Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Seminarium och festbankett vid utdelning av

FOLKETS FREDSPRIS I ENLIGHET MED NOBELS TESTAMENTE

den 5 december 2015
å Svanvik

Arrangemanget genomförs med stöd av Folke Bernadotteakademin,
Orust kommun och studieförbundet SENSUS

Då vi 2014 inbjöd Nobelstiftelsen i Stockholm och Nobelkommittén i Oslo att delta i vår utdelning till Åke Sandin av "Folkets Nobelpris för fred – som Nobel ville ha det", fick vi ett artigt avböjande svar från Stockholm samtidigt med ett påpekande att priser med Nobels namn är förbehållna Nobelstiftelsen. Vi vill inte bryta mot patentbestämmelserna, eftersom sådant skulle avleda uppmärksamheten från Nobels villkor för utdelning av hans pris och beslöt döpa om framtida priser till "Folkets fredspris till minnet av Nobels testamente" som en protest mot att Nobelstiftelsen mestadels glömmer det. Gav det bl a till EU, som kräver upprustning.

Vår förste pristagare Jan Öberg (pristagare tillsammans med hustrun Christina Spännar och det av dem grundade TFF) påpekade att en bättre beteckning vore "Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente". Sagt och gjort. Eftersom priset 2015 gick till M K Gandhi, med hederstiteln Mahatma, postumt, benämndes priset även "The People´s Peace Prize in Accordance with the Will of Alfred Nobel".

Fysisk mottagare av priset var ordföranden i Gandhi Peace Foundation, New Delhi, Radha Bhatt. Hon är känd av oss sedan årtionden och själv väl värd all världens fredspris, men nu var det ju Gandhi, hennes förebild och upphovsman till allt gott och därför omöjlig att förbigå. Nobelkommittén i Oslo valde bort honom fem gånger på 1930- och 40-talen.Den 5 december inleddes av Erni Friholt som hälsade alla hjärtligt välkomna till en dag att se fram emot med förväntan och lämnade ordet först till Orust kommunstyrelses ordförande Bengt Torstensson, själv medlem i Mayors for Peace. Hans tal riktades särskilt till våra utländska gäster, till första talaren Radha Bhatt, till andra talaren S. Upadhyay ("Jaya") grundare av det indiska byutvecklingsprojektet Jagriti Vihara och till tredje talaren Jörgen Johansen, fredsaktivist av födsel norrman men bosatt i Sverige och verksam i världen i Gandhis efterföljd.Med hänsyn till att föreläsarna samtidigt var hängivna efterföljare av Gandhi tilldelades var och en av dem ett inramat diplom, till Radha Bhatt med följande text: As a follower of Gandhiji/ Through forests/ Over hills/ Through valleys/ In villages and cities/ And over oceans/ For the women/ The trees/ For arts and crafts/ For harmony/ And truth/ His message lives through you/ RADHA BHATT/ With gratitude/ From/ The Peace Movement of Orust/ Sweden, Dec 5, 2015.Erni band ihop dagens programpunkter, de nämnda talarna och vid eftermiddagspausen introducerade hon paret Bubu Munshi och Lars Eklund, vilka spelade och sjöng Tagoresånger.

Efter Jörgens föreläsning lästes och kompletterades en skrivelse till regering, riksdag och engagerad allmänhet och antogs slutligen enhälligt. Därefter begav sig drygt trettio av deltagarna till violinisten Helga Hussels i närbelägna Tönsängs östergård, där de undfägnades med live violin- och pianomusik och som avslutning kulning av Moa Brynnel.

Under tiden ställdes lokalen om till festsal, och klockan nitton inleddes kvällen med konsert av Tagorekören från Lund, för kvällen niohövdad.Därefter föredrog Ola Friholt sin prismotivering på jambisk vers (blankvers), dels på svenska, dels på engelska. Martin Weber överlämnade priset, en av honom graverad sten med hans Gandhiporträtt och följande text:
TO/ MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI/ NON-VIOLENT LEADER/ OF THE INDIAN STRUGGLE/ FOR INDEPENDENCE/ AND LODESTAR OF THE PEOPLES OF THE WORLD/ THE PEOPLE´S PEACE PRIZE/ IN ACCORDANCE WITH THE WILL/ OF ALFRED NOBEL/ AWARDED BY/ THE PEACE MOVEMENT OF ORUST/ SWEDEN DEC 5, 2015Till detta hörde ett inramat diplom med texten: The People´s Peace Prize/ in Accordance with the Will/ of Alfred Nobel /to/ MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI/ Father of the Indian Nation/ Master of nonviolent action/ for independence and equality/ with respect and sympathy/ for the opponent and oppressor/ Lodestar of the peoples of the world/ awarded by/ the Swedish followers in/the Peace Movement of Orust/ Sweden, December 5, 2015

Här följer prismotiveringen, dels på svenska, dels på engelska.

