Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar

Kulturhuset, Henån, Orust på Internationella kvinnodagen 8 mars 2022

Läraren och fredsaktivisten AGNETA NORBERG talar

Agneta började sitt framförande med en inspirerande sång från ”Jösses flickor”: Kan vi, vill vi, törs vi? Ja, vi kan, vi vill, vi törs…”

Nej låt dig inte suddas ut för kärleks skull! Först 1975 började kvinnodagen firas i Sverige. Dittills hade socialdemokratin ansett den vara kommunistisk.

Jag föddes i periferins periferi: ”Kärringar och kvinnfolk är inget att ha. Varför studera? Du ska ju bli piga!” Mamma fick låna pengar och läsa till lärarinna. Men hemma skulle hon hålla käften, sa pappa.

Drastiskt målade Agneta bilder från sitt barndomshem, där fadern var hemmansägare i en liten by i Västerbotten. Det var ett patriarkat med tydlig hierarki. De var sju barn. Agneta mindes särskilt när hon hörde en diskussion i köket. Hennes mamma, Hulda hade gett vännen Betty Hedman pengar till en ny spis. Fadern sa: ” Vafan, ska du ge pengar till kärringar i hela byn!” Mamma såg maken stint i ögonen och sa: ”Det är mina pengar!” Ja, där är det avgörande. Nu sade hon ifrån och fick som hon ville.

Om inte kvinnorörelsen hade återuppstått efter kriget och fler fick ut bildning…

Kvinnorna började kräva sin rätt i samhället. Och jag blev den jag är.

Fortfarande gäller inte lika län för lika arbete. År 1973 startade 8 kvinnor i Stockholm ”Grupp 8”. Sjuksköterskor och lärarinnor började ställa krav, organisera sig. Jag var med.

”Jösses flickor – Befrielsen är nära” är en teaterpjäs och musikal från 1974 av Margareta Garpe och Susanne Osten. Tidigare vågade jag inte säga emot en man. Först vid 70 år vågade jag säga emot min bror, civilingenjör och major i reserven. Han pekade med hela handen. Jag älskade min bror men jag hade synpunkter på Natos övningar i Nordnorge. Han var fem år äldre än jag och älskade det militära.

Jag undrade vem som är vår fiende. Då var det ryssen, som alltid. Jag sa: ”Jag trycker det är konstigt att ni tränar krig mot ryssen i Norge. I andra världskriget förlorade Ryssland 27 miljoner i döda, stora och små städer förstördes, hästar, kor och grisar hade forslats till Tyskland som mat. Det var kanske inte USA som räddade oss.” Min bror var nära att slå mig.

Militären och miljön

1972 var den första miljökonferensen i Stockholm. I år firas 50-årsminnet!

USA:s militär smutsar ner enormt. Medelhavet förorenas hårt av USAs sjätte flotta. Okinawa och Stilla Havet är de mest nedsmutsade områdena i världen. Mängder av kemikalier är dumpade. Det är stridsgaser, biologiska stridsmedel, ammunition, m m. Trots militärens stora del i nedsmutsningen står de inte till svars för sina utsläpp.

Här höll Agneta upp världskartan med de bortåt 1000 militära baser som USA har utanför sitt landområde (se kartan). Nästa alla Söderhavsöar har en bas, Guam en stor bas.

Kärnvapentester, avlyssningsstationer, övningsområden och krigsövningar

1996, samma år som det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) slöts, var Agneta på testplatsen i Nevada för att demonstrera och arresterades. ”Jag var också i Taiwan där kärnvapen hade placerats under Kalla kriget. På Hawai fanns kärnvapen”. Mina arresteringar är som en fortbildningskurs, säger Agneta. I Sydkorea finns en jättebas, Jeju Island. Proven sker på ursprungsbefolkningarnas områden. I England finns världens största avlyssningsstation i Menwith Hill. Också i Australien finns en stor avlyssningsstation. Sedan 1994 har systemet byggts ut och praktiskt taget varje plats på jorden kan avlyssnas. Edward Snowden avslöjade detta. Han arbetade åt USAs signalunderrättelsetjänst inom USA. Han är efterlyst och bor i Moskva nu. Julian Assange sitter i fängelse i England. De har båda satsat sitt liv för att avslöja vad som pågår.

