Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Sammanfattning av föredrag i kulturhuset Kajutan, Henån, den 16 april 2015.

Politikern och socionomen

Gudrun Schyman talar utifrån temat INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar

Föreläsningen sker inom ramen för vårterminens tema "Hur fostra till fred i en splittrad tid?"

Arrangör: Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och studieförbundet SENSUS.

"Jag är mycket glad för Er inbjudan hit till Orust och jag talar gärna utifrån fredstemat", inleder Gudrun Schyman sitt föredrag och hänvisar till sina djupa rötter inom fredsrörelsen redan på 70-talet. "Rubriken har också en direkt koppling till det enda svenska partiet, som har avrustning på sitt program. Jag kan inte säga namnet på detta parti", säger GS lite skämtsamt, "eftersom vi inte skall tala partipolitik ikväll utan om hur makt- och våldsspiralen i vårt samhälle skall kunna brytas".

Som en plattform för kvällens föreläsning berättar GS sedan, hur hon redan för 40 år sedan förstod, att "begreppet säkerhetspolitik måste omdefinieras i grunden. " Den enda säkerheten för människorna på jorden", säger hon med eftertryck, "är avrustning, inte upprustning". Detta budskap uttryckte GS redan i sitt aktivistiska arbete inom t.ex. European Nuclear Disarmament-rörelsen (END) under 80-talet. Denna s.k. "europeiska process", med ett nätverk av antikärnvapenanhängare, kom till stånd efter att USA och NATO under denna period av kalla kriget, påbörjat utplaceringen av kärnvapen-bestyckade Pershing 2-robotar, bl.a. längs hela gränsen mot öststaterna. Motivet för denna åtgärd var att "säkra väst", säger GS, "men vad gjorde detta annat än höjde osäkerheten". Samtidigt hade Inga Thorsson, som nedrustningsambassadör, fått ett uppdrag från FN, att för Sveriges räkning utreda hur en militär nedrustning skulle kunna genomföras. I hennes noggranna utredning hade hänsyn tagits till utnyttjandet av militär kunskap vid omställning av vapenindustrin till civil produktion. "Men detta blev bara för syns skull och den sittande socialdemokratiska regeringen lät alltsammans försvinna i en byrålåda", säger GS. "När Inga Thorsson sedan berättade detta för mig, förstod jag, att materialet kunde användas på seminarier och det fredskonvent, som en gång per år hölls inom END. Många forskare samlades i denna rörelse och ett omfattande aktivt fredsarbete genomfördes - INFORMATION OCH OPINION! Kontakter skapades särskilt mellan neutrala länder som Irland, Sverige, Finland, Österrike, m.fl. "Numera är jag glad att tillhöra ett pacifistiskt parti med icke-våld och global militär nedrustning på sitt program och som kräver en annan säkerhetspolitik än den, som utgår från militarism och försvar av territorier. Just nu pågår en krigshets och ett pacifistiskt parti är mycket provocerande.GS redovisar sin ideologiska och teoretiska bas för synen på militarism och varför en nedrustning är helt nödvändig. "Förändring är möjlig, om tillräckligt många människor VERKLIGEN VILL FÖRÄNDRA situationen. Vi måste således omdefiniera vårt ålderdomliga säkerhetsbegrepp, från föreställningen, att det är territoriers säkerhet, som skall tillvaratas till en ny medvetenhet och förståelse, att krig drabbar enskilda människor". Säkerheten skall gälla individerna, medborgarna, och gälla både i det nationella och globala kriget. "Vi är alla påverkade, sedan urminnes tider, av föreställningar om krigs- och fredsbegreppen men även rörande andra associerade fenomen i samhället", understryker GS, " t.ex. begreppet "kvinnovåld". GS blixtbelyser begreppet genom sin fråga, "betyder detta, att kvinnor utövar våld mot kvinnor?!" Bör över huvud taget mäns våld mot kvinnor betraktas som en s.k. "kvinnofråga"? Endast frivilligorganisationer, t.ex. kvinnojourer, inte samhället, tar ansvar för denna omfattande våldsutövning och för nödvändiga säkerhetsåtgärder. Varje år måste nya anslag sökas för verksamheten, "som om problemet skulle gå över nästa år, absurt", säger GS. Det offentliga samhället betonar de militära hoten mellan nationer men negligerar de största hoten, de icke-militära, kriget mot kvinnorna, riktat mot oss som människor, det patriarkala, globala våldet mot kvinnor.

