimbabwe och Mozambique.

Marika nämner en av sina hjältar som är verksam mitt i kriget: Denis Mukwege, som ju också har tilldelats Nobels fredspris i år. Han är verksam i östra Kongo där kriget hålls igång av jakten på mineraler till tekniska apparater, bl a mobiltelefoner. Officiellt kommer allt från Kina, men ursprunget är krigets Kongo, som idag behandlas precis lika illa som på kung Leopolds tid. Barn, kvinnor och män betalar priset. Kvinnor våldtas som en del av krigsstrategin. Där ingriper Mukwege och återställer och räddar många kvinnor, allt under daglig risk för våld.

Vid Linnéuniversitetet i Växjö har Marika sedan hösten 2017 fram till våren 2018 lett en studie av hat och hot i fem länder: Filippinerna, Mexiko, Pakistan, Sverige och Ukraina.
Hoten mot pressfriheten är många och finns i alla världsdelar. En kortfilm från nättidningen "Raffler" i Filippinerna ägnas åt "Press Freedom Threats". Som framgått av våra svenska media är presidenten Rodrigo Duterte våldsam och korrupt. Dock har 98 % av invånarna gratis mobilabonnemang, Face Book m m . Raffler skapar poddar, texter m m för TV. Det är en duktig medieorganisation enligt principen "back to basics", med faktainformation om grundläggande förhållanden till medborgarna för att ge dem möjlighet att göra kloka politiska val.

Men "Back to Basics" hotar politiska och ekonomiska intressen. Raffler drabbas av över hundra hatmail varje minut! De kvinnliga journalisterna får meddelanden i stil med "Jag ska våldta dej!", "Jag ska döda dej!" "Se dej om när du går över gatan!" Målet är att tysta journalisterna, men de står ännu emot.Raffler har gjort en video som redovisar enkäter till journalister med frågor om de blivit hotade. Svaren från både män och kvinnor är entydiga. Bland uttryck som ofta förekommer
i hotsammanhang finns "Fake news!", "Biassed!", "Stupid!", "Ugly!", "Imperialist spy?", "Has your family been harrassed?", "Going to be killed?" ...

I en studie i Sverige för två år sedan framkom att en tredjedel av journalistkåren funderade på att lämna yrket. 70 % hade mottagit hot- och hatmeddelanden. Marikas egen undersökning antyder att kvinnliga journalister av olika skäl lämnar stora mediahus och ägnar sig åt att på egen hand klargöra samhällsbrister inom t ex sjukvården.

I Ukraina finns bara två kvinnliga journalister som ägnar sig åt samhällskritik. Varje oligark har sitt eget mediahus, som är helt styrt av deras egenintressen. Efter journalisternas kritik av regeringens inblandning i Panamapapperen utsattes de för återkommande trakasserier.

Våldet som man hotar med inträffar också ofta. Trots detta är beslutsamheten stor hos kvinnliga journalister i flera länder: Melinda de Jesus i Filippinerna - grundare av Center for Media Freedom & Responsibility bl a med en årlig översikt "Media Times"; Oksana Romaniuk- chef för Kyiv Institute for Mass Information och medlem av Reporters Without Borders (Ukraina); Building Resilience; Galina Timtjenko i Lettland och flera andra i Latinamerikas länder.

Kvinnor kommer i allmänhet närmare vårdsektorn. De kan ibland även lyckas bestraffa den som uttalar hot och missbrukar makt. Men oberoende kvinnliga journalister bestraffas också ofta för sina avslöjanden. Tyvärr kan det övergripande beroendet av Face Book, Google m fl plötsligt bli förlamande, då algoritmerna kan ändras så att flödet ändras och inget av den nödvändiga informationen kommer ut.

Den som drabbas av hot och hat kan i flertalet länder inte göra anmälan till polisen, eftersom den står på det förtryckande etablissemangets sida. Om konsekvenserna av inskränkningar i pressfriheten har Hanna Arendt skrivit följande 1974: "The moment we no longer have a free press, anything can happen. ... If everybody always lies to you, the consequence is not that you believe the lies, but rather that nobody believes anything..."När Marikas grupp arbetade i Pakistan tilläts de inte göra några intervjuer. I Egypten vågade ingen enda journalist yttra ett kritiskt ord. Dock kan kvinnliga journalister i Egypten utnyttja regeringens uttalade önskan att lyfta kvinnofrågor...

