Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Refrerat från föreläsning den 19 april 2017 i Henåns Kulturhus

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning

Föreläsare fredsforskaren Jan Öberg, som var där

Allra först ett tack till Fredsrörelsen på Orust för att ni samlar folk till diskussion och för ert genuina intresse för Syrien. Tack alla för att ni kom hit. Ni är fler här i lilla Henån än de som mötte upp i Stockholm och Uppsala. Själv har jag bakom mig 40 år av självständig forskning. Jag håller fast vid FN-stadgans grundprincip att fred åstadkoms med fredliga medel. Stadgan förbjuder krig.

Jag reste till Beirut och tog därifrån taxi till Damaskus, eftersom flygplatsen där är stängd. Jag kom därifrån till Aleppo som enda besökare från Norden. Dit reser man endast med militär eskort på grund av riskerna att bli överfallen. Dit kommer inte heller några mainstream journalister. Västmedia vet redan vad de tycker.

Östra Aleppo hade länge varit ockuperat av oppositionen, som består av olika rebellgrupper, inkräktare utifrån, oppositionella grupper och terrorister. Där fanns en ofattbar mängd av utländska krigare. Cirka hundra länder är inblandade, bland dem USA och andra Nato-länder. Den syriska regeringssidan har stöd av Iran, Ryssland och Hisbollah.

När regeringssidan drev ut ockupanterna från östra Aleppo transporterades de besegrade ockupanterna till Turkiet, Idlib, Rakka och andra ställen i Syriska bussar. Västpressen talar istället om massmord på de besegrade. Vid befrielsen av östra Aleppo bodde där 130 000 personer, av vilka 90 000 är Assadvänliga. Övriga 30 000 utrymde frivilligt, men de 90 000 var glada åt befrielsen och gjorde överallt v-tecknet, när jag mötte dem.

Jag bör väl säga att min forskning sker inom ramen för TFF, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning. Den har funnits i 40 år och är helt oberoende av stöd och pengar från regering och andra intresseparter. Den har 50 rådgivare inom forskningsfältet. Stat och näringsliv har ingen talan där. Olika intressegrupper bidrar ofta till västpropagandan. De senaste fyra åren har jag också forskat om Iran, även på plats. Iran är säkraste stället i världen för semesterfirare.

Åter till Syrien. Det är den mest komplexa konflikten efter Jugoslavien på 1990-talet. Våldet i Syrien startade 2011. Konflikterna började långt innan. Här krävs konfliktanalys och konfliktförståelse. FN säger att Syrien är den största humanitära krisen på ett enda lands territorium, med mellan 300 000 och 400 000 offer sedan 2011. Därutöver finns hundratusentals skadade. 13 miljoner av totalt 24 miljoner invånare är utsatta, varav sex miljoner är internflyktingar och sju miljoner utanför Syrien. Av Libanons befolkning utgörs nu 45-50% av flyktingar. Turkiet har 2 miljoner flyktingar. Men Europas befolkning på 508 miljoner klarar inte att ta emot en enda miljon (0,04% av Europas befolkning). Flyktingbördan finns för att vi i Europa medverkat till att förstöra deras land. Tysklands förbundskansler Angela Merkel är den enda humanisten bland kontinentens ledare. Sverige är med de övriga.

Västmedias nyhetsrapportering och analyser är genomgående manipulerade. Det gäller Mainstream Media (MSM). USAs, Englands och Frankrikes nyhetsbyråer kan betecknas som parter i kriget. Nyhetsförmedlingen baseras genomgående på andrahandsutsagor. Inte en enda utländsk journalist fanns på journalisthotellet i Damaskus vid tidpunkten för östra Aleppos befrielse. Alla journalister som beskrev händelserna satt i Beirut, Istambul och i andra städer utomlands. I Sednayafängelset utanför Damaskus påstår Amnesty i en rapport från februari i år att upp till 13000 fångar ha dödats genom tortyr. I rapportens metodavsnitt står det klart att Amnesty överhuvudtaget inte har varit där själva utan det hela baseras på samtal. Alltså ingen verifikation. Och vad betyder "upp till" när man har talet med drygt 80? Men ingen har kontrollerat påståendet. Ingen har varit där. Ingen vet om uppgiften är sann eller falsk, men den lanseras som sann utan kritiska frågor i våra medier. Nyligen skedde ettkemiskt angrepp i Khan Seykoun. Tills idag vet vi inte vem som utförde det. men Trump beslöt sig för att utan bevis omedelbart vedergälla med många dödsoffer. Västs representanter i FNs säkerhetsråd avslog Rysslands begäran om en opartisk utredning på plats… Regeringens busskonvoj från Aleppo attackerades av rebeller med 126 offer. Ingen kommentar från västmedia eller -regeringar. Det är förvisso mycket man inte får veta när man inte är på plats. Det jag länge sett i olika länder stämmer sällan med det som våra media förmedlar.