Medan jag talar här, säger Agneta, övar Cold Response i Norge. Det är en vinterövning under februari – mars vartannat år. I den deltar Natoländer och partnerländer som Sverige. 2012 flög ett plan rakt in i Kebnekaise och 5 personer dog. Då fick vi veta att de här övningarna pågår. Vartannat år tränar stridsflyget interoperabilitet med upp till 115 plan under den stora Artctic Challenge Exercise, ACE. 90 plan kan samtidigt vara i luften. Det är F16-plan och B52 med radar på toppen och massor av elektronik i planet. De flyger så nära den ryska gränsen de kan. AWACS betyder Airborne Warning And Control Stations, ett luftburet radarsystem, kan upptäcka flygplan, fartyg, inkommande missiler av alla slag. Det är kommando- och kontrollstationer. 33 st är utplacerade.

Den 2 juni 2015 samlades vi, fyra 20-åriga och fyra 80-åriga kvinnor vid Kallax-basen i Luleå under ACE15-övningen. Vi klippte hål i stängslet med en bultsax och tog oss in på Luleå flygfält. Jag fastnade och fick klippas loss. I Norrbotten är det glest med folk. Vi kröp in och gick emot makten. Gör det! Man blir som ny! Vi hade med oss en banderoll med texten: ”Nu räcker det!” Och så lade sig några av oss ned på startbanan och fotograferades innan polisen tog oss. Vi hejdades först av vakter som sa: ”Här får ni inte vara!” – Jaså, säger du det… och så fortsatte vi att gå. Så kom truckar och tog oss ut. Men det blev inget åtal, som vi hade planerat.

Men jag var ju tidigare gift med en åklagare… Men kolla polishandlingarna! Här har begåtts ett brott, och inget åtal?

Åtalet kom två år senare och i januari 2017 kallades jag till polisstationen i Stockholm. Det var 30 personer som följde mig. Rättegången hölls i tingshuset i Luleå den 20 januari. Mycket folk kom. Jag sa: ”Det är inte jag som gjort intrång. Det är Nato som gjort intrång och övat strid höst, vinter och vår. Det är Nato som gjort intrång. Vad skickar det för signaler till Ryssland? Det var 30 personer som följde mig. Sverige är officiellt alliansfritt. Vad skickar det för signaler till Ryssland?”

USA bygger baser i Norge. 4 mil öster om Kiruna ligger Sveriges rymdbas, Esrange, världens största nedladdningsstation för satellitdata. Vad gör de där? De ska använda miljoner kronor för att skicka upp små minisatelliter som ska skada de ryska och kinesiska satelliterna. Vi får inte veta något via media. Alla krig utövas med hjälp av satelliter. Vidsels träningsfält ligger i Norrbotten. Där testas flygplan och drönare för att sedan användas i krig.

År 2011 skrev Bård Wormdal boken ”Satellitkrigen”. Svalbard är en ö i Arktis mellan Ryssland och Norge. Den ska enligt Svalbardtraktaten från 1920 vara avmilitariserad och neutral, men där har USAs militär placerat avancerad utrustning för nedladdning och stöd i krigföring.

Kvinnor för Fred och Fredsrådet hade 3 gånger konferens i Kiruna där Bård Wormdal, Dave Webb från Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space och Vladimir Kozin föreläste. Media visade inget intresse. Samma sak när de var i Stockholm. Vi får aldrig hela bilden.

Agneta har skrivit ett innehållsrikt häfte på engelska: ”The Northern Platform for Warfare against Russia”.

Kievs krig mot östra Ukraina 30 juni 2014

USAs privata hyresarmé Blackwater hyr och placerar legosoldater som slåss mot utbrytarrepublikerna Luhansk och Donetsk i östra Ukraina.

