Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Till Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm

Re: Yttrande om promemorian om Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd.

DS 2015:39 PM om värdlandsavtal

Fredsrörelsens organisationer har sent omsider fått ta del av denna promemoria. I hast vill nu Fredsrörelsen på Orust avge detta yttrande.

Det förtjänar att påpekas att den samlade fredsrörelsen i Sverige har genom en mer än hundraårig tradition av intresserad efterforskning och fördjupning i frågor om konflikter och konfliktlösning uppnått en fördjupad kunskap, oftast förmedlad av kända fredsforskare som Johan Galtung, Håkan Wiberg, Jan Öberg och av dem som vid svenska universitet inbjudits till talrika seminarier, alltså internationella profiler som nämnde Galtung, Noam Chomsky, Richard Falk, och böcker av Daisaku Ikeda, Howard Zinn och andra.

En överväldigande bevisning finns om att militära medel inte förmår lösa konflikter. Konfliktlösning och bestående fred måste eftersträvas och förverkligas med fredliga medel, avspänning, samarbete m m för att åstadkomma en gemensam säkerhet för alla konfliktande parter. Straff- och vedergällningstänkande är alltid kontraproduktivt. Rustning och allianser skapar hot och spänningar.

I detta ljus bör vi analysera det pågående arbetet med att vinna folkets stöd för ett värdlandsavtal med Nato, världens utan jämförelse starkaste militärallians med cirka 60 % av världens samlade militärutgifter.

Fredsrörelsen på Orust har följande synpunkter på detta PM om värdlandsavtal:

Avsnitt 3, Ärendet

Under de senaste tjugo åren har Sveriges regeringar stegvis och utan folklig debatt och information övergivit etablerad svensk säkerhets- och fredspolitik, bort från målet att främja kärnvapennedrustning, Norden kärnvapenfri zon (i Alva Myrdals efterföljd), arbete för nedrustning och omställning till civil produktion (i Inga Thorssons efterföljd), arbete för fredlig konfliktlösning (i Maj-Britt Theorins efterföljd) och arbetet för gemensam säkerhet (i Olof Palmes efterföljd).

Förkortningar som OSSE, ESK m fl har förlorat sin innebörd. Man hänvisar aldrig till Helsingforsöverenskommelsen eller FN-stadgan, utom när det gäller Rysslands göranden.

Partiskhet är lösenordet för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.

PMets formulering "Sverige är ett aktivt partnerland och vårt samarbete med Nato inom PFF har gradvis utvecklats och fördjupats" ter sig i detta ljus som ett öppenhjärtigt konstaterande att Sveriges fredssträvande politik är bytt mot rustad militär maktpolitik.

Detta understryks av att Natos krigföring alltifrån Serbien/Kosovo till Afghanistan och Libyen av olika bedömare anses ha krävt minst två miljoner dödsoffer och ett stort men okänt antal fysiskt och psykiskt skadade och handikappade människor.

Att Sverige i PMets nästa sats sägs ha "beslutat 2010 och 2012 att anta ett PARP-mål om värdlandsstöd..." ter sig som en slutgiltig dödförklaring av alla de ovan nämnda fredssträvandena. Man kan inte längre ens tala om militär alliansfrihet.

Visserligen innehåller redan Lissabonfördragets Avdelning V, Avsnitt 2, Artikel 42, krav på medlemsstaternas upprustning (punkt 3) och att militärt tjäna unionens intressen (punkt 5-7), vilket innebär att alliansfriheten i teorin har upphört. Men EU har hittills endast haft en insatsstyrka som skulle kunna åta sig FN-tjänst för fredsbevarande insatser i linje med FN-stadgan.

Skillnaden till Nato klargörs mycket tydligt av dess agerande under FN-uppdraget att upprätthålla ett flygförbud över Libyen i linje med det obevisade påståendet att Khadaffis flyg skulle ha bombat civila mål. Nato överskred flygförbudet och bombade Libyen sönder och samman, som om själva marken, byggnader, vägar och hela infrastrukturen hade varit flygande attackplan. I detta deltog Sverige till evig skam i den historiens dom som en gång faller.

