Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Nobelseminariet på Orust den 7 december 2013 hos Fredsrörelsen på Orust.
Föredrag av juristen och författaren Fredrik Heffermehl med rubriken:

Nobelpris på avvägar. Om Stortingets anpassning av fredspriset till Nato- och västintressen. Från antimilitarism till allmän humanism.

Fredrik låg hemma i influensa men skickade ett manus med citathänvisningar till sin bok ”Nobels fredspris. Visionen som försvann”. Manus lästes upp av undertecknad. De ibland rätt långa citaten lästes av Tomas Magnusson.

VAD VILLE NOBEL MED ”PRISET TILL FREDSFÖRFÄKTARE”?

Nobels avsikt är sakens kärna. Arvslagen säger att testatorns vilja är avgörande. Men de norska politikerna har glömt både Nobel och testamentet och ersatt dem med ett allmänt pris för ”fred”. De har övertagit priset, svikit förtroendet och förskingrat pengar.

2007 upptäckte Fredrik detta. Testamentet måste vara utgångspunkten för all diskussion om priset. Det gäller främst vem som är berättigad till priset, men också vilka som ska sitta i priskommittén. De måste förstås ha kännedom om Nobels fredsvision och vara entusiastiska för folkrätt och global nedrustning som alternativ till militarism och militärt maktspel.

Detta utvecklas i ett citat från Heffermehls bok ”Nobels fredspris. Visionen som försvann”, sid 62-63. Där utreds vad Nobel avsåg med ordet ”fredsförfäktare” hans avsikt med priset och mottagarna. Meriterna ska gälla verksamheter det senaste året och anses ha gjort mänskligheten störst nytta. Nyckelbegreppen är fredsförfäktare, folkens förbrödring, avskaffande eller minskning av stående arméer och bildande och spridande av fredskongresser. Begreppen hör ihop och utvisar vem som är ”fredsförfäktare”.

Tolkningen avgörs av testamentets förhistoria, där allt avgörs av Nobels kontakt med Bertha von Suttner som var epokens ledande förkämpe för fred. Nobel påverkades starkt av hennes bok ”Ned med vapnen!” Nobels nyssnämnda kriterier är identiska med kärnan i dåtidens fredsrörelseprogram. Testamentets fredspris är ett direkt svar på Suttners vädjanden. (Detta klargörs i Heffermehls bok, sid 51-52.)

Den norska nobelkommittén säger att Heffermehl har ett speciellt synsätt som ingen instämmer i. Men hans syn på Suttners roll bekräftas av många andra, t o m av den sekreterare som tidigare satt längst tid i kommittén. Den väsentliga frågan för Nobelkommittén gäller vilka de ”fredförfäktare” är som Nobel beskrivit. Som framgår av nyckelbegreppen som nämns ovan är det lätt att besvara den frågan. Den tidens fredsidéer är lätta att känna igen för den som känner historien.

Kommitténs sekreterare 1909-46, Ragnar Moe, uttryckte sig glasklart i en bok om fredspriset och fredsrörelsen. Här sammanfattas sid 99 hos Heffermehl: I Nobels första testamente 1893 nämnde han bara kriteriet ”skiljedom mellan länderna” som villkor för fredspriset. Moe påpekar att han i det slutliga testamente som nu gäller nämner ovannämnda nyckelbegrepp som ”en vidare beskrivning som mer adekvat täckte olika aspekter av fredsrörelsens arbete på 1890-talet”.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH UTVECKLING

Testamentet har få och ofullständiga direktiv. Inget sägs om en stiftelser eller förvaltning av pengar, utan endast om hur pristagare ska utses. Han beskrev mottagarna och vilka akademier och kommittéer som skulle utse dem. Priset till ”fredsförfäktare” ska delas ut av en kommitté på fem personer valda av norska Stortinget. (Heffermehl, sid 91-92) Och de första decennierna tillhörde alla kommittéledamöter fredsrörelsen eller hade starka band till den.

Heffermehl anser att detta är en korrekt uppfattning om kvalifikationer för fredsarbete som nödvändiga för att sitta i kommittén. Och så tänkte Stortinget fram till andra världskriget, men efter kriget hade Arbetarpartiet egen majoritet och krävde att platserna i kommittén skulle fördelas mellan partierna efter valresultatet. Därefter blev platserna partiernas egendom. De största partierna använde platserna till att belöna trofasta partiveteraner. Till Nobels avsikter togs ingen hänsyn. Priset omskapades till ett allmänt fredspris. Allt som främjar freden – enligt norska politikers uppfattning - blev avgörande. Och så har priset gradvis alltmer blivit ett redskap för norska politiker och norsk utrikespolitik, vilket först och främst betyder lojalitet med USA, Nato och EU.

EN KOMMITTÉ FÖR FREDSFOLK ELLER FÖR KRIGARE?

