Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Fredliga epoker i världshistorien – Allt var inte som i vårt sekel

Kulturhuset Kajutan, Henån, Orust, den 6 okt. 2016.

Arr. Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och Sensus.

Föredragshållare, Jan Öberg, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning.

JÖ skickar sitt manus. Han framhåller att detta är inte en färdig föreläsning ännu och man får inte citera honom utan hans medgivande. Jag säger att referatet brukar läggas in på Fredsrörelsen på Orusts hemsida och det är okej.

JÖ börjar med att säga att det är en omöjlig uppgift att säga om det varit fredligare förr än nu eller tvärtom. Forskningen drar åt olika håll. Vad innebär "fredlig"? Något positivt i sig själv eller bara frånvaro av olika slags våld? Vad menas med krig och vem dör i krig? En del blir skjutna. Amerikanska soldater räknas men ej civila. En del dör av brist på mediciner och sjukvård (sanktioner), en del tar livet av sig. Det är mer vanligt med suicid efter att kriget är slut. Ska alla fall räknas? Det är mycket annat som leder till död, t ex bilolyckor i krigszoner. Vad menas med våld om man inte menar enbart krig?Och vad menas med krig (organiserad gruppaktivitet till skillnad från individuella mord)? Kan man mäta allt? T ex försämrade livsomständigheter. Hur kan man mäta kvantitet, särskilt under tidigare epoker? Och jämföra med hur det var för 2 000 eller 3 000 år sedan. Det finns inte pålitlig och jämförbar statistik. Till det kommer tolkningsproblem.

Inom området "fredliga samhällen" finns mycket litet forskning. Bara en handfull rapporter:

Fredliga samhällen
 1. David Fabbro, 1974, i Journal of Peace Research (den enda i den tidsskriften): Peaceful societies http://jpr.sagepub.com/content/15/1/67.abstract

  Det finns perioder av fred. Då ej heller inbördeskrig, inget inre kollektivt våld. De är alla små och jämlika. Fabbro tar upp strukturellt våld. Han är den ende av forskarna som gör det.

  Här gör JÖ en utvidgning: På jorden dör 75 000 – 100 000 personer dagligen av strukturellt våld (fattigdom). 1 % av världens befolkning äger lika mycket som de 50% sämst ställda. I USA är det ännu större inkomstskillnader.

  Fabbro sammanfattar att det är väldigt speciella samhällen som är fredliga: små, ofta helt isolerade eller som en ficka i ett annat samhälle. Som pygméer i Afrika och eskimåer i Kanada. Man kan av hans studier inte dra slutsatsen att allt blivit värre på jorden. Situationen idag är så annorlunda.

 2. Pillars of Peace från Institute for Economics and Peace (GPI Publisher – Global Peace Index) har WILPF tagit upp: (Women´s International League for Peace and Freedom)https://wilpfact.wordpress.com/2013/10/03/what-makes-for-a-peaceful-nation. Här finns 8 grupper av indikatorer på ett fredligt samhälle. Här finns inget fokus på försvar alls, inte heller ickevåld, civil konfliktlösning etc. 1) En välfungerande regering/stat och staten har monopol på våldsliga medel, försvarsvapen 2) Välfungerande ekonomi för företagen, 3) mer jämlikhet desto mer fred, 4) acceptans för andras rättigheter (här tar JÖ upp Gandhis syn att rättigheter hänger samman med plikter, 5) Goda relationer med grannarna, 6) Fritt flöde av information, 7) Hög grad av mänskligt kapital där utbildning är grundläggande, 8) Låg grad av korruption.

  JÖ kommenterar att mänskligt kapital idag går åt skogen: Vapenindustrin ger korruption och maffiaverksamhet kommer i kölvattnet av ekonomiska sanktioner. Sanktionerna mot Syrien (USA, EU – Ej FN) har slagit ihjäl lika många som i Irak. Resultatet blir ett antal multimiljonärer och resten av befolkningen sjunker ner i fattigdom. Iran utsattes ända från 1975 för sanktioner. Iran har gjort allt de lovade enligt kärnvapenavtalet. USA (främst) har infört nya sanktioner. Ingen handel får ske med Iran i dollar. (Alla valutor passerar US-dollar på millisekunder. Den som handlar med Iran dras inför domstol av USA. Mullorna säger: "Det var det vi sa. Lita inte på USA."