Att i detta ljus förhandla fram ett avtal om värdlandsstöd med Nato ter sig visserligen följdriktigt men icke desto mindre förkastligt, även av andra skäl som skall redovisas här:

Sverige har hittills framställts i retoriken som kärnvapenfritt och aktivt för kärnvapennedrustning. I Natos militära doktrin förbehåller sig Nato att använda kärnvapen i konflikter. Dessutom förbehåller sig Nato rätten att vara först med att använda kärnvapen. Förstaslaget avser att helt förstöra motsidans (= Rysslands) militära förmåga. Därmed kan alla Rysslands omätliga naturtillgångar i Ishavet och Sibirien tillfalla Nato. Det gäller förstås bara om radioaktiv smittspridning kan begränsas.

Den alternativa mottagaren av förstaslaget kan teoretiskt vara Kina, som kraftfull medlem av BRIC-ländernas samarbetsekonomi. För militäralliansen Nato torde övriga världens militära förmåga vara en munsbit, knappt värd att slösa kärnvapen på. (Övriga Amerika: Mellan- och Sydamerika, Afrika, hela Asien /från Mellanöstern till Japan/ och Oceanien står för sammanlagt 40% av världens militärkostnader.)

Att genomföra projektet värdlandsstöd är att ansluta sig till inringningen av Ryssland och ett fortsatt aggressivt militärt maktspråk utan återvändo.

Avsnitt 4. Bakgrund

Första meningen i avsnittet hävdar att Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra länder och organisationer. Den bakomliggande analysen säger att hot mot freden och vår säkerhet bäst avvärjs i gemenskap och samverkan med andra, eftersom vår säkerhet är nära förknippad med våra grannar men också med andra regioner längre bort.

Det Sverige i praktiken bygger är militär slagstyrka, något som historiskt har visat sig utmana andra att själva bygga upp sin slagstyrka, i detta fall uppenbarligen Ryssland (som visserligen bara har 8 % av storleken på Natos militärbudget men är i stånd att utveckla nya effektiva vapen). Nato provocerar oavbrutet Ryssland genom att anlägga militärbaser nära dess gränser. Just nu spelas spelet om Ukraina och Georgien. Centralasien har redan vunnits av Nato, vars 700 militärbaser världen över ger ständig beredskap för attack, vilket knappast kan gälla Sveriges säkerhet.

Sverige bygger ingen säkerhet genom Nato. Där saknas varje kompetens till att fredligt lösa konflikter. Nato har däremot förmåga att provocera fram konflikter som Natos överlägsenhet har intresse av. Dess främsta arbetsmetod är militärt hot utmynnande i ultimatum med tidsgräns (Serbien!), efter en propagandistiskt utformad hotbild och konfliktbeskrivning, där motsidan tilldelas allt ansvar för konfliktens uppkomst och utveckling. Anfallet kan ske överallt på jorden, sedan Nato ändrat sin stadga till att tillåta militärt ingripande överallt där dess intressen anses hotade. Före 1999 gällde stadgarna endast försvar i närområdet.

Natos agerande dödar och förlamar för en tid. Men uppror, motstånd, sabotage, motallianser och vedergällning blir den eviga följden. Varifrån kom alQaida, ISIS mfl samverkande rörelser? Det som var kränkt rättskänsla blir till skoningslös mot-terror.

Symbolen för det skeendet är "1984", "Kallocain" m fl böcker vars författare inte ens kunde föreställa sig dagens verklighet.

Mening nr 2 i detta avsnitt anger att den bakomliggande analysen hävdar "att hot mot freden och vår säkerhet bäst avvärjs i gemenskap och samverkan med andra..."

