Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Anteckningar från föreläsningen ”Kvinnorna, makten och samhället”, anordnad av Fredsrörelsen på Orust på Internationella kvinnodagen den 8e mars 2012.

Sociologen och förra riksdagsledamoten Ingela Mårtensson talar med fredsforskaren och fredsforskaren och ickevåldsaktivisten Stellan Vinthagen om FN:s resolution 1325 och dess möjliga tillämpning för fredlig utveckling.

Erni Friholt inleder kvällens tema med en kort tillbakablick. Redan 1977 instiftade FN kvinnodagen och mycket positivt har skett. Åtskilligt återstår dock av olösta demokrati- och jämställdhetsfrågor, i Sverige, i världen. Samtalet idag, mellan de båda föreläsarna, fokuserar den internationella situationen och främst övergripande, generella maktstrukturer, som hindrar utvecklingen av demokrati, fred och säkerhet. Erni läser också upp ett brev från barnbarnet, som vill ge sitt stöd till alla som arbetar med de aktuella frågorna. Rosa Luxemburg hedras med en bakelse på sin bemärkelsedag. Den 5:e mars skulle hon fyllt 141 år.

Medlemmar i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet deltar i dagens samtal.

Ingela Mårtensson inleder med en sammanfattning av FN-resolutionen 1325, Kvinnor, Fred och Säkerhet, antagen i Säkerhetsrådet 31 oktober 2000. Hon påpekar, att Säkerhetsrådet uppmanar medlemsstaterna att formulera konkreta handlingsplaner för denna resolution. Resolutionen betonar bl.a, att medlemsstaterna skall ”……..öka kvinnors deltagande på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för att förebygga, hantera och lösa konflikter. Hinder skall undanröjas för kvinnors deltagande, när samhällen byggs upp efter krig och konflikt. Hitintill har dock endast 7% av länderna utvecklat handlingsplaner.

IM beskriver likaså organisationen ”Operation 1325”. Redan 2003 träffades flera kvinnoorganisa-tioner för att starta ett samarbete i fråga om ”Makt åt kvinnor i fredsprocessen”. Det övergripande syftet var att förverkliga den historiska resolutionen. Ekonomiskt stöd erhålles från Folke Bernadottestiftelsen. Stiftelsen uppmanar till internationella projekt och 2006 formaliserades detta arbete i paraplyorganisationen ”Operation 1325”. Insatserna sker i form av utbildningar, information och utveckling av metoder för att påverka makthavare.

IM ger sedan många exempel från sitt konkreta arbete i olika delar av världen och de kontakter, som hon haft med många enskilda kvinnor men också med grupper. IM framhåller sin besvikelse över att kvinnodeltagande på olika nivåer i maktapparaterna, i realiteten inte alls ökat sedan 90-talet. Hon ger exempel från Irakiska Kurdistan och att många olika parlament förblivit helt utan kvinnorepresentation , hon omnämner t.ex. ett kvinnoutskott, som var satt ur spel på grund av, att starkt religiösa kvinnor totalt dominerade beslutsprocessen. En människorättskommitté i ett regionalt parlament var utan beslutsfunktion genom att inte erhålla några arbetsuppgifter alls från det nationella parlamentet. Denna grupp kvinnor ville ha samarbete med den svenska organisationen. I Amman, dit M B Theorin och IM reste gemensamt, iakttogs samma situation och i Egypten, trots hoppet, som kvinnor fått utifrån den ”arabiska våren”, har Muslimska Brödraskapet inte upplåtit en enda kvinnoplats i parlamentet. Salafisterna har likaså fått allt större inflytande.

Här finns också kvinnogrupper, som vill ha kontakt med ”Operation 1325”. Läs vidare på hemsidan om denna svenska organisation, ”Operation 1325” med Maj Britt Theorin som ordförande. IM överlämnar ordet till Stellan Vinthagen med hänvisning till den positiva utveckling, som dock skett i Liberia och som SV dokumenterat. (I dagens SvD, 8e mars, finns, en artikel under rubriken ”Tungt bryta ny mark för Liberias kvinnor”. Antecknarens kommentar). SV inleder med sin generella syn, att det är ett mycket långsiktigt arbete att verka för förändrade maktstrukturer i världen och på så sätt nå målen för Resolution 1325. Notera att kvinnor har fått fredspris vid flera tillfällen, nu senast två av dem från just Liberia.