I världen utsätts varje år 700 miljoner kvinnor och flickor för våld i nära relationer, 14 miljoner barnäktenskap kommer att ingås fram till 2020. 39 000 gifts bort per dag. En av fem kvinnor och flickor drabbas av våldtäkter. Våldet ger skador och komplikationer kring graviditeter. Varje timme dör 33 kvinnor vid förlossning. Kvinnor utgör 50 procent av jordens befolkning men äger en procent av resurserna, 75 procent av kvinnorna får inga lån, för att de har för låg inkomst och osäkra arbetsförhållanden. I Sydafrika står kvinnor för 70 procent av jordbruksproduktionen men äger blott två procent av marken. 78 procent av platserna i världens parlament besätts av män.

Från Brottsförebyggande rådet kan man hämta motsvarande svenska uppgifter. 28 200 anmälningar om misshandel i hem inlämnas varje år till rådet. Mörkertalet är stort men 20 kvinnor dör varje år av misshandel. Barns trauman är inte ens tydligt kartlagda. Personliga tragedier är otaliga. Samhällskostnaden är gigantisk. Regeringar förmår varken lokalt, regionalt eller globalt föra in detta våld i diskussioner om säkerhetspolitik. Det etiketteras blott som kvinnovåld.Våldets syfte är alltid dominans, makt över position och kontroll. Maktutövning sker mellan nationer men börjar redan i de nära relationerna där de kläs t ex i termer av "hedersvåld" och bevarandet av familjens och släktens hedersposition. I namn härav upprätthåller män hierarkin och utövar både fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor. I alla våra samhällen bygger förklaringarna till våld, särskilt i nära relationer, på den ålderdomliga föreställningen, att vi människor är OLIKA, främst att vi har olika kön. Denna påstådda könsolikhet, det s.k. genuskontraktet, könsmaktsordningen, utgör den påstått sakliga grunden för samhällets organisering. Män och kvinnor sägs ha olika förutsättningar både i fråga om viljeyttringar, talanger, drömmar, platser där de vistas, arbete och lön. Denna föreställning leder till värderingen att någon är mer värd än någon annan, d v s en ojämlikhetskod inom det patriarkala samhället. Föreställningarna bygger upp olikhetsförväntningar på pojkar och flickor redan som nyfödda. Forskningen visar, att vi kommunicerar utifrån kön. GS återger skämtsamt, hur vi vuxna reagerar på pojk- respektive flickbebisars gråt: en flicka får gråta, är "ledsen", en pojkes gråt betyder å ena sidan att han är "arg", å andra sidan bör han "inte gråta alls"! På så sätt reproduceras genuskontraktet, som lägger våldet på män. "Men varför är kön så viktigt?" "Vi är väl alla först och främst människor", säger GS.

Våldsspiralens ekvation sammanfattar GS:
Utgångspunkten är således tidigt förväntade genusskillnader. Män ska försvara kvinnor, barn och territorier med vapen i hand. Män ska vara familjens överhuvud och försörjare, vilket innebär att ha makt och kontroll, som kan övergå i våld. "I en intim relation kan det drama utveckla sig", säger GS, "att mannen tar sig rätten att uppfostra och bestämma över både kvinnor och barn. Han hotar med eller utlöser våldet, t.ex. kvinnofridsbrott som misshandel eller våldtäkt. "Det stora våldet utlöses vid kontrollförlust", säger GS. När och hur fick männen mandatet att ta denna totalkontroll under våld och hot om våld?

