Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Inledning av Bengt Torstenson och Föredrag av Jörgen Johansen


Bengt Torstensson:

Det är nu femte gången jag fått det hedersamma uppdraget att inleda ett sådant här möte. Jag är med i organisationen ”Mayors for Peace”, www.mayorsforpeace.org . Jag skrev en gång en motion till kommunfullmäktige och sedan har Orust varit med i organisationen som finns i hela världen. Av 193 länder är 63 med, 7 833 städer och kommuner. Av Sveriges 270 kommuner är 26 med. Det politiska intresset på Orust är inte så stort. Tack vare Fredsrörelsen på Orust och dess hemsida www.fredsrorelsen-pa-orust.se tar man ställning för fred mot krig.

Lycka till med verksamheten! Dagens möte är öppnat!Vad är meningen med att vara pacifist?

Föredrag av årets fredspristagare i enlighet med Alfred Nobels testamente, Jörgen Johansen

Svanviks skola, Orust, den 30 november 2019.


Jag firar gärna politiska segrar, t ex kampen att rädda Kynnefjäll. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Rädda_Kynnefjäll. Vakthållningen på berget varade från 1980 till 2000 då garantier gavs från regeringen att platsen inte skulle användas till lagring av kärnbränsleavfall.

Greta Thunberg tackade nej till Nordiska Rådets pris. Med detta visade hon att politikerna inte gjort och inte gör tillräckligt för att rädda klimatet.

Jag upptäckte i tidig ålder hur det ligger till med människorna och världens tillstånd. Det handlar t.ex. om miljöfrågor och om behovet av ickevåld där Gandhi och Arne Naess är förebilder.

Planeten Jorden ligger tillsammans med ett par andra planeter i den innersta cirkeln i vårt solsystem. Det finns några miljarder sådana solar i vår galax och vår planet ligger i en liten arm i Vintergatan, vår galax. Det finns miljarder galaxer. 

Vi människor har överdrivit vår roll i de här sammanhangen. Vi har i historien utvecklat en självbild av gigantiska dimensioner. Religioner, filosofi och sagor beskriver oss som centrala i alltet. Vi tror att vi är viktiga och spelar stor roll. Vi sätter människan i universums centrum. 

Copernicus flyttade centrum till solen men ändå blev människan kvar i sin gamla position och såg fortfarande sig själv som en viktig varelse i hela universum. Det här har lett till narcissism. Arne Naess har påpekat att västvärldens människor sätter sig själva i centrum i världen, men det finns andra sätt att se. Jag ser det som att vi är obetydliga dammkorn som saknar rimliga begrepp om vår plats och brist på roll i universum. I de stora sammanhangen spelar det ingen roll vad vi gör eller inte gör. Vi är en av 9 miljoner arter på det här klotet. 

Vi är troligen den enda art som har en viss reflektionsförmåga. Inget tyder på att vi använder denna förmåga så att vi ska kunna överleva som art.

Människan är mycket självdestruktiv. För 60 år sedan var världen i bättre skick än vad den är idag. Aggressivitet, kärnvapen, miljöförstöring ingår i en lång lista på arv som vi lämnar efter oss till arter med mindre hjärna.

Bakterier har levt i 300 miljoner år. Det verkar som om en liten hjärna överlever lång tid som art. Vi använder våra mänskliga hjärnor på fel sätt. 

I denna tillvaro utan urskiljbar mening har jag försökt att skapa en känsla av mening och sammanhang. Det har jag gjort genom att försöka minska lidandet i världen. Det är inte bara människan som lider, också andra varelser i naturen gör det. Miljö- och fredsfrågor skapar mening. På 1950 - 60 - talen indelade Galtung våld i direkt våld, strukturellt och kulturellt våld. 

Jag har kämpat emot alla typer av våld. Centralt har varit att skapa goda relationer, ”vackra konfliktlösningar”, bevara naturmångfald, trygghet och solidaritet. Detta vill jag bidra till att skapa på både individ- och gruppnivå. 