SV uppehåller sig vid begreppen Patriarkat och könsmaktsordning, både ur en forskares och en motståndsmans perspektiv. ”Patriarkatet”, säger SV, är den äldsta maktordningen i människans historia”. I sin doktorsavhandling ”Ickevåldsaktion” försöker han förklara, med samhällsvetenskapliga teorier, hur fredliga motståndsrörelser kan nå resultat. (Läs vidare på nätet om SV). Maktutövningen uttrycker sig inom sociala, ekonomiska och militära sektorer, ju viktigare område, dess färre kvinnor. Kvinnor skolas in i helt andra värdegrunder än männen. SV betonar sin pessimism, på kort sikt, i detta förändringsarbete mot jämställdhet och fred och blir därför mycket inspirerad av den händelseutveckling, som skett i Liberia. Kvinnor har haft stort inflytande över fredsprocessen. De har också intagit många höga poster inom parlament och regering, kunde man förstå av SVs redovisning.

SV försöker klarlägga, med olika exempel, vad som kan ha varit annorlunda omständigheter i Liberia, vilket medfört kvinnornas större inflytande. Han menar, att kvinnorna besjälats av attityden att INTE låta sig hämmas eller hindras, de har gått vidare från dokument och pappersexercis till krav på handling, de har arbetat kreativt med konkret vardagsmotstånd. ”De har fortsatt kräva” säger SV.

SV utvecklar flera av sina forskningsteorier om krigets och våldets mekanismer och hur människans attityder och värderingar förvrängs i och av krigssituationer. I krigszoner begås våldsamt omoraliska handlingar, som ett samhälle i fred aldrig skulle godta, handlingarna skulle straffas omedelbart.” Krig tillåter och hyllar allt det som vi är emot, krig hyllar motsatsen till humanism”, säger SV. När kriget upphör, ”har tröttat ut sig själv”, då är det männen, som fortsätter att organisera även fredspro-cessen. Kvinnan är som alltid marginaliserad”.

IM påpekar, att Nato står för militarismen, som världens starkaste militärmakt, men har ändå, sedan nyligen, börjat framhålla vikten av resolution1325och inkluderat resolutionen i sin strategi.”Varför?”, frågar sig IM. Är det ett schackdrag för att få större legitimitet eller möjligen ett sätt att även föra civilsamhället in under militärt styre? Jämförelse görs med motiveringen till militären, att ”vinna folkets hjärta” i Afganistan. Sker denna uppmaning blott för att befrämja militärens egna behov av underrättelser och information för militära strategier? Ockupationstrupperna förväntas dessutom bygga upp civila samhällsstrukturer. Det är givetvis mycket cyniskt, om resolutionen skulle komma att stödja militärmakten! Nato-stadgan har ändå formuleringar om demokrati och mänskliga rättigheter, säger IM. SV tror inte heller på en ockupationsmakts äkta avsikter.

SV återgår till beskrivningen av den framgångsrika lösningen av det mångåriga inbördeskriget i Liberia samt reflektioner kring vilka faktorer, som gynnat processen. SV betonar i sammanhanget att människor, som har en önskan att engagera sig för viktiga fredsfrågor, måste erbjudas konkreta handlingsalternativ, idéer om vad man kan göra. Det är lätt att bli helt handlingsförlamad av den överväldigande situationen och fastna i föreställningen, att man inte kan göra något, inte påverka de stora paradigmerna och skeendena. Från Liberia finns ett otal exempel på kvinnornas olika åtgärder, aktioner av överraskande och ovanlig art - t.ex att man låste in förhandlarna och vägrade att släppa ut dem förrän positiva resultat uppnåtts. (Som lyssnare undrar man dock, hur det kom sig, att inte militära styrkor befriade de män, som fått männens mandat att delta i dessa manliga fredsförhandlingar!) Kvinnorna arbetade så konkret, att de besökte både gerillans män i deras läger, likaså regeringens representanter, de utförde ett SYNLIGT arbete, vägrade ge upp och visade det med ständigt nya, konkreta aktioner.

HUR kunde det komma sig, att kvinnorna i detta oerhört sargade, diktatoriskt styrda land sedan decennier med obeskrivliga fasor, kunde finna en arbetsmodell, som inviterade och inspirerade även männen att delta ? Det visar sig bl.a, säger SV, att både kristna och muslimska kvinnor lade ner alla sina tidigare inbördes konflikter och slöt sig samman och mobiliserade sig via kyrkor och moskéer och i kvinnliga freds-nätverk, som tidigare aldrig funnits i Västafrika. SV ger ytterligare exempel på den viktiga ATTITYDEN, som genomsyrade kvinnogrupperna, att man helt enkelt vägrade att underordna sig maktordningen, man trotsade den öppet och lät inte ”maktens arrogans nedslå tron på rättmätiga krav”. Man formulerade tydligt kraven från internationella samfundet rörande kvinnors position och inflytande, man samlades i massdemonstrationer, bl.a. 20000 kvinnor på en marknad. Detta var nya signaler, som maktens män ej klarade att stå emot på samma sätt, som man tolererat smärta och gråt. Man klarade heller inte ”hoten” från kvinnor, att de skulle klä av sig nakna och därmed skämma ut männen. Avrustningen av gerillan tog de sig också an genom kontakter med FN.