Våldet utövas även män emellan och innefattar idéer om konkurrens, dominans, försvar av revir, vilket också förekommer inom alla djurarter. Väpnade gäng slåss om revir. Idrottens supporterkamp lokalt och globalt utövar samma våld som i internationella relationer för kontroll över motparten: Det kan lika gärna gälla vilket idrottslag som är bäst som att geopolitiskt vinna en maktkamp, få kontroll över råvaror och territorium. I Sverige har våldsspiralen gått i taket på grund av "föreställningen att nu kommer Putin", och gigantiska summor avsätts för militär upprustning mot Ryssland. Riksdagspartiernas försvarsbudgetar överträffar varandra. Sverige kommer ändå aldrig självt att nå tillräcklig militär styrka för att vinna ett krig mot Ryssland. "Måste vi inte då också ha kärnvapen?" frågar GS och pekar på att spiralen i upprustning leder till ökad OSÄKERHET för alla - INTE säkerhet, som föreställningarna dogmatiskt uttrycks. Slutsatsen om NATO-anslutning ligger nära, när föreställningen om hot trappats upp. Upprustningsresonemanget, allmän värnplikt och NATO-anslutning är huvudlöst. Säkerheten försämras genom att Sverige snarast blir ett stridsområde, en frontlinje för NATO.

I alla länder pågår upprustning, även i länder, som borde satsa på samhällsuppbyggnad, alfabetiseringsprogram, hälso- och sjukvård, bostäder, de mångas välfärd. En FN-rapport visar, att 20 till 40 procent av u-länders budget går till militären, ofta bakom rubriken "forskning". Det militaristiska synsättet stjäl pengar från civilsamhället, skärper ekonomiska orättvisor och skapar social oro, en grund för misstro mot politiska system och etablissemang. En önskan initieras bland människor om starka ledare istället för ökade demokratifrämjande åtgärder. Icke-demokratiska nationalistiska strömningar gynnas liksom olika terrororganisationer, som kämpar för nya stater och nationer, vilka sedan skall försvaras militärt. "Sverige är en exempellös aktör inom högteknologiska vapensystem, som hela västvärlden producerar och "påtvingar" andra som skydd mot oro", säger GS. "Vapen både säljs och sprids till både terrorgrupper och diktaturer". Exemplen är många, närmaste är vår vapenexport till Saudiarabien och den smaklösa utpressningen mot Sydafrika att köpa JAS-plan i början på 2000-talet, som tack för våra insatser under apartheidtiden. Svenskt näringsliv lovade investeringar, vilket gav noll arbetstillfällen. Under folkets protester är Brasilien aktuellt för att köpa stridsplanen, ett land med enorm fattigdom, där mat borde prioriteras istället för vapen. Resultat: flyktingströmmar undan terror och väpnade konflikter. Västvärlden förvånas och förskräcks!