Den här kampen har bidragit till att jag har haft ett gott liv. Kampen har gjort mig extremt privilegierad. Jag har ved. Det är torrt och varmt, och jag har mat, goda vänner… 

Hur ska vi kunna agera i den här världen med så många problem? Arne Naess har sagt att vi har skyldighet att agera som om vi är optimister. Det är idag viktigare än någonsin. Det gäller att inte ge upp. Försök vara en del av lösningen. Annars är vi en del av problemet. 

Det är människans handlingar som är problemet. En människa har många roller. En soldat kan samtidigt vara en far, schackspelare, älskare, fackföreningsmedlem, kompis, granne, fotbollsspelare … En kula kan ta död på alla dessa roller fastän det kanske endast är en enda roll jag vill påverka.

Jag blev tidigt bekant med Gandhi som skrivit 160 böcker. Hur använda den här kunskapen till att skapa en bättre värld?

I och med Westfaliska freden 1648 skapades ett system för att reglera konflikter mellan grupper och stater. Staterna har våldsmonopol. Hur använder staten det inom landet och i andra länder? Jag var på 1990-talet under 7 år ordförande i War Resisters International (WRI). I stadgarna står det att ”krig är ett brott mot mänskligheten”. Jag är i enlighet med detta fast besluten att inte stödja några krig och att bekämpa alla orsaker till krig.

WRI bildades 1921 och är det viktigaste internationella sekulära politiska nätverket. Sekulära pacifister har som regel baserat sin ståndpunkt på anarkistiska principer. De bygger på individens mänskliga rättigheter i ett samhälle av likvärdiga människor. Detta står i motsättning till staten som tar sig rätten att starta krig och tvångsrekrytera soldater för att skada och döda människor. 

Som anarkistisk pacifist jobbar jag kontinuerligt för att hantera samhälleliga konflikter med aktiv användning av ickevåldskamp.

Jag bodde i Norge och stod upp emot NATO när jag, 18 år gammal, skulle rekryteras till soldat. Jag tackade nej. Det är i slutändan jag själv som bestämmer. De kan straffa mig, men för samarbete krävs morot eller piska. Jag har som anarkistisk pacifist ganska ofta vägrat samarbete. Det finns andra möjligheter än våld, t ex strejker och bojkotter. Verktygslådan är stor. 

Varför är man då pacifist? Att ta någons liv är irreversibelt. Det kan inte göras ogjort. Och om jag hade gjort fel? Kampen står om idéer, politik, beslut och ideologier. Dessa kan inte ”skjutas”. Medlet påverkar målet. Våld som medel skapar så många nya problem och målet blir avlägset. En människa har många roller och hela sammanhang och grupper av människor skadas av att ett liv tas. Direkta konsekvenser och sidoeffekter av våld gör mer skada än nytta om man vill reducera problemen i världen. Därför har jag kommit till slutsatsen att pacifism är rationellt och klokt. 

Exempel: En IRAaktivist placerade en bomb vid fel dörr och dödade en person. Det är irreversibelt. En Kalashnikov kan inte döda en idé. Medlet påverkar dessutom målet (Gandhi). I Afrika ledde befrielserörelsernas kamp till självständighet, men efter befrielsen uppstod  nya förtryckarstater. Ledare lever kvar i sina uniformer 40 år senare. Medlet är så skadligt att det påverkar fortsättningen. Det är svårt att se fortsättningen för marockanerna i Västsahara eller serberna i Kosovo. Och så har vi Palestinafrågan. Så mycket skada har skett pga våldet. Pacifisten är rationell och klok. Det handlar inte om tro. Man kan se att lidandet reduceras. Klok konflikthantering skapar en sund bas för framtida samhällen.

Konflikter är nödvändiga, finns alltid. Våldet kommer in när dessa inte hanteras klokt. Positiva reaktioner från okända människor, kollegor studenter och vänner ger mig livsglädje. Jag har aldrig trott på våldsmetoder för att skapa en bättre värld. Fred med fredliga medel är ingen tokig strategi.