En av de starka ledarna, Ellen Johnson Sirleaf, blev sedan president 2005. Ett synpunktsutbyte skedde rörande denna framgångsrika kvinnas vandel, vad gäller samröret med Charles Taylor, som hon anses ha stött under en inledande period. IM hänvisar till författaren Nawal El Saadawis tveksamhet inför Ellen J S och även till nobelkommitténs fredspris till bl.a henne.

Costa Rica och dess nedläggning av sitt militära försvar är ännu en ovanlig situation, hur löstes det? Många inlägg gjordes av åhörarna under kvällens lopp, både på en generell nivå, ifråga om kvinnors inflytande, maktens olika uttrycksformer och rötter, varför finns en längtan efter makt, möjliga förändringar etc., men också av mer detaljerad art, beskrivning av vad man kan göra för att engagera ungdomar inom skolans ram t.ex.

Åhörarna har en lång dialog med podiet om den aktuella Saudi-Arabien-affären och en minister, StenTolgfors, som anses ha godkänt det som lagtexten förbjuder:. ”Sverige får ej sälja vapen till främmande makt”.( En komplex blandning av lagtext och möjliga tolkningar av densamma framgår av tidningsreferat dagarna efter dagens föreläsning). ”Goda affärsidéer” tycks gälla som ledande begrepp idag och för denna säljer många sin själ, sade någon i publiken.

I samband med diskussionen om denna militära samverkan mellan Sverige och Saudi-Arabien läser Ola Friholt upp ett förslag till ett öppet brev att sända till regeringen. Mötet antog detta brev med acklamation. Hemligheter, hyckleri, mutor, etc. tycks vara gängse metoder idag, inte minst inom politiken. Frågan ställs, från auditoriet, hur vi (vem är ”VI”?) har kunnat gå från 70- och 80-talets idéer om solidaritet och rättsmedvetande, anti- kärnvapen och militarism till det idag nästan omvända synsättet. En smygande förändring, som skrämmer och stämmer till eftertanke. Flera exempel på att en (smyg-)militarisering av Sverige tycks ske: Brännö, Arvidsjaur, ”utförsäljning” av svensk mark till militära övningar för vilka länder som helst, stöd till en Läkemedelsindustri i Iran blev stöd till tillverkning av kemiska stridsmedel. Se utredningen ”Snö, mörker och kyla”, från 2004.

Förslag på en fredsinspirerande agenda: ”Öar för fred”, jmf fredens Ö i Korea (som USA vill göra till militärbas). Skriv i detta fall till politikerna, såsom ett stöd för folkets utsatthet! Nätverk bland riksdagsmännen, var vaksam inför det kommande kriget om resurserna i Arktis. Göteborg som fredens stad med en borgmästare mot kärnvapen omfamnas varmt av auditoriet. En dialog mellan podiet och åhörarna pågår så länge som det är möjligt innan Kulturhusets dörrar låses och larmet går. Alla är eniga om att inga enkla lösningar finns, att hela den aktuella frågeställningen om fred och frihet för MÄNNISKOR är synnerligen mångbottnad och komplex.

Många intresseinriktningar står i opposition mot varandra. Var han man sina solidariteter? En komplicerande, psykologisk faktor är bland annat, att svenskarna har en uppfattning om sig själva som fredsälskande och ändå är vi den tredje största vapenexportören i världen. Okunskapen är stor hos allmänheten om de mekanismer, som ligger bakom de olika maktstrukturerna, militarismens mekanismer, vi människor lever i drömföreställningar ”att det goda skall vinna”.

Som sammanfattning av denna tanke-aktiva afton måste enighet råda, att ALLA KRAFTER för bevarande av fredens signum är värda att tillvaratagas. ”Vägen är målet” sade Paolo Freire och vägen innebär att oavbrutet och outtröttligt odla idéerna om och handlingarna för fred, frihet och jämställdhet mellan oss människor.

Vid anteckningarna Birgitta och Bo Edvinson

Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023


Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com