Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Jan Öbergs Nobelföreläsning hos Fredsrörelsen på Orust 7 december 2013.

Rubrik: 40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!

Vår fredspristagare om ljuspunkter i det historiska mörkret.

Jan inledde med att tala om att tiden är inne att se positivt på verkligheten – det betyder att se den som den är ! Fint att vara kritisk men det är inte det kritiska som är det fina. En bra elev kan återge, en bättre elev kan ha kritiska reflektioner, men det bästa är att förstå men se vad som är bättre.

Politik? utropar Jan: Någon som tror på politiker? Politiken är död som en död sill. Jan nämner Elise Bolding, amerikansk kväkare som säger: Vad vi inte kan se kan vi inte arbeta för. Positiva saker händer! Se det! Vi är trötta på att höra om Aids, drönare och FRA . Fredsrörelsen måste lära sig tala om vad vi vill och inte bara tala om vad vi inte vill ha. Det civila samhällets organisationer sammanfattas som NGO , Non Governmental Organizations. Non = icke skulle istället formuleras positivt. Inte halleluja, inte manipulativa uttryck för att slippa kritik men inse att allting inte går bra. Vi kan skriva till våra medier och undra över att de mestadels skriver om det som går snett. Det skulle ge en enorm positiv energi om medierna rapporterade om positiva trender. Som exempel nämner Jan att medier kunde lista stater som ej har kärnvapen. Iran som är i fokus har inte kärnvapen, Israel har! Sydafrika, Kazakstan, Schweiz, hela Pacific, hela Norden har inte kärnvapen! I Kazakstan stod alla Sovjets kärnvapen kvar och människor dog i cancer. Landet ville bli av med dem, men Jeltsin ville ha betalt för att ta tillbaka dem.

Beröm dem som inte skaffar kärnvapen!

I fortsättningen lägger Jan upp sin föreläsning i sex punkter:

 1. USA:s imperium faller, och det är bra. Alla imperier faller till slut, och det är bra. Indikator är en djup ekonomisk kris. Inkomstskillnaderna är enorma. 80% av folket ligger vid fattigdomsgränsen och 50% under. Dollarn är på väg ner. De som föreslog en annan valuta för oljehandeln har mördats (Saddam Hussein och Gadaffi). Kina och Japan finansierar USA:s krig. Folk har börjat fatta att krig inte fungerar längre, och USA fick bara med sig Frankrike och Danmark på att anfalla Syrien som hämnd för dess användning av kemiska medel mot den egna befolkningen. Kofi Annans 6-punktsplan är skrotad. Istället har vapen skickats till galningar. Men Putin räddade USA och världen från krig, genom principen ”Tala först med fienden!” Även USAs utrikesminister John Kerry uppskattade sina samtal med Assad under de senaste sex veckorna.

  Tyvärr är Carl Bildt så arrogant att han slutat tänka och för nu Sverige in i ett nytt kallt krig. Viktigt att vi har ett bra förhållande till USA utan att liera oss med imperialismen. ASEAN-länderna (i Sydostasien) tillsammans med BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) skapar en multipolär värld, vilken vi hellre bör liera oss med. Iran är kandidatland till BRIC. Men västvärlden har inte beredskap att stödja en positiv utveckling i Iran utan fortsätter försöka sänka landet med embargon t o m på mediciner, ett moraliskt brott mot 75 miljoner människor. Embargot har kostat landet 8 miljarder dollar hitintills, då de hindras sälja olja och ej får in de varor de behöver. Väst pressar Iran in absurdum och har målat in sig i ett hörn. Hittills har endast blygsamma lättnader givits. Ett nytt intelligent system håller på att växa fram i Iran inifrån landet självt, där reformer skapas. Detta måste stödjas i stället för att pressa Iran in absurdum. Kommande förhandlingar blir kostsamma för Väst. Iran kan ej ge mer, utan embargot måste hävas. Detta får inte upplevas som ett nederlag för Väst. Iran har inte invaderat någon annan stat under de senaste 250 åren. CIAs försök att misskreditera landet och bombningen av ambassaden i Teheran har föranlett kommentaren ”CIA kan inte identifiera någonting”.

  80% av USAs folk sade nej till anfall på Syrien. Detta kan tolkas som att även USAs folk är mot imperialismen. USA har 700 baser runt om i världen i 130 länder. ”Jag är för USA men mot imperialismen”, utropade Jan.

  Alltså: Positiva trender pågår i Gandhis anda. Man ser en återkomst för Schumachers idéer från hans bok ”Small is beautiful”. Det finns också goda sidor i kapitalismen. Hur ska vi utveckla dem? Allt behöver inte gå ut på att roffa åt sig.