I fråga om Syrien toppas rapporteringen med medvetet marknadsförda lögner. 2011 rapporteras att protesterande folkmassor besköts av militären med många dödsoffer. Det tycks vara sant - men vad som aldrig nämnts är att det också fanns beväpnade bland demonstranterna och att hundratals syriska militärer och poliser hade dödats och sårats inom några månader - och att hela upproret därefter överröstades av utländska grupper med vapen i hand. Fram till 2011 betecknades Bashar al Assad som regent och var helt rumsren att idka handel och annat utbyte med. Efter 2011 betecknas han undantagslöst som ”diktator” och hans regering som ”regimen”, med alla dess negativa anspelningar. ”Aleppo Media Centre” är upprättat av franska staten och befolkas enbart av oppositionella. Ingen objektivitet finns.

De i väst berömda ”vita hjälmarna” betecknar sig som ”The Syrian Civil Defence”, men namnet är stulet från Syriens nationella civilförsvarsorganisation, som arbetar överallt där behov finns. De vita hjälmarna är däremot en partsorganisation som arbetar endast nära Nusrafronten och andra oppositionsgrupper. De vita hjälmarna består av 3000 helt vanliga syriska medborgare som av NATO-ländernas regeringer, t ex Danmark, fått sammanlagt cirka 120 miljoner dollars för att producera informationsfilm med hjältehistoria. Men den historien är inte sann. Det är en avgrundsdjup skillnad mot verkligheten. De fanns, kan jag rapportera inte heller i östra Aleppo när stadsdelen befriades. Ingen jag talade med hade sett dem under 4,5 års ockupation - Röda Halvmånens duktiga folk hade inte sett dem heller.

Om de vita hjälmarna har Vanessa Beeley skrivit utförligt. Två amerikanska marknadsförings- och reklamfirmor står bakom de vita hjälmarna och deras propaganda De klagar över FN, skyller allt på Assad, talar för flygförbud och kampanjar för att få Nobels fredspris. Godtrogna människor samlar in miljontals dollar till dem. Tyvärr medverkar även Avaaz i propagandan försedda med bidrag från USA. De vita hjälmarna fick von Uexkulls Right Livelihood Award 2016.

Jans analys av de vita hjälmarna finns här: http://blog.transnational.org/2016/11/tff-pressinfo-392-just-how-grey-are-the-white-helmets-and-their-backers/

Bilder är ofta mer effektiva än text. En bild säger mer än tusen ord. Jan säger att inte en enda västlig tidning eller ett enda etermedium vill ha hans bilder. De få som i början varit intresserade har alla ställt insinuanta frågor: ”Vilken sida är du på?” ”Varför åkte du med regimens militäreskort?” ”Varför intervjuade du regeringstjänstemän?” och så vidare…

Media vet från början vad de förväntas rapportera. Inga alternativa fakta släpps igenom. Inte ens bilder som kan antyda en annan verklighet än den godkända.

Jan har stor erfarenhet och skicklighet som fotograf, och har dessutom förmåga att tolka innehållet i bilder. Han visar bilder från återuppbyggnadsarbetet i östra Alepppo, vilket började från dag ett. I en videosekvens i en taxi, talar chauffören om de tre viktigaste händelserna i hans liv: hans bröllop, pilgrimfärden till Mekka och östra Aleppos befrielse.