Västvärlden är själv orsak till flyktingströmmarna genom sitt bejakande av den militära expansionen, som i sin tur tvingar människor på flykt undan högteknologiska vapen, som skadar både människor, djur och natur och driver fram misär och fattigdom, som i sin tur skapar ytterligare flyktingströmmar, som väst sedan inte kan bemästra. Avväpna konflikterna är enda möjliga väg för att hejda de enorma flyktingströmmarna i vår tid. Inse också att kriget utspelas mellan fattiga och rika! GS nämner ännu ett samband mellan makt och kontroll av kvinnor och territorier och våldsutövning: Föreställningen att kvinnan är mannens egendom innebär att makt över en man vinns genom att skända denne mans kvinna, som ofta inte ens får återvända till sin by på grund av övergreppet. Först försöker man hindra de små barnen att slåss men sedan, vid en viss ålder, uppmuntras de att slåss i organiserad form, som soldater. "Så kan vi bara inte hålla på!" säger GS med eftertryck. En varm applåd från publiken.Hur borde regeringens uttryckta feministiska utrikes- och säkerhetspolitik, utformas? Vissa komponenter blir nödvändiga. Vapenexport skall inte ske till diktaturer, men så sker. För en feministisk regering kräver frågan om militärt samarbete med diktaturer en omfattande omprövning inom hela fältet vad gäller vapenexport. Att bara säga upp ett avtal vid överenskommen tidpunkt borde inte vara ett problem för någon regering. Biståndet till feministisk politik i utvecklingsländer med bristfällig demokrati måste stärka kvinnors ekonomiska självständighet. Detta skapar mer välfärd, eftersom kvinnor t.ex. inte definierar fattigdom på samma sätt som män. Män känner sig kränkta av att vara fattiga, eftersom de då inte längre kan upprätthålla sin position som familjeöverhuvuden. Fattigdom för kvinnor är att inte kunna skaffa mat till barnen. De använder därför tillkomna medel för att köpa just mat och satsa på barnens skolgång. Detta synsätt genererar välfärd, militärt våld skapar istället förödelse. Bistånd till andra länder sker lyckligtvis inte längre i form av stora industriella satsningar, såsom pappersbruk i Vietnam, med syfte att skapa arbete för män. Vår insikt om våldsspiralen bör istället prägla biståndet och t.ex. innefatta stöd till kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, vari även rätten till fri abort inbegrips. GS redovisar exempel på länder, som inskränker rättigheter för kvinnor, vilket innebär reduktion av rättigheter även för andra diskriminerade grupper. GS åsyftar särskilt länder med fascistiska och nationalistiska parlament, den religiösa högern i USA inbegripen. Polen som var liberalt på 70-talet, har blivit alltmer konservativt, även Finland. FNs Världskvinnokonferens i Peking 1995 tog upp ett flertal områden, där kvinnors rättigheter måste förbättras, men någon utveckling har knappast skett. Vissa politiska maktförhållanden har ändrats och regeringarna i våra grannländer Norge och Danmark har blivit mer konservativa och har stängt dörren till fortsatt jämställdhetsarbete. I Danmark är t o m begreppet "feminism" ett skällsord. Nationer, som uttrycker hat mot kvinnor och som är sexistiska, samgår med rasism. Det förändrade synsättet, menar GS, är ett stort steg tillbaka för jämställdheten, och synsättet vilar på patriarkatets plattform om olikheten istället för jämlikheten. "Det borde vara kärleken mellan människor som styr värderingarna", säger hon. Trots att homosexualitet inte längre stämplas som psykisk sjukdom, tack vare HBT-organisationens eget folkbildningsarbete och beslut i riksdagen 1970, fortsätter diskrimineringen av denna grupp. Detta trots att forskningen visar, att skillnaden mellan individer är större än den mellan kön.

En feministisk politik vill modernisera tänkesättet och belysa vad det är att vara människa, inte främst man respektive kvinna. Kön är, enligt forskningen "flytande". Den inrotade idén om våldsanvändning, som lösning på konflikter och maktförhållanden, måste totalt förändras. Tydliggör motsägelsen mellan uttrycket "konflikter bör inte lösas med våld" med att vi sedan blundar för att så sker. Våga påstå, säger GS till publiken, att detta är ett schizofrent förhållningssätt av både regering och medborgare! Hur botas den svåra sjukdomen schizofreni? Det är provocerande för många män att höra om "mäns våld mot kvinnor", en fras, som det rått en politisk kamp om att få använda. Många män försvarar sig då med, "jag slår inte". Fråga omgående, säger GS, "vad gör du, för att hindra att andra män utövar våld mot kvinnor och barn?" "Vi skall befria mannen från våldsmonopolet" säger GS, "både lokalt och i de internationella relationerna". Militarism och nationalism är en tätt sammanfogad enhet och bryter sig, med brutala medel, in i konflikter, som i sin tur orsakats av att dessa länder "tvingats in" i upprustning på grund av gällande logik om militärt hot. "Våldsspiralen måste brytas på alla nivåer".