TILL M K GANDHI
FOLKETS FREDSPRIS I ENLIGHET MED ALFRED NOBELS TESTAMENTE
Givet av Fredsrörelsen på Orust den 5 december 2015,
Mottaget av och anförtrott åt Miss Radha Bhatt, Ordförande i Gandhi Peace Foundation, New Delhi.

PRISMOTIVERING av Ola Friholt, Ordförande i Fredsrörelsen på Orust. (övers fr engelska)

Så mycken tid har gått sen fyrtiotalet,
så många krig har genomlidits,
så mycken kall cynism har fört sitt spel.
Trots det har tankar från en enda man
fått fredligt folk att kämpa för sin frihet.
Och talrika tyranner störtades
med aktivt ickevålds metod och medel.
Mahatma Gandhi har förkastat våldet
som medel för att kämpa mot förtryck,
tortyr och listig stöld av åkerjord
ifrån de fattigaste bland de arma.
Mahatma Gandhi ville hellre lida själv
än vålla andra lidande och sorg.
Han hyste full respekt för alla,
och inte minst för sina fiender.
Han såg ju deras inre mänsklighet
och erkände den utan förbehåll.
Förnedra var det sista som han ville
mot dem som fängslat och förnedrat honom.
Den egna kroppen var hans sköld och vapen.
För feghet fann han ingen ursäkt.
Att vädja till det mänskliga förnuftet
var taktiken. Allvar präglade
hans handlingar, men också humor.
Tillfrågad om sin syn på europeisk
kultur, så tänkte han ett ögonblick
och sa: "Det vore nog en bra idé!"
Han ville vara helt en man av folket
och aldrig sättas på en piedestal
och ses som ouppnåelig, som helgon.
Han nämns ändå av oss som en mahatma.
Men ingen skada skedd så länge vi
i dagligt liv gör bruk av hans metoder.
Vi hoppas detta pris skall tjäna syftet
att minna om hans budskap till oss alla.
Vi anförtror det efterföljaren
igenom åren, Radha Bhatt, som är
beviset för att världen kan bli bättre
med träget värv att inspirera andra
och skapa ständig kedjereaktion.
"Det gives ingen väg till fred. Ty fred är vägen!"


TO M K GANDHI
THE PEOPLE´S PEACE PRIZE IN ACCORDANCE WITH THE WILL OF ALFRED NOBEL
Awarded by the Peace Movement of Orust on December 5, 2015,
Received by and entrusted to Ms Radha Bhatt, Chairperson of The Gandhi Peace Foundation, New Delhi.

AWARD ADDRESS by Ola Friholt, Chairman of The Peace Movement of Orust

From the nineteenforties so much time
has passed, so many wars were fought
and so much cynicism exercised.
In spite of that, the thinking of a single man
set peaceful people gathering for freedom.
So many tyrants have been overthrown
by active and non-violent means and methods.
Mahatma Gandhi, you rejected violence
as a means to fight against oppression,
torture, theft of lands for agriculture
away from all the poorest of the poor.
Mahatma Gandhi would prefer himself
to suffer rather than inflicting suffering,
despair and sorrow upon others.
He showed respect for all and not the least
for those who acted as his enemies,
because he saw their inner human nature
and recognized that human nature,
refused offending and degrading those
who had offended him and brought to jail.
His body was his shield and peaceful weapon.
For cowardice he could not find excuses.
Appealing patiently to human reason
was his tactics. Serious in action,
yet not without a glimpse of humour.
When asked his view of European culture
he said upon a moments quick reflection:
"I think that it would be a good idea!"
He wished to be a man among the people,
rejected being set upon a pedestal
and seen as an inimitable saint.
Still we speak of him as a mahatma.
No harm in that as long as we apply
his thoughts and deeds in our daily life.
We hope this prize will serve his noble purpose
reminding of his message to us all
entrusting it to his devoted follower
for life, Miss Radha Bhatt, a living proof
that we can make this world a better place
inspiring others in a chain reaction.
"There is no road to peace. Peace is the road!"