Författaren av denna sats anser (i förmodad likhet med sin uppdragsgivare) att hot mot freden skall avvärjas. Tanken i analysen är låst vid ett enda svar: skall avvärjas. Hur sker detta? Jo, militärt, bl a genom stationering av Nato-trupper, vapen, ledningscentraler etc på svensk mark. Detta ska inte ske automatiskt utan på inbjudan av Sverige.

Eftersom uppdragsgivaren uppenbarligen anser att hot skall avvärjas med militära medel är det ytterst sannolikt att en sådan inbjudan kommer att utfärdas. Det är en egentligen marginell reflexion att Sveriges säkerhet då snabbt minskar, eftersom motparten (= Ryssland) då inriktar sig på att slå mot Sverige. Som recept på säkerhet är värdlandsavtalet en katastrof.

Denna reflexion är givetvis marginell, eftersom Natos förstaslag med kärnvapen (kanske från svensk mark) ändå kommer att förlama Ryssland och för alltid sannolikt göra landet obeboeligt genom det radioaktiva utfallet från bomber på båda sidor.

Även Sverige blir mer eller mindre obeboeligt. Endast Amerika har viss utsikt att slippa undan nedfall, något som Natos drivande kraft USA är klart medvetet om. Europa låter sig ledas av USAs projekt, vilket idag visas av de för EU kontraproduktiva sanktionerna mot Ryssland.

Det är berättigat att undra vad som avses med uttrycket att "vår säkerhet är nära förknippad ... också med andra regioner längre bort".

Är det Kina som avses? Eller Sydasien? Eller Afrikanska kontinenten? Eller Mellanöstern?

Den sistnämnda är ju redan idag i full färd med att slå tillbaka mot Europas hundra år av exploatering, förräderier (Sykes-Picotavtalet, Balfourdeklarationen m m) och krig, även gaskrig.

Hur har Nato ökat Sveriges säkerhet gentemot rörelser i Mellanöstern? Vore det inte mera logiskt att helt överge partnerskapet med Nato? Göra Sverige någotsånär alliansfritt?

I stycket 3 står att "Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och integration samt för internationelll krishantering." Och som enda exempel ges "genomförande av krävande militära insatser". Som exempel på insatser nämns Kosovo (med Serbien utelämnat!), Afghanistan och Libyen.

Som belästa i konfliktlösningslitteraturen suckar fredsorganisationerna djupt över denna skrivning. Tror Sveriges försvarsdepartement att konflikterna på Balkan, i Afghanistan och Libyen skulle vara lösta?

Vad löstes av Natos bombningar av infrastrukturen i Serbien, TVhuset i Belgrad och upprättandet av en jättestor Natomilitärbas i Kosovo? Folk flyr idag från regimen där!

Vad löstes av Natos krig i Afghanistan utöver tillgång till militärbaser i Centralasien, tillgång till Afghanistans strategiska metaller och fortsatt militär närvaro? Den eftertraktade gasledningen från Centralasien till Arabiska havet kunde ju inte förverkligas på grund av fortsatt motstånd. Afghanerna har inte förstått att de är besegrade. Och Sverige har bara lyckats döda ett antal motståndsmän. "Vi är nöjda när rätt folk dör" sa ett befäl i ett avsnitt av dokumentärfilmserien därifrån...

Är det inte just detta som står som symbol för hela Nato-säkerheten?

Det är en skam för Sverige att ha deltagit i dessa "Nato-ledda insatser", istället för att engagera sina resurser i FNs fredsbevarande operationer i andra länder, vilka inte varit intressanta för Natos maktambitioner.

I punkt 4 talas utförligt om Sveriges behov av att samöva med Nato för att vara så effektivt som krävs. Det sägs också att "I västvärlden är Nato den organisation som definierar den internationella standarden för militär praktisk samverkan", den s k interoperabiliteten.

Det är den som ger Sverige förmåga att ta emot och ge militärt stöd. I sammanhanget nämns också (för skams skull?) FN, som Sverige i verkligheten övergivit. FN-stadgans bestämmelse om att skapa "fred med fredliga medel" passar alltför illa ihop med Natos interoperabilitet, som endast gäller militärt samarbete.