 3. Douglas P. Fry. Boken "Beyond War. The Human Potential for Peace" (2007). Antropologiska studier sammanfattas: "Even when war is defined so broadly as to include individual instances of blood revenge and feuding, it is still ‘absent or rare’ in 9 to 28 % of the societies in a large cross-cultural representative sample of societies..." OBS cross-cultural.

  Han identifierar 76 samhällen som fredliga, alla små, lokala face-to-face samhällen ofta omgivna av andra som använder våld... Samerna är det enda fredliga samhället i Europa enligt hans lista. Amish-folket och Innuiterna har inget ord för krig.

  Uppkomsten av stater/nationer: Organiseringen har lett till militarisering mot andra stater. När de gäller västliga stater mot västliga har krigen i viss mån minskat.

  Han påpekar att även idag lever människor rätt fredligt i vardagen men våra massmedier ger oss intrycket att våld är naturligt och överallt.

 4. University of Alabama at Birmingham (UAB) Department of Anthropology https://cas.uab.edu/peacefulsocieties/

  https://cas.uab.edu/peacefulsocieties/societies

  Det finns fredliga små, isolerade face-to face-samhällen som är fredliga, Ladakh är ett sådant samhälle.

Sammanfattning Diskussionen om fredliga samhällen pekar bakåt i tiden. Små "primitiva samhällen som inte kände till organiserade krig och löste sina konflikter genom förhandling – ingen relevans för dagens värld.

Finns det fredliga samhällen/stater idag? Visst – men med en mer begränsad definition av fred – mer som icke-krigande..

Ingen militär. 22 har ingen armé: http://www.storypick.com/country-no-army Det är ofta ö-samhällen. Costa Rica har ingen armé men en ganska stor poliskår i stället. JÖ: Ju mer man går in i allianser som är i konfrontation med andra, desto mer ökar man risken för krig. Så t ex intresserar sig Ryssland mer för det svenska territoriet idag. Under Kalla kriget fanns kärnvapen i Baltikum riktade mot Sverige för den händelse Sverige skulle gå med i Nato.

Kärnvapenfrihet. 9 länder har kärnvapen vilket bara är 4,6% av FNs medlemsstater (193 st) – det finns några till som har andras kärnvapen på sitt territorium. Kärnvapenländerna anser att de inte kan leva utan kärnvapen. Detta är terrorism. Det är samma filosofi som terroristerna har – civila samhällen hotas med massdöd.

Under Kalla kriget talades det om terrorbalans. Idag har uttrycket försvunnit ur diskursen. (Man talar inte längre bara om avskräckning utan även om användning av kärnvapen.)

184 länder har ingen tanke på att skaffa kärnvapen eller de har deklarerat eller lagstiftat att även om de skulle kunna producera dem vill de inte bli kärnvapenmakter eller de har gjort sig av med dem eller undertecknat NPT/NWF zone fördrag – t ex Sverige, Österrike, Kazakhstan, Ukraina, Sydafrika, Schweiz.

Kazakhstan sålde av sina kärnvapen på Jeltsins tid. Kazakhstan fick pengar även från Bushadministrationen. En del kärnvapen skrotades också.

Ukraina har sjunkit ned i fattigdom. Idag ligger deras välfärdsmått sämre än Iraks!

Vi ser idag konsekvenserna av 25 års Natoexpansion. Efter murens fall lovades Gorbatjov att det förenade Tyskland skulle vara neutralt och att Nato inte skulle expandera in i de forna öststaterna. Detta löfte finns verifierat bl a av vittnen som var närvarande. Tvärtom har Nato etablerat sig i en linje runt Ryssland.

De flesta länder vill inte ha kärnvapen. Detta är något för fredsrörelsen att ta till vara.

Stater som inte har deltagit i krig eller invaderat någon.

Tyvärr är det lättare att hitta data för invasioner, angrepp, aggressioner....

USA "In the passed 236 years we have been fighting some type of conflict for 214 years or about 90% of the time."

New York Times skrev den 6 maj i år: Obama har varit i krig längre än någon annan amerikansk president.

MIMAK Militär,- industriella,- media,- akademiska- komplexet.

