Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Anteckningar förda vid föredrag i kulturhuset Kajutan den 10 oktober 2013

Socionomen och Fredsforskaren Kerstin Schultz, med erfarenhet även från konfliktlösning på Balkan, talar under temat Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika.

Arrangör: Fredsrörelsen på Orust

 

Föreläsningens rubrik utgör en plattform för Kerstin Schultz’ (KS) inledande meningar:

De kvinnliga fredsrösterna talar ett helt annat språk, ifråga om lösningar på krig, än vad vi medborgare får ta del av i olika massmedia. Där hörs männens och USAs röster och vedergällning betraktas av dem som en självklarhet. Men kvinnorna har höjt sina röster och fått goda resultat”.

KS har stor kunskap om utvecklingen i Liberia. Även om hon ännu inte besökt landet har hon haft kontakt med framstående personer därifrån samt har följt den forskning, som ägnas åt att belysa det starka fredsarbete, som kvinnorna i Liberia genomfört. KS omnämner de samtal hon haft med både presidenten Ellen Johnson och flera kvinnliga ministrar, vilka beskrivit metoden för förändringsarbetet mot fred. Viktig är insikten bland de liberiska kvinnorna, att allting inte kan ändras på en gång, att positionerna får flyttas fram så sakta, ”bit för bit”. Manliga ministrar har respekt för sina kvinnliga kolleger.

Hur har då detta kvinnliga fredsarbete gått till?

HÖJ DIN RÖST – denna uppmaning blir som ett mantra och KS låter oss lyssna till en kampsång i dess anda, att flickor skall resa sig upp och tala så det hörs. ”Find your voice och speek up, together!” uttryckte sig tre starka röster och nobelpristagare 2011, Ellen Johnson Sirleaf och Leymah Gbowee, Liberia och Tawakkul Karman, Jemen

KS visar oss en videoupptagning av Leymah Gbowee och hennes vitalitet och kraft framgår tydligt. Vi får också se en kort amatörfilm tagen, troligen i Monrovia,i Kongo samma situation, grymt krig, såsom en realistisk bild av en sanslöst kaotisk mördarsituation, där unga pojkar med Kalashnikovgevär som leksaker, skjuter vilt omkring sig in i folkmassor. Både denna film och de krigsskildringar, som ordinära medborgare i t ex vårt land kan ta del av, inger blott stort missmod och tvekan om något kan förändras. Det är ofta stereotypa skildringar av män, soldater, rebeller, djupt bekymrade diplomater. För att få lite jämvikt kan journalister eller nyhetsmedia låta visa några kvinnor, ofta i bakgrunden men i sammanhang med misär, lidande, barn som är sjuka och skadade. Således en destruktiv bild som skapar känslan av att det saknas lösningar. En bild av att kriget skall bestå.

KS visar istället en sammanställning av Internationella samfundets förslag till visioner för en fredsprocess:

  • Fredssamtal

  • Eldupphör

  • Fredsöverenskommelser

  • Avväpning

  • Demobilisering och återintegrering av flyktingar och soldater

  • Sannings- och försoningskomissioner

  • Allmänna val

  • Reträtt av internationell inblandning

Ett samhälles historia, säger KS, dess kulturella situation och lokala levnadsregler bestämmer hur det konkreta fredsarbetet på basplanet bäst sker – därför blir ofta utomnationell inblandning inte någon framgångsrik lösning. Civilsamhället måste få en plats i allt fredsarbete. KS hänvisar till sin erfarenhet av att utbilda höga militärer, vilka blott har rudimentär insikt om denna fredsfaktor.

KS har stor kunskap om kvinnors betydande men obekräftade och osynliga roll i krig. Kvinnorna bevarar en basstruktur för samhällets både överlevnad och fortbestånd, de mobiliserar livskraften, tar hand om barnen, sörjer för mat och sjukvård, ofta med mod och okonventionella metoder. De använder helt enkelt sin lokalkännedom, har informationskanaler, som t ex inte FNs fredsarbetare förfogar över. En ickevåldslig protestform, som först använts av indiska kvinnor inom flera konfliktområden, är att många kvinnor samlas, sitter stilla och tyst. Soldater och poliser blir ofta förvirrade och handlingsförlamade: Vad gör man med kvinnor som inget gör? Vedergällning mot dem kan inte tillämpas. KS exemplifierar från Indien, där vattenförsörjningen vid ett tillfälle fått en lösning genom en sådan ickevåldsaktion.

KS redovisar flera fredsorganisationer, som arbetar enligt denna ickevålds-princip.

