Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation

Kulturhuset Kajutan i Henån, Orust, den 8 nov. 2017.

Vad är feminismen?
Jag har ägnat mycket tid åt att tala om det. Enligt de nationella jämställdhetsmålen ska alla vara med och bestämma. I en demokrati gäller att alla är lika mycket värda, det ska råda jämställdhet mellan män och kvinnor och diskriminering är inte tillåtet. MEN varför är det inte så? Det finns samtidigt idéer om att en del ska bestämma litet mer. Argumenten för detta bildar mönster och ger makt som står i vägen för att nå de här målen.Feministisk folkbildning ska synliggöra maktstrukturerna och hur de är sammankopplade med nationalism och militarism. Hur ser mönstren av makt ut, de som står i vägen? Pengar gör det – kapitalet.

De sociala ekonomiska klasserna som vi föds in i bildar en struktur med tre klasser. Vi får olika makt i vardagen och det formar våra idéer. De ojämlika klasserna ger upphov till strukturella konflikter i samhället. Vi måste gemensamt lösa en massa frågor. Vi slåss inte. Vi har representanter i politiska partier i parlamentariska organ såsom kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet där beslut röstas fram av majoriteter. Representanterna röstas fram. När var det kvinnorna fick rösträtt? Jo, 1919 fattades besluten och 1921 var kvinnor valbara. Det var jämförelsevis sent i Sverige.

När kvinnorna sedan var representanter sågs de som ett särintresse för kvinnofrågor. Än i dag har de flesta partierna kvinnoförbund men inga mansförbund. Kvinnorna försöker på partikongresserna påverka men de blir ofta överkörda.

Andra exempel på brist på jämställdhet är mäns våld mot kvinnor, något som betecknas som kvinnofrågor. Den aktuella #Metoo-kampanjen visar på den här maktstrukturen. Vi måste på vår väg mot jämlikhet mellan alla människor verka för delmål såsom ekonomisk rättvisa, jämställda löner och pensioner. Det finns 350 000 fattigpensionärer i Sverige. De lever under EU:s fattigdomsgräns. Pensionssystemet måste göras om för att anpassas till verkligheten, hur inkomster för kvinnors arbete ser ut. Pensionen beräknas efter livslön, där allt annat än anställningar räknas bort. Vi startade på Mors Dag ett upprop för rättvisa pensioner. 250 000 kvinnor lever under fattigdomsgränsen sedan 1990-talet, då ATP blev för dyrt. I pensionsarbetsgruppen måste alla vara överens, vilket påverkar resultatet. Vi måste få in frågorna i politiken, till debatt.

Kärnkraftfrågan
Kärnkraften blev en het debatterad fråga i samband med folkomröstningen 1980. Det bedrevs studiecirklar och i varenda buske försökte man verkligen påverka politiken. I mars 1979 skedde en olycka i kärnkraftverket i Harrisburg. Det var en partiell härdsmälta i ena reaktorn. Detta påverkade opinionen och ledde till folkomröstningen. Genom Socialdemokraternas beslut bildades en linje 2: Vi kan inte stänga, om vi inte har öppnat! Med förnuft...Linje 1: "Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd." Linje 2. "Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd." Linje 3."NEJ till utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av nuvarande sex kärnkraftverk i drift inom högst 10 år..... icke laddade reaktorer tas aldrig i drift."
Linje 1 stöddes av kärnkraftindustrin och moderaterna. Linje 2 var ett slags "lagom"-linje för dem som hade svårt att bestämma sig. Den stöddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet. Den handlade om jobben: Avveckla men bygga först med förnuft till 2010. Linje 3 menade att kärnkraften var ett "dåligt och dyrt sätt att koka vatten". Den olösta avfallsfrågan var viktig. Vänsterpartiet, Centerpartiet och KDS, det dåvarande Kristen demokratisk samling, stödde den linjen.
Linje 2 fick litet fler röster än linje 3, linje 1 förlorade stort. Resultatet blev att man slog ihop röstsiffrorna för linje 2 och 3 och kom på så sätt fram till att bygga först för att sedan riva kärnkraftverken!
Miljöpartiet skapades under den här processen och bildades 1981. Hållbarhetsmålet fördes in av Miljöpartiet. Kunskapskravet var grunden för Mp. Med klassiska härskartekniker invändes att detta inte är politiska frågor. Det var en kollektiv mobbning: fel personer, fel frågor som drevs på fel sätt. Jag var ordförande för Vänsterpartiet då och sa att Vänsterpartiet redan var ett miljöparti så något mer behövdes inte. Jag gjorde mitt jobb.
Miljöpartiet kom in i riksdagen vid tredje försöket(1988), åkte ut vid fjärde valet och kom in igen det femte. Nu har debatten ändrats. Nu skulle man inte längre säga att hållbarhet är något som man får hålla på med i skogen.
Nu håller feminismen på att ta sig in i debatten: jämställdhet och mänskliga rättigheter och alla andra frågor som hör ihop med mänskliga rättigheter. Feministiskt initiativ har kommit in i 13 kommunfullmäktige och i Europaparlamentet. Vi blir nu mobbade och förlöjligade så som Miljöpartiet var förut. Sjöstedt säger att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och inget annat behövs.