I Sverige startade Fojo "Demokratijouren" (#demokratijouren) riktad till svenska journalister som hotas. Där ges råd om hur man kan agera mot hot. I Sverige fungerar ju också polisen, och den möjligheten finns. Dock har ännu ingen anmälan lett till att en hotfull person blivit dömd. Hoten förmedlas via falska internetkonton, och "bottar", robotar, sprider hatpropagandan.

Utöver målet att tysta journalister skapas hos allmänheten tvivel om angivna fakta, vilket kan splittra folkopinionen och bana väg för auktoritära krafter och i förlängningen auktoritära regimer. Sådan riktad splittrande information till befolkningen uppviglar folk, t ex i Kamerun,
och hetsar till att begå våld mot andra etniska grupper.I de fem projektländerna Mexiko, Sverige, Ukraina, Pakistan och Filippinerna utgår hotkampanjerna från olika intressen, enskilda individer, regeringar och andra. Politiska intressen står för cirka 60% av hoten, ofta via enskilda personer.

Förr var vi alla otroligt naiva och saknade organiserad metod att möta hoten. Idag finns ett systematiskt sätt att kartlägga och bemöta hoten, bland annat via bevakning, kartläggning och analys av hatet, uppmärksamhet riktad speciellt till hotade kvinnor, närmare undersökning av särskilda fall, höjning av den internationella medvetenheten, via aktioner och försök att upphäva den straffrihet som hotarna hittills ofta åtnjuter.

I sammanhanget kommunicerar Marika själv på särskilda kanaler för att bland annat ge tekniskt stöd och skapa verktyg för motståndet. För att undvika att dubbelarbete sker samordnas kampanjer, och enskilda aktiva kan erbjuda sig som samtalspartner.Marika rådde oss att på nätet söka upp "demokratijouren" och ta del av nyheter där. Det är också viktigt att stödja de nättidningar man gillar, så att de överlever. Även DN och Svenska Dagbladet behöver överleva.

Nättidningen "Meduza" drivs av en rysk kvinnlig journalist, tidigare nämnda Galina Timtjenko. Hon tvangs tyvärr lämna Moskva tillsammans med 20 kollegor. De arbetar nu från Lettland, och deras artiklar läses av flera miljoner ryssar. Man kan informera från varsomhelst i världen, men givetvis också desinformera...

Marika är hoppfull om framtiden, särskilt på grund av de kvinnliga journalisternas mod och uthållighet. Trots att det i många länder är förbjudet att ta emot stöd utifrån är det möjligt att åstadkomma mycket. Marika ser sig inte som en handelsresande i nöd, för det finns stora möjligheter att verka. Rapporten från gruppen kring Marika finns på Linnéuniversitetets hemsida. På svenska finns dock ännu inget.

Erni frågade före pausen om Marika själv blivit hotad. Nej hon har varken hotats eller känt sig hotad. Fast en enda gång var det en skurk som tjänade pengar på att pressa gömda flyktingar, och han var hotfull.Efter pausen blev det en del frågor, bl a om problemet att ha mycket begränsad kunskap om hantering av nätkontakter. Bibliotekarierna är en resurs som kan hjälpa aktörer ur en s k filterbubbla, ge kunskap om källkritik och hur man hittar pålitliga infokällor.
Man kan ringa och samtala med andra, som kan. Det finns möjligheter i att kunna publicera på Face Book. Med "What´s app?" som hör till Face Book finns problem. Där flödar det av kattungar och middagar, tyvärr.
Apropå Svenska Penklubben skrev Ola Larsmo en krönika om infoproblemen och osäkerheterna. På detta område stöder Sverige säkerhetsorganisationerna i Europa, men dessa är tyvärr bakbundna av passiva regeringar.

En man trodde sig ha fått ett e-mail från sin mor. Han öppnade mailet och fick en mullvad i programmet och avlyssnades helt därefter.

Framtida utveckling bjuder bl a på artificiell intelligens med gränslösa möjligheter. Vi kan bara hoppas detta blir använt för goda syften.

I Etiopien är de aktiva på nätet mycket hoppfulla, sen de krävt en förändring i sociala medier och faktiskt lyckats...

Ola Friholt antecknade


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com