Vid Minskavtalet deltog den 19 september 2014 representanter för Ukraina, Ryssland och folkrepubliken Lugansk och Donetsk samt OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa). Ledare för Frankrike och Tyskland medlade. Emellertid upphörde inte striderna och nya förhandlingar i Minsk ledde till Minsk II-avtalet den 12 februari 2015. Enligt avtalet skulle alla utländska väpnade styrkor, militär utrustning, liksom legosoldater dras tillbaka från Ukrainas territorium under övervakning av OSSE. Alla illegala trupper avväpnas. Den ukrainska regeringen skulle få full kontroll över sin statsgräns. Ökat lokalt självstyre i Donetsk- och Luganskregionerna skulle upprättas. Efter tillbakadragandet av trupperna skulle en procedur för lokala val inledas. En författningsreform i Ukraina genomföras. Lokala val skulle övervakas av OSSE. Donetsk och Lugansk skulle dessutom få vetorätt mot anslutning till Nato. Emellertid upphörde inte striderna och avtalet kom aldrig att genomföras.

I inbördeskriget stödde legosoldater från olika håll de två parterna, Ukraina och utbrytarrepublikerna. USA var inblandat på Ukrainas sida, Ryssland på den andra. USA flyttade sin Sjätte flotta från Medelhavet till Svarta Havet. USA har också en bas i östra Turkiet. I somras övade 30 länder i havet utanför den ryska flottbasen Sevastopol. USA har haft nästan dagliga övningar utanför Sevastopol. Hur kul är det efter att 27 miljoner ryssar dödats i Andra Världskriget, 15 storstäder bombats och 2000 mindre städer förstörts förutom 70 000 byar. Den här bakgrunden berättar inga media om. Ända sedan den ryska revolutionen har USA, Tyskland och Frankrike varit ute för att krossa den sovjetiska revolutionen.

I Andra Världskriget trädde USA in efter Pearl Harbor-angreppet 1944.

Referens: Zbigniew Brezinski har beskrivit den västliga strategin mot Ukraina i boken: The Grand Chessboard

Inbördeskriget i Ukraina fortsatte i åtta år tills Ryssland den 21 februari i år erkände republikerna Donetsk och Lugansk. Tre dagar senare invaderade Ryssland Ukraina. 13 000 människor hade dödats i kriget och flera krigsbrott på respektive sida hade skett.

Här visade Agneta upp en lista över länder utsatta för sanktioner, som också är ett slags krigföring. Därefter visade hon en lång lista över USAs, ibland Natos, tjogtals krig mot olika länder.

PAUS

Någon i publiken frågade efter repressionen i Ryssland.

Agneta: Den tycker jag inte man ska försvara. Det har blivit en personifiering till Putin. Vad händer och vad är sanning bakom? Jag vill inte säga att media ljuger. Däremot granskar man inte vad som ligger bakom det krig som nu pågår i Ukraina. Det finns en plan att dela upp Ryssland i tre delar, ungefär som Jugoslavien. (Rand Cooperation, som står nära USAs regering, har gjort en detaljerad plan för hur Ryssland ska destabiliseras och därefter delas upp för att bevara Sibiriens enorma råvaruresurser och ishavets havsbottenresurser som till största delen hör till Ryssland).

Jag har rest en del i Ryssland. Det är ganska fattigt. De sedan flera år pågående sanktionerna ger upphov till ytterligare fattigdom. Ryssland beskrivs orättvist. Boris Jeltsin lämnade över makten till Putin som förbättrade den ekonomiska situationen efter nedgången på 90-talet. Jag har en vilja att ta reda på vad som händer.

Ola: Ja, en del är känt. T ex när efter Sovjetunionens upplösning -91 de kollektiva verksamheterna skulle privatiseras skapades en Folkaktie som delades ut till folk som sålda sina aktier till underpris till oligarkerna som köpte upp och blev ägare till företagen. Den svenske ekonomen Anders Åslund var med och avlövade staten på inkomster. Putin tog tillbaka basindustrin till staten och staten fick kontroll så att löner kunde betalas till sjuksköterskor, lärare och andra statsanställda, pensioner, mm.

Agneta avslutade kvällen med några feministiska kampsånger: ”>You can´t kill the spirit. She is like a mountain…” och ”All across the nation, all around the world, women are longing to be free…”

Karin meddelade att en arbetsgrupp har sammanställt tio skäl för att hålla Sverige utanför Nato. *Finns på nätet hos : laraforfred.se och hos Fredsrörelsen på OrustUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com