Bättre är det inte med England...

http://www.telegraph.co.uk/history/9653497/British-have-invaded-nine-out-of-ten-countries-so-look-out-Luxembourg.html

90% av världens länder har någon gång varit invaderade av Storbritannien! I stort sett alla ledare i Somalia har varit utbildade i England.

Invasioner/aggression - ett mer eller mindre permanent fenomen:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_invasions - men inte så lätt att jämföra.

Detta är en lista i Wikipedia över alla som blivit invaderade sedan 900-talet, mest väst mot övriga ("Mission Civilisatrice")Steven Pinker

JÖ vill avliva vissa myter, och först ut är Steven Pinkers bästsäljare "The better angels of our nature", utgiven för 5-6 år sedan. Pinker går igenom vad som hänt. Massutrotning som krig och folkomflyttningar. Under 900-talet förekom utrotning mer sällan. 1200-talet: Mongolerna dödade kanske 40 miljoner , 20 miljoner nordamerikanska indianer dödades på 18- och 1900 talen.Under första Världskriget dödades 15 miljoner. 20 miljoner under Stalin. Även 1900-talet kan ses som mindre våldsamt dödligt än tidigare

Pinker hävdade att världen har blivit fredligare sedan 1945. Han anger orsaker till att vi är på rätt väg och att det ska bli ännu bättre i framtiden:

Civilisationsprocessen med polis, juridiska system/lagar samt läskunnighet. Stater har minskat våldet.

Centraliserade regeringar/stater (jfr Hobbes i Leviathan: det blir våld och anarki om inte staten sätter stopp), internationell handel och mänskliga rättighetsrörelsen.

Avskaffande av tortyr, dödsstraff, slaveri, dueller, och blodiga typer av sport.

Kolonialkrigen har upphört. Stormakterna för inte krig mot varandra. Det vanligaste kriget nu är inbördeskriget.

Också interpersonellt våld har reducerats: Våldtäkter har gått ned med 80% sedan 1970-talet, gifta pars mord på varandra, fysisk bestraffning i skolor har avtagit, sexuellt våld mot barn likaså.

https://www.youtube.com/watch?v=ramBFRt1Uzk TED video 20 minuter: "The surprising decline in violence": Vi lever troligen i den mest fredliga epoken i jordens historia. Han använder statistik för att bevisa sin tes. (Men hur gör man statistik för lång tid tillbaka?).

Pinker talar också om trender:
 • övergången från anarki till samlare-jägare
 • civilisationsprocessen
 • upplysning – vetenskap, rörelserna mot slaveri, dueller, tortyr
 • post 1945 Deklarationen om Mänskliga Rättigheter
 • Ny fred efter 1989

JÖ: Steven Pinker tjänar omedvetet den västliga moderniteten. Han argumenterar för att den har gjort världen fredligare. MEN samtidigt har vi militariseringen! Pinkers bok och teser har varit i alla medier. Vad är det som gör att just denna studie fått så stor uppmärksamhet jämfört med annan fredsforskning?

I 135 länder finns idag amerikanska, ofta hemliga trupper. De har fördubblats under de senaste 5 åren. Västliga medier talar inte gärna om det. De bedriver också en ensidig bevakning av Syrien-kriget – mot Bashar al-Assad och mot Ryssland. Syrienkonflikten började 1949. Då kom CIA dit, intresserade av en olje- och gasledning. Ett amerikanskt projekt för att förbinda oljekällorna i Saudiarabien med hamnarna i Libanon via Syrien. Läs Robert F Kennedy jr (son till Robert Kennedy) http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/). Assad skulle bort. "The bad guy we must kill." Tänk på att Bashar al-Assad efter 5 års krig fortfarande kan gå runt på gatan i Damaskus. Varför har han inte fallit? Jag (JÖ) har talat med läkare och med civilförsvaret. Journalister från väst har en ensidig syn.

Ett exempel är De Vita Hjälmarna som är nominerade till Nobels fredspris. De har redan fått Right Livelihoodpriset. Det är ett resultat av den här propagandan. Ledaren var brittisk legoknekt. Organisationen har fått 120 miljoner dollar för att hjälpa dem som är på oppositionens sida. Fantastiska propagandafilmer har gjorts. Andra får inte en krona, t ex det syriska civilförsvaret som finns sedan 1953. Se upp med vad ni ser och hör – särskilt om De Vita Hjälmarna skulle få Nobelpriset. (Det fick de nu inte, min anm.) Så mycket lögner!

