Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Fredsrörelsen på Orust firade sitt 30-års jubileum på kulturhuset Kajutan onsdagen den 20e mars under temat

FRED MED FREDLIGA MEDEL
Nostalgins betydelse för visioner och perspektiv framåt

Medlemmar och intresserade hade sedan länge inbjudits med de välkomnande raderna

"Kom och träffa fredsforskare och aktivister, musiker och diktare. Mingla med optimisterna och realisterna. Gör din egen röst hörd. Vi gör skillnad".

I inbjudningstexten fanns också en påminnande referens till det kalla krigets dagar för 30 år sedan samt "Fredsspelen", som då anordnades på Orust.

Erni och Ola Friholt hälsar inledningsvis alla välkomna och presenterar freds- utvecklings -och icke-våldsforskarna Jörgen Johansen och Gösta Tompuri.
Kvällens musiker är Helga Hussels och Andreas Eliasson. Erni delger också åhörarna de hyllningshälsningar, som inkommit från ett stort antal syster -organisationer och vänner, bl.a. från Johan Galtung. Dikter läses och goda tillbehör till kaffet finns framdukat. Böcker, utställningsmaterial, fotografier och programblad finns att ta del av.
Kulturhusets chef Lars Jacobsson håller ett anförande om Fredsrörelsens stora betydelse för kommunen och orustborna.
Annika Göthberg ger en historisk tillbakablick från Fredsrörelsens start.
Styrelsen uppvaktas av en medlem, Svenny Kopp, med choklad från Jämtland.Kvällen begynner sedan med vacker sång och musik av Helga H och Andreas E, som framför Spelmannen av Dan Andersson och Blowing in the wind av Bob Dylan.

Atmosfären under aftonen motsvarar rubriken:
de nostalgiska inslagen - t.ex. påminnelser om de stora fredsmarscherna i början på 80-talet till Paris, Minsk, Washington, osv., Kynnefjälls vaktstuga, som var i tjänst i 19 år och 10 månader enligt Jörgen J - blev likaså påminnelser om den styrka, motståndskraft och målinriktning för fred, som fanns och som behövs NU och FRAMÅT.

Det ovanskrivna blev en ledtråd i Jörgen Johansens anförande, ickevåldsforskaren, som varit aktivist sedan mer än 30 år och t o m glömt hur många gånger han deltagit i aktiviteter tillsammans med Fredsrörelsen på Orust. JJ besitter en enorm bank av kunskaper och erfarenheter men hinner bara ge några korta vinjetter denna kväll. Särskilt betydelsefullt är hans globala erfarenhet av fredsarbete och, som han säger sig ha lärt av militärerna, vikten av att fredsrörelser dokumenterar sina insatser, sina metoder och tillvägagångssätt samt lär sig av erfarenheter och eventuella misstag. Det är mycket fredsbyggande, att olika rörelser i olika delar av världen kan ta del av varandras erfarenheter samt därmed få grepp om att fredsarbete pågår på många platser och att kontakter kan skapas. En kombination av att träffa människor öga mot öga i olika sammanhang och samtidigt kunna ta del av dokumen-tation på nätet eller på annat sätt ger den bästa spridningseffekten av fredsarbete.
JJ berör också svårigheten att rekrytera yngre människor till fredsarbete. Det brister i de ungas historiekunskap, det finns även stora brister i vidareförandet av kunskap till nästa generation. Dock, idag ökar samarbetet mellan universiteten och fredsaktivister och på så sätt förankras fredsbevarande verksamhet genom forskning och veteskap. JJ som också är beläst på Mahatma Gandhi, påpekar den förebild, som denne upplyste man är, även ifråga om dokumentation av fredens syn- och arbetssätt.

Vid sitt anförandes slut överlämnar JJ en bokgåva till Fredsrörelsen på Orust, "På barrikaderne for fred. Inspirerande historier om ikkevold" av Majken Jul Sörensen.
Erni ser genast möjligheten att läsa denna bok på en av föreningens studiecirklar.