Mänskliga rättigheter – fascism – nationalism
Mänskliga rättigheter är idag under attack. Det tar sig uttryck i att Sverigedemokraterna (SD) med sina rötter i fascismen har många väljare. I fascismen har människor olika värde. Kvinnor och män ska ha olika uppgifter, kvinnor ska föda barn men inte ha rätt att bestämma. SD-idéerna förverkligas nu i Polen. Aborträtten är borta. Media och hela Public service är megafoner för nationalistiska idéer. För kvinnors "väl" ska de vara hemma med barnen, men utan rättigheter. Det är likadant i Ungern. Kvinnan är heroiserad som moder men berövas sina rättigheter att välja sitt liv.SD är ett ideologiskt grundat parti på människors olika värde. Fullvärdiga är bara svenskar – dock ej samer. SD har lagt motioner om att försvaga aborträtten, återinföra sambeskattningen mellan makar, ha bibliotek med böcker endast för svenskar. Sådana här motioner får vi inte veta om därför att det blir ingen debatt om dem. Partierna ställer inte upp. Många känner bara till att Sverigedemokraterna inte vill ha in invandrare i Sverige.
Nationalismen innebär att det går bakåt i de här frågorna. År 2014 kom Feministiskt parti in i EU-parlamentet. Partierna började övertrumfa varandra i att tala om mänskliga rättigheter, jämställdhet och feminism (Almedalen). Nu kallar sig regeringen för feministisk, både inrikes och utrikes. Vi har vunnit ordet.
Valforskare har visat att det finns en annan dimension än höger och vänster och det är med de engelska förkortningarna GAL (Green Alternative Libertarian) och i andra extremen TAN (Traditional Authoritarian Nationalism).Här (i detta koordinatsystem) kan man sätta in partibeteckningarna i de fyra kvadraterna. SD ligger långt ned och till höger i fjärde kvadraten. Fi ligger långt upp till vänster i första kvadraten.

Många har närmat sig SD och således gått nedåt i figuren. Så även V. SD har rört sig uppåt.
Fi.s opinionssiffror har ökat från 0,4 till 3,13%, alltså 800 % upp.

Det yttersta uttrycket för nationalism är militarism. Det vi ser nu är en växande militarism och kapprustning. För att legitimera kapprustning och militarism sprids idéer om osäkerhet: "Putin kommer snart!" Det ligger t o m en tävlan i nationalism. Redan 2015 lanserades slagordet "Sverige är fantastiskt". Nu placeras stridsvagnar på Gotland. Fredsrörelsen sägs vara Putins lakejer.

Kärnvapen
FN:s avtal om förbud av kärnvapen är nu ute för signering och ratificering. Vi vill att regeringen skriver på avtalet och för det till riksdagen för ratificering men regeringen har tillsatt en utredning för att analysera konsekvenserna. Dessutom ska utredningen inte vara klar förrän efter valet. Nu ser vi vad det handlar om när Sverige köper luftvärnsroboten Patriot av USA. Övningen Aurora 17 i september var en träning för värdlandsavtalet. USA och flera Natoländer var med. Av dessa har USA och Frankrike kärnvapen. Det är viktigt att Sverige antar en lag om förbud mot kärnvapen i vårt land.Rädsla – Kapprustning
Politiska uttalanden och media bygger upp en rädsla för en fiende, Ryssland, och särskilt dess ledare presidenten Vladimir Putin. Ukrainakonflikten utnyttjas till att ta ställning och tala om ett aggressivt Ryssland.