Pinker talar om 5 Inre demoner – aggression, som är: instrumentellt våld – för att uppnå ett mål, dominans, hämnd, sadism, ideologi (som genomförs med våld). Han talar om

4 Bättre änglar: empati, självkontroll, moralisk sensibilitet. Och slutligen

5 Historiska faktorer: Leviathan – staten som håller ordning i st f anarki – alla mot alla, handel med plus-summespel win–win, feminismen, kosmopolitet – mobilitet och globala medier, och slutligen kunskap och rationalitet – människor inser att våld inte lönar sig.

Vad glömmer Pinker helt? Han ger ingen definition av våld överhuvudtaget – inte heller en av fred, strukturellt våld, våld mot andra kulturer, könsbaserat våld, och våldet mot naturen. Psykologiskt våld, ekonomiskt våld och annat våld ingår inte i statistiken. Fri abort versus barnamord? Våldet att sätta ständigt fler i fängelse – i USA långt större andel svarta nu än på 1960-talet, rasismen. Ickevästliga perspektiv saknas. Och Pinker använder kvantitativa data och tabeller – utan metodkritik. Kort sagt: Pinker är en eländig samhällsvetare och historiker: Han är dock Harvard College professor i psykologi, specialiserad i neuroscience, språk och kognition – och naturligtvis på Times lista över de 100 mest inflytelserika i världen, idag.

Filosofen John Gray skriver i en kritisk artikel i Guardian 13 mars 2015 att Pinker inte vare sig är ensam eller först med att anta den här inställningen, "new orthodoxy".

JÖ: De senaste 5-10 åren hävdar flera att världen har blivit bättre. Varför? Jo, för att det har blivit sämre.

Han påpekar vidare att den här föreläsningen inte är klar. Han inväntar reaktioner från olika mottagare såsom forskare, militärer och oss i fredsrörelsen. Så föreläsningen kommer att utvecklas. Så t ex idén att lösa olika problem med våld – är det en del av människans natur?

Även om våldet minskat, har freden då ökat? Fred är inte frånvaro av något. Det är närvaro. Det är inte fred i Bosnien bara för att de inte slår ihjäl varandra. Har empati ökat? Moralisk sensibilitet? Självkontroll?

Hur mäter man fred?

På 1980-talet försökte man mäta fredsfrekvens: World Order Models Project. Är vi mer civiliserade för att vi mindre ofta och mycket slår ihjäl varandra? Pinkers studie är bra att diskutera. Den står för en amerikansk övre medelklass.

The Global Peace Index, skapat av Steve Killelea

Detta kommer varje år från Institute for Economics and Peace i Australien. Man gör en lista över världens stater i rangordning med de fredligaste först. År 2016 kom Island som nr 1 (har Natobas men ingen armé), Danmark som nummer 2 (har dock deltagit i 6 krig sedan 1999 och exporterar mycket vapen!), Österrike som nummer 3, Nya Zeeland nummer 4, Portugal 5, Schweiz 7, Canada 8, Finland 11, Sverige 15. Syrien ligger längst ner, USA långt ner men litet högre än Ryssland.GPI är enormt populärt i media – googlar man "peaceful countries" kommer GPI upp.

JÖ: Danmark bombar varje dag i Syrien. Ingen här får höra det. Medierna är tysta. Syrien har invaderats. Är det rättvist att placera den staten längst ner?

23 indikatorer sammanvägs helt ovetenskapligt: kriminalitet, fängelser, vapen i samhället, terrorism, militära utgifter (alla militära utgifter är inte jämförbara), FN peacekeeping, människor på flykt (displaced persons),....

Hur väga ihop olika typer av vapen? Även kärnvapen! Väger allt lika mycket? Hur kan man göra detta och komma fram till något? Vad är det vi får veta? Se upp! Men det skapar åtminstone debatt.

Indikatorerna för terrorism och politisk instabilitet var de som hade försämrats mest.