Härefter talar kulturhusets chef, Lars Jacobsson, som med både beskrivning av egen vapenfri tjänst, en liknelse med händelser i boken Babettes gästabud av Karen Blixen samt en dikt av Kristina Lugn vill hylla Fredsrörelsen, som utgör en stor tillgång för orustborna genom det kulturarbete och fredsarbete, som bedrivs. Erkännande av denna betydelse bekräftas genom att kulturhuset kommer att stödja Fredsrörelsen ekonomiskt till en av föreläsningarna den kommande hösten.

Mer musik och sång framförs, nu med text och musik av Mikael Wiehe och Björn Afzelius, två fredsivrande artister. Helgas fiol, förenad med Andreas akustiska gitarr, ger oss en uppvisning i samarbete över generationsgränserna, ett signum för arbete för fred.

Bokbordets litteratur presenteras sedan av OF:
Bengt Berg, Mellan Nordkap och Syrakusa
Åsne Berre Persen & Jörgen Johansen, Den nödvändiga olydnaden
Majken Jul Sörensen, På Barrikaderne for fred
Ola Friholt, JagritiVihara, Diktboken I det som synes ske
Erni Friholt, Vi skall vinna det här
ElinWägner, Wägnerismer
Material från Fredsspelen

OF fortsätter sina reflexioner vid podiet - namnsatt, FRED MED FREDLIGA MEDEL.Han symboliserar kring den fantasieggande glaskonst, som just nu ställes ut i Kajutan, av Lars Sestervik och pekar på det faktum, att vi människor bär med oss alla våra livserfarenheter livet ut. Dessa erfarenheter kan vi använda, stort som smått, i fredens tjänst.
"Vi har hela havet inom oss", säger OF, precis som det vackra glas-båtvraket visar, i sin konstnärliga form. OF läser sedan för åhörarna, ur sin skrift "Rättvis handel" utgiven för tio år sedan, vilket ger åhörarna en andlös upplevelse av nödvändigheten att öka sin förståelse för komplexiteten i fredsarbetet samt att krigets krafter likaså är komplexa. Fredsbärarna måste fortsätta och åter fortsätta fredsarbetet och ge dignitet åt Gandhis klassiska uttryck, "Det finns ingen väg till fred, fred är vägen".

Här bifogas ett utdrag ur "Rättvis handel", kapitel 17, Djupkulturen och solidariteten. Några axplock ur texten lyder:
"...... Våra (människans) tankar om världen, om sanning och förändring, är bara delvis fria och rörliga. Våra övertygelser är rotade i en kulturell mylla, som vi själva bara delvis känner. En tvåtusenårig utveckling och förstening av idéer om fred och krig, vedergällning och försoning, egna rättigheter och andras skyldigheter, brott och straff, makt och rätt och mycket annat har knådats in i generationer till en halvt omedveten självbild. Denna ställs alltid i relation till andra, vilka har sin egen bild av sig själva och oss. Inte utan möda kan vi uppleva och förstå skeenden och sammanhang från de andras perspektiv. Detta fenomen kallas av Johan Galtung för djupkultur eller social kosmologi......................"


Erni och Ola levandegör nostalgiska minnen från tidigt 80-tal genom att tillsammans sjunga några vackra versrader ur kampsånger från olika fredsmarscher, t ex. att "slaget om livet får ej förloras, det finns en annan väg!" "Fred på jord, vilka sköna ord, tron på att fröet gror, och att vi alla kan skapa fred på jord".
Detta är fortsatt bärande ord in i framtida arbete för freden!

Härefter beskriver Annika hur starten av fredsrörelsen gick till och Ernis tidigare uttryck, att "stora delar av fredsarbete startar vid ett köksbord", gällde även här. Åhörarna förstår dock av beskrivningen, att det fanns ett oerhört kunskapssökande och kunnande i denna initiala fredsgrupp, både i fråga om politiska ställningstaganden, om rustningsavtal, om militära strategier, system och utrustning. Det fredsspel, som blev följden av denna fredsgrupps engagemang, fick av naturliga skäl en enorm omfattning och uppslutning med hundratals deltagare, 300 på scenen t.ex. Skolklasser deltog och kommuninnevånare och ansvariga och professionella medarbetare, då det gällde regi och administration av detta fredsspel liksom kända artister. Gruppen hade hoppats på större ekonomisk vinst, som grund för ett fortsatt solidaritetsarbete men så blev inte fallet. Gruppen lyckades dock i sina förhandlingar med fordringsägarna att undanröja underskottet. Detta efterarbete till fredsspelen svetsade samman gruppen och många av dem, som engagerade sig för 30 år sedan, arbetar fortfarande kvar inom "Fredsrörelsen på Orust", som blev det formellt instiftade namnet.

