Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Mellan kritik och konstruktion - Om Jörgen Johansens anarkism och pacifism

Föreläsare: David Karlsson, idéhistoriker, bokförläggare, kulturarbetare och författare.

I Svanviks skola, Orust, den 30 november 2019 i samband med att Jörgen Johansen tilldelas Fredsrörelsen på Orusts Fredspris i enlighet med Alfred Nobels testamente.


Föreläsningsbilder finns här i pdf-format

David Karlsson:

Jörgen Johansen och Stellan Vinthagen intervjuade Gene Sharp i Boston den 20 februari 2009. Där sa de: ”Under sina sista levnadsår uttalade sig Gandhi i en slags utvärdering av rörelsen och sa att den innehöll för mycket metod och för litet av ett ”konstruktivt program”.

Vilket är då Jörgen Johansens konstruktiva program?

Det innehåller skoningslös och humoristisk kritik och står för ett förmodernt norskt småbrukarideal.

Jag ska här presentera Jörgen Johansen – individen och gemenskapen – samt ge synpunkter på hans konstruktiva program.

Vad är Jörgen Johansen? En renässansmänniska? Han arbetar i breda fält, sysslar med många saker. Så här skrev Jakob Buckhardt (1818-1897) om renässansmänniskan. Hon präglas av: ”… individualism, stark personlighetskänsla, verklighetssinne, kritiskt sinne, frigjordhet från auktoriteter, frånvaro av religiös känsla, hejdlös egoism.” Det sistnämnda stämmer inte på Jörgen.

Eller enligt Michael Nordberg

”En luftig, fritt svävande frihandskonstruktion som fullständigt förlorat kontakten med alla kända realiteter.”

Eller är han kanske ett helt universitet? Mångsidig. Ett helt lärosäte. 

Där finns en juridisk institution med domstolserfarenhet. Jörgen har sett systemet inifrån. Han har vardagserfarenhet. Jag tänker på när han som mitt juridiska ombud skrev brev till jobbarna som fuskat med en plåtförstärkning i fönsterkarmen så att det regnade in. De reparerade omedelbart – utanför ordinarie arbetstid. Rättsfilosofi finns också på det här universitetet och då tänker jag på Jörgens fängelsetid. 

Det finns också en ekonomisk institution på universitetet. Jörgen har eget företag och skattejuridik är ett ämne, vardaglig skattejuridik. Han deklarerade inte under sju års tid jobb som snickare och skatteskulden växte. Efter sju år gick Jörgen till Skatteverket och löste problemet!

Redovisning. Jörgen hjälper folk att deklarera från kvitton och kassapåsar. Han undervisar i projektledning och organisationsteori. Han har förhandlingserfarenhet som facklig förhandlare med arbetsgivare – är syndikalist. Handelshögskolan på detta universitet är stark.

I journalisthögskolan är Jörgen redaktör och skribent på svenska, norska och engelska. Han är också bokförläggare – och mediestrateg och mediekritiker. SVT skulle göra en dokumentärfilm men Jörgen blev osams om journalistikens roll, så det blev ingen intervju!

Den historiska fakulteten. Jörgen har ett historiskt perspektiv och försöker förstå processer globalt historiskt. Han har gjort en konkret fallstudie av vapenvägraren vid förra sekelskiftet Rickard Almskoug.

Filosofi. Här har han specialiserat sig på tre tunga, norska filosofer: Arne Naess, Sigmund Kvaløy och Peter Wessel Zapffe. Han har visat på starka band mellan friluftsliv och filosofi, har klättrat i fjäll… Jörgen präglas av logisk redlighet och pragmatism. Liksom Sokrates har han valt dialogen som metod och går till botten med frågorna skoningslöst och ifrågasättande.

Det finns också en medicinsk fakultet. Den är präglad av Jörgens hypokondri, är skeptisk mot läkarkåren och kritisk mot det medicinindustriella komplexet. Självtilliten är stark.

Den teologiska institutionen. En utomstående värderare skulle ha en del synpunkter på den här institutionen. Jörgen är ”religiöst omusikalisk”. Han har en reduktionistisk religionskritik och institutionen saknar hermeneutik (tolkningslära). 

Jörgen medverkade i Kristna fredsrörelsens antologi ”Jesus och ickevåld” (2006). Hans kapitel hette ”Rebellen från Nazaret. Jörgen skriver här om Bibeln: ”Men denna bok, som egentligen är en artikelsamling, och som ligger till grund för mycket av den kristna tron, är verkligen en besynnerlig bok.” och vidare: ”Med så många författare som behandlar samma tema så borde det såklart ha gjorts ett ordentligt redigeringsarbete. Men det verkar helt saknas.” ”Jag tvivlar starkt på att något vanligt förlag idag hade givit ut den utan kraftig redigering.” ”Författarnas olika meningar om vad Jesus egentligen sa och gjorde spretar så till den grad att konklusionen måste bli att antingen var han schizofren eller så har författarna varit osedvanligt slarviga med granskningen av sina källor.” ”En ickevåldslig filosofi i den här mannens historia har jag inte kunnat hitta. De råd och riktlinjer som ges i praktiska situationer är så spretande och inkonsekventa att varje försök att formulera normer eller filosofiska lärosatser verkar omöjligt.”

Här måste jag (David Karlsson) tillägga att den här analysen inte är helt up-to-date med senare bibelforskning. På 1840-talet satte textkritisk historisk bibelforskning igång. Den tycks inte ha trängt igenom i det här universitetet.

Konstnärlig fakultet. Jörgen är musikaliskt omusikalisk och danskonsten är outvecklad. Det saknas en del puzzelbitar för att universitetet ska bli komplett. Bildkonsten är inte helt borta på institutionen. Det finns en teckning av Sigmund Kvaløy från tidiga 1960-talet. Estetiken har därmed en växande roll på det här universitetet. 