Idag 30 000 döda av det som kallas terrorism (statlig terror räknas tydligen inte). År 2000 var det 400. Terrorismen är alltså nu 80 gånger större än innan George W. Bush 2001 startade sitt krig mot den. Slutsats: Världen har blivit mindre fredlig. Den politiska instabiliteten ansågs ha ökat världen över med stora förändringar inom många länder, fördelade över många regioner. Bland dem som hade försämrats mest var Djibouti, Guinea-Bissau, Polen, Burundi, Kazakhstan and Brazilien. De indikatorer som hade förbättrats mest var resurser för FNs fredsbevarande (peacekeeping), något som talar för ökat intresse hos det internationella samfundet.

GPI: tar man bort MENA-länderna (Middle East och Nordafrika) har världen enligt detta index blivit fredligare. Men den har också blivit mer ojämlik, så att det är större avstånd mellan de fredligaste och de mindre fredliga.

Så här ser det ut: http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index/

Visionen här uttryckt av skaparen Steve Killelea: http://www.visionofhumanity.org/#/page/our-vision video. Här ges 8 pelare för fredlighet. Dessa är redan uppräknade under "Pillars of Peace". JÖ: Det är en sympatisk vision – men metodologin att slå ihop kvalitativa och kvantitativa indikatorer är utomordentligt tveksamt.

Avslutningsvis

Hur skulle vi kunna röra oss i fredlig riktning? Det är bra att forska på fred. Gandhi: Det konstruktiva programmet. Studera fredens potential.

Men det måste vara något stort fel när i GPI Danmark kommer som nummer 2 (säger JÖ som själv är dansk och väl insatt i politiken).

Frågan var, säger Jan Öberg, om freden har ökat eller våldet segrat över tid. Jag har ingen aning. Antropologiska studier visar att fredliga samhällen finns och har funnits. (Fry: Face-to face-samhällen.) Men detta har ingen betydelse för dagens värld. Stater har skapats. Har det därför blivit mer fred? När USA-imperialismen har avtagit (om 15 år gissar JÖ), hur blir det då? Kväkarna är några av dem som lever fredligast. Likaså vissa buddhistiska samhällen. Tvärtom är det med 3 monoteistiska religioners samhällen i Mellanöstern.

Om tesen är att det går åt rätt håll, att världen har blivit fredligare (även om det skulle visa sig vara sant), är det risk för att fredsarbetet avtar. En typ av våld som är analyserad är de onödiga sjukdomar som kan påverkas av hygien och medicin (vaccin): Färre människor, i synnerhet barn under 5 år, dör av dessa.

Står vi inför ett kallt krig i Europa? USA-imperialismen råder. EU håller på att falla sönder. Vi måste själva finna freden, jobba med ickevåld, lösa problem med ickevåldsliga medel. FN-stadgan är det bästa dokument vi har. De västliga idealen, är de värda att stå upp för? Terroristerna är beredda att dö för det de tror på. Det var också frihetskämparna under de två världskrigen.

Idag är det militären som får resurserna, inte de som verkar fredligt. De som vill krig, låt dem själva samla in medlen för krig.

Ola F: 1909 sa arbetarrörelsen: "Inte en man, inte ett öre till krigsmakten".

JÖ: I Danmark är det många som inte vet att de deltar i krig. Det är viktigt att få upp detta på agendan. Vad göra?

Idag finns massor av information, men hur är det med kunskapen? Det behövs överblick. Begrepp och teorier, tolkningar. Gå från information, över kunskap, till kritiskt konstruktivt tänkande och slutligen visdom.

JÖ: Studenter och andra har slutat läsa böcker. Läsningar på de här akademiska områdena har blivit väldigt mycket mindre. Se upp!

Läs! Förkovra er! Skriv till politiker! Ge konstruktiva idéer, inte bara kritik.

Denna gång kom diskussionen och frågorna mot slutet men inte efter ett avslutat föredrag. Jans föredrag fortsatte efter kaffet.

Bland annat ställdes frågan om den patriotiska viljan att dö för fosterlandet alltid har funnits. Den är dock mindre idag. Statsledningar föredrar obemannade drönare. Ingen vill skicka 200 000 man till markkrig i Syrien. Istället högteknologiskt massmord.Karin Utas Carlsson med stöd av JÖs manus och webblänkarna samt makarna Friholt.Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com