Sverige har nu ett utmärkt tillfälle, på grund av värdlandsavtalet med Nato, ett avtal om att upplåta norrländska områden för Nato-övningar inför påstått hot från Ryssland, att istället propagera mot militarismen. Det finns tillräckligt stor kunskap inom den svenska regeringen för att väl beskriva våldsspiralens oerhört destruktiva uttryck för människor och miljö. Sverige har en unik position, som ett alliansfritt land, för att presentera en annorlunda utrikes- och säkerhetspolitik. Istället för upprustning och vapenexport skulle Sverige kunna bygga fredsinstitut med forskare, som arbetar med fredsprogram och identifierar och förebygger konflikter i sin linda. Uppbyggnad ska ske före, inte efter, konflikter. Sverige bör främja uppbyggnad av demokratiska styrelseformer, diplomati och jämställdhet, skolor och sjukvård. Svenska regeringen bör uppmuntra till att lyssna på kvinnornas "vi vill inte ha krig" och ska vara först på den väg, som alla till slut måste beträda, avrustningens. Vår regering bör också göra upp med de värderingar, som hyllar döden mer än livet, föreställningar som heroiserar militära offer, att män ska dö för en högre sak. Vissa religioner har snarlika värderingar, att paradiset är bättre än livet på jorden, vilket ger unga män lockande och meningsfulla våldsuppdrag. När livet är uselt, lockar hjältedöd och paradis. Så har liberalism, socialism och andra ismer alltid gått före de dagliga problemen, kvinnors problem. Vi måste ta oss själva på allvar och nedrusta för att livet är mer värt än döden. GS citerar Ban Ki-moon:

"Vi är den första generationen, som skulle kunna utrota fattigdomen och vi är den sista generationen, som kan hejda klimathotet".

"Vi har alla kunskaper och resurser för att fullfölja Ban Ki-moons vision men vi måste få bäring på vad säkerhet är, vi måste montera ner militarismen och öka kärleken", säger GS. "Alla måste vilja en förändring för att den skall komma till stånd!"

En stark applåd för anförandet.

Vacker sång under pausen av Moa Brynnel från musikgruppen Mareld. Hon sjöng fredssången: "Länge leve livet!"Första publikfrågan lyder "Hur skall man få stopp på IS?" GS menar, att bemötandet måste ske på olika sätt, varvid motvåld och vapen, i en akut situation, kanske är nödvändigt. Viktigast är det långsiktiga arbetet med internationella relationer, eftersom den rådande världsordningen leder till att konflikter uppstår igen. Vi måste förebygga att kvinnor och män upplever deltagande i IS som meningsfullt och att föreställningen att "dö för IS" skulle innebära att dö för någon högre sak. Kvinnorna upplever också en meningsfull uppgift både genom att få föda barn och bli mödrar och att delta i att bygga upp det nya kalifatet, en egen ny nation att försvara. Dessa idéer ingår också i den klassiska fascismen, säger GS och vi måste förstå mekanismerna för att kunna arbeta förebyggande på hemmaplan. Det handlar om normkritik av rådande synsätt, rådande föreställningar. Tidig påverkan krävs, även i skolan. Viktig är insikten, att det är ett övergrepp på pojkar och unga män att ge dem en våldslogik, att frånta dem rätten att gråta. I sammanhanget säger GS också, att hon ofta får frågan "Vad skulle vi gjort med Hitler?" Svaret blir liknande, det handlar om ett långsiktigt arbete, att förändra ett historiskt inrotat synsätt om mäns våldsbenägenhet.

En åhörare föreslår att man aktivt ska använda både sociala medier och gammelmedia för att sprida omdefinierandet av "vapenvåldet" till att handla om "våldet via könsmaktsordningen". GS stärker förslaget med upprepningen, att man "måste vidga säkerhetsbegreppet" bort från att territorier och gränser skall försvaras, nationalstaten som grund för försvaret. Många tar dock redan avstånd från begreppsparen "ett land - ett folk", "en kultur - en religion", "en familj - ett kön". "Öppna gränser, öppna händer och öppna hjärtan står i bjärt kontrast till fascistoida grundvärderingar. Tanken på öppenhet och människors gränslöshet provocerar fram förbluffande motattacker "Ni anar inte vad det kan stå i mejl, som jag får", säger GS.