En liten anekdotisk kommentar från Annika är, att den fruktade recensenten Bengt Olsson skrev positivt om Fredsspelens genomförande.

Men hur kan nästa generation entusiasmeras för nya fredsspel, som utöver sin artistiska och verklighetsberättande scenframställning, likaså utgör en kraftfull "symbolisk" bild för fortsatt fredsarbete.

Erni läser sedan upp än fler gratulationshälsningar från omvärlden till 30-åringen och man förstår, även av denna mängd hälsningar, att Fredsrörelsen på Orust är väl känd och erkänd vida omkring! Några anmäler sig redan i gratulationshälsningen till Johan Galtungs föreläsning den 25:e maj. Fler bör uppmärksamma detta datum redan nu.
Erni pekar också på själva 30-årsutställningen, som är fortsatt i vardande.Härefter får Gösta Tompuri ordet och ger åhörarna en upplysande, koncentrerad lektion i USAs ekonomiska och militära historia. Alla lyssnare inser, genom den klargörande pedagogiken, hur, på samma gång, maktutövande och oändligt svagt USA är. Åtskilliga nationer sitter på samma knäckta gren, som USA och alla dessa nationer, genom sina beroendeband till USA, har låtit grenen undermineras och till slut nästan helt knäckas. Scenariot kan inte vara annat än ångestskapande och genom ett ögonblick av intellektuell klarhet uppenbaras den starka kopplingen mellan ekonomi och krig inom världsordningen. HUR blir fortsättningen?

Under GT:s anförande uppstår också en diskussion bland åhörarna och GT får därmed möjlighet att sprida än mer av sin kunskap om länders ekonomier och strategier och kan ge en kavalkad av syndabockar, som USA utsett som offer för sina attacker. GT har en klar teori, att USA inte, såsom Sovjet, låter sig upplösas fredligt. Lite sardoniskt säger GT att Fredsrörelsen på Orust inte kommer att drabbas av arbetsbrist inom de närmaste åren.
Ett av uppropen är att hindra, att Sverige engagerar sig i krigsskådeplatser - vart tog Sveriges neutralitet vägen, frågar sig antecknaren.


Ola citerar den välbekanta tesen att krig är business, och visar på nytt på ett av plakaten på väggen, som redovisar hur NATO skall få hyra mark och vatten i Göteborgs södra skärgård som övningsfält.Begreppen att jobba "MOT" eller "FÖR" kommer åter under debatt i åhörargruppen. GT förordar nog ett både - ock. JJ, som just står i begrepp att åka till Kurdistan, låter förstå att allt fler grupperingar ser fredens väg UTAN VAPEN, som den mest framkomliga.
GT ger oss bilden av termitarbete, var och en gör lite men summan av arbetet blir stort.

Mer musik av Fredsduon men också av Helga H, som på pianot spelar en älskad expression av Bach. Hon har strax innan givit oss lyssnare en bild av musikens plats i ett krigshärjat och utblottat land, som hennes hemland, Tyskland under andra världskriget.

Avslutningsvis berättar Erni och Ola om det stöd, som fredsrörelsen ger till två självstyrande grupper i Indien och om detta har Ola också skrivit nya dikter, bl a. en dikt kallad Sockerrör. Detta arbete i Indien, redovisat i flera skrifter, inger ett hopp om hur freds- och självuppbyggande insatser ger stora, starka ringar på vattnet och en genuin övertygelse att fredsarbete är ett oundgängligt kontinuerligt tillstånd för alla ansvarskännande, levande varelser på vår jord.

Ett tack riktas från ordförandeparet till alla som varit markarbetare under de gångna 30 åren.

Vid anteckningarna
Birgitta Edvinson


Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com