Kvinnor i svart startade i Israel 1988. Palestinska och israeliska kvinnor genomför tillsammans tysta protester varje fredag mot ockupationen. Liknande skedde i Serbien och var av betydelse för försoningsprocessen där. KS påpekar vikten av att öva att inte bli provocerad, att på Västbanken kunna avstå från att gengälda att den våldsammaste gruppen, de illegala bosättarna, t ex bespottar demonstranterna. KS ger ett motsatt exempel från Västbanken, där en demonstration med stenkastning skedde istället för ickeprovokativt beteende, vilket medförde motattacker från israelerna med tårgas. I Kongo sökte kvinnor upp kvinnor, man ”knackade dörr”, för att ge stöd efter bestialiska övergrepp. KS betonar den makt som finns i ickevåldsmetoderna.Den kongolesiska nunnan Angélique Namaika har fått FNs flyktingpris för sitt arbete att hjälpa flera tusen kvinnor att överleva fasansfulla övergrepp av den beryktade Herrens befrielsearmé, (Se bl a SvD 30 september 2013).Ännu en kvinnoorganisation är COCAFEM, som organiserar kvinnor i både Kongo, Burundi och Rwanda. Kvinnor på båda sidor i konflikten arbetar tillsammans medan männen krigar.

KS upprepar, att kvinnors arbete under konflikter osynliggörs. En viktig uppgift är att gömma män och söner från att tvångsrekryteras. Få rapporter finns tillgängliga. Ellen Johnsons och Leymah Gbowees arbete i Liberia, beskrivet i såväl bokform som i många intervjuer, utgör därför en viktig inspiration för många kvinnor.

En viktig medborgarrättsrörelse är Kvinnor i vitt. Leymah Gbowee är traumapedagog och aktivist och har organiserat många kvinnor i denna rörelse genom att gå runt med flygblad till kyrkor och moskéer. KS ger oss en djupare beskrivning både av hur kvinnors identitet stärktes i denna gemenskap samt av hur själva det stora ickevåldsarbetet bedrevs – för att nå fram till freden i Liberia, 2003. Stora grupper av kvinnor, i vita T-shirts, ”besatte” t ex fiskmarknaden i Monrovia, dag efter dag, stillasittande med böner och sånger och med ett enda stort, envist krav på FRED NU. De besatte en fotbollsplan som presidenten dagligen for förbi, och de vällde ut på gator och torg, trots att presidenten Charles Taylor förbjudit detta. De krävde att få träffa honom personligen för att förhandla om fred. Efter denna envisa uttröttningstaktik fick de till slut audiens. Motkravet blev dock, att kvinnorna också måste förmå rebellerna att komma till förhandlingsbordet. Med detta lyckades de.

Förhandlingar kom igång i Ghanas huvudstad Accra. KS ger oss en brännande bild av hur svår och näst intill omöjlig ändå denna process var, trots det stöd kvinnorna fick av den enda kvinnliga ministern Grace Minor och en av fredssamtalsledarna general Abubakar. Många försvårande faktorer ingick i dessa fredsförhandlingar, som skedde i Ghana. Charles Taylor fick lämna förhandlingarna, han var förklarad som krigsförbrytare och kallades hem en period. Militärerna i sin tur ville inte ha fred, de satt tryggt och lugnt i ett lyxhotell i Accra. I Liberia pågick kriget och de förhandlande kvinnorna fick desperata SMS hemifrån. Dessa kvinnor satt ändå kvar i sin protestaktion trots att hettan var olidlig. De ockuperade slutligen entrén till konferenshotellet. Desperationen steg dock, och Leymah G företog sig en dramatisk, instinktiv tabubelagd handling, som innebar att hota med att klä av sig naken inför alla männen vid förhandlingsbordet. Den religiöst-mytologiska föreställningen bland befolkningen är, att mannen fått sitt liv av en kvinna, och om en kvinna tar av sig naken tar hon därmed tillbaka det liv hon gett mannen. Sådan makt har de vuxna kvinnorna. Detta agerande är ett tydligt exempel på att kulturell lokalkännedom har en betydelse och vikt, som en utomnationell ”hjälpare” aldrig skulle kunna bistå med.

Ett fredsfördrag skrevs till slut under.

Liberias kvinnor ville dock ha mer inflytande, nu i uppbyggnaden av ett sargat och krigshärjat land. Från regeringens sida fortsatte däremot samma traditionella synsätt att internationell rådgivning skulle ske, t ex föreslogs experter från Kosovo. Detta misslyckades och Liberias egna kvinnor fick kallas in för arbetet med avväpning och demobilisering. Men det behövdes mer nytänkande och okonventionella metoder för att ett land, så splittrat av åratals inbördeskrig, skulle enas, och Leymah G drev på att rebellerna måste återintegreras. Stort arbete lades således ner på att kontakta och samtala med dessa i många fall unga krigiska pojkar utan trygghet och hemvist, för att de skulle klara att fredligt återförenas med sitt land.