 2. Business och ekonomi .

  Nya system uppstår och kapitalismen är inte en helgjuten företeelse utan reformeras. Vi vill ha en mänskligare, rättfärdigare och grönare värld och en enorm tillväxt skulle kunna bli möjlig. Fenomenet CSV uttyds Creating Shared Values och innebär tillvaratagande genom kretsloppstänkande. Där finns inget avfallsbegrepp. Teorier om återvinning visar att allt avfall kan återanvändas och att hänsyn skall tas till människors sätt att tänka. Starbucks kaffekedja är ett exempel som imponerar genom sociala insatser bland leverantörerna. Byggstenarna är utbildning av bönder, hänsyn till det mänskliga kapitalet och större kunskap om vad framställning kostar naturen och kunskap om hur vi konsumenter beter oss.

  Det finns människor som arbetar för en bättre värld! Studera hur kväkare driver företag, t ex storföretaget Cadbury´s. Facebook tjänar pengar uteslutande på kunskap och kommunikation. Socialt ansvarstagande växer med insikten att konsumenter kräver något annat!

  Eisenhower varnade för der militärindustriella komplexet MIMAC, vilket utläses Military Industrial Media Academic Complex. Jan omformulerar till ett fredsindustriellt komplex PIMAC, uttytt som Peace Industrial Media Academic Complex, som har stora möjligheter att skapa fred. Det är inte rimligt att det bara skapas vinst genom krigföring! Dags att lansera det fredsindustriella komplexet! Nationalekonomer tycker frågan är ”intressant”!

  Utmaningen för fredsrörelsen är att bli bättre på att förklara detta! En lista på alternativ skulle erbjuda företagen en väg ut.

  Själv är Jan en hängiven fotograf. Hur lägger man ihop foto och fred? Ett exempel: När man i Sydkorea köper en Coca Cola i en automat visar en bildskärm en video av människor på andra sidan gränsen, i Nordkorea! Sådana affärsidéer kan förändra världen, en möjlighet att skapa ”business for good”.

 3. Människor älskar fred!

  Se vad Mandela står för! Civila lösningar: ickevåld, tolerans, civilkurage, förlåtelse, försoning, humor… Alla utom Cheyney vet vad som är rätt!! Och människor vet vad som är fel! Men begreppet fred används ofta helt fel: ”Vila i frid”, ”Rest in peace” står det på gravstenar. Men fred är inte död! Fred är liv, utopi, aktivitet.

  Hur får man de politiska ledarna att fatta vidden av allt och agera? En del av lösningen vore att låta oss rösta på personliga kandidater till svenska uppdrag som aktörer på världsarenan.

 4. Livet/Hälsan.

  Mer än 1/3 av alla dagens nyfödda i England och några andra länder väntas bli mer än 100 år gamla.

  1970 vaccinerades 5% av världens befolkning mot olika farsoter. Idag är det 85%! Men fortfarande dör dagligen 21000 barn under 3 års ålder. Den svarta, negativa kapitalismn bidrar till den siffran via framkallad undernäring, brist på rent vatten m m.

 5. Utvecklingen.

  Kina har lyckats häva 400 miljoner kineser ur fattigdomen på 20 år. Överlevnad är den viktigaste mänskliga rättigheten. Antalet undernärda i världen har gått ner från 23% till 15%. 20% eller bortåt 50 miljoner USA-medborgare lever under existensminimum. Men i Afrika är tillväxten 5% per år. Grunden är utbildning. Därför är också folk i Shanghai mer kreativa än i Väst, vilket den internationella mätningen Pisa visar.

 6. Historiska trender.

  Våld fungerar inte. Kreativt ickevåldsmotstånd efter Gandhis tid förändrar världen långt mer än våld. Exempel är Polen, Serbien, Kosovo och revolutionens Iran. Kvinnorörelsen och miljörörelsen är betydelsefulla. Kalla kriget tog slut utan våld. De flesta länder säger också nej till kärnvapen, av civilisatoriska skäl. Kärnvapenfria stater agerar för icke-spridning och förbud mot kärnvapen. Rörelser för mänskliga rättigheter, Amnesty m.fl. hävdar att alla människor och allt levande har rättigheter men också skyldigheter. Utbildning via nätet med ”globala klassrum” – inte bara nationella – växer fram. Nationalstaternas minskande betydelse är viktig – även i EU, trots de uppenbara problemen.

  Tack vare Johan Galtung m fl har vi idag en fredsforskning. Det finns nu 800 fredsforskningsinstitut, och Kina har fått sitt första. Iran utbildar medlare, och Jan försöker påverka till initiativ för fredsforskning.

 

Slutsats. Krig förstör vår ekonomi. De goda kapitalisterna ser ingen vinst genom krig.

Hur definierar vi makt? Makt är att få något gjort! 600 personer styr över hur kärnvapen används.

Tyngdpunktsförskjutningen är igång. Vi kan använda Nato till annat! Och vi ska inte ge upp!

Gå in på www.fredsagenda2014


TFF-Statement on Nobel's Peace Prize and TFF receives the People's Nobel Peace Prize

Nedskrivet av Anna-Lisa Björneberg, IKFF, och Ola Friholt FPO.


Bilder från seminariet


Pepparkakenamnskylt fr v Annika, Erni och Pia


Erni hälsar välkommen till seminariet


Intensivt lyssnande åhörare


Erni tackar Jan


Tomas Magnusson och Ola (som Heffermehl)
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com