På två rader informeras vi sedan om att avtalet med Nato är ett övergripande strategiskt avtal med juridiska och finansiella aspekter.

Såvitt vi fått veta från andra källor gäller detta i synnerhet straffrihet, immunitet, för utländska (läs USAs) soldater, som kan komma att överträda svensk lag och kanske även döda någon utöver den militära rätten att döda. Ekonomiskt betyder det mycket om avgifterna är låga eller inga för att disponera flygfält, hamnar, inkvartering, skjutfält m m. Skattefrihet för löner utbetalda i Sverige kan bli en miljardvinst för USA.

Sådant nämns allmänt utan preciseringar i detta PM. Samtidigt hävdas i nästa andetag att det skulle vara närmast uteslutet att permanenta Natohögkvarter skulle inrättas här. Varför då göra avtal om detta?

Avsnitt 5.

Tilläggsprotokollet Nato SOFA gäller Natotrupp i annat land än det egna, alltså för Sveriges del USAsoldater här. Finns det något i tilläggsprotokollet som säger att kärnvapen inte får föras in i Sverige? Det bör vi få veta snarast!

Avsnitt 6.

I detta avsnitt betonas att värdlandsstödet medger närvaro av utländsk Natotrupp endast när Sveriges regering begär detta. Förmodligen avses full intern säkerhet då råda. Men vi vet överhuvudtaget inte vilken svensk regering vi har i en sådan situation att hela säkerhetspolitiken urartat till krigstillstånd. Har vi då rentav en militär kuppregering?

Detta är en relevant fråga i en tid då Sveriges säkerhetspolitik lämnat FNs bestämmelse om "fred med fredliga medel" och helt inriktar sin säkerhetspolitik på att militärt avvärja hot med hjälp av Natos militärdoktrin som också innefattar kärnvapen. Detta understryks av raderna som säger "att värdlandsavtalet är avsett att vara i överensstämmelse med Natos "doktrin" och fungera som ett övergripande avtal för värdlandsstöd". (!)

"Natobefälhavaren ska också,... underrätta värdlandet om ändrade förhållanden och föreslå lämpliga ändringar i tilläggsdokument." (Vad har då Sverige i det läget att föreslå?)

I Avsnitt 7 upprepas att "hot mot freden bäst avvärjs i gemenskap" etc. Hot ska alltså avvärjas militärt och inte upplösas fredligt i samverkan med den part som upplevs som ett hot.

Denna grundläggande inställning hos Sveriges regering står i rak motsättning till FNstadgan och till fredsrörelsens organisationer som bygger på vida spridd fredsforskning.


Det ter sig därför onödigt att yttra sig om behovet av ny lagstiftning för de förkastliga ändamål som detta PM beskriver.

Vi motsätter oss med kraft att sådana författningsändringar kommer till stånd.

Avsnittet om konsekvenser av värdlandsavtalet upprepar tidigare vilsegångna uppfattningar om säkerhet för Sverige och ökar vår oro med den rad som säger att vi ska "ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller konflikt i Sverige eller i närområdet".

Vid vilken typ av kris eller konflikt i Sverige ska Nato kunna inkallas? Att detta inte preciseras med ett enda ord ger oss anledning till kamp mot att detta avtal någonsin förverkligas.

Fredsrörelsen på Orust yrkar att promemorian i sin helhet dras tillbaka och att en upplysningskampanj genomförs för att ge Sveriges folk en heltäckande bild av vad Nato står för, och vad ett samröre med Nato kan innebära för Sverige.

Stocken, på Orust, den 28 september 2015

För Fredsrörelsen på Orust

enligt uppdragOla Friholt

Ordförande

Adress: Torget 1, Stocken,

474 92 Ellös

Tel: 0304-51215

E-mail: ola.friholt@gmail.com

PS.Vi ber om svar på denna skrivelse. DSUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com