KS upprepar några gånger frågan ”Varifrån kommer pengar till alla dessa moderna vapen, som unga rebellarméer förfogar över?”

Om man återgår till FNs punkter över fredsuppbyggande insatser inses hur oändligt mycket både idémässigt och strukturellt konkret arbete, som måste göras – av kvinnorna. Många män var fortfarande sysselsatta i krig på andra platser. Den absurda situationen föreligger att krig utgör ett arbete, ”männen har något att göra”, de får lön. I hemlandet däremot måste det basala återskapas, matproduktion, sjukvård och skolor, demokratiska val. Leymah Gs positivt mobiliserande attityd går inte att överskatta. Hon talade till folket oavbrutet, underströk samarbetets vikt. Hennes idé att ge alla kvinnor, som deltog i ”Kvinnor i vitt”-upproret, ett identitetskort gav också ökad självkänsla, en verklig identitet. Hon propagerade för att ”ingenting är omöjligt”, ”vi kan skapa fred tillsammans”, och manade ”höj era röster”. Hon spred också kunskap om FNs resolution 1325, om nödvändigheten av kvinnors delaktighet i alla moment för att uppnå fred.

En organiserad sexstrejk blev kortvarig men en mediasuccé för rörelsen. Metoden var att bykvinnorna sa att de fastade och därför inte kunde ägna sig åt nöjen.

KS ställer frågan till auditoriet, ”Vad händer med kvinnor som är duktiga och som vill ha makt och inflytande?” ”Jo, dom får priser”. ”Vad händer sedan?” ”Vad gör du, och du och du, vad gör vi andra??” ”Vad kan vi ändra på i vårt eget samhälle?” ”Utbildningen är viktig”, säger KS, ”hur ser vi på hur unga flickor lever idag?” ”Vi, vanliga människor, bör höja våra röster, lägga oss i, uttrycka vår åsikt och stå för den!”

 

Efter en kort paus sker återsamling med många frågor.

Just vad vi, vanliga människor, kan göra, väcker tankar i publiken, både positiva och tvehågsna. Krigsproblematiken känns oändligt stor. De liberiska kvinnorna har visat vägen, varför finns inte motsvarande krafter i Syrien, varför samlar inte vi oss, från många länder, som förfasar oss över vad som sker, i stora skaror och åker dit och uppträder ickevåldsligt? Finns det syriska organisationer, som man skulle kunna kontakta? Kongos situation blir belyst, hur kriget sammanhänger med de enorma naturtillgångarna, metaller och diamanter. Att det finns en guerillamaffia, som flyttar sig till områden, där krig råder. Och all internationell inblandning, som förvärrar situationen. Hur ter sig inblandningen av Sveriges vapenexport till olika krigshärdar? Vad betyder det, att Sverige i förhållande till sin folkmängd är tredje största vapenproducerande land i världen. Och industrin är utlandsägd! Allt detta är nästan en icke-fråga i vårt land nu. Krigets ansikte har också förändrats, förr var det soldat mot soldat, nu är det civila samhället och de vanliga medborgarna drabbade.

Varför startar krig? Frågan upprepas. KS återger forskning från Balkan kriget, där omfattande intervjuer skett med lokalbefolkningen och just denna fråga ställts:

”När och hur började kriget?”. En generell uppfattning finns, att det är uppstår krig på grund av motsättningar mellan religioner och mellan etniska grupper. Det förbluffande och tankeväckande svaret var: ”Kriget började egentligen, när demokratiska val skulle hållas. Då beordrades vi av olika styrande grupper, hur vi skulle rösta, vilka som var vänner, vilka som var fiender. Om vi inte lydde, följde sanktioner”.

Sanktioner saknas däremot i FN-resolution 1325. Den kan ostraffat negligeras av alla regeringar. Och än idag hålls kvinnor utanför fredsförhandlingar och säkerhetsarbete.

Ett tema under frågestunden var att försoningasarbetet är en nödvändighet, att bekräftelse först sker av lidandet och orättvisorna men att båda sidor måste lyssna på varandras berättelser.

Dagens föreläsning har ett ofrånkomligt feministiskt perspektiv – det är kvinnor som skapat fred i Liberia – men det är en feminism, som ser samverkan mellan kvinnligt OCH manligt perspektiv som nödvändigt för en hållbar fred.

 

Vid anteckningarna Birgitta Edvinson

 

 Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com