Hem      Aktuellt      Artikelarkiv      Länkar     Zitzerrepubliken    

Noterat

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Majken Sörensen: Humor som seriös strategi för samhällsförändring, Kajutan den 3dje oktober 2011

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån
14/4 2011
Den fullständiga konstitutionstexten finns tex här (som pdf-fil) på webbplatsen "EU-stafetten".
Artikel införd i Bohuslänningen 2004-12-22:

En framtida fredlig konstitution för EU

I en tidigare artikel i denna tidning skrev vi om den nya konstitution for EU som Sveriges regering och riksdag förvägrar oss att folkomrösta om. Vi påtalade den slående skillnaden mellan talet om fred och rättvisa

Ungerns representanter undertecknar
Ändra texten. Ungerns representanter undertecknar förslaget till EU:s nya konstitution vid toppmötet i Rom tidigare i höst Erni och Ola Friholt vill att delar av texten ändras.
Foto: Scanpix


och de föga fredliga metoder som anvisas i detta förslag till konstitution: ökad militarisering, samordning med militärkomplexet Nato och förberedelse för militära ingripanden i fjärran länder, allt under förevändningen att något land inom EU skulle kunna anfallas av någon främmande makt eller att terrorism skulle kunna bekämpas militärt.

Nu vill vi ge vår egen formulering av en säkerhets- och försvarspolitik som stämmer överens med EU:s tal om fred och rättvisa. Vi tar upp endast sådant som helt saknas i förslaget från EU:

I avsnittet Unionens mål (Artikel 1-3:1-5) kan följande infogas:

"Medlemsstaterna skall i varje nationell och internationell konflikt iaktta strikt opartiskhet och genomföra noggrant analyserade, inövade och förberedda insatser för fredlig konfliktlösning". Med detta förhindras ensidigt militär och maktpolitisk inriktning.

Punkt 5 i samma avsnitt ger vi följande nya innehåll:

"Unionen skall eftersträva målen med de ickevåldsmetoder som sammanställts av fredsforskningen och som i många länder tillämpats för att avskaffa tyranni och orättvisor. Erfarenheterna och lärdomarna av folklig fredlig samhällsförändring och konfliktlösning skall tillämpas." Därtill fogar vi en sjätte punkt: "Den militärmakt som av tradition bibehållits av EU-medlemmarna skall på sikt krympas och de frigjorda resurserna nyttiggöras för att utveckla civila verksamheter".

Detta är en markering att EU inte ska eftersträva traditionell spänningsskapande maktstatus.

Det ensidigt militära avsnittet "Särskilda bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken" (Artikel 1-40) byter vi ut mot följande:

"Historisk erfarenhet visar att militära maktmedel aldrig löser konflikter utan skapar nya under alltmer lidande. Europas bakgrund som kolonialherrar förpliktar till civila insatser inom handelspolitik och konfliktlösning som kompensation för de sociala och ekonomiska skador som tillfogats de tidigare kolonierna och som utgör roten till deras problem i dag.

För att öka EU:s kompetens på detta område skall utbildning i kolonialhistoria och konfliktlösnings- och försoningsarbete ges till alla EU:s institutioner. Under den tid som denna omorientering kräver skall EU- medlemmarnas militära styrkor ges samma utbildning för att kunna ingripa i våldsförebyggande syfte, då så begärs av oberoende internationella humanitära organisationer.

För att stävja det maktmissbruk som globaliseringen ofta medför skall EU gemensamt vidta åtgärder som bojkott mot de företag och regeringar som bär ansvaret vid varje tillfälle. Samtidigt skall en solidarisk och rättvis handel utvecklas i enlighet med kriterier som antagits av de internationella Fair Trade - organisationerna."

Detta kan förstås bli möjligt endast om konstitutionsförslagets extrema skrivning om marknadsekonomi under konkurrens ges en skymt av sociala hänsyn.

Med formuleringar i stil med ovanstående kan EU utvecklas till en rättvisefrämjande och därmed fredsskapande makt på ny grund som bryter med det anglosaxiska patriarkala och fundamentalistiska stormaktstänkande som alltjämt terroriserar världen och skapar motterror i olika former.

Erni och Ola Friholt
Orust

Aktuellt 2021

Aktuellt arrangemang:

Hans Linderholm, professor i geovetenskap, forskare med inriktning på Europas, Asiens och havens klimatförhållanden talar om

Klimatvariationernas samhällseffekter - Ett historiskt perspektiv

Välkommen till Kajutan på torsdag 7 oktober kl 19


Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com