Flera publikfrågor berör vad man som enskild medborgare kan bidra med, både för att minska våldet och nå Ban Ki-moons vision. Någon exemplifierar med källsorteringen hemma vid, som aldrig kan vara annat än bra, men GS betonar också aktionernas betydelse. Någon i publiken säger sig intresserad av att delta i en demonstration mot militärövningarna i Norrland. GS initierar då, att en lista går runt i publiken och vid kvällens avslutning har 25 personer anmält sitt intresse att delta i en aktion i Norrland. Vem vill ta ansvar för att leda detta projekt? "Gör och kör, fråga inte", uppmuntrar föreläsaren. "Starta rörelser, kräv strukturella förändringar", "använd frustrationen, gör något tillsammans", "sitt inte hemma och putsa på egna varumärken!"

Frågan varför alla samhällen, historiskt, styrts patriarkalt, med något enda undantag, går inte att besvara. "Fruktbarhetsgudinnan har bytts mot en manlig auktoritär gud och nu är ett nytt paradigmskifte nödvändigt", säger GS. Att utbyta ett patriarkat mot ett lika maktfullkomligt matriarkat ger inte den eftersträvade balansen i samhället. Ett jämställt samhälle innebär lika representation i alla positioner, rättvis ekonomi, utplåning av mäns våld mot kvinnor och lika tillgång till barnen. "Det är också nödvändigt att skilja mellan kunskap och åsikter", understryker GS. Kunskap är t.ex. att våldsspiralen finns och att människan aldrig kan bli herre över jorden. Denna kunskap blandas ofta ihop men åsikten, att detta inte är viktig kunskap eller att man inte tror på ett påstående, eller att engagemang i problemen inte behövs.

Frågan om den allmänna värnpliktens betydelse, t.ex. då Vietnam försvarade sig mot USA, måste relateras till synsättet, att avmilitarisering är det yttersta målet och att försvar av territorialgränser gynnar vapenanvändning och våld. Istället för en allmän militär värnplikt, kan värnplikten bestå av samhällstjänst i olika former: inom miljö- och hälsovård, naturvård, inom kustbevakningen. En mängd uppgifter finns att utföra i ett våldsförebyggande arbete för målet att uppnå välfärd för alla medborgare. En åhörare pläderar för stöd till organisationen "Män mot våld mot kvinnor", som lägger ner mycket arbete på information i skolor.

En åhörare ber GS berätta lite om sitt kommunala arbete i Simrishamn, i ett nytt parti i fullmäktige. Det handlar om kunnighet, engagemang och envis saklig delaktighet, även på tjänstemannanivå. GS berättar hur ett kommunalråd ovetande skrivit på FN-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, för att få pengar till ett CEMR- projekt. (Council of European Municipalities and Regions), ett stark dokument för F! i kommunens arbete med jämställdhet. En åhörare påpekar, att förtryck förekommer inom kvinnogrupper, vilket GS ser som naturligt innan vi nått insikt om den inlärda könsmaktsordningen. Att säga att "jag är feminist", "befriar Dig inte från att påverkas av gamla föreställningar och värderingar", säger GS. Det kan vara förrädiskt lockande för en kvinna att få credit av en man genom att kritisera andra kvinnor. Varför finns det kvinnor, som vill ha denna credit? Det är ju ett falskt erkännande. Målet är att bli medveten om hur våra värderingar ligger inbyggda i den tankemodell, från vilken samhället är organiserat. "Alla är överens om, att vi skall ha både jämställdhet och lika lön för lika arbete och ändå sker ingen förändring. Förändring sker om alla verkligen VILL!" upprepar GS. Ändra då! Nej, "den svenska modellen för arbetsmarknadens parter kan inte ruckas!" "Våga peka på denna schizofrena struktur!"

Gudrun Schyman inbjudes med värme att bli medlem i Orust teaterförening. Hon tackar för detta, men vill fortsatt välja den politiska scenen, som hon uppskattar mycket. Där skall hon fortsätta att tala om begreppen nationalism, rasism och nazism, som måste ersättas med ett kärleksbudskap för att förhindra, att den farliga rädslan griper omkring sig och leder till misstaget att förlita sig till vapenmakt.

Ännu en varm applådVid anteckningarna Birgitta Edvinson

Foto: Erni Friholt

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com