Jörgen har inrättat sitt hem med en hög grad av självförsörjning. Där finns en trädgårdsdamm med inplanterade japanska guldfiskar och en välvd bro. Jörgen har dock ett problem som praktisk utilitarist. Är detta nyttigt? ”Varför gör jag detta?” ”Får jag egentligen göra detta?” Så kom den tyska estetiken med Immanuel Kant. ”Intresselöst skådande”.

Litteraturkunskap. Här är Jens Bjørnebo central för studierna.

Fredsforskningen är en viktig disciplin på detta universitet. Den har en egen profil och är kritisk mot den etablerade fredsforskningen som Jörgen menar är nekrofil genom att den räknar lik och är fokuserad på krig. Han säger: “Att definiera krig som en form av konflikt är olyckligt på flera vis. Att använda beteckningen krig är bl.a. ett sätt att påverka vissa konflikters utfall. Krig är ett medel. Fred är däremot ett mål. Att definiera krig som en form av konflikt är att medverka till att dölja konfliktens orsaker. När medlet krig beskrivs som en oskiljaktig del av storskaliga väpnade konflikter reduceras möjligheterna att se alternativa medel. Detta fokus på krig har fört med sig att konsekvenserna av detta medel har fått en oproportionerligt stor plats i forskningen”.

Främst finns i hans universitet yrkeshögskola och hantverksutbildning, som ligger i botten av alla discipliner. Jörgen är snickare, skogsarbetare och mjölnare. Här har han stöd av Thomas Polesie som säger: ”Det är bra att bygga – då tror barnen att det finns en framtid.”

Teori & metod måste varje universitet ägna sig åt. Alla universitet brukar hänvisa till Foucault som maktanalytiker. Men har Jörgen koll på Foucault? Jörgens metod är inte teoridriven. Den testar inte teorier. Kunskapsidealet är empiri utifrån enkla, otvetydiga faktauppgifter. 

Han tänker runt empiriska fakta såsom 10 000 norska kronor i Norges oljefond och Vad kommer Trump att betyda? Kommer han att dömas åtminstone på delstatlig nivå eller hamna i fängelse? Kommer han då att ha rätt till livvaktsskydd samtidigt? Den typen av reflektionsnivå pågår i universitetet hela tiden. 

Reflexiv empirism och Bildning, både folkbildning och självbildning, gäller. Det är väldigt oklart vilken formell utbildning pristagaren har trots att han har föreläst på antagligen hundratals universitet. Är han en Public intellectual? Autodidakt?

Här jämför jag (David Karlsson) Jörgen med Jan Myrdal som sitter i sitt bibliotek i Varberg. Han har inte heller akademiska meriter. Han hyllar upplysningsidealet, är helt ateoretisk, går till källorna och referenserna men aldrig till Foucault, och han bygger meccano. Det senare gör inte Jörgen för det är inte nyttigt. I stället underhåller han motorsågar och har ett hus för det.

Individen & gemenskapen

Låt oss försöka förstå fenomenet Jörgen Johansen, vår fredspristagare! Han är norsk av födsel men inte av övertygelse. Norge har bombat i Libyen. Här får vi se en bild på Fredrikstens fästning i Halden där Jörgen lekte som barn. Hans far satt här under Andra Världskriget. Detta är också Norge. Kontexten spelar roll för Jörgen. Man kan ta Jörgen ut ur Norge men ej Norge ut ur Jörgen.

Vilket är då Jörgens ”konstruktiva program”?

Vi får se ett par bilder ur ”Sagan om ringen” och får veta att Jörgens jordkällare i Sparsnäs ser ut som där. 

Så tillbaka till Sigmund Kvalöy. Många av problemen går inte att lösa i Sparsnäs. De är globala och handlar om grundläggande värderingsfrågor. Sverige är ett extremt land. Här har man en stark tro på staten samtidigt som man är individualistisk. Vi får se ett koordinatsystem där världens länder är inprickade på en horisontell axel för värderingen överlevnad vs självuttryck (survival vs self expression values) och den vertikala axeln traditionella värderingar vs sekulära. Sverige, Norge och Danmark hamnar här högt upp till höger dvs befolkningen är individualistisk OCH har sekulära värderingar inom ett protestantiskt fält. Längst ned till vänster hamnar afrikanska och islamska stater. Kanske kan man kalla det ”statsindividualism”. Sveriges behov av individualism är beroende av staten. 

Synpunkter på Jörgens konstruktiva program

  1. Föreställningen om staten är baserad på 1800-talsanarkismen. Det är före demokratin och välfärdsstaten. Det saknas en statsvetenskaplig institution på det här universitetet.

  2.  Sharps metod är kontextlös, en social ingenjörskonst. Den har ett kulturellt underskott.

Jörgen, du låtsas att du inte är norrman men du är urnorsk! Du är också en världsmedborgare.

Jörgen: Vad är det för universellt i ickevåldskampen? Många hävdar att det saknas kulturellt perspektiv. Min fru skrev en avhandling om humor. Hon intervjuade mig. ”Utan mitt humoristiska sinnelag hade jag begått självmord för länge sedan.”

Därefter fick vi njuta till musik av Dan Fägerquist.

Vid pennan Karin Utas Carlsson Upp

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor
Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Aktuellt arrangemang:

MANDOM, MOD OCH MORSKE MÄN
Så lyder rubriken på Gudrun Schymans föredrag på Kajutan Henån
torsdagen den 29 oktober kl 19

Välkommen till Kajutan på torsdag
Anmälan till
Erni & Ola Friholt
0304-512 15, 073 9072717


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: MÄNSKLIGA PANDEMIER oktober 2020
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com