Heffermel citerar sin bok, sidan 123, som följer, under rubriken ”Norges utrikespolitiska intressen”:

Hyllningstalet till 1953 års mottagare av Nobels fredspris lovordade en man som framför allt vägleddes av två ord: heder och självuppoffring, ”som skulle föra honom över större områden av jorden och världshaven och under skyarna än någon befälhavare hade färdats före honom, och låta honom se mer slagfält och en större förödelse än någon general hade sett före honom och låta honom planera och leda större arméer och flottor och flygstridskrafter än historien någonsin har känt.”

Orden som kommittén valde för att hylla den store USA-generalen George C. Marshall var förvisso blomstrande – väl ämnade att signalera ett fredspris totalt frikopplat från sina ursprungliga syften. (Slut citat)

I de testamentstrogna första två decennierna av kommitténs verksamhet finns två undantag: USAs president Theodore Roosevelt (1906) och USAs krigsminister och senare utrikesminister Elihu Root. Dessa krigsfrämjande pristagare utgör de första exemplen på hur priset följer norska utrikespolitiska intressen. Historieprofessorn Halfdan Koht påpekade dåförtiden att fredsrörelsen i USA protesterat. Och han påpekade att Roosevelt såg USAs expansion som en stor välsignelse för hela mänskligheten och även om det skedde med vapenmakt och orättvisa skulle den till sist skapa fred och lycka.

Inför hotet om sjökrig i norska vatten mellan de kapprustande Tyskland och Storbritannien motiverades priset då indirekt av nobelkommittén vars ordförande hade yttrat att Norge ”behövde en stor vänskaplig granne – även om han är långt borta.”

Det som nådde sin höjdpunkt med priset till Barack Obama 2009 har alltså en lång förhistoria. Obamas tacktal är dock den allvarligaste skymfen mot Nobel i prisets hela historia. Den mäktige ledaren av historiens mäktigaste och mest militaristiska stat fick använda Nobels pris som plattform för ett varmt försvar för kriget. Heffermehl har analyserat hans mästerligt formulerade tal som förförelse och illusion på 20 sidor i sin bok (sid 206-225) Ett smakprov:

Obama: ”Jag har talat om de frågor som måste finnas med i våra sinnen och våra hjärtan när vi väljer att föra krig”.

Genom att behandla kriget som en möjlig handlingsväg förnekade han den mest grundläggande av alla principer i folkrätten: Krig är förbjudet. Nästan ingenting Obama sade var en större besvikelse än hans försummande av krigets lagar och hans faktiska avvisande av Förenta Nationerna.

Priset till EU gick också stick i stäv med Nobels avsikt. Statscheferna samlades i Oslo en måndag till prisceremoni och mottog priset för nedrustning, och på fredagen samlades de på nytt i Bryssel för att skriva ett avtal om ökat militärt samarbete, militär forskning, vapenproduktion, gemensamma vapentyper, militära övningar m m.

SITUATIONEN IDAG

Heffermehls arbete startade med en artikel i Aftenposten den 14 augusti 2007. Det har visat sig att det officiella Norge i dess hela bred är helt ovilligt att visa det minsta intresse för Nobel och detta oavsett mängden böcker och artiklar i tidningar och tidskrifter Heffermehl sprider. Hans bok på engelska är översatt till finska, kinesiska, svenska och spanska. Unison tystnad råder kring varje argument att testamentet är juridiskt bindande, att Nobels vilja skall respekteras och vad som egentligen är Nobels vilja.

Heffermehls synsätt är uteslutet från debatten. Tidningsartiklar avvisas.

Det sägs att ”Heffermehls åsikt är väl känd”. Men vad hjälper det, när man är enig om att bortse från den och aldrig kommentera den? Är detta demokrati? Och han tycker inte själv att hans åsikt är väl känd utan förträngd.

Från 2008 har Heffermehl försökt få stiftelsens tillsynsmyndighet, länsstyrelsen i Stockholm, att granska och fatta beslut för att säkra att fredspriset går till berättigade mottagare, d v s den fredsrörelse som arbetar för att avveckla militärmakten och välja en annan väg för mänskligheten. Det var detta som Nobel på detta område ansåg vara ”till mänsklighetens största nytta”.

Heffermehl mötte mycken motvilja. Men till slut, den 21 mars 2012, kom ett beslut om att testamentet skall följas och att Nobelstiftelsen i Stockholm är överordnad den norska Nobelkommittén. Detta har ännu inte lett till någon ny politik. EU fick priset 2012, OPCW fick det 2013. Men gradvis kommer vi att nå dit. Det är helt klart att denna sak inte kan lösas i den vanliga demokratiska och politiska debatten. Vi har mäktiga motståndare, hela det militära-industriella-politiska komplexet i västvärlden står emot oss. Det är de som äger fredspriset nu. Men det är vårt pris – och vi ska ha det tillbaka!

Översättning av manus, i tredje person, och citatsammandrag av Ola Friholt

Fredrik S. Heffermehls bok ”Nobels fredspris. Visionen som försvann” (Leopard förlag 2011) kan också beställas från Tomas Magnusson, tel. 0708-293197, e-mail

till priset 100:- kr plus porto.Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com