Den här rädslan medför stora steg bakåt i utvecklingen av andra. De hot vi lever under är globala klimathot. Vi lever som om vi hade 4,2 jordklot när vi har ett enda. Cykloner, stormar och översvämningar drabbar särskilt de fattiga. Det behövs politiska verktyg. De verkliga hoten kan inte mötas med stridsvagnar.

Vi måste arbeta emot internationell terrorism, men det gör vi inte genom att införa värnplikten.

Vi befäster våra gränser genom en moraliskt förkastlig politik. Från att ha varit ett för flyktingar välkomnande land gjorde vi hösten 2015 en total omsvängning och stängde gränserna, sa "Det är fullt". Jag reser och ser ingenstans att det är fullt. Jag träffar volontärer som möter människor med empati. De unga männen deporteras till Afghanistan som de aldrig varit i. Människor dör i Medelhavet – som förut. Kvinnor och barn sätter sig i de rangliga båtarna. Det är tungt att se hur många partier närmar sig TAN-dimensionen, som jag beskrev som en ideologisk motpol mot GAL. Vi går emot nationalism, militarism och idén om manlighet. Dessa föreställningar är väldigt nära sammankopplade.

Genuskontraktet, könsmaktsordning
Män ska vara beskyddare av kvinnor och barn OCH territorier, och vara det med vapen i hand. Det syns från nära relationer till de internationella. Kontroll och hot om våld utlöser våld. Vi har ett ständigt pågående våldsproblem. Vi ser det i #Metookampanjen. Det handlar om makt och om män. En och annan kvinna också. Så gott som alla kvinnor har erfarenheter och säger "Me too", men alla män är förvånade! "Det hade jag ingen aning om." Det är något som inte stämmer. Vi i Sverige har en tystnadskultur. Många talar inte om det men det väller nu upp och vi får "den patriarkala sörjan" i ansiktet. Att avslöja enskilda är oväsentligt. Frågan är det viktiga. Våldet mellan män, skjutningar, fotbolls- och hockeyvåld, militära konflikter, män mot kvinnor. Var finns beskyddet?Vardagen är sexuella trakasserier – våld – mord, även i namn av "heder". Det handlar om kontroll och makt. I internationella relationer ser vi samma sak, våld. Stormakter anser sig ha rätt att kontrollera. Nationalismen kräver militarism och män som är villiga att ta till vapen. Men det ger inte skydd till kvinnor och barn. Idén med feminism är idag ännu mer aktuellt än för tio år sedan. Fi idag gäller att stärka demokratin och politiken. Det historiska politikersveket släppte fram fascism och nazism.
Det politiska etablissemanget talar med varandra och politiken krymper till ett maktspel. Folk röstar taktiskt på SD, där man blir sedd. Det är viktigt att det finns en tilltro till människan, hennes möjlighet att leva ett värdigt liv, ett socialt kitt som håller oss samman. Mänsklig säkerhet – inte territoriell. Rusta ned militärt! Rusta upp det mänskliga!DISKUSSION
GS: Var med i så många sammanhang som möjligt där många kan vara med! Lyft frågor! Det är mycket sorgligt det som hänt i Miljöpartiet. De har fått betala ett mycket högt pris, så högt att många tappat tilltron.

Feministiskt parti går inte in i parlamentet för att få mycket makt. Vi vill föra in kunskaperna och analysen i politiken. Makt är inget självändamål. Det viktiga är hur man använder makten. När Fi kommer in ökar kunskapsnivån. Det är nödvändigt att organisera sig. Jag hoppas vi idag är i slutfasen av individualismen. Det handlar om strukturella problem som måste mötas med strukturella metoder. Därför måste vi organisera oss.

Fråga: Hur orkar du fara runt så mycket?

GS: Det handlar om att rikta sin frustration mot något konstruktivt. Jag skulle bli tokig om jag inte använde all den kunskap och erfarenhet jag numera besitter.

Erni: Vi gör också detta arbete för att ökad kunskap. Vi vill resa till exempel till Frankrike och Ryssland för att möta andra likasinnade.

GS: Jag tror på folkbildning. Vi måste träffas i ögonhöjd. Vi tänker ut, vi gör så här och så här. Så tar det mycket längre tid än man trodde. Vi lär oss, och det är roligt.