Radha Bhatts tacktal återges här i svensk översättning:

TACKTAL AV RADHA BHATT
VID MOTTAGANDET AV FOLKETS FREDSPRIS DEN 5 DEC 2015Denna dag är en mycket viktig dag i mitt liv. Jag är tacksam mot det tillgivna folket på ön Orust för att ni till mig överlämnar det ansedda priset till denne världens store son Mahatma Gandhi, som arbetade, tänkte och tjänade de lägsta på samhällsstegen, det vanliga folket.

Efter mycket tänkande och planering hade Mahatma Gandhi format sin livsstil så att han kom allra närmast det enkla indiska folkets livsstil. Det var denna enkla stil som gjorde Gandhi till en Mahatma – stor själ, och han genererade styrka hos sitt folk, stor nog att överflygla de koloniala krafter som förr hade krossat dem. Hans ickevåldsvapen gav Indiens folk så mycket styrka och självförtroende att de kunde höja sin röst mot orättvisorna och marschera rakt mot arméns kulor! Så skapade Gandhi och hans vanliga människor historia. Världen lärde en läxa att en koloniserad nation kan göra sig fri med ickevåldsmetoder. Det är en hyllning till Mahatma Gandhi och hans ickevåld att mer än hundra koloniserade folk vann sitt oberoende sedan Indien blev fritt 1947.

Jag känner mig lycklig över att jag fick tillfälle att i hela mitt liv arbeta för att främja Gandhis principer och hans handlingsprogram och hans omsorg om mänskliga rättigheter. Idag känner jag mig högeligen privilegierad av att ni har valt mig att ta emot detta pris å Gandhis vägnar. Jag tackar mina värdar för att har gett mig detta gyllene tillfälle.

Dagen då jag fick brevet från Erni & Ola med information om detta pris från Orustfolkets kollektiva initiativ "Fredsrörelsen på Orust", kände jag att detta i högsta grad är i linje med Mahatma Gandhis tänkande. För det andra uppskattar jag i högsta grad er princip att inte förbinda detta pris med någon penningsumma. Mahatma Gandhi satte väldigt mycket högre värde på Kärlek, Sanning, ickevåld, anspråkslöshet och hövlighet än på pengar. Som sådant passar ert initiativ mycket väl ihop med den Gandhianska modellen.

Detta pris får en särskild dimension av att det inte kommer från någon regering, affärsmagnat eller stor organisation, utan kommer från vanligt folk som har förstått viktigheten av Mahatma Gandhis värdesystem för fred och harmoni till dagens värld.
PS Prisstenen kommer att finna en plats på Gandhimuséet i New Delhi
Därefter vidtog indisk festsupé lagad och dirigerad av Bubu Munshi och medlemmar av Tagorekören. Köket och serveringen sköttes med kunskap och elegans av vår kära familj Mladenovic, assisterade av två flickor, Randa och Diana, från närbeläget flyktingboende och våra medlemmar Karin, Britt-Marie, Annika och Sven.EN ÖVERRASKANDE EXTRA PROGRAMPUNKT

Vid desserten hördes plötsligt en skrammelorkester anförd av Helga Hussels tillsammans med styrelsemedlemmarna Annika, Britt-Marie, Pia och Håkan. När larmet stillnat läste Britt Marie en saga om ett par aktivister som allt tydligare visade sig vara Erni & Ola och deras livshistoria i kamp mot militarismens månghövdade hydra. Det hela mynnade ut i en prisutdelning till dessa två med vackra diplom i sann Nobelstil och med en tungt vägande graverad sten försedd med de tvås medelåldersporträtt, en symbolisk grop urholkad av den ofta fallande aktivistiska droppen och med följande text runt kanten: Fredsvännernas hyllning till Erni & Ola Friholt för engagerat och livslångt arbete för fred och rättvisa.Stenen var graverad och överlämnad av barnbarnet Martin Weber och diplomen komponerade av vännen Svenny Kopp. Hela härligheten planerades hemligt parallellt med planeringen av hela programmet.

När allt var över fick solidariteten godkänt via röjning städning och disk.


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com