Mina inspirationskällor är Emma Goldman, M.K. Gandhi, Pjotr Kropotkin, filosofen Peter Wessel Zapffe och Rachel Carson. Emma Goldmans självbiografi påverkade tidigt min syn på könsroller. Gandhi är naturligtvis en viktig inspirationskälla. Hans självbiografi är skriven för länge sedan, och man kan inte kopiera honom. Hans syn på kvinnor och på Hitler kan diskuteras, men det finns mycket att hämta hos honom. Pjotr Kropotkins bok ”Mutual Aid: a factor of evolution”. Peter Wessel Zapffe: Han skrev att han besteg kyrktorn och ”med kyrkans hjälp kom jag aldrig högre”. Rachel Carsons bok ”Tyst vår” var viktig för mig.

Det här var fem tidiga böcker i min uppväxt. Inte alla författarna var pacifister men jag lärde mig mycket av dem, och min konklusion blev att använda mitt liv för att kämpa 

MOT orättvisor, våld, dumheter ”tomterier”, militarism, miljöförstörelse och maktkoncentration.

FÖR goda relationer, upplysning, faktabaserat offentligt samtal, folkbildning, trygghet och engagemang

OCH att läsa böcker, många böcker.

Upplysningstiden innebar

Tro på förnuft, rationalitet, vetenskap och kritik av auktoriteter (inklusive kyrkans lära).

Idag ser det ut som om denna period går mot sitt slut.

Världen runt sprider sig en ”brun sörja” av populism och vulgarisering av det offentliga samtalet. SD har nu 22 % av väljarstödet enligt opinionsmätningar, Sveriges näst största parti. Det är en anti-intellektuell våg.

Det har hänt mycket i världen. Se Greta Thunberg! Att en 16-åring behöver åka runt i världen och säga att vi ska lyssna på vetenskapen. Det är sorgligt att det behövs. Och varför lyssnar inte politiker till fakta på andra områden: kriminologi, sociologi, pedagogik, fredsforskning? Alltför många av våra politiker är immuna mot empiri! Och de stolligaste får fler röster: Polen, Turkiet, Filippinerna, Ungern, USA, Brasilien, Colombia, Sverige, Indien….

Alla partier i Sverige utom Sverigedemokraterna röstade för att bomba i Libyen. Alla kunde förutse att det skulle leda till kaos. Bomber skapar inte respekt för mänskliga rättigheter och kärnvapen hjälper inte Afghanistan.

När det gäller stater är jag väldigt bekymrad. Det offentliga samtalet är beroende av information och fakta och av ett anständigt tonläge. Man måste visa respekt för öppenhet och rationella argument. Det bygger på att deltagarna är villiga att lyssna.

Allt detta är utrotningshotat i dagens mediebuller. Det fungerar inte om människor styrs av algoritmer i sociala medier, bubblor av konspirationsteorier och smuts. 

Facebook har en 14 sidor lång bindande text att skriva under. Läs den! Ni lämnar frivilligt er information.

Hade Hitler haft tillgång till facebook 1937 hade det inte funnits en enda jude eller kommunist kvar i landet. Allt bygger på att deltagarna är villiga att lyssna, civil lydnad. Det går åt fel håll. Det är bekymmersamt för den högra hjärnhalvan. Vi är födda med en mun och två öron. Vi borde lyssna kritiskt dubbelt så mycket som vi pratar.

Religion. Jag har många goda vänner som är pacifister och troende.

För mig är det obegripligt att ha en religiös övertygelse, men jag anstränger mig för att skilja mellan personer och deras handlande och jag respekterar att vi har olika åsikter. Många religiösa gör en fantastisk insats i världen, men det är samtidigt oerhört mycket skada och våld i världen som görs i religioners namn.

De heliga böckerna (Koranen, Bibeln, Toran, Bhagavad Gita) innehåller en mängd våldshandlingar och massakrer. Man får leta för att i dessa texter hitta exempel på god konflikthantering. Det är mycket lättare för våldsanhängare att hitta stöd i dem för sina handlingar än det är för pacifister. Varför väntade en god Gud så länge med att skicka sin son till världen för att frälsa den?