Bilderna visar östra Aleppos före detta stora industriområden. Aleppo var före kriget landets största industristad. Nu är byggnaderna helt eller delvis raserade och alla maskiner, kopparledningar, allt av värde är bortfört och sålt i Turkiet av rebellerna/ockupanterna för att finansiera inköp av vapen och ammunition. ”Al Nusra har bara förstört, sålt och stuckit med pengarna. Det går inte att få syn på några som helst tecken till uppbyggnadsarbete i de ockuperade områdena”, säger Jan.

Flera bilder presenterar aktiva arbetare inom det syriska Röda Korset, som är den enda verkligt objektiva humanitära organisationen i Syrien, där även ”Läkare utan Gränser” tagit politisk ställning. Standardförklaringen som gäller för västliga ingripandena i både Irak, Syrien och Libyen är frasen ”Regimen dödar sina egna medborgare!” Bevis behövs inte.

Jan visar serier av bilder från ödelagda stadskvarter och påpekar att det sätt husen förstörts på indikerar att endast 5-10% av förstörelsen åstadkommits med bombning från luften. Husen skadades huvudsakligen under gatustrider från hus till hus, våning för våning. Samma sak kunde iakttas under Jugoslavienkrigen bland annat i de förstörda städerna Mostar, Osijek och Vukovar. En viktig orsak till förstörelsen av kyrkor, sjukhus och moskéer är att ammunitionsdepåer ofta läggs där i källarutrymmena. Anfallande styrkor kan målas ut i skamlig dager då dessa platser bombas eller erövras och lagren sprängs under skeendet.

Jans bildserier finns här: https://janoberg.exposure.co Dessa bildserier har nu setts af 120.000 människor!

Västs historiska ingripanden i arabvärlden har fått följder in i nutiden. Jan nämner delningen av Libyen i tre delar 1911, uppdelningen av av Iraks naturresurser 1920, det förrädiska Sykes-Picot-avtalet 1916, Balfour-deklarationen 1917 och dess ödesdigra följder 1948 med utropandet av staten Israel och CIA:s kupp i Syrien mars 1949. För dagens konflikt i Syrien har viktiga följder kommit via Israels ockupation av de oljerika syriska Golanhöjderna, förekomsten av olje- och gasfyndigheter vid Syriens kust, decennier av västliga försök att få till stånd en olje- och gasledning genom Syrien från gulfstaterna till Turkiet alltifrån 1949 med upprepade nej från två generationer Assad, senast kring 2005

I USAs statliga arkiv finns från 2005 och 2006 planer på destabilisering av Syrien och undanröjande av Assad. Efter faderns, Hafiz al Assads, död omkom tronarvingen i en bilolycka och den yngre sonen Bashar trädde till. Utbildad i London hade han siktat på en karriär som ögonläkare. (Referenten vill här påpeka att mellanösterns kolonialmakter England och Frankrike aldrig försökte skapa demokrati i sina kolonier utan tillsatte lydregimer för framtida kontroll. Att moralisera över diktaturer är idag knappast berättigat.)

I elva år fick Assad uppskattningar och medaljer av väst för sin modernisering av Syriens marknad. 2011 blev betoningen plötsligt lagd på orden "diktator" och "regim". Hur kom det sig att han under 11 år hade gjort positiva ting men plötsligt en dag i mars 2011 vaknade och sa: Nu ska jag döda så många syrier som jag bara kan?

Den 12 december 2012 hölls ett möte i Marrakesh, Marocko med kring 100 länder i organisationen "Syriens Vänner" skapat av den icke-dömde krigsförbrytaren Frankrikes Sarkozy, som då redan hade varit ledande i förstörelsen av Libyen. Mötet beslutade att från och med den dagen skulle 300 oppositionsgrupper betraktas som enda legitima representanter för Syrien. Bashar al Assad förklarades ensidigt som icke legitim ledare av Syrien, helt i strid med FN-stadgan. Samma sak hände med Libyens Muammar Khadaffi (som händelsevis just då föreslagit Afrikas stater att skapa en egen valuta och överge dollar och euro).