Fråga: Jag är intresserad av begreppet feminism. Är det negativt? Varför heter det inte Jämlikhetspartiet?

GS: Ja, jämlikhet är MÅLET. Vägen dit är feministisk analys. Till och från har ordet en negativ klang, mot manshat t ex. Vi har delvis återerövrat ordet. Det är maktstrukturen som ska analyseras.

Erni: Hur har du upplevt det i andra länder? I Indien sa de att de inte använder ordet. Det är västländernas.

GS: Jag turnerar i Europa. Jag ser många som brottas med samma sak. Det finns ett motstånd att organisera sig i feministiska termer. Traditionerna är ofta byggda på patriarkaliskt tänkande. "Black matters" har en intersektionell utgångspunkt. Man talar om mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter. Den yttersta konsekvensen av det ekonomiska system vi har är ständig exploatering. Kvinnor försvarar jord och vatten.

Erni: När jag kom tillbaka till Indien flera år senare hade de ändrat sig. De talade också om feminism.

Fråga: Säger Stefan Löfvén också att han är feminist?

GS: Den politik som förs är annorlunda. Jag tänker på asyl- och flyktingpolitiken, den ekonomiska politiken.

HH: De djupaste rötterna, vilka är de?

GS: Militarismen hör till rötterna.

HH: Jag upplevde i min barndom i Berlin att min pappa inte kunde försvara mig mot kriget och mot Hitler.

GS: Många feministers hållning är antimilitaristisk. Det är sorgligt att så många i riksdagen gått bakåt. Det har skett en militarisering av säkerhetspolitiken. Människor börjar bli säkerhetsrisker. Många feminister har fått se att deras partier deltar i en kapprustning.

Fråga: Vad säger du om medierna?

GS: Ja, medierna inte bara speglar händelseutvecklingen. Man trissar upp med skrämsel så folk kan säga ja till vad som helst. Ingen ställer frågor: Vems oro talar de om? Det diskuteras inte hur det är att inte få veta om en får stanna. Politiker har backat från problemformuleringen. De låter media göra den. Så slipper de gå med hela vägen.

GS: Skriv medborgarförslag! De remitteras till lämplig nämnd och då kan man gå dit och tala för sin sak.

Erni: Det har vi på Orust gjort. I morgon kommer vårt medborgarförslag upp i Kommunfullmäktige. Gå dit! Mitt förslag gällde intervjuer med kommunens invandrare med tanken att förstå hur de upplever sin vardag i det nya landet, men också för oss att lära oss och förstå deras bakgrund.

GS: Det kan man också fråga om. Lyssna på Kommunfullmäktiges frågestunder.

Erni: Till våren ska vi bjuda in politiska partier och ställa frågor.

Ola: Orust kommun är med i Borgmästare för fred, för kommunen antog det förslaget. Nu gäller det att deklarera det öppet och precisera med att deklarera Orust som en kärnvapenfri kommun.

Fråga: Vi vill höra något från Fi när det gäller flyktingarna. Varför får vi inget höra? Vi behöver det moraliska stödet.

GS: Vi lever i medieskugga. Ingen intresserar sig för vad vi tycker. Stina är gruppledare i Göteborg. Prata genast med henne (hon är på plats i lokalen). Be Fi komma hit och ha ett möte. De behandlas illa av S. Vi behöver varandra!

En av de unga i publiken frågar: En stor fråga för mig är att det finns en grupp människor som vi inte når fram till. Hur ska vi nå dem?

GS: Gör ingenting! Vi vänder oss till dem som vill vara med och förändra. Andra väntar och ser. De kommer in senare. Bland dem som vill finns kraften.

KU: Tack! Du har visat tydligt på hur i feminismen ser att bristen på jämställdhet hänger samman med militarism och nationalism. Att jämställdhet mellan män och kvinnor är ett delmål och att målet är en värld utan våld där alla MÄNNISKOR är jämlika, har lika värde. Allt hänger samman. Du har talat om extremerna TAN (Traditional, Authoritarian, Nationalism) och GAL (Green, Alternative, Libertarian).

Ola: Det behövs en synvända. Andra perspektiv.

I pausen sålde Gudrun sin nya bok: Gudrun Schyman och Ellen Ekman "Homeparty med Gudrun." Det är en seriebok för vuxna.

Karin Utas Carlsson skrev

Foto: Erni Friholt


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com