Staten vs Folket vs Individen

Individer bedöms ofta utifrån vad deras regeringar gör. Vi kan inte fortsätta att bedöma hela folk efter sådant. Fördomar om dessa folk lever bland oss. Staterna som har våldsmonopol har grovt missbrukat det och fört imperialistiska krig för att säkra den neoliberala ekonomins tillgång till råvaror och marknader.

Den liberala staten

Makthavarna gör vad de kan för att reducera folks engagemang till att lägga en röstsedel i en urna vart fjärde år. Läroplanerna stödjer denna strategi. Valdagen ligger jag därför på soffan. Övriga 364 dagar arbetar jag politiskt.

Nordiska stater tolererar allt som inte utgör hot. Men när den liberala staten hotas kommer hårdhandskarna fram, och de metoder som används är desamma som i auktoritära stater och system. 

En anständig demokrati har inga fattiga och hungriga. Mat, vatten, mediciner och vård ska räcka till alla. Men i Georgien är Margaret Thatcher och Ronald Reagan stora förebilder. Vägen till flygplatsen heter George W. Bush boulevarden.

Den norska oljefonden har marknadsvärdet drygt 10 000 miljarder norska kronor. De kommer från profit på olja och gas. Och det är miljö-och fredsnationen Norge! Att sätta pengarna på bok eller finansiera FN-projekt är inte populärt här.

Handlingar. Vi har ansvar för våra handlingar; vad vi gör och vad vi underlåter att göra. Mänskliga rättigheter är något vi kräver av andra att de – och staten – ska göra för oss. För mig är det viktigare med mänskliga skyldigheter. En sådan skyldighet är att inte skada andra (pacifism). Och svälten! 100 000-tals människor svälter och dör varje år pga svält. Det är ungefär lika många som de som dör av krig. Världsbanken vet exakt vad som händer och att detta är konsekvensen av deras handlingar, men de fortsätter. Ja, det finns gråzoner, men låt oss först vara överens om huvudprincipen.

Pacifism och ickevåld. Våldshandlingars konsekvenser genom historien hör till människosläktets mörkaste kapitel. Ickevåldsaktioners empiri är däremot imponerande. Ickevåldet fungerar bättre. Men få jobbar med dessa metoder.

Folkbildning. Jag har i snart 40 år arbetat med folkbildning på alla nivåer från studiecirklar till universitet på många kontinenter. Min konklusion är att folkhögskolor är bättre plattformar än universiteten. Det är mest givande att undervisa på folkhögskolor och på platser som här på Orust och i Kulturverkstan som David Karlsson startade i Göteborg. Jag har jobbat på olika universitet för att bygga broar mellan akademiker och aktivister. Det är alltid roligt att komma hit till Orust. Det blir spännande samtal och inlägg.

Diskussion 

IH: Akut självförsvar med hjälp av våld kan jag acceptera men vilka alternativ till att förbereda militära massmord finns?

JJ: Det tar tid att förbereda sig för försvar. Det finns andra metoder än militära. Men jag är inte pacifist på det principiella planet. Det är bättre att ingripa med de medel du har om du ser någon bli angripen. 

OF: Man behöver kanske ett halvt liv för att bli pacifist. 

Publ.: Vad har du för tankar om USA?

JJ: Hillary Clinton hade varit en katastrof för världen, Trump är en katastrof för USA. Kanske kommer fler och fler att vakna, men det är en tuff kamp. Det är ett svårt system att ändra. Martin Luther King tog en fråga i taget: först hudfärg. Om man vill ändra på allt som är galet blir det svårt, och man når inte enighet. 

OF: Läs Diana Johnstones bok: “Drottningen av Kaos: Hillary Clinton och USA:s utrikespolitik”. Det är en bra bok. Läs den!

Vid pennan

Karin Utas CarlssonUpp

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor
Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Aktuellt arrangemang:

MANDOM, MOD OCH MORSKE MÄN
Så lyder rubriken på Gudrun Schymans föredrag på Kajutan Henån
torsdagen den 29 oktober kl 19

Välkommen till Kajutan på torsdag
Anmälan till
Erni & Ola Friholt
0304-512 15, 073 9072717


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: MÄNSKLIGA PANDEMIER oktober 2020
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com