Jan påpekar vidare att efter Aleppos befrielse den 12 december 2016 - på dagen fyra år efter Marrakesh-mötet "regimförändring per dekret" - ingen längre skriver om Aleppo. Västvärldens mediastory föll bort... därför att det västliga mainstream-narrativet bröt samman med Aleppo's befrielse och avslöjandet av vem det egentligen var västvärlden hade givit sitt stör - via Saudi-Arabien, Golf-staterna och, inte minst, NATO-medlemmen Turkiet.

Själva upprinnelsen till den folkliga kritiken mot Assad berättas aldrig i västliga media. Efter sex års torka blev bondesamhället i akut kris, och en och en halv miljon människor drog till städerna, där missnöjet blommade ut. Detta följdes av de oppositionellas uppror och ingripandet utifrån. Samtidigt tog Syriens 24 miljoner invånare emot två miljoner flyktingar från Irak. Men västmedia nämnde bara bristen på demokrati…

Slutligen redogör Jan för den nödvändiga fredliga dialogen, den fredliga konfliktlösningen.

Utsikterna till en sådan lösning ökar med sannolikheten att USA-imperiet faller samman inom de närmaste femton åren. Därefter kommer en ny styrkeordning att upprättas, sannolikt längs axeln Beijing-Serbien-Syrien-Afrika och Sydamerika - men inte EU och Nordamerika. Alltså en horisontell världsordning till skillnad från den västligt vertikala - en som initierats av Kina och heter "Silk Belt - One Belt, One Road (OBOR). https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative

Den redan nu önskvärda och möjliga fredsprocessen kan utvecklas såhär:

  1. Stoppa bombningarna. Samla alla parter (ett hundratal)

  2. Avlägsna alla utländska trupper.

  3. Säkerheten garanteras av FN och AU (Afrikanska Unionen)

  4. Stoppa kriget mot terrorismen (som från 700 offer per år lett fram till 32 000 offer per år)

  5. Självrannsakan genomförs i väst.

  6. En sannings- och försoningskommission inrättas.

  7. Syriska civilsamhället och dess religiösa ledare sätts i centrum.

  8. FNs blå hjälmar, 100 000 - 150 000, avväpnar alla andra än Syriens militär (som har rätt till självförsvar). (Det gäller att övertala Assad att godta detta – utan inblandning av Nato). En klassisk FN-mission à la Jugoslavien med tre komponenter: militär + civilpoliser + civil affairs-stab.

  9. Nya förhandlingar – allra sist vid ett enda förhandlingsbord. Processen startas med parterna två och två. När alla förberetts, samlas alla till en slutrunda, där undertecknandet är nästan säkert. Hur ska det framtida Syrien se ut? Alla parter ska tillfrågas. Även IS! Blir det någon kurdisk stat? Den frågan måste diskuteras. Jan nämner särskilt muftin i Damaskus: En mycket förnuftig, men förtalad, man, som sagt: ”De dödade min son, men jag har förlåtit dem.”

Idag samlar Staffan de Mistura de militära parterna, men han borde ha samlat dem som inte rört ett vapen.

President Assad och den syriske ministern för försoning, Ali Jaidar, har erbjudit en försoningspolitik - något vi naturligtvis inte har hört talas om i våra medier: Den som lämnar in sina vapen och erkänner sin medverkan i våldet kan direkt återgå till medborgarkollektivet. Han visade sin goda vilja genom att låta de besegrade i östra Aleppo bussas med sina lätta vapen till bl a Idlib och Rakka.

Kvällen avslutades med fika och engagerat samtal, där det allmänna omdömet var att vi så väl behöver sådana kvällar, vändas upp och ner och komma till nya insikter.Litteratur:
http://blog.transnational.org/

Polk
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/12/understanding-syria-from-pre-civil-war-to-post-assad/281989/

Kennedy Jr
http://www.politico.com/magazine/story/2016/02/rfk-jr-why-arabs-dont-trust-america-213601

https://www.facebook.com/janoberg.se

Referent Ola Friholt

